Snøskredvarsel for Lyngen fredag 15.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir økt skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og påfyll av snø danner ferske fokksnøflak. Det vil være lett for en skiløper å løse ut skred og naturlig utløste skred kan forekomme. Utover ettermiddagen/kvelden vil været roe seg, og faren for naturlig utløste skred avtar. Enkelte store skred er observert den siste uka, noe som kan tyde på at det kan være vedvarende svake lag tilstede i snødekket enkelte steder, men utbredelsen av dette begrenser seg sannsynligvis til enkelte heng høyt til fjells. Vær varsom nær skavler og under eventuelle glidesprekker.
Mye vind og nysnø i starten av uken har skapt fokksnø av varierende hardhet i høyden. Onsdag og torsdag var det sol, så mange steder under ca 500 moh ble snøoverflaten smeltet for så å fryse igjen om natta/i skyggen. Men i høyden er snødekket fortsatt tørt mange steder.
Det er enkelte steder observert begynnende kantkorn rundt skarelag under den ferske fokksnøen fra de siste dagene, men det er ikke observert faretegn som drønn e.l fra dette laget, og utbredelsen er usikker.
Onsdag ble det observert flere store skred i Lakselvdalen, men med usikkert utløsningstidspunkt. Det ble også observert et middels stort (str 2) flaksskred nordvest i regionen som trolig har blitt utløst av skavlbrudd.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og store skavler mange steder.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra nordvest om kvelden.
-9 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 - 12 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra vest., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-9 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Kraftig lavtrykk passerer i løpet av dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

15.05.2020 kl. 16:49

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

15. mai 16:47 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 620 moh og sluttet på 154 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 113 sekunder.

ObsID: 235777

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

15.05.2020 kl. 14:16

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

15. mai 14:14 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1027 moh og sluttet på 631 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 65 sekunder.

ObsID: 235768

Lyngen / Tromsø

Snø

15.05.2020 kl. 13:00

401 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 18 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 18 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 18 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Sikt mot ramfjorden
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 18 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot Fagerfjellet
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 18 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  I høyden. På Ca 550moh. Tidvis veldig dårlig stabilitet og spenning i fokksnøen. Skytende sprekker, 1-2 m lange. Opplevde dette mange plasser. Løsner på nedføyka nysnø
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 18 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra rett under overgang skog-fjell
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 18 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Dagens sikt mot salen/tinden
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 18 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt1. God
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 18 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt1 tatt her
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 18 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt 2
Bilde Av Tester
Bilde 11 av 18 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt 2.
Bilde Av Tester
Bilde 12 av 18 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt 2
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 18 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Blei mye vær så derfor enkel profil 😜
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 18 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Snødekke i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 18 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 16 av 18 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mye vær
Bilde Av Snøprofil
Bilde 17 av 18 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 18 av 18 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@40cmQ2 Lbt 2. Middels. På nedføyka nysnø

LBT@10cmQ3 Lbt 1. God

ECTN12@45cmQ2 Middels På nysnø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ustabile forhold i høyden nå. Mye snyflyttarvind som gir fokksnø. Så pass på i leheng og der snøen samlet seg. Vær obs hvis snødekket skyter sprekker og brekker opp rundt ski/brett. I skogen er snødekket fuktig og relativt stabilt. Men vær obs i overgang skog-fjell. Her er dt å nå overgang mellom fuktig og tørr fokksnø Gunstig temp gjør at fokksnøen stabilisere seg normalt nå. Men dt e mye vær i fjellet så dt samles mye snø i leheng nå. Når temp øker og solen kommer vil nok dette øke faren for våte løssnøskred. Så viktig å planlegge hvor og når Varslet faregrad er riktig Tenker at fg 3 bør stå i mogen 16/5 også pga været og nedbøren som er i Tromsø nå.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra Ca 300-350 moh og opp. Observert flere plasser. Løsner på nedføyka nysnø og sjiktoverganger i fokksnøen

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra litt under overgang skog/fjell og opp

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 400 moh

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen sikt i dag

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ved parkering og opp til Ca 300moh er det fuktig nysnø Ca 15cm på gml snødekke. Dette sitter relativt godt mot gml snødekke. Hvis bratt nok løsner øverste laget 2-4cm og triller som boller. Over 300moh et det et tynt lag med tørr nysnø på topp ca1cm. Her fra er dt å Lett bakkefokk det vinden får tak. Over dette , overgang skog-fjell begynner den ferske fokksnøen. Herfra og opp til 600-650moh ( snudde der) er det lagdelt fokksnø som lett løses ut/sprekker opp pga nedføyka nysnø. Spesielt i leheng, over konvekser og der fokksnøen er myk. Fokksnøen er varierende i tykkelse, 15-70cm. Så vær obs. Fint å raskt føre i skogen.

Vær

Snø 12 m/s fra SV ↗ 100% skyer Observasjon over skoggrense. Fra parkering og opp til dette. Stille med litt vind og bakkefokk På fjellet tidvis ingen sikt og sterk vind i kasta

Snøprofil

10 cm 4F DF D, 2 cm F PP D, 18 cm 1F RG D, 15 cm 4F RG D, 3 cm P MF D, 17 cm 1F RG D, 25 cm 1F FC/FCxr D-M

ObsID: 235774

Lyngen / TROMSØ

Snø

15.05.2020 kl. 10:38

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Statens vegvesen sitt kamera ved Sarasteinen

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.05., kl. 10:41. Signalvarigheten på deteksjonen var 34 sekunder.

ObsID: 235734

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

15.05.2020 kl. 10:10

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

15. mai 10:09 Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1017 moh og sluttet på 790 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 13 sekunder.

ObsID: 235728

Lyngen / TROMSØ

Snø

15.05.2020 kl. 07:03

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 15.05., kl. 07:05. Signalvarigheten på deteksjonen var 38 sekunder.

ObsID: 235718

Lyngen / Tverrbotn/Tromsø fastland

Snø

14.05.2020 kl. 14:45

384 moh

Martin (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

13. mai 12:46 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1213 moh og sluttet på 583 moh 200 m bred bruddkant Hele østre halvan av breen under Stortinden har gått, og det har gått langt. Stopp-punktet er en gjetting, jeg såg at det gått ned og over nedre breen så mest sannsynlig har det gått videre ett stykke på flanken. Sannsynlig gikk det igår da det føykede inn massevis. Jeg anslår bruddkanten til 1m+ der den er på sitt høyeste, og lavere ut mot N under skaret.

Skredfarevurdering

Kompleks situasjon der utfordringen i terrengvalg og snøvurderinger ikke er som en "vanlig" 2er. Lett å gå seg inn i noe små til middels store fokksnøflak som ligger på rare plasser. Mer nysnø imorgon gir økende skredfare, og skjuler lommer med instabil fokksnø som av og til dessutom ligger på FC. Enkelte lommer med FCsf der vinden blåst frem en tynn skare kan og gi utrivelige overraskelser som er vanskelig o førutse.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, V, NV over 300 moh Hovedsakligen finnes problemet i Ø/NØ der det bevisligen kan gå opp til D3, men patchy fokksnøflak i forskjellige tykkelser er spridde i de fleste himmelretninger beroende på mikroterreng, og kan produsere små og muligens middels store flakskred.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små SØ, S under 900 moh SØ fikk mer sol idag enn igår, og det gikk noen små våte løssnøskred i SØ og S, muligens at enkelte var opp mot d2 eller i hvert fall d1,5

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV mellom 700 moh og 300 moh 0,5cm FC på eller litt over bærende MFcr, str rundt 1mm. Typiskt 10-40cm ned, men veldig variert. Ikke veldig utbredt, jeg fant det mest i lokale lommer og ikke over store sammenhengende områder. Ser fortsatt for meg at enkelte str2 kan gå på dette, selv hvis str1 er mer sannsynlig. Høyder og aspekter basert på terreng jeg var i, var ikke mye i vindladdad terreng over ca 1000m og inget i S-SØ så lav konfidens på både retning og høyde.

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø. Over 1200 moh De fleste Ø/NØ flanker og renner hade gådd, sannsynlig 12-13/5. Mange d1,5 men noen D2. Se og skredhendelse for detaljer om Stortinden.

14. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S, SV. Under 800 moh Noen våte løse skred fra bratt S 1/4, men ikke veldig utbredt. I V var det litt rulleballer men skyerne kom før det blev nok varmt før skred.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Middels återfrysing under 200m, skaren bar men det var akkurat. Råttent under og fortsatt litt finkornad snø uppå som isolerer for utstråling. Generelt sett fortsatt ett komplekst bilde, hovedsaklig vindretning har vært SV men lokalt har det blåst mange forskjellige retninger, selv på lav høyde nede i dalar. Fokksnøflaken sitter generelt bedre idag, men i noen høydeband og retninger har det bildets FC (sansynlig under natten da det var klarvær) enten direkt oppå skaren, 1cm over skaren i fokksnøen eller på noen tynnere skare mitt i fokksnøen, alt mellom 10-40cm ned. Lav konfidens på utbredelsen, men det virker generelt være nok så lokalt i lommer der snødybde, skarens porositet og fokksnøens densitet har vært optimale. Min hunch er at det er et høydebånd ca 300-700m i V-N-Ø det er snakk om, under det er skaren før myk og fokksnøen før tynn/fuktig, over det er skaren for kraftig og slipper ikke igenom nok damp. Noen områder med FCsf i høyden under 1cm P MFcr der vinden tatt, kan bli problem med mer snøfall.

ObsID: 235659

Lyngen / Lyngen

Snø

14.05.2020 kl. 13:46

1128 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  SØ av Daltind. Skavl, ingen solskred.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Sørover inn Storfjord.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTH22@90cmQ2 God 1200m Ø.

Skredfarevurdering

2 Moderat I dag vurderes fg til to, men økende med innkommende vær. Mye fin snø. Timing er viktig, kvalitet varierer fra is til slusj, avhengig av høyde, ekspedisjon og tid på døgnet. Vær obs på at det finnes kantkorn dypt i snødekket, og at ny solskare kan utvikle kk høyere opp i dekket. Økende med innkommende vær. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

Skredaktivitet

14. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Noen ruller fra sørvendte klippepartier under 1000m.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kaldt om natta og i skyggen bevarer sist snøfall. Kram opp til 700, tørt over. 10-20 cm tilgjengelig for transport. Nedsnødd solskare som kan gi kk hvis det blir kaldt.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 0 m/s 10% skyer Strålende. Stille og sol. Kommer høyt/tynt skydekke inn fra V.

Snøprofil

17 cm F PP/DF D, P MFcr D, 75 cm 1F/P RG, K MFcr D, 1 cm F FC Hele laget, 20 cm K MFcr D

ObsID: 235677

Lyngen / Tromsø

Snø

14.05.2020 kl. 12:18

1097 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Velutviklet kantkorn i bunn av snødekket.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Litt styresnø på ryggen til Tromsdalstinden. Ca 1000moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Store skavler fortsatt. Noen mindre på lavere høyde har løsnet allerede.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN24@35cmQ3 God

LBT@80cmQ2 Middels tilleggsbelastning

Skredfarevurdering

2 Moderat Pass på i leformasjoner der solen tatt. Her kan det gå våte løssnøskred. Hvis der er plasser med fokksnø så vil denne fortsette å stabiliseres utover dagen/kvelden dersom ikke vinden øker. I morgen vil det nok snø ganske langt ned. Da vil faren for skred i vindtransportert snø øke. Der jeg var i dag var det kantkorn både på 400 og 1100 moh. Denne var vanskelig å påvirke. Såpass at jeg ikke tør å si at den faktisk er et problem enda. Lagene var også såpass tykke at propageringsevnet vil være begrenset. Mulig det kan føre til større skred når det blir varmere i høyden. Varslet faregrad er for høy Der jeg var i dag var ikke kantkornlaget potent nok for å sette en 3er. Mulig det er annerledes andre plasser.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store SØ, S, SV, V under 600 moh Når solen tar tak i snøen vil det gå naturlig utløste skred. I dag ble det nok for overskya for at det skal være et problem.

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels over 400 moh Der er kantkorn i snødekket. Der jeg var i dag gikk det ikke å påvirke det i noen særlig grad. Mulig det er annerledes på andre plasser.

Snødekke

Ikke snøfokk Der sola tatt er det litt slush/sugesnø på toppen av snødekket opp til ca 600 i sørvendte sider. Over 600 er snøen tørr. I nordvendte sider kan en nok regne med at snødekket ikke tinet noe i dag.

Vær

Ikke nedbør Ganske kjølig i lufta helt fra parkeringa. Snødekket fryser om natta og i dag har det ikke blitt særlig oppvarmet der sola ikke tatt. Helt ned mot havnivå. Nå på ettermiddagen kommer det også inn skyer, som meldt. Skyene vil bidra til at soloppvarming av snødekket er begrenset i dag.

Snøprofil

15 cm F DF 1 mm D, 5 cm 1F RGxf 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 10 cm 4F/1F FC 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 35 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm K MFcr D, 70 cm 1F/P FC/DHla 3 mm/5 mm D -7 °C @ 0 cm, -5,6 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 100 cm, 0 °C @ 140 cm Det var flere lag med varierende utvikling på kantkorna. Men det virker ikke som noe av lagene er potent nok for å danne skred. I hvert fall nå. Mulig at det er mye som vil løsne når det bli varmt helt ned til kantkornlagene.

ObsID: 235641

Lyngen / Tromsø / Lyngen

Snø

14.05.2020 kl. 11:21

403 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Se obs på ca 1100moh for mer info fra denne turen.

Tester

LBT@55cmQ3 Middels belastning. Brudd i laget med smelteformer.

Snøprofil

27 cm F/1F DF 2 mm D, 2 cm P RGwp/RGxf 1 mm D, 13 cm 1F RG 0 mm D, 40 cm 4F/1F MFcl 3 mm M, 50 cm P MF 1 mm M, 45 cm 1F FC/DHla 3 mm D -2 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -0,7 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 177 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 235628

Lyngen / Steindalstinden (vestre topp), Elvevolldalen, Lyngen

Snø

14.05.2020 kl. 09:15

1290 moh

Sten-Andreas (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Deler av bruddkanten i renneformasjonen hvor skredet ble utløst.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Løsneområdet og bruddkanten fra avstand
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Skredtungen

Skredhendelse

14. mai 09:15 Tørt flakskred 3 - Store Personutløst SV-vendt Skredet startet på 1290 moh og sluttet på 369 moh 100 cm høy og 120 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Stort flakskred utløst av skikjører i overgang fra et større snøfelt til en markant, men relativt bred (ca. 50 m) SV-vendt renneformasjon. Uventet tynt snødekke i selve renna (bruddkant på <10 cm) gjorde at man tydeligvis påvirket et svakt lag i snødekket som ikke ble observert på tur opp. Rask sideveis propagering i det flaket sprakk opp med bruddkant opp mot en meter i omkringliggende heng/snøfelt, total bruddbredde på ca. 120-130 m. Overflatesnøen var stort sett ubunden og stedvis solpåvikret (tynn skare). Noe vindpåvirket over enkelte ryggformasjoner fra 800 moh til 1300 moh. Etter at skredet var gått ble det observert et markant kantkornlag på gamelt skarelag (på brudd/skli-flaten). Langt utløp på skredet som ikke stoppet før det nådde dalbunnen.

ObsID: 235721

Lyngen / Tromsø

Snø

13.05.2020 kl. 20:34

693 moh

HåkonS@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåkonS@rkh-skredgruppe Kommentar:  Snø løsnet rundt noen steiner omtrent midt i bilde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HåkonS@rkh-skredgruppe Kommentar:  Snøoverflaten fra topp 903 og omtrent ned til obspunkt.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HåkonS@rkh-skredgruppe Kommentar:  Noe vind har påvirket snøoverflaten, bildet er et godt eksempel på hvordan snøoverflaten var der snøen var tør.

Faretegn

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst V Sola virker til å ta forholdsvis lite.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøoverflaten var våt/fuktig opp til omtrent 500moh. Videre opp til topp 903 var snøoverflaten tør med litt varierende fasthet, fra fast bundet og flak opptil ca 5cm til løst bundet.

Vær

Ikke nedbør 50% skyer Varierende skydekke, innimellom helt klart.

ObsID: 234544

Lyngen / Tromsø

Snø

13.05.2020 kl. 20:22

591 moh

mbie@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  mbie@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  mbie@obskorps

Tester

ECTX God

Skredfarevurdering

2 Moderat stabiliteten i det gamle snødekket virker å være god. Stabiliteten i fersk fokksnø virker å være moderat. Det er observert flere str 3 tørre flakskred i Lakselvdalen. Noe usikkerhet rundt når skredene har gått. Sansynlig siste 1-2 døgn. Utvikling neste døgn med bakgrunn i varslet vær med nedbør ifa snø og tildels meget kraftig vind i høyden er at det vil danne seg svake lag i fokksnøen i flere himmelretninger grunnet varierende vindretning. Primært i NV-N-Ø og S eksposisjoner. Det er stedvis mye løs ubunden snø tilgjengelig for snøtransport, spesielt i N-Ø eksposisjoner. Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad for i dag og i morgen er riktig iht mine observasjoner mtp svake lag i fokksnøen og tilgjengelig løs ubunden snø tilgjengelig for vindtransport når vinden øker ila morgendagen. Det er observert et lag med kantkorn høyt i fjellet der snødekke er tynt. (over 1000moh). Vanskelig å anslå utbredelsen av kantkornlaget, men mine observasjoner tilsier at det er store lokale forskjeller og kun små lokale områder.

Faretegn

Ferske skred Noen skred observert i Lakselvdalen. str 3. usikkert hvor gamle skredene er . Sansynlig fra siste 1-2 døgn.

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, NV over 1400 moh

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen Noen (2-5). 3 - Store Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 1100 moh flere skred observert i Lakselvdalen. Noe usikkerhet rundt når skredene har gått. Sansynligvis ila site 1-2 døgn. I ett av skredene kan det se ut som om skredet har gått på kantkorn helt nede ved bakken.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Snødekket i N eksposisjoner er tørr nesten helt ned til havnivå. Det er store områder med løs ubunden snø i N eksposisjoner. ellers stort sett vindpakket myk i N eksposisjoner. I Ø-S-V eksposisjoner er snødekket solpåvirket og vått til fuktig høyt opp i fjellet. Vindbølger i snødekket vitner om vindpåvirket snø i vindeksponert terreng.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra SV ↗

ObsID: 234536

Lyngen / Tromsø

Snø

13.05.2020 kl. 17:01

13 moh

adadranger (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  adadranger

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

ObsID: 234526

Lyngen / Langlitinden

Snø

13.05.2020 kl. 15:35

837 moh

Martin (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin Stefan

Skredhendelse

12. mai 18:38 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 868 moh og sluttet på 295 moh Ferskt flakskred på Langlitinden, SØ aspekt. Bruddkanten syns oppe til venstre i bildet, under skaveln. Mest sansynligt utløst av skavelbrudd. Ser rimeligt ferskt ut mtp fokksnø i skredmasserne, kanskje gikk igår? Tenker str1.5.

ObsID: 234529

Lyngen / Lyngen

Snø

13.05.2020 kl. 14:21

1008 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Solinstråling kan gi våte eller tørre løssnø skred. Ingen flakskred ble observert. God overblikk på mange fjell idag. Fokksnø under fm men avtagit da sol bundet overflate litt samt svakere vind. I dette leheng god binding mot skarlag. Stort/middels snøfall dagen før ellers ingen faretegn. Sol imorn gir samme problem med løssnø skred. Størrelse avhengig av terrengform. Varslet faregrad er for høy

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S, SV Det spørs om snøen i denne omgang havnet på varm nok snø for å få fukt nok for å danne kantkorn. Sol og fjenfrysing forventes stabilisere snø pakken.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S over 900 moh Her kun 10 cm fokksnø på lössnö. I tynnere heng nysnø på skare. Ble ikke flak her idag.

Snødekke

Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr På tidligere skare ca 30 cm løssnø plus 10 cm 4 f

ObsID: 234518

Lyngen / Lyngen

Snø

13.05.2020 kl. 13:52

1122 moh

adadranger (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  adadranger Kommentar:  Nord
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  adadranger Kommentar:  Vest

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ferske flakskred i alle himmelretning. Aller var naturlig utløst og det var størrelse 3 i nord, og mindre i andre himmelretning

ObsID: 234525

Lyngen / Langdalen/Tromsø Fastland

Snø

13.05.2020 kl. 13:49

460 moh

Martin (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin Stefan

Vær

fra SV ↗ 30% skyer Kuldegrader i lufta fra ca 300m. Sterk vind i byger. Noen få skyer der vi var, mer i øst.

Skredhendelse

13. mai 13:00 Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 835 moh og sluttet på 637 moh 50 cm høy og 50 m bred bruddkant Skredet gikk mellom 1300 og 1345, vi hade god sikt på henget før 1300 og da var der inget. Trigget av skavelbrudd som drog med seg et flak av den nye fokksnøn nedover i rennen og sen brøt breiere på flanken nedanfør. Anslår bruddkanten til ca 50cm og bredde ca 50m.

Skredfarevurdering

Forsatt komplekst lappetekke av forskjellige fokksnøflak o av og til uventede eksposisjoner, mikroterreng spiller stor rolle. Det finnes både myke flak som er lette å påvirke og hardere flak som kan propagere større. Pågående vindladdning men imorra ser det ut å bli roligere så da kanskje flaken får sette seg litt før neste omgang kommer. Klar natt gir forhåpentligvis god återfrysning på lav høyde men sjanse for kantkorndanning i høyden, good news and bad news.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV under 600 moh Bratte, steinete heng i sola tok en del varme, og noen små våte løste skred gikk. En del rulleballer i V men inga skred.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 400 moh Kraftig snøfokk fra S-SV dannade ny runde med fokksnøflak opp til 50cm tykke, liggende direkte på skaren eller på DF av varierende tykkelse, 0-15cm. Vi såg naturlig aktivitet på dette problemet, se skredaktivitet.

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fuktig finkornet snø på genomslagsskare opp til ca 200m, over det gradvis tørrere. Mye vind fra ca 300m og opp flyttede snø fra V/SV i høyden og alle kanter i dalen. Kraftigt vindpåvirket snødekke med 4F-1F fokksnøflak i N3/4 sektor nede i dalen. Fokksnøen såg såvitt jeg klarte å se på nerføyka DF, kunde ikke se noen FC på skaren her. Fortsatt litt fukt/"seighet" i skaren oppe på 500m, så potensial for FC-dannelse hvis det blir klart inatt. Bratte S-vendte heng tok litt sol og det var en del rulleballer og enkelte små våte løse skred i bratt S-vendt terreng på nordsiden av Breivikeidet vid 15-tiden.

ObsID: 234523

Lyngen / Tromsø

Snø

13.05.2020 kl. 12:38

827 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Snøballer i sørside kl 13. Usikker på tidspunkt, mulig ferskt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTPV@17cmQ2 Kantkorn under skare.

ECTPV@13cmQ1 Lag under fokksnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Finkornet snø i solsider vil rase så fort det blir vindstille og skyfritt. Fokksnøflak finnes her i nordside. Antar enkelte heng kan samle nok snø for str. 2 ila dagen. Fant antydninger til fasettert snø under skare i høyden (se snøprofil) - har ikke full oversikt, men lite faretegn annet enn at jeg finner det i snøprofil. Ny runde i solsider når det blir sol og vindstill. Antar at gunstige temperaturer og vind gjør at fokksnø raskt vil bli vanskeligere å påvirke. Kraftig mildvær i høyden (om det blir sommer i år), kan muligens påvirke gamle svake lag. Men disse ligger foreløpig svært dypt. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Lokalt kan det akkumulere litt fersk fokksnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 800 moh Usikker på om dette er godt nok utviklet til å være et skredproblem. Kan evt. nevnes i tekst. Ligner litt situasjoner tidligere i vinter som ikke har gitt særlig potente kk-lag. Bør være obs på dette ved ytterligere snølast eller kraftig mildvær. Virker mer aktuelt i høyden, tilsynelatende bedre bindinger under 700 - 800 moh.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 400 moh Antar str. 2 lokalt hvor det samles mye snø. Ellers str 1 mer sannsynlig.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V Har vært i nordside idag, men: En del skyer og vind idag, venter ikke str. 2. Men det blir raskt varmt med en gang det blir skyfritt og vindstille - skredporblemet kan endre seg fort.

Skredaktivitet

13. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet En se en del snøballer i sørside nå som solen tittet frem kl 13.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Kram finkornet snø over våt grovkornet snø opp til ca. 200 moh. Ca. 10 - 30 cm tørr snø over skare fra 200 - 900 moh. Generelt vindpåvirket fra tregrensa, men ok skikjøring. Der det var avsatt dyner over 600 moh kom det enkelte små sprekker, men ikke tykke flak og ikke skytende. Avblåst til skare utsatte steder i høyden. Fant små RGxf i sjiktet mellom skare og fokksnø flere steder oppover, bortsett fra i snøprofil på 900 moh hvor snø under skare var noe mer fasettert. Sjekket jevnlig temp.gradient i sjiktet mellom skare og fokksnø oppover: gradient på 0,5-1 gr per 10cm - ingen tydelig oppbyggende omvandling.

Vær

8 m/s 50% skyer Jevnt over lett snøfokk. I perioder kan det kanskje være moderat lokalt. Frem til kl 13 tok solen lite her, men det ble fort varmt med en gang det ble rolig vind.

Snøprofil

8 cm 1F DF D, 6 cm 4F-1F DF D, 1 cm K MFcr D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 13 cm P RG D, 20 cm P+ RG, 50 cm P RG D, 1 cm K MFcr D, 0,5 cm 4F FC 2 mm D, 5 cm P RG D -5,4 °C @ 0 cm, -4,9 °C @ 5 cm, -4,5 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -3,9 °C @ 30 cm, -3,6 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 50 cm, -3,2 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm, -2,8 °C @ 80 cm, -2,5 °C @ 90 cm, -2,3 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Totalt 2.10 m.

ObsID: 234514

Lyngen / Tromsø

Snø

13.05.2020 kl. 11:51

742 moh

Martin (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Martin

Skredhendelse

11. mai 11:52 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 799 moh og sluttet på 464 moh 300 m bred bruddkant Bruddkant helt under skavelen, troligt trigget av skavelbrudd 11-12/5. Hele flanken gådd, anslår 30-50cm bruddkant og at det gått i fersk fokksnö

ObsID: 234497

Lyngen / Lyngen

Snø

13.05.2020 kl. 09:54

19 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 234475

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org