Snøskredvarsel for Lyngen søndag 16.02.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i områder med fersk fokksnø. Det finnes områder med svake lag i snødekket.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind gjør at det vil legge seg opp ny ustabil fokksnø i leområder i og over tregrensen. Flere ferske skred de siste dagene tyder på at eldre fokksnøflak fortsatt ikke har stabilisert seg. Et svakt lag av kantkorn finnes under skarelag fra 20/1. Dette har vist dårlig forplantningsevne og er trolig vanskelig å påvirke.
Det er kommet ca. 10-15 cm med nysnø de siste dagene som nå ligger over skarelag fra forrige helg. Skaren finnes opp til ca. 700 moh. Det har generelt sett vært lite vind i regionen de siste dagene, men det finnes vindpåvirket snø i høyden. På de mest vindutsatte stedene er det avblåst til eldre skare eller barmark.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn under skarelag fra 20/1 enkelte steder i regionen. Det er svært vanskelig å påvirke dypere lag av kantkorn etter flere runder med mildvær.
Torsdag var det observert flere middels store flakskred, både fra Stormheimfjellet, ved Furuflaten og av infralydsystemet i Lavangsdalen. Skredene er relatert til fokksnøproblemet.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-16 °C til -8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst natt til søndag.
-14 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.02.2020 kl. 15:19

65 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Ingen skred her i skredløp Sarasteinen idag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Kraftig snøfokk ut Smalaktinden, fra sør. Lett snøfokk ut brøytekanter på vegnivå kl 15.

Snødekke

Kraftig snøfokk Store Skavler på toppen av Tverrbotnfjellet, over løsneområdet for Sarasteinen skredløp. Ellers noe stein og en del berg synlig i startsonen for Sarasteinen skredløp.

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet i skredløp Sarasteinen nært veg. Ikke tegn på ferske skredavsetninger i skredløpet. Noen gamle skredavsetninger fra forrige helg er synlig i kikkert. Klarte heller ikke se skredaktivitet ellers i Lavangsdalen.

ObsID: 213743

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.02.2020 kl. 13:35

66 moh

Håvard@NVE (***)

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Fra politilogg: https://twitter.com/polititroms/status/1229021333436104705 OPPDATERT: https://www.regobs.no/Registration/213743 avkrefter dette. Ingen skredaktivitet ved Sarasteinen / Lavangsdalen i dag.

ObsID: 213737

Lyngen / BALSFJORD

Snø

16.02.2020 kl. 12:12

613 moh

Håvard@NVE (***)

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen Ett (1) S. Under 700 moh Fra Troms politilogg: https://politilogg.no/3840198/troms/troms-tromssnoskred-observert-pa-670-meters-hoyde-sor-av "Snøskred observert på 670 meters høyde sør av fjellet Blåtinden/ Den sovende soldat. Melder som observerte skredet var 100 prosent sikker på at ingen er tatt. Skredet var ca 100 meter bredt og 20-50 meter langt. Skal ha gått ikke langt fra vinterrute opp til fjellet." Hvis noen har bilde eller mer informasjon, registrer det gjerne på RegObs.

ObsID: 213709

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.02.2020 kl. 11:00

41 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Skredhendelse

16. feb 11:00 Tørt løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 893 moh og sluttet på 170 moh Brattheng Sør av Ivarskreda

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 213693

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

16.02.2020 kl. 08:30

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C Sjursnes (0moh) kl 08:31

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 213651

Lyngen / LYNGEN

Snø

15.02.2020 kl. 17:01

363 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er kommet 15-20 cm lett nysnø siste døgn. Omtrent samme mengde som kom tidligere i uka oppå 8 feb-skare. Denne er vindppvirket utsatte steder dvs danner flak i høyden, særlig leheng nært rygger. Varslet faregrad er riktig

Notater

Tatt med litt info fra tur til 1300 m for to dager siden. Tenker at skred problemet her fortsatt er aktuellt.

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh

Vær

Ikke nedbør -6 °C 4 m/s fra V →

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

ObsID: 213589

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

15.02.2020 kl. 15:41

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt kaldt. Lite nedbør. Lite vind.. FV7900 Holmbuktura - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilitet .

Vær

Ikke nedbør -5 °C Holmbuktura (0moh) kl 15:43

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 213570

Lyngen / LYNGEN

Snø

15.02.2020 kl. 14:46

1009 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Notater

Gikk utenom løype fra 0-1040. Ingen drønn, ingen sprekker og ingen ferske skred.

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Mildværsskaren virker å gå opp til ca 900 moh. Over denne høyden fant jeg den ikke med staven. Veldig ulik fordeling av snøen, men det er mye snø spesielt i le. Urørt opp til tregrense med 5-10 cm florlett nysnø oppå isskare. Fra tregrensen er det avblåst på alt som stikker opp og dyp snø med mange hardhetsforskjeller i deller. Alt ligger på isskarelag. Vindtransport preger hele alt over tregrensen. Lengre ned til isskaren jo høyere man kommer.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 12 m/s fra S ↑ 50% skyer Kald kulig fra sør. Vinden tar litt hardere i høyden enn nede på 0

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snyfløttarvind fra sør drar med seg tilgjengelig snø og legger det i le.

ObsID: 213561

Lyngen / Tromsø / Lyngen

Snø

15.02.2020 kl. 14:17

777 moh

martin@svv (*****)

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst SV

15. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst SV Flere små også i andre bratte fjellsider.

ObsID: 213553

Lyngen / Lyngen

Snø

15.02.2020 kl. 14:00

815 moh

lakrisr (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

30 cm F PP, 3 cm P MF, 5 cm 4F FC 3 mm, 2 cm P MF

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye nysnø tilgjengelig for vindtransport Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Inntil 0-30 cm nysnø ligger på et lage m isskare (ca 5 VM tykt). Tykkelse avtar m høyden. Ingen spenninger i nysnøen som fester seg dårlig til skaren. Skarelaget virker solid. Under skaren skaren ligger lag m kantkorn på 5cm tykkelse. Dette ligger igjen på et nytt skarelag.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut V

Vær

3 m/s fra S ↑ 15% skyer Snødde i natt

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ikke mye vindtransport

Område: I denne fjellsiden

ObsID: 213571

Lyngen / TROMSØ

Snø

15.02.2020 kl. 13:07

1011 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Noen (2-5). Naturlig utløst Så flere skred i bratthenget der jeg har markert på kart i forbindelse med kraftig pålagring i leside lørdag formiddag.

ObsID: 213756

Lyngen / TROMSØ

Snø

15.02.2020 kl. 12:25

997 moh

GjranHansen (Ukjent)

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. N, NØ, Ø

Skredfarevurdering

2 Moderat 2 moderat. Skredproblem i enkeltheng. Snø fra tidligere i uken virker å ha stabilisert seg. Ligger på glatt skarelag. Mye løs ubundet snø tilgjengelig for transport Mer vind, snø vil flytte på seg. 2 moderat. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredhendelse

15. feb 12:33 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 10 cm høy og 30 m bred bruddkant Leområder

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra SV ↗ 50% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Løste ut to skred. Bruddkant ca 5-10 cm. 20-40 meter bredt. I østvendt side. Myke fokksnøflak. Skredstørrelse 1.

Ulykke/hendelse

Ingen tatt. Harmløst. Snø

ObsID: 213616

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.02.2020 kl. 09:10

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C Sjursnes (0moh) kl 09:10 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 213481

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.02.2020 kl. 08:31

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Sjursnes (0moh) kl 08:32 Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 213314

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org