Snøskredvarsel for Lyngen tirsdag 28.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind gir økt skredfare. Unngå leområde der det samler seg fersk fokksnø. Vær obs på at det kan finnes vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Tirsdag fortsetter den kraftige vinden fra SØ, og pålagring av snø i leheng vil fortsette. Skred kan dermed bli store, str. 3. I bratte heng med stor pålagring kan enkelte naturlig utløste skred forekomme. Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn dypere i snødekket. De fleste observasjoner tyder på at det foreløpig er vanskelig å løse ut dette laget, men med kaldere vær de siste dagene kan det utvikles videre.
Det er mye snø i regionen etter jevnt påfyll av snø forrige uke. I skogen er det hovedsakelig løsere snø med enkelte myke fokksnøflak, mens fra tregrensen og oppover er snøen vindpåvirket i varierende grad med myke fokksnøflak enkelte steder og harde fokksnøflak der vinden har tatt godt.
Rundt mildværsskaren fra mandag denne uken er det noen steder observert kantkornlag. Trolig er laget mest utviklet rundt et skarelag i et belte mellom 400 - 900 moh og der snødekket er tynt. Det varierer hvor enkelt det er å påvirke dette, men observasjoner tyder på at laget vanskelig å påvirke.
Lørdag ble fire-fem personutløste små og middels skred, str. 1 og 2, rapportert vest i regionen. Både i skogen og over skoggrensa.
Mandag morgen er det observert kraftig snøfokk i regionen. Drønn i snøen er blitt observert på Lyngenhalvøya.
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-22 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst.
-20 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

28.01.2020 kl. 15:00

173 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms

Notater

Overflaterim

ObsID: 210243

Lyngen / Tromsø

Snø

28.01.2020 kl. 13:34

512 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTPV@50cmQ2 Dårlig Blokka poppa ut under frilegging. OBS Leheng 52°

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredfarevurderingen stemmer bra. Det er mye vind transportert snø i fjellet og mye pålagring. Dette kan gi store skred. Skredproblemet er sjiktoverganger i fokksnøen og nedsnødd nysnø. Vi klarte ikke å påvirke skarelaget lenger nede i snødekket i dag og klarte heller ikke å finne tydelig kantkorndannelse hverken iver eller under skaren. Mye vind = fokksnøprobkematikken vil være til den har fått muligheten til å stabilisere seg. Kalde temperaturer vil kunne føre til kantkorndannelse rundt skatelaget lenger nede i snødekket. Dette vil kunne gi potensielt store skred. Viktig å følge med på hvordan dette utvikler seg. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

195 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, NV over 500 moh

Vær

Ikke nedbør -11 °C 4 m/s fra S ↑ 50% skyer

Skredaktivitet

28. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 50 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 35 cm P RG 0 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -11,5 °C @ 0 cm, -13,8 °C @ 10 cm, -13,9 °C @ 20 cm, -13,5 °C @ 30 cm, -12,5 °C @ 40 cm, -11 °C @ 50 cm, -9,4 °C @ 60 cm, -7,4 °C @ 70 cm, -6,4 °C @ 80 cm, -6 °C @ 90 cm, -4,9 °C @ 100 cm, -3,8 °C @ 105 cm, -3,8 °C @ 110 cm, -3,4 °C @ 120 cm, -2,9 °C @ 130 cm, -3,3 °C @ 140 cm, -3,4 °C @ 150 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 210246

Lyngen / Tromsø

Snø

28.01.2020 kl. 13:30

880 moh

Linn Asplin (Ukjent)

Snødekke

Moderat snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør fra SØ ↖

Notater

Mye vind i høyden og transport av snøen. Varierende hardhet av fokksnøen.

ObsID: 210247

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

28.01.2020 kl. 10:31

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -8 °C Sjursnes (0moh) kl 10:31 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 210189

Lyngen / Tromsø

Snø

27.01.2020 kl. 12:21

18 moh

Finn@obskorps (***)

Faretegn

Ingen faretegn observert Kjørere nettop fra Breivikeidet og observerte ikke snøfokk eller skred fra veien

ObsID: 210022

Lyngen / Tromsø

Snø

27.01.2020 kl. 10:00

532 moh

Kajak (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kajak Kommentar:  Siste rest av "powder cloud" sees på bildet.

Skredhendelse

27. jan 10:00 Tørt flakskred Naturlig utløst I renne eller forsenkning Naturlig utløst skred observert fra renne på Sjursnedtinden mens vi kjørte bil.

ObsID: 210173

Lyngen / Lyngen

Snø

27.01.2020 kl. 09:28

304 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Mye vind transport
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Mye vind fra SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Snøoverflaten der vinden har ikke ennå tatt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Snø overflaten ved skoggrensen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Snødekke over skoggrensen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Dårligbinding i fokksnøen og mye vindtransport gir betydelig snøskredfare i bratte heng hvor det ligger ferskvindtransportert snø. Spesielt i V, NV og N heng... men kan være i andre områder. Det har ennå ikke vært observert skredaktivitet på kantkorn men dette svake lage finns i flere områder men krever stor tilleggsbelastning for å påvirke. Med kald temperaturer og mye vindtransport kan det ta lenger tid før fokksnøen stabilsererseg. Stor temperatur gradient kan gi gode forhold for kantkorn dannelse, spesielt der snødekke er tynt. Varslet faregrad er riktig Syns varslet treffer bra utenom jeg har bare overlevert kantkorn under skare, ikke over

Snødekke

85 cm totalt Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Fuktig Opp til 200 meter/skoggrensen er det ca 10-20cm ubunden snø i snøoverflaten der vinden ikke har tatt. Eller vindpakket mykt fra 200-400. Vindpakket hardt over dette. Enkelte steder er det avblåste til skarelag. I går var det ca 10-30 cm ny snø tilgjengelig for vindtrasnport generelt på fjellet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Kraftig snøfokk i høyden og ved havet.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 900 moh og 300 moh Stor temperatur gradient kan gi kantkorn dannelse under skarelag fra mildvær fra forrige mandag. Her var det ikke ennå et tydelig svak lag men i går observerte jeg KK underskare på ca en meter på Flatfjellet også fredag på 900 meter på steingjerder var kantkorn observert.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, V, NV Dårligbinding i det nye fokksnøen. Noen lokale vindretninger i terrenget kan gi fokksnø dannelse i le heng i andre himmelretninger

Vær

Ikke nedbør -8 °C 4 m/s fra SØ ↖ 20% skyer Blåser mye langskysten og på fjellet. Noen plasser underskoggensen og på dette stedet hvor det ligger i le blåser det mindre.

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har ikke observert skred i dag. Har også kjørt fra Nord-Lenangen til Svensby med bra sikt. I går observerte vi et naturligutløste løsnøskred som utløste et smått flakskred av fokksnø i Bjørndalen. Kristoffer la det in i regobs

Snøprofil

10 cm 1F RG M, 25 cm 4F/1F RG/DF D, 5 cm K MFcr, 5 cm 4F RG/RGxf 0 mm/1 mm D Starten på oppbyggende omvandling under skarelag, 40 cm K MF D -13 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -3,4 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 80 cm

ObsID: 210017

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

27.01.2020 kl. 09:00

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -10 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

ObsID: 209979

Lyngen / Tromsø

Snø

26.01.2020 kl. 15:42

438 moh

Lynum (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lynum
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Lynum

Snødekke

Vindpakket hard Stort sett vindpakket hard fokksnø men og områder med mykere fokksnø. Litt vindtransport men lite løs snø tilgjengelig over skoggrensa.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Enkelte åpne områder i skogen er vindpåvirket, ellers mye løssnø. Over skoggrensa er det fokksnø av varierende hardhet. Noen steder er den så hard at du går oppå og noen steder trår du gjennom og sprekker opp rundt skiene. Men observerte ingen skytende sprekker.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 5 m/s fra NØ ↙ 90% skyer 8 kalde og moderat vind over skogen. Vindpåvirket over skoggrensa.

ObsID: 209901

Lyngen / Lyngen

Snø

26.01.2020 kl. 14:07

607 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT Ikke brudd

Skredfarevurdering

2 Moderat Tykk pakke med vindpakket snø med litt lett nysnø fra siste døgn oppå. Ingen faretagn eller svakheter v graving. Enkle stavtest närt stein gir ikke beskjed om kk dannelse dvs finner ikke sukkersnö. Noen områder har et svakere lag av nysnö. Tenker at detta kan väre problem hvis det er i kombinasjon med store spenninger, ellers ikke. Eller ved tregrense det snöen kan være mykere. I øvrig mye mer snø enn vanlig i området nå. Over to meter mange plasser. Siste lette nysnø vil bli fjernet omplassert av vind i morn. Små eller midels flakskred mulig i nordvendte heng kring 500 m. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

280 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S mellom 700 moh og 300 moh

Snøprofil

15 cm F PP 0 mm/0 mm D, 85 cm 1F RG 0 mm/0 mm D Totalt 280 cm

ObsID: 209888

Lyngen / Tromsø

Snø

26.01.2020 kl. 14:06

1108 moh

gjranhansen (Ukjent)

Snødekke

Nysnøgrense på 0 moh

Vær

-18 °C 4 m/s fra NØ ↙

Skredhendelse

25. jan 20:06 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst NV-vendt 100 m bred bruddkant Leområder Anslått bredde. Bratt heng, naturlig utløst, observert bruddkant fra avstand. Mulig em dag eller to gammelt.

ObsID: 209918

Lyngen / Balsfjord

Snø

26.01.2020 kl. 13:39

1023 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Myke flak i stort sett hele fjellet, også på toppen. Lite tegn til oppsprekking.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Myke flak i stort sett hele fjellet, også på toppen. Lite tegn til oppsprekking.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Stemmer bra.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 400 moh

ObsID: 209881

Lyngen / Lyngen

Snø

26.01.2020 kl. 13:20

793 moh

svmo (Ukjent)

Skredproblem

Tørre flakskred 1 - Små Ø, SØ, S

Vær

-3 °C 12 m/s 100% skyer Vind kombinert med tette snøbyger

ObsID: 270736

Lyngen / Lyngen

Snø

26.01.2020 kl. 11:08

550 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Til høyre i bildet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Mot N-NV rundfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Mot SV, Flatfjellet.

Tester

ECTN13@15cmQ3 Dårlig bruddforplantning.

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Begynnende kant under tynt skarelag fra torsdag i skogen. Kant mellom skarelag på 600moh, dette hadde god binding til lagene rundt og var isolert av tykt overliggende skarelag.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Løssnøskred har løsnet i vestvendt side og utløst et lite flak. Gått ila. siste 12 timene. Se bilde.

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst V, NV Ene løssnøskredet løsnet ut et stort flak.

ObsID: 209896

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

26.01.2020 kl. 08:53

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -11 °C Sjursnes (0moh) kl 08:53 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 209816

Lyngen / Tromsø / Lyngen

Snø

25.01.2020 kl. 15:06

274 moh

stian@forsvaret (***)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små

Vær

Snø 5 m/s fra NØ ↙ Av og på tette snøbyger

Skredhendelse

25. jan 14:30 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø I skogen Lomme med mer vindpåvirket fokksnø ca 5x5m, som danner mykt flak i et litt brattere heng i skogen, går til brudd med enkelt skiløper.

Ulykke/hendelse

Ingen skade og ingen personer blir tatt av snømassene. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 209766

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2020 kl. 14:08

432 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallvard@SVV

Skredhendelse

25. jan 12:18 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst S-vendt Skredet startet på 440 moh og sluttet på 428 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 20 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng Skiløperutløst skred i fokksnøen. Ble løst ut på en liten konveks i et kort brattheng. 20 cm bruddhøyde og lite skadepotensiale, men litt overraskande god propageringsevne. 4F skliflate og 1F flakhardhet. Gikk i fokksnøen, og stoppa etter ca 30 m. Litt typisk situasjon: nettopp snudd pga dårlig sikt, og fokuset for vurderinger lå primært på et bratt parti lengre opp på turen. Skredet ble løst ut like over tregrensa, hvor det er lett å tenke at det er tryggere fordi det sjelden løses ut skred i skogen.

Ulykke/hendelse

. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 209741

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2020 kl. 12:11

162 moh

HEA (**)

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Ø 4 meter bredt flakskred, bruddkant ca 15cm, utløst av skiløper på vei ned i "testheng". Neste skiløper i samme heng fjernutløste et enda mindre skred. Skispor og utløst flak var ca 2m fra hverandre. Bitte små og ufarlige skred, men viser tegn til at det er noe ustabilitet under den ferskeste snøen i skoggrenseområdet.

ObsID: 209737

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2020 kl. 12:01

617 moh

Tim Dassler (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms

Skredhendelse

25. jan 12:06 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 623 moh og sluttet på 492 moh Nedføyket svakt lag med nysnø Leområder Jeg har blitt fortalt dette av samboer som er på tur på Gorzelvtinden.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 209687

Lyngen / Lyngen

Snø

25.01.2020 kl. 11:49

226 moh

svmo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  svmo
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  svmo

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

ObsID: 209684

Lyngen / Lyngen

Snø

25.01.2020 kl. 11:30

800 moh

Ville (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Area: At this place

ObsID: 209739

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2020 kl. 11:15

502 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) 10-30cm løssnø. Store variasjoner der vinden har tatt tidligere.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye snø tilgjengelig for transport, men ikke så mye vind på fjellet at det ble mye fokk. Store variasjoner dog.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite drønn her. Ellers stille

Vær

Snø -7 °C 3 m/s fra N ↓ 80% skyer Mye variasjon i været. Vind på utsatte steder i ymse retninger, men egentlig ganske rolig. Kom inn noen byger med snø i løpet av turen.

ObsID: 209749

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2020 kl. 10:38

436 moh

HEA (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HEA Kommentar:  Smelteomvandlet snø fra brudd 2. Brudd
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HEA Kommentar:  1. Brudd

Snødekke

200 cm totalt Lett snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Ingen brudd på CT. 40x40 Blokk knekker ut vha spade. Q2 brudd med smått glinsende korn under 1mm. Første brudd 50cm ned.Fuktig snø derfra og ned. Nytt brudd 1.20 ned. Q2/Q3. Mulig tegn på sammensmeltet kantkorn. Våt snø under. Område for vekst av kantkorn 5-10cm over 2. brudd?

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -8 °C

Notater

Det var et ca 5cm bredt lag ca 120cm ned i snødekket(der 2. brudd gikk) som muligens kan være et område for utvikling av kantkorn. Snøen under var våt, så det er nok gode vekstforhold i dette laget.

ObsID: 209673

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

25.01.2020 kl. 09:11

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -3 °C Sjursnes (0moh) kl 09:11 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 209652

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org