Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 06.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner hvor vinden har lagt fra seg mye nysnø. Naturlig utløste skred kan forekomme.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø og utløpsområder under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt vind fra V-NV og snøbyger vil gi pålagring i leområder som allerede har fått mye snø de siste dagene. Stedvis kan det være lett å løse ut store skred. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme første del av dagen. Nysnøen ventes å stabiliseres relativt raskt, så roligere værforhold utover dagen gir litt avtagende skredfare. Der snødekket er tynt kan det være mulig å påvirke vedvarende svakt lag av kantkorn, men dette antas å ha liten utbredelse.
Siden søndag har det vært hovedsakelig vind fra NV og snøbyger. Polart lavtrykk på tirsdag ga kraftig vind og snøfokk fra ulike retninger. Fram til onsdag morgen har det kommet 30-50 cm nysnø siste 3 døgn.
Det er observert et løst lag med små kantkorn rundt skarelag fra 20/1 flere steder i regionen, men det har vist lite evne til bruddforplantning. Tirsdag ble det observert skytende sprekk der nysnø lå oppå tynt snødekke. Det er sannsynlig at kantkornlaget er bedre utviklet der snødekket har vært tynt.
Mandag kveld løste en skiløper ut et lite skred (str.1) i skoggrensen vest i regionen.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-15 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nordvest., endring til frisk bris fra vest om formiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / TROMSØ

Snø

06.02.2020 kl. 21:10

421 moh

Johanne Liverød Stensheim (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Johanne Liverød Stensheim

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen tegn til hverken fersk vindtransport, skytende sprekker eller drønn. Gjelder hele veien opp til ca. 600 moh.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Varierte mellom 10-30cm ubunden snø. Under dette var det bundet snø av varierende hardhet.

Tester

Tok spadetest på lett tilleggsbelastning. Brudd i et løsere lag med bunden snø nede i snødekket, men viste dårlig forplantningsevne.

ObsID: 211834

Lyngen / LYNGEN

Snø

06.02.2020 kl. 13:24

739 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Snøprofil

48 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 1 cm F PP 0 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 4F MF 0 mm/0 mm, 8 cm K IF 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 1 mm/0 mm, 10 cm K IF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen i overgang mellom tykt og tynt snödekke.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 6 m/s fra V → 75% skyer

Snødekke

260 cm totalt 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Sterk vind i natt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S mellom 1600 moh og 300 moh

Tørre flakskred Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S mellom 500 moh og 300 moh Svagt lag av lössnø

Tester

LBT@49cmQ3 Middels Svagt lag av løssnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Svake lag ligger dypt og er vanskelig å påvirke. Mye snö i området. Opplever god stabilitet i fokksnö. All grunn å være forsiktig ved konvekser da mye snø sannsynlig ble transportert med sterk vind i natt og det kan være spenninger i snødekket. Trur ikke regn og varme vil påvirke svake lag særlig da de ligger så dypt.

ObsID: 211741

Lyngen / TROMSØ

Snø

06.02.2020 kl. 10:52

630 moh

Johan@svv (***)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

Daisybellaksjon på Breivikeidet. Fikk utløst 1 ca størrelse 1 skred. Prøvde flere plasser i bergsiden.

ObsID: 211685

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.02.2020 kl. 09:41

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -4 °C Breivikeidet (0moh) kl 09:41 35 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 211658

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

06.02.2020 kl. 08:07

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

6. feb 08:08 - 5. feb 08:08 Tørre løssnøskred Ukjent. Naturlig utløst NV. Mellom 2100 moh og 2000 moh Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 211643

Lyngen / TROMSØ

Snø

06.02.2020 kl. 06:13

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.02., kl. 06:16. Signalvarigheten på deteksjonen var 54 sekunder.

ObsID: 211637

Lyngen / TROMSØ

Snø

06.02.2020 kl. 06:13

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 09.02., kl. 21:35. Signalvarigheten på deteksjonen var 61 sekunder.

ObsID: 212382

Lyngen / BALSFJORD

Snø

05.02.2020 kl. 22:10

255 moh

Eivind (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Eivind
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Eivind

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Skredhendelse

5. feb 22:15 Tørt flakskred Personutløst S-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 50 cm høy og 30 m bred bruddkant I skogen Omlag 50cm høy bruddkant som løsnet på en crustlag på mellom 0,5-1cm. Under laget av crust var det myk snø.

Skredproblem

Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

ObsID: 211670

Lyngen / LYNGEN

Snø

05.02.2020 kl. 13:50

343 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  V ca 300moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Vind fra S, skiftende fra N, nå fra V.

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Siste to døgn.

Snøprofil

30 cm 4F DF D, 1 cm I MFcr D, 0,5 cm F FC D, 17 cm K MFcr D, 1 cm F FC D -8 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,5 °C @ 40 cm, -2 °C @ 40 cm, -1,5 °C @ 50 cm Gjort på tynt snødekke for å se utvikling av KK. Ikke representativt for generell snødekke, som er mye større.

Vær

Snø -6 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Polart lavtrykk, vind og store mengder nysnø.

Snødekke

0 cm totalt Kraftig snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye nysnø, skiftende vindretning, myke fokksnlsg over skogen, skavldannelser. Stedvis avblåst.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Svært dårlig sikt.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø mellom 800 moh og 400 moh Stor pålagring kan trigge KK.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 400 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tester

40-60cm løssnø/myk fokksnø absorberer slag på lille blokktest uten klare brudd.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Krevende forhold, dårlig sikt, skiftende værtype siste par uker, med mye vind og kulde, med påfølgende stort snøfall og skiftende vind. Krever forsiktighet og kunnskap å planlegge og utføre ferdsel, særlig over tregrensa. Kommer mer snø med vind, KK finnes, og kan trigges naturlig. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 211541

Lyngen / TROMSØ

Snø

05.02.2020 kl. 12:09

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 09.02., kl. 21:32. Signalvarigheten på deteksjonen var 39 sekunder.

ObsID: 212381

Lyngen / TROMSØ

Snø

05.02.2020 kl. 11:34

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 09.02., kl. 21:32. Signalvarigheten på deteksjonen var 34 sekunder.

ObsID: 212380

Lyngen / LYNGEN

Snø

05.02.2020 kl. 11:11

7 moh

Daniel@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Vær

Snø -6 °C 0 m/s 100% skyer Lett snø

ObsID: 211503

Lyngen / BALSFJORD

Snø

05.02.2020 kl. 11:11

205 moh

suiraM (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  suiraM

Skredhendelse

5. feb 11:11 Tørt løssnøskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 220 moh og sluttet på 211 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 40 cm høy og 7 m bred bruddkant I skogen Skred av fersk nysnø utløst i skogen av skikjører. Gikk på dårlig binding mot hard skare under.

ObsID: 211592

Lyngen / TROMSØ

Snø

05.02.2020 kl. 10:32

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 09.02., kl. 21:32. Signalvarigheten på deteksjonen var 36 sekunder.

ObsID: 212379

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

05.02.2020 kl. 09:11

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

5. feb 09:14 - 4. feb 09:14 Tørre løssnøskred Ukjent. Naturlig utløst Mellom 2200 moh og 2100 moh Gjelder Fv7900 Holmbuktura - , 3 skred den 4.Februar, ingen på vei

ObsID: 211480

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2020 kl. 08:30

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -4 °C Sjursnes (0moh) kl 08:30 35 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 211468

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.02.2020 kl. 21:05

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -3 °C Sjursnes (0moh) kl 21:05 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 211426

Lyngen / TROMSØ

Snø

04.02.2020 kl. 10:23

432 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Mot nord. Slak, åpen rygg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Snøtunge trær i skogen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Tykt lag med litt utviklet, små kantkorn finnes over skarelaget som man kan skimte i bildet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Litt sluff i bratte sider.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

15 cm F PP 2 mm D, 15 cm 1F- RG 1 mm D, 9 cm 1F+ FC 1 mm D, 1 cm 1F- FC 1 mm D, 7 cm K MFcr D, 30 cm P RG/RGxf 1 mm D -8,5 °C @ 1 cm, -7,5 °C @ 10 cm, -6,3 °C @ 20 cm, -5,8 °C @ 30 cm, -5,1 °C @ 40 cm, -4,7 °C @ 50 cm, -4,4 °C @ 60 cm Kun kantkorn også der snødekket var tynnere like bortenfor.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s Rolig vær når jeg gikk, men i bilen på vei hjem til Tromsø observerte jeg litt snøfokk og tiltakende vind.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Mye tørr, ubunden snø i skogen, >50 cm. 10 - 20 cm løs snø i overflaten over skoggrensen. Snøen over skogrensen var lite vindpåvirket iallefall opp til 500 moh (hvor jeg snudde). Der snødekket er tynt, som på rygger, brister det stedvis i kantet snø under hardere lag med fokksnø når jeg gikk (dette laget kommer frem av snøprofilet), men det var ikke forplantning og drønn i laget (trolig pga begrenset kornstørrelse/utvikling). Ingen bristing der snødekket er litt tykkere.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Skredproblem trolig i endring med økende vind ila dagen. Foreløpig har jeg inntrykk av begrenset forplantningsevne i det myke flaket, derfor begrenset størrelse. Medrivning i skredløp kan gi større skred noen steder.

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vil endre seg med kommende vind.

Tester

ECTX God

Skredfarevurdering

2 Moderat Rask tur idag kun opp til 500 moh. Den ferske snøen virker relativt stabil. Lite tegn til flaking og oppsprekking i lavere høyder. Tydelig at snøen har kantet seg under gammel fokksnø (over skare, se snøprofil), men heller ikke tydelige tegn på at denne snøen er ustabil. Enda... Min antagelse er at kantkornene er for små. Mye løs snø i terrenget, vindøkning vil gi snøfokk og økende skredfare. Kantkorn er utviklet høyt i snødekket - virker for lite utviklet og ikke potent akkurat her, men bør kartlegges flere steder i regionen(e) og ulike høyder. Varslet faregrad er riktig Mtp. meldt vind senere idag kan varslet skredproblem slå til etterhvert.

ObsID: 211319

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.02.2020 kl. 09:32

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -5 °C Sjursnes (0moh) kl 09:32 25 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 211269

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org