Snøskredvarsel for Lyngen tirsdag 04.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Vind og nysnø kan gi ustabile forhold i mange bratte heng. Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø og utløpsområder under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt vind fra V-NV og snøbyger vil gi stor utbredelse av ustabile nysnøflak der det kan være lett å løse ut middels store skred. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme. Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind, områder som får mye nysnø er mest utsatt.
Forrige uke var det kraftig vind fra SØ som flyttet på snøen og skapte mye harde fokksnøflak. Søndag dreide vinden til NV og det har siden vært snøbyger. Søndag og natt til mandag kom det 15-20 cm nysnø.
Det er observert et løst lag med små kantkorn rundt skarelag fra 20/1 flere steder i regionen, men dette laget har vært vanskelig å påvirke og viser lite tegn til bruddforplantning.
Søndag ble det observert et stort skred (str.3) i nordvendt heng ned mot Gjerdelva ved Kavringtinden, ca 500 moh.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest.
-16 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.02.2020 kl. 21:05

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Sjursnes (0moh) kl 21:05 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 211426

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

04.02.2020 kl. 16:56

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

4. feb 16:55 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 265 moh og sluttet på 229 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 10 sekunder.

ObsID: 221469

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

04.02.2020 kl. 16:33

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

4. feb 16:30 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 623 moh og sluttet på 382 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 34 sekunder.

ObsID: 221437

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

04.02.2020 kl. 15:37

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

4. feb 15:36 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 294 moh og sluttet på 230 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 15 sekunder.

ObsID: 221438

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

04.02.2020 kl. 14:55

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

4. feb 14:54 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 812 moh og sluttet på 548 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 39 sekunder.

ObsID: 221471

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

04.02.2020 kl. 14:08

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

4. feb 14:06 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 719 moh og sluttet på 44 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 84 sekunder.

ObsID: 221221

Lyngen / Tromsø

Snø

04.02.2020 kl. 10:23

432 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Mot nord. Slak, åpen rygg.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Snøtunge trær i skogen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Tykt lag med litt utviklet, små kantkorn finnes over skarelaget som man kan skimte i bildet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Litt sluff i bratte sider.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -5 °C 0 m/s Rolig vær når jeg gikk, men i bilen på vei hjem til Tromsø observerte jeg litt snøfokk og tiltakende vind.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Skredproblem trolig i endring med økende vind ila dagen. Foreløpig har jeg inntrykk av begrenset forplantningsevne i det myke flaket, derfor begrenset størrelse. Medrivning i skredløp kan gi større skred noen steder.

Tørre løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vil endre seg med kommende vind.

Skredfarevurdering

2 Moderat Rask tur idag kun opp til 500 moh. Den ferske snøen virker relativt stabil. Lite tegn til flaking og oppsprekking i lavere høyder. Tydelig at snøen har kantet seg under gammel fokksnø (over skare, se snøprofil), men heller ikke tydelige tegn på at denne snøen er ustabil. Enda... Min antagelse er at kantkornene er for små. Mye løs snø i terrenget, vindøkning vil gi snøfokk og økende skredfare. Kantkorn er utviklet høyt i snødekket - virker for lite utviklet og ikke potent akkurat her, men bør kartlegges flere steder i regionen(e) og ulike høyder. Varslet faregrad er riktig Mtp. meldt vind senere idag kan varslet skredproblem slå til etterhvert.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

15 cm F PP 2 mm D, 15 cm 1F- RG 1 mm D, 9 cm 1F+ FC 1 mm D, 1 cm 1F- FC 1 mm D, 7 cm K MFcr D, 30 cm P RG/RGxf 1 mm D -8,5 °C @ 1 cm, -7,5 °C @ 10 cm, -6,3 °C @ 20 cm, -5,8 °C @ 30 cm, -5,1 °C @ 40 cm, -4,7 °C @ 50 cm, -4,4 °C @ 60 cm Kun kantkorn også der snødekket var tynnere like bortenfor.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Mye tørr, ubunden snø i skogen, >50 cm. 10 - 20 cm løs snø i overflaten over skoggrensen. Snøen over skogrensen var lite vindpåvirket iallefall opp til 500 moh (hvor jeg snudde). Der snødekket er tynt, som på rygger, brister det stedvis i kantet snø under hardere lag med fokksnø når jeg gikk (dette laget kommer frem av snøprofilet), men det var ikke forplantning og drønn i laget (trolig pga begrenset kornstørrelse/utvikling). Ingen bristing der snødekket er litt tykkere.

Tester

ECTX God

ObsID: 211319

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.02.2020 kl. 09:32

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -5 °C Sjursnes (0moh) kl 09:32 25 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 211269

Lyngen / Tromsø / Lyngen

Snø

03.02.2020 kl. 23:22

345 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Mulig å trø ut små flak i brattheng høyt i skogen. Disse er dog så lette at det er ufarlig.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tegn på vindtransport med en gang man kommer ut av skogen.

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 40-50cm ubundet i skogen.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr Gjelder over skogen på toppen av Storkollen.

ObsID: 211220

Lyngen / Lyngen

Snø

03.02.2020 kl. 15:53

328 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Vær

Snø fra V → 75% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S

Skredfarevurdering

3 Betydelig Myk fokkssnø I tregrense etter kraftig snøfall som startet et døgn siden. Deretter kun 15 cm med bygevær. Det er ikke observert særlig svake lag. Stort skred fra i går i Gjerdelva gikk føre snøfallet startet. Speciell forhold i dette området da det ligger N vendt i tell stor platå samt er konveks. Virker ha gått på ett svakere lag dypt oppå gammel skare samt helt ned v backe. Tendens til sprekker samt skavler vil sannsynlig rase ut som kan starte skred. Stor sannsynlighet for lössnöskred i renner som under alle snøfall/vindtransport. Regner med mer snø og att fokkssnø særlig i høyere områder trenger tid å stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Stort snøfall

Snødekke

220 cm totalt Moderat snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm)

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Halvbra sikt

ObsID: 211176

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

03.02.2020 kl. 13:28

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 211330

Lyngen / Tromsø

Snø

03.02.2020 kl. 12:48

368 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 40-50 cm nysnø/laussnø i skogen. Snør tett no. Snøen var ikkje vindpåverka frå botn til fjelltopp. Gjekk små laussnøskred i bratte heng når en rann.

Snødekke

I profil til bakken såg ein delvis utvikla kantkorn i lausare lag under skare (danna tidlegare i vinter), men det låg under ca. 40 cm med smeltefryseskare så var ikkje mogleg å påverke her iallefall.

ObsID: 211139

Lyngen / Tromsø

Snø

03.02.2020 kl. 12:15

434 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Bilde av den lille testgropa. Bruddet gikk i toppen av 'MF-sandwichen' ved isolasjon
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot sollidalsaksla i N

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Selv her rett over tregrensa er snøen myk. Tynt løssnø lag over mer vindpåvirkede myke flak. Betydelig kortere ned til skarelaget med potensiell kantkorndannelse og mindre snø generelt enn i skogen.

Tester

LBT@25cmQ2 Tok en kjapp LBT lenger oppe enn hovedsnøgropa og i NV vendt helning med mye mindre nysnøover skare. Gikk i brudd ved isolasjon på kantkornlag med små kantkorn under skaren.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 211154

Lyngen / Tromsø

Snø

03.02.2020 kl. 11:04

404 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Byger i Malangen
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Opphold mellom byger
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot nordvest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mer snø på NV side av trær
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Små vindformasjoner i snøen ved tregrensa
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Profilen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Lille blokktest. Brudd i nedføyket nysnø og nederst under gammel mildværsskare.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 6 °C 100% skyer Snøbyger, men lite vind. En times pause mellom to byger midt på turen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 300 moh Fant små kantkorn under gammel mildværskare, dette gikk og i brudd på LBT ved isolasjon. Det var på et vindutsatt sted med ganske lite nysnø i forhold til resten av turen. Vanskelig å si hvor utbredt dette problemet er, da det fordrer tynt snødekke den siste uken.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 300 moh Fant et mykere lag med nedføyket nysnø idag, og i heng med stor pålagring kan det være et skredproblem. Men genrelt er intrykket at overliggende snø også fortsatt er ganske ubunden og vil gi lite propagering av evt. brudd.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er mye snø, men på denne obsturen var ikke snøen vindpåvirket i stor nok grad til tydelig flakdannelse, selv over tregrensen. Mer påfyll av pudder (les: bygesnø) utover uken kan gi enda mer snø å flytte på, men fokksnøproblematikken avgjøres jo av om det kommer nok vind til å skape flak. Ettersom det kommer såpass mye snø, er det sannsynlig kantkornutviklingen vil stoppe noe opp de fleste steder. Varslet faregrad er riktig Skredfaren ble oppjustert idag (mandag) morgen grunnet stort snøfall. Observerte ellers ingen faretegn, og der obsturen gikk idag, føltes det mer som en høy faregrad 2 mer enn faregrad 3. Mulig andre deler av regionen har fått enda mer snø eller mer vind.

Faretegn

Stort snøfall Har kommet en god del snø siste døgn (20-30 cm)

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Notater

Tok en LBT test lenger opp der det var mindre nysnø, som var mer potent (https://www.regobs.no/Registration/211154). Også en obs fra nede i skogen, som viser nysnøen der (https://www.regobs.no/Registration/211129)

Snøprofil

20 cm F PP D, 15 cm 4F DF D, 5 cm F DF D, 45 cm 1F RG 0 mm D, 15 cm K MFcr Flere skarelag om hverandre. De to tydeligste i topp og bunn av dette laget., 25 cm P MF 2 mm D -5,9 °C @ 0 cm, -6,3 °C @ 5 cm, -6,3 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -4,7 °C @ 30 cm, -4,4 °C @ 40 cm, -4,4 °C @ 50 cm, -4 °C @ 70 cm, -3,1 °C @ 90 cm, -2,3 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen Ned og litt forbi gamle skarelag. 125 cm dypt. 185 cm total snødybde.

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye tørr løssnø i skogen. Såvidt litt mer vindpåvirket i skoggrensa, men ikke flakdannelse her enda. Pålagring fra nordvest tydelig mange steder.

Tester

LBT@35cmQ3 Brudd i nedføyket nysnø lag, Q3. Medium belastning. Går også brudd under gammel skare på ~110cm ved stor belastning, Q2.

ObsID: 211129

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

03.02.2020 kl. 10:26

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mere snø. FV7900 Holmbuktura - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 211106

Lyngen / Tromsø

Snø

03.02.2020 kl. 09:41

94 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mye nysnø i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Snøbyger så langt

Snødekke

20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 20-30 cm tørr og luftig nysnø i skogen. Fortsatt bygevær og påfyll av snø.

ObsID: 211097

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

03.02.2020 kl. 09:20

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Breivikeidet (0moh) kl 09:20 25 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Store snømengder på kort tid . Økende skredfare neste døgn: Det er mere snø i vente etter værprognosene .

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 211089

Lyngen / Lyngen

Snø

03.02.2020 kl. 08:20

27 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Snødekke

40 cm nysnø Lett nysnö v havnivå.

ObsID: 211073

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

02.02.2020 kl. 18:00

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 211010

Lyngen / Balsfjord

Snø

02.02.2020 kl. 12:36

1022 moh

Andreas@TFFK (*****)

Skredfarevurdering

1 Liten Registrerte ingen faretegn på turen til Rasmustind. Gravde en kjapp profil rett før det SØ topphenget. Fandt kun en del fokksnølag som var godt sammensveiset. Har ikke sett noe som tyder på at snødekket ikke tåler en god del mere snø. Antar derfor førtsatt at snødekket inneholder lite vedvarende svakelag av betydelse. Problem fremover i uka antas fremst oppstå i snøen som kommer.

ObsID: 211006

Lyngen / Tromsø

Snø

02.02.2020 kl. 12:31

704 moh

BHN (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  BHN

Skredhendelse

2. feb 12:32 (+01:00) Skavlfall 1 - Små Naturlig utløst Skredet startet på 699 moh og sluttet på 699 moh

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

Kraftig snøfokk

ObsID: 211018

Lyngen / Lyngen

Snø

02.02.2020 kl. 11:17

602 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Vanligt skred på S vind etter betydende transport. Konveks nordvendt heng ned mot Gjerdelva intill stor platå (kavringstind). Observert fra Lyngseidet.

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store Få bratte heng. N. Mellom 500 moh og 400 moh

ObsID: 210910

Lyngen / Henrikkskaret

Snø

02.02.2020 kl. 11:00

646 moh

tmeling@nortind.no (**)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBTQ2 fikk ikke løst ut med spade. Flere av fokksnøflakene gik i brudd ved hoftedult. Tror kanskje jeg ikk ehadde fått isolert godt nok i bakkant av blokken.

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 11 cm P RG 0 mm/0 mm D, 30 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 38 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 2 mm/0 mm D, 11 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm I IF 0 mm/0 mm, 8 cm K MF 0 mm/0 mm D, 30 cm P RG 0 mm/0 mm til bunns; eller så langt jeg gravde (var nesten en meter igjen til bakken) -5,1 °C @ 0 cm, -7,7 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -6,5 °C @ 30 cm, -6 °C @ 40 cm, -5,6 °C @ 50 cm, -5,4 °C @ 60 cm, -5,1 °C @ 70 cm, -4,6 °C @ 80 cm, -4,2 °C @ 90 cm, -3,7 °C @ 100 cm, -3,4 °C @ 110 cm, -3,2 °C @ 120 cm, -2,8 °C @ 130 cm, -2,5 °C @ 140 cm

ObsID: 210974

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

02.02.2020 kl. 08:26

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Sjursnes (0moh) kl 08:27 Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 210872

Lyngen / Lyngen

Snø

01.02.2020 kl. 22:10

27 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Notater

Betydende snømengder på vei.

ObsID: 210841

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

01.02.2020 kl. 14:02

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

1. feb 14:04 (+01:00) - 31. jan 14:04 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst Mellom 1900 moh og 1800 moh Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 210790

Lyngen / Tromsø

Snø

01.02.2020 kl. 12:25

391 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Underside øverstelag som løsnet.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Underside nederste lag som løsnet
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Baksiden av tinden

Vær

4 m/s fra SØ ↖ 95% skyer

Snødekke

Løs lett bundet snø fra parkering til overgang skog fjell. Over der varierende 1F til 4F med områder med pencil. tenker at lengre opp er det fokksnø med pencil generelt

Tester

LBT@7cmQ2 Løsnet ved frigjøring pencil fokksnø. Neste lag på 8 slag Q2 påbegynt kantkorn over skare

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Kantkorndannelsen er påbegynt. Men tenker den ikke som aktiv

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 210786

Lyngen / Tromsø

Snø

01.02.2020 kl. 12:08

445 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms Kommentar:  Avblåst over skogen

Vær

Ikke nedbør -2 °C 0 m/s 100% skyer Stort sett helt vindstille, mn noen få vindkast. Ser byger er på vei inn, mn ingen snø enda.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Hardpakket over skogen. 20cm løst i skogen. Åpne partier i skogen er også vindpåvirka og har skare. Spesielt i nordlig aspekt.

ObsID: 210825

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

01.02.2020 kl. 09:02

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Sjursnes (0moh) kl 09:02 Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 210729

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org