Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 13.02.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsam i områder med ustabile nysnø- og fokksnøflak. Det finnes også vedvarande svake lag lenger ned i snødekket som kan påverkast nokre få stadar.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligare vær og gunstige temperaturar gjer at nysnø- og fokksnøflak vil stabilisere seg, og det skal meir til å løyse ut skred. Vær varsam særleg høgt til fjells der det har vore kaldare, og der fokksnøflak har dårleg binding til underliggande skare. Kantkornlag er utvikla i varierande grad og vil dei fleste stadar vere vanskelege å påverke. Vær likevel varsom i områder med tynt og mjukt snødekke sidan laga er enklast å påverke der, og sidan skred på slike lag kan bli store.
Dei siste dagane har det komt 10-15 cm nysnø i regionen i kombinasjon med noko vind. Opptil ca. 200 moh er det skare i overflata. Frå ca. 200-700 moh er det ubunden snø på skare, og over dette er det vindpåverka snø. På vindutsette stadar er det avblåst til gamal skare eller bart fjell.
Det er observert kantkornlag i fleire nivå i snødekket, blant anna små kantkorn rundt eit skarelag frå 20/1 og større kantkorn rundt eldre skarelag. Dei djupe kantkornlaga har ikkje vore mogleg å påverke grunna hard overliggande snø medan dei små kantkornlaga berre har vore godt nok utvikla til å utgjere eit problem nokre stadar. I helga var det observert eit stort skred i Ramfjorden som truleg har gått på kantkorn.
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør om kvelden. Vindøkning i nord.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / TROMSØ

Snø

13.02.2020 kl. 18:37

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 13.02., kl. 18:40. Signalvarigheten på deteksjonen var 48 sekunder.

ObsID: 213248

Lyngen / Balsfjord / Lyngen

Snø

13.02.2020 kl. 16:16

70 moh

Håvard@NVE (***)

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels 2, muligens str. 3 observert fra bil på vei mot Tromsø.

ObsID: 213260

Lyngen / TROMSØ

Snø

13.02.2020 kl. 14:26

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 13.02., kl. 14:30. Signalvarigheten på deteksjonen var 80 sekunder.

ObsID: 213159

Lyngen / TROMSØ

Snø

13.02.2020 kl. 12:35

333 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Skred str 2/3 ned fra Graselvtinden. Noe gjenblåst, skredbane, men kan ha gått i natt eller idag (torsdag) etter pålagring fra V. Bilde tatt fra vei.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Skredbane sett fra vei litt lenger øst.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. Ø, SØ Se bilder. Ett str 2-3 og noen mindre skred observert fra vei på nordsiden av Breivikeide.

ObsID: 213105

Lyngen / TROMSØ

Snø

13.02.2020 kl. 11:28

517 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Blokken før testen starter
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snøoverflaten over tregrensa.

Tester

LBT@12cmQ2 Gikk i nedføyket nysnø lag i den ferske snøen over skaren ved medium belastning. Gikk også et Q2 brudd på 80cm ved stor belastning, under gammel skare i kantkornlag.

Skredfarevurdering

2 Moderat 10-15 cm snø det siste døgnet og vind fra V sektor har skapt myke fokksnøflak over tregrensen mange steder. Der turen gikk idag, var kantkornlaget vanskelig å påvirke. Pålagring av snø det siste døgnet har sannsynligvis ført til naturlig utløste skred i bratte heng i området rundt Breivikseidet. Økende vind kommende døgn og påfyll av mer snø vil kunne skape hardere fokksnøflak, samt med mer pålagring av snø i Ø sektor heng vil naturlig utløste små eller medium (str. 1 eller 2) kunne forekomme. Lavere temperaturer lørdag vil også gjøre at det vil ta tid for fokksnøen å stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig Snøen rundt de øverste skarelagene virker stabilt med god bindger til skaren og uten utviklede kantkorn. Det er nysnøen og vinden som er problemet. Fint varsel idag. I morgen og lørdag burde man kanskje gå opp til 3 mtp at det kan komme mer snø eller om vinden blir kraftig nok.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh LBT ga brudd i kantkornlag under det eldste skarelaget, som besto av kant og noe MF krystaller, ved stor belastning. Der vi grov var det relativt lite snø, og selv der var det vanskelig å påvirke dette laget. Men det er tilstede med tydelige kantkorn.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 300 moh Endel snø siste døgnet og vindpålagring fra øst har skapt myke flak mange steder, men ettersom flakene er så myke er det lite tegn til propagering og bruddforplantning. Det er observert endel ferske skred str 1-2. i Breivikseidet som nok har gått i dette laget.

Notater

Snøfokk observasjon og snødekke i skogen: https://www.regobs.no/Registration/213041. Skred observert fra vei på vei hjem: https://www.regobs.no/Registration/213105

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lett vindpåvirket nysnø over tregrensa. Myke flak.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra V → 50% skyer Bygene har trukket nordover. Litt vind over tregrensa, men ikke avskrekkende mye. Fin dag med endel sol.

Snøprofil

5 cm F DF D, 7 cm 4F RG, 1 cm F PP D, 4 cm 4F RG D, 1 cm P MFcr, 7 cm P RG, 18 cm 1F RG, 5 cm K MFcr, 25 cm 1F/P MF, 3 cm K MFcr, 2 cm 4F FC/MF 3 mm Brudd ved stor belastning, 15 cm K MFcr, 5 cm I IF -5,5 °C @ 3 cm, -3,5 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -1,7 °C @ 35 cm, -1 °C @ 55 cm, -0,5 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 90 cm På 500moh,

ObsID: 213083

Lyngen / LYNGEN

Snø

13.02.2020 kl. 10:39

908 moh

JD@UiT (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JD@regobsTroms
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  JD@regobsTroms
ObsID: 213059

Lyngen / TROMSØ

Snø

13.02.2020 kl. 10:03

185 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Stormheimfjellet med snøfokk, sett fra NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Løs nysnø i skogen. Fint driv.

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ca 10 cm nysnø over mildværsskare i skogen til nå.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøfokk over eggen på Stormheimfjellet

ObsID: 213041

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.02.2020 kl. 08:46

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C Breivikeidet (0moh) kl 08:46 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 213014

Lyngen / TROMSØ

Snø

13.02.2020 kl. 06:50

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 13.02., kl. 06:53. Signalvarigheten på deteksjonen var 39 sekunder.

ObsID: 212997

Lyngen / TROMSØ

Snø

13.02.2020 kl. 06:02

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 13.02., kl. 06:05. Signalvarigheten på deteksjonen var 35 sekunder.

ObsID: 212996

Lyngen / LYNGEN

Snø

12.02.2020 kl. 13:24

533 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT God ikke brudd

Skredfarevurdering

2 Moderat Virker som stabile forhold. Seneste ukes vär Snö/liten storm/ mildvär og deretter på minus i dag igjen. Det kan finnes ferske fokksnöflak i höyden av den lille snö som kommit i det siste. Nok vind å transportere denne. Ingen faretegn på dagens tur under 600 m. 8 feb-skare går til ca 700 m. Lignende forhold noen dager. Mulig tynne på skare under 700 m flak kan bli litt hardere av vind. Varslet faregrad er riktig Kanskje sannsynlighet bör minskes på skredproblem.

Snødekke

300 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 700 moh

Vær

Ikke nedbør -2 °C 5 m/s fra SV ↗ 50% skyer

Snøprofil

15 cm F PP 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 100 cm P RG 0 mm/0 mm D Leheng 500 m. 290 cm totalt. Ingen brudd på LBT.

ObsID: 212917

Lyngen / TROMSØ

Snø

12.02.2020 kl. 12:07

781 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Ikke propagering i øverste fokksnølag. Stemmer bra med signalene jeg har fått på turen ellers.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Skiene føyket litt ned mens jeg gravde snøprofil. Her på 800 moh. Lett snøfokk fra ca. 700 moh. Mer vind i høyden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Ca 600 moh. Laget spor med skiene hele vegen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Ca 500 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Supert skiføre i skogen over gårsdagens miødværsgrense (ca 250 moh)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN11@15cmQ3 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har kommet litt snø etter mildværet som kan gi fokksnøproblem i enkelte heng. Problemet er mest aktuelt høyere opp hvor det er mer vind og lett snøfokk idag. Snøen virket generelt godt bundet til skaren gjennom hele turen idag, jeg tror derfor utbredelsen er begrenset. Nysnømengden er også begrenset. Kantkornlag finnes, men er utviklet i varierende grad og er generelt vanskelig å påvirke. Økende vind kan gi mer snøfokk, men en del av overflaten er allerede litt vindpåvirket. Varslet faregrad er riktig Spot on skredfarevurdering med presis og god forklaring av vvsl. Fin høyde på fokksnø-skredproblem.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Ca. 10 - 15 cm tørrsnø over skarelag fra 250 moh og oppover. Løst opp til tregrensa/400 moh, gradvis mer vindpåvirket fokksnø oppover i høyden (maks 1F). Var opp til 800 moh idag. Her på 800 moh har mildværet fredag/lørdag også påvirket snøpakken, og gitt dannet et smelteomvandlet lag (som kommer frem av snøprofilet).

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Hadde periodvis god oversikt over fjellen rundt Breivikeidet.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Usikker på om dette er relevant. Laget kom tydeligere frem i snøprofil på 400 moh enn snøprofil på 800 moh. Tror laget er mindre utviklet i høyden, men har ikke god nok oversikt til å være helt sikker.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 600 moh Evt. str 1 - noen bratte heng.

Vær

fra V → Lette byger kommer og går.

Snøprofil

12 cm 1F DF 1 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm D, 4 cm P+ MF D, 25 cm 1F RG 1 mm D, 9 cm 1F RGxf 1 mm D Ga Q3-brudd når jeg beøadtet søylen med spaden bak., 30 cm 1F RG 1 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Middagsaksla er forholdsvis vindutsatt. Antydninger til kantkornutviklet lag, men ga kun Q3-brudd når jeg provoserte det frem med spaden.

ObsID: 212875

Lyngen / TROMSØ

Snø

12.02.2020 kl. 10:36

413 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Tynn bristende smelt-frys-skare på overflaten fra vegen opp til ca 250 moh. Ca 10 cm +/- tørr løsnø over bristende skare fra ca 250 moh opp til 400 moh (skoggrensa, hvor jeg står nå). Ørlite grann vind i snøen her på 400 moh, men relativt løs.

Tester

ECTN12@13cmQ3 God

LBT@83cmQ2

Snøprofil

1 cm F PP 2 mm/0 mm D, 13 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm 1F MF/DF 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 0,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 13 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 7 cm P MF 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F+ RG 1 mm/0 mm D, 15 cm 1F+ RGxf 1 mm/0 mm D, 0,3 cm 4F FC 1 mm/0 mm D Skarelag, 4 cm P+ MFcr 0 mm/0 mm D 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 212825

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.02.2020 kl. 09:11

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 212800

Lyngen / LYNGEN

Snø

11.02.2020 kl. 15:52

424 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Mildt og stille, utsikt over Lyngen fjorden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Rottevikfjellet, som ofte er avblåst med bare nabber.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTH22@32cmQ2 God Går på islag over gammel skare, gjort etter forrige brudd.

CTH21@10cmQ2 God Går i forrige fokksnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skiftende vær siste uke, fra mye tørr snø og vind, til mildvær og regn. Ingen faretegn, gode tester. Generelt stabilt. Store skavler i ulike himmelretninger. Stabiliserende forhold. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Etter regn og mildvær er snødekket komprimert. Ny snø kommet uten vind og ligger jevnt fordelt. Gammel snø er mer ujevnt fordelt. Tørr snø over ca 5-600moh.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Dårlig sikt over ca 5-600moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 300 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ mellom 1000 moh og 300 moh

Vær

Sludd 2 °C 3 m/s fra SV ↗ 99% skyer Regn ved havnivå, sludd opp til ca 400, tørr snø over. Lite/ingen vind.

Snøprofil

5 cm F PP M, 2 cm K MFcr M, 25 cm 1F RG M, 0,1 cm I IF, 0,5 cm F FC, 10 cm 1F MF M, 25 cm K MFcr, 20 cm P MF -1,2 °C @ 0 cm, -2,5 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 40 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -1,6 °C @ 70 cm, -1,2 °C @ 87 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Gjort i N leheng ca400moh.

ObsID: 212734

Lyngen / TROMSØ

Snø

11.02.2020 kl. 11:54

703 moh

suiraM (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  suiraM

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Sprekker i innblåst nydnø som ligger på gammel hard skare. Forekommer svært lokalt.

ObsID: 212667

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.02.2020 kl. 09:08

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Sludd 0 °C Breivikeidet (0moh) kl 09:08 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 212632

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org