Snøskredvarsel for Lyngen fredag 24.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leheng der det har samla seg fersk fokksnø de siste dagene, spesielt i høyden. Vekslende vind de siste dagene har dannet fokksnøflak i ulike retninger.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Torsdag kveld skal det kortvarig blåse kraftig fra sørvest. Denne vinden kan frakte nysnø og løs snø som finnes i terrenget inn i leheng og danne ustabile fokksnøflak. Kortvarig mildvær gjør at snøen i lavere høyder vil stabilisere seg raskt, mens innblåst snø i høyden trenger noe mer tid på å stabilisere seg. Ustabil fokksnø kan være dekket av løsere nysnø, og kan derfor være vanskelig å gjenkjenne noen steder. Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn dypere i snødekket. Utbredelsen av skredproblemet er usikker, men torsdag ble det meldt om tydelig faretegn sør i regionen i form av drønn.
Denne uka har det kommet litt påfyll med snø hver dag. I skogen ligger det mye løs snø, mens i tregrensen og høyere er snøen vindpåvirket i varierende grad. Vind har flyttet og omfordelt snøen som har kommet de siste dagene. Et lite blaff av mildvær torsdag kveld kan ha påvirket snøoverflaten i lavlandet.
Nede i det gamle snødekket har eldre kantkornlag vist seg å være intakt enkelte steder. Trolig er laget mest utviklet rundt et skarelag i et belte mellom 400 - 900 moh. Utbredelsen er usikker og tidligere har laget vært vanskelig å påvirke, men etter moderat snøfall ble det torsdag observert faretegn som kan knyttes til laget.
Tirsdag ble er det observert flere snøskred ved hjelp av radar i Holmbuktura. Et er bekreftet som str. 3. Det ble også observer et str. 3 skred i kjent skredløp ved Pollfjellet, Furuflaten.
Torsdags morgen, er det de siste 3 døgna målt ca. 40 - 50 cm snø ved Holmbukt og Lenangsstraumen, noe mindre ved Ura.
14 - 16 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-11 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.
Kortvarig høyest temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra sørvest om formiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Balsfjord

Snø

24.01.2020 kl. 13:50

454 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Tester

ECTN28@35cmQ3 God Brudd i svakt lag i fokksnøen. Test gjort i liten skråning med mye vindtransportert snø, rett over den faktiske skoggrensen. Testhenget rett vedsiden av hadde derimot en fin bruddflate. Ingen brudd i regnskarelaget som lå på 1 meter, men tendenser til kantkorndannelse under laget. Snødypde 240

ObsID: 209606

Lyngen / Lyngen

Snø

24.01.2020 kl. 13:13

939 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Litt snøfokk langsbakken over skoggrensen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Snødekket ved 150 meter. 30cm pp 4F-1F opp på 40 cm MF P begge lagene fuktig
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Litt mer ny snø i skogen der vinden har ikke tatt like mye.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Over skoggrensen er det vinpakket mykt over alt.
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Lett å løse ut der fokksnøen er mykt. Bilde tatt ved ca 400 moh i en liten NV heng
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Finn@obskorps Kommentar:  Begerkrystsller ved bakken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Fuktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vindtransport over tregrensa

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, SØ Kjørte fra Tromsø ut til lyngen. Så naturlig utløste løs snøskred i noen lesiden på Breivikeidet. Her mest sørlending 1 i SØ siden Også fjellene nord for Breivikeidet så jeg noen skred i NØ heng fes andre siden av fjorden. Har ikke observert noen skred på lyngenhalvøya nord for svensby

Notater

Legger in resten senere

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vind transport fortsett på gang. Fokksnøen er lett å løse ut der den er myk men begynner å stabilisere seg i noen områder. Man bør også følge med på utvikling av et kanktkorn lag under skare i overgangen fra det gamle våte snødekket og ny snøen som har kommet den siste uken. Under tregrensen oppleves snødekke som veldig stabilt med veldig god skiføre Forventer at fokksnøen stabiliserer seg ganske rask men kantkorn laget kan bli mer aktiv framover. Varslet faregrad er riktig Mye variasjon i regionen. Men varslet treffer stort sett!

Tester

LBT@60cmQ3 Godt utviklet beger krystaller omvend bakken

LBT@25cmQ1 Kantkorn under skare. Fokksnøen er godt bunnet til skare laget

LBT@10cmQ1 Nedføyket lag med nysnø

ECTP12@25cmQ1 Middels

Vær

Ikke nedbør -8 °C 5 m/s fra SV ↗ 50% skyer Vindstille litt lavere på fjellet, ellers litt kald vind. Varierende skydekke i løpet av dagen men stortsett bra sikt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, NV over 300 moh Lettest å løse ut der fokksnøen er myk. Noen plasser er det god binding i fokksnøen men er fortsatt my vindtrsnsport snø og mye ny snø tilgjengelig for transport

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1100 moh og 600 moh Oppbyggende omvandlig danner et kantkorn lag på skare lag mellom det gamle våte snødekket og det nye fokksnøen som ligger opp på dette. Er usikker på utbredelse men tror det kan variere mye avhengig på hvor høyt på fjellet det har vært mildt.

Snøprofil

10 cm 1F/4F DF/RG M, 0,1 cm F PP, 15 cm 1F RG M, 1 cm P MFcr, 0,5 cm F FC 2 mm Hele laget, 20 cm 1F+ MF/FC 2 mm/2 mm, 10 cm 4F FC 3 mm, 3 cm K MFcr, 5 cm F DH 5 mm -8 °C @ 0 cm, -5,6 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 209577

Lyngen / Tromsø

Snø

24.01.2020 kl. 09:15

441 moh

trond_olav@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT God Ingen brud før stor belastning, og da brøt det ujevnt på 77cm dybde

Snødekke

135 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -5 °C 5 m/s fra V → 90% skyer

Snøprofil

25 cm F DF 1 mm/0 mm D, 25 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm K/P MFcr 0 mm/0 mm D, 18 cm P/1F RG 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm P MF 2 mm/0 mm D Usikker på kornform, men noe kant. FCxr eller RGxf?, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm P MF 2 mm/0 mm D Usikker på kornform, men noe kant. FCxr eller RGxf?, 14 cm K MF 1 mm/0 mm D, 3 cm I IF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FCxr 3 mm/0 mm D, 34 cm 1F MF 3 mm/0 mm D -4 °C @ 0 cm, -3 °C @ 15 cm, -2,8 °C @ 25 cm, -2,8 °C @ 35 cm, -2,2 °C @ 45 cm, -1,9 °C @ 55 cm, -1,7 °C @ 65 cm, -1,4 °C @ 75 cm, -1,2 °C @ 85 cm, -1 °C @ 95 cm, -0,9 °C @ 105 cm, -0,6 °C @ 115 cm, -0,4 °C @ 125 cm, 0 °C @ 135 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 209531

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

24.01.2020 kl. 09:14

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C Sjursnes (0moh) kl 09:15 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 209505

Lyngen / Tromsø

Snø

23.01.2020 kl. 11:35

660 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Mye løssnø i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Ubunden snø på ca 550 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Lite vindpåvirkning tidligere i dag. Snøn henger fortsatt på høyspentledninga og trærne.

Snødekke

Lett snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Ikke nedbør -4 °C 100% skyer

Skredfarevurdering

3 Betydelig Hvor vinden ikke tatt virker snødekket meget stabilt. Ubunden snø i store mengder kan by på løssnøskredproblemer (sluff), så pass på å bli dratt med ned i terrengfeller. På plasser hvor vinden transportert snøen vil det kunne være store ustabile fokksnøflak som lett løses ut av for eksempel skikjørere. Faregrad 3 på utsatte plasser hvor det er fokksnøproblematikk. Faregrad 2 ellers. Det er gunstige temperaturer for at fokksnøen skal stabiliseres nå men økende vind vil gjøre snødekket mer ustabilt på utsatte plasser. Kantkorn virker forstatt ikke være et aktivt problem men mulig det begynt å vokse litt i overgangen mellom nysnø og gammelt lag med smeltomvanldet snø.

ObsID: 209445

Lyngen / Tromsø

Snø

23.01.2020 kl. 11:32

421 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Profilen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

30 cm F DF D, 2 cm P MFcr, 3 cm F DF D LBT brudd her, 15 cm P MF D, 10 cm 4F FC/MF D, 20 cm 1F MF D Relativt tynt snødekke her

ObsID: 209392

Lyngen / Tromsø

Snø

23.01.2020 kl. 11:00

392 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@72cmQ2 Stor tilleggsbelasting. Kanskje på lag mellom nysnø og begynnende kant oppe på skare.

Snøprofil

51 cm F PP 3 mm D, 0,5 cm K MFcr D, 20 cm 4F DF 2 mm D, 50 cm P MF/FCxr 2 mm/1 mm D, 10 cm K MFcr D -3,5 °C @ 0 cm, -3,9 °C @ 10 cm, -3,6 °C @ 20 cm, -2,9 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 100 cm

ObsID: 209384

Lyngen / Tromsø

Snø

23.01.2020 kl. 10:25

400 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Laget der første bruddet gikk
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Lag der andre brudd gikk ved stor belastning
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet i den vestvendte siden vi var i, men noe dårlig sikt.

Notater

Snøprofil og LBT fra litt høyere opp, i NV heng der snødekket var noe tynnere: https://www.regobs.no/Registration/209392

Skredfarevurdering

2 Moderat Tur opp til 450moh. Litt smådrønn i nederste del av skogen. Ellers mye løssnø i skogen og stabile forhold i skogen. Over tregrensa hovedsakelig fokksnøproblematikk. Det finnes skarelag med løsere lag under lenger ned i snødekket, men disse er vanskelige å påvirke til brudd. Se skredproblem. Forholdsvis mildt vær idag og i morgen gjør nok at fokksnøen stabiliseres ganske fort. Kantkornutvikling rundt skarelag må følges med på utover helgen da det blir kaldere. Varslet faregrad er riktig Ettersom vår obs-tur ikke ble særlig høyt over den relativt stabile snøen i skogen og ved tregrensa, er nok varslet faregrad, 3, riktig for idag da vinden kan ha tatt mer andre steder i regionen.

Tester

LBT@45cmQ2 Nesten Q1. Bruddet går ved medium belastning i snøen rett over skarelag, sannsynligvis fra mandag. Enda ett Q2 brudd under gammelskaren lenger ned i snødekket ved stor belastning. 95cm ned i snødekket

Snødekke

La inn denne snødekkeobservasjonen fra samme tur litt tidligere: https://www.regobs.no/Registration/209359

Vær

Snø -2 °C 7 m/s fra S ↑ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Gikk ikke mye over tregrensa, der vi fant myke fokksnøflak. Høyere opp er det muligens hardere flak. Det er mye løs snø tilgjengelig for vindtransport, og str.3 skred kan muligens forekomme, men basert på denne obsturen er str. 2 mest sannsynlig. Dagens vindretning tilsier ansamling av snø i nordvendte heng, men tidligere i uken har det vært vind fra NV. Derfor alle eksposisjoner.

Snøprofil

20 cm F DF D, 20 cm 4F DF D, 1 cm P MFcr, 2 cm 4F MF 5 mm D-M, 10 cm P MF D-M, 35 cm 1F RG D, 3 cm P MFcr, 10 cm 4F MF 2 mm M -3,7 °C @ 0 cm, -3,4 °C @ 10 cm, -1,8 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen Gravde ned til gammel hard snø. 1m dypt.

ObsID: 209379

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

23.01.2020 kl. 09:41

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 209361

Lyngen / Tromsø

Snø

23.01.2020 kl. 09:11

123 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mye nysnø
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Over Balsfjorden mot Malangen

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 25 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye tørr løssnø i skogen 40-50cm. Myke fokksnøflak i tregrensa.

Vær

Ikke noe nedbør her enda

ObsID: 209359

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

23.01.2020 kl. 09:00

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -2 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 209356

Lyngen / Balsfjord

Snø

22.01.2020 kl. 12:01

534 moh

Finn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr 20-30 cm nysnø i under skoggrensa. Snøen begynner å være vindpakket ved tregrensen og blir hardere høyrde på fjellet. Noen steder er det avblåst til skarelag.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Usikker om dette er en høy 2 er eller en lav 3 men fokksnøen jeg har observert er godt bunnet. Har ikke vært høyere en 500 meter og hadde heller ikke bra sikt. Fant tydelig lag med kantkorn men på dette stede men med q3 brudd og ingen forplanting. kommer mer snø og mere vind så det kan forventes mere vind transportert snø. Usikker på utbredelse på dette kanktkorn laget. Varslet faregrad er riktig Tror varslet treffer bra selv om fokksnøen var litt mere stabilt på dette stedet.

Tester

ECTN13@43cmQ3 God Slo hardere etter test resultat og fikk ikke forplanting på dette laget.

LBTQ2 Fikk q2 brudd på alle tre nedføyket lag av nysnø med hard slag.

LBT@45cmQ3 Hard slag for å få q3 brudd i kantkorn.

Vær

Snø -6 °C 6 m/s fra N ↓ 100% skyer Lett snø og vind. 50 meter sikt over tregrensa

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, NV over 300 moh Har ikke vært i høyden men basert på være vil jeg anta at dette skred problem fin også høyere på fjellet

Skredaktivitet

22. jan. 6-12 (+01:00) Ingen skredaktivitet Har dårlig sikt over tregrensa

Snøprofil

3 cm F PP/DF D-M, 13 cm 1F/1F- RG D, 0,3 cm F PP D, 1 cm K MFcr, 1 cm F PP D, 20 cm 1F RG D, 0,3 cm F PP/DF D, 3 cm K MFcr, 2 cm 4F FC 2 mm D, 10 cm P MF, 1 cm K MFcr, 2 cm 4F FC 2 mm D, 15 cm P MF D, 10 cm 4F FC 2 mm D -6 °C @ 0 cm, -4,3 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 75 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 209277

Lyngen / Balsfjord

Snø

22.01.2020 kl. 11:51

553 moh

torben@obskorps (***)

Snødekke

Kraftig snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr i skogen 30-45cm med ubudet pudder, dette ligger oppå det gamle våte snødekket. Mellom disse er det gode bindinger. Stedvis kunne jeg finne at vinden hadde påvirket noe av løssnøen. Da med at det øverste 5-10cm løsnet som myke flak. (lett bundet). I overgang skog-fjell har det fryst et isskarelag oppå det gml våte snødekket. ( fant dette høyere opp og, se faretegn !). Over dette er det ny fokksnø 15-25cm med varierende hardhet 1F, til områder med 4F. På rabbene er den gml isskaren fremme.

Faretegn

se faretegn levert på egne observasjoner

Skredfarevurdering

3 Betydelig mye vær og transport av snø nå over tregrensen. Så det er fult mulig å utløse skred som skiløper/brettkjører nå. Pass på leheng, og der snødekket er tynt ( over konvekser/kul formasjoner) Mye vær meldt, så tenker at faregrad og skredproblem vil vedvare noen dager. Fokksnøen vil nok stabilisere seg når været roer seg. ( 2-3dg) Men skarelaget nede i snødekket ( over 400moh) me dkantkorn dannelse under bør følges med. I dag ga det oss klar beskjed at det var tilstede !!!!! Varslet faregrad er riktig mulig kantkorn under skare burde være med ellers bra varsel

Tester

LBT0@20cmQ2 Dårlig Ved frigjøring løsnet på kantkorn underl skare. Hardhet på flaket 1F Også sjiktoverganger i fokksnøen, men bedre bindinger her.

Vær

Snø 10 m/s fra NØ ↙ 100% skyer temp ved parkering -2. Mye vær i dag. I skogen var det vindstille og bare lykke. Men fra overgang skog-fjell begynte det å blæse igjen. her var det også vind fra V-SV. Lengre opp endret dette seg til N-NØ?

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 900 moh og 400 moh ang høyde antas dette mtp tidligere mildvær og temperaturer. Antar også at dette også finnes i alle sektorer. Hadde masse drønn i snødekket i dag

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh blæste fra flere kanter i dag, derfor er snødekket påvirket i så stor sektor

ObsID: 209221

Lyngen / Balsfjord

Snø

22.01.2020 kl. 11:50

554 moh

torben@obskorps (***)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 209218

Lyngen / Balsfjord

Snø

22.01.2020 kl. 11:46

549 moh

torben@obskorps (***)

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

ObsID: 209214

Lyngen / Tromsø

Snø

22.01.2020 kl. 11:12

399 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  I skogen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

22. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har ikke hatt all verden med sikt, men så ganske store intakte skåler i et par områder det kan gå små skred på forhold som dette. Vil ikke utelukke at det har vært litt aktivitet.

Notater

Fantastisk skiføre i dag

Skredfarevurdering

3 Betydelig Hold deg unna skredterreng, det vil være lett å løse ut skred for skiløper. Varslet faregrad er riktig Veldig fint varsel i dag, spot on.

Tester

LBT@20cmQ2 Fikk brudd på sjikt i nysnøen. I

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Jeg kom bare til litt over 400 i dag, så med forbehold om annerledes forhold høyere. I skogen er det ca 30 cm fersk nysnø som er ubunden. Fra 300-400 så er det fortsatt hunden snø i overflata, 10-30 cm, men den er litt mer ujevnt fordelt under den nyeste snøen. Antar at det har snødd med moderat vind i går. Snøen jeg har sett er ikke spesielt bunden, kanskje maks 1F, og jeg antar at det er forholdsvis liten propageringsevne i flak. Har gått i le for dominerende vindretning i går, så det kan være annerledes i andre himmelretninger. Den gamle snøpakka var gjennomfukta opp til 400 moh, men forskjellige kornstr i den fuktige snøen tilsier at det nok ikke har vært gjennomfukta så veldig mye høyere. Vær også tynt der jeg grov.

Vær

Snø

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Liten propageringsevne, men mye snø tilgjengelig for transport og skiftende vindretning til og i løpet av morgendagen tilsier at det vil kunne gå middels store skred i mange bratte heng og sektorer.

Snøprofil

5 cm F PP D, 25 cm 4F PP D, 4 cm P MFcr M, 21 cm 1F MF M, 4 cm F MF M -2,3 °C @ 4 cm, -1,5 °C @ 12 cm, -0,2 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 59 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 209220

Lyngen / Lyngen

Snø

22.01.2020 kl. 10:03

472 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  David

Snødekke

0 cm totalt Kraftig snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye nedbør som snø, stedvis, og i høyfjellet, mye vind.

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye nedbør, mest som snø. Vind, særlig i høyden. Trenger tid på å stabilisere seg. Gunstige forhold med lav temp.gradient. Mer snø, og vindtransport. Varslet faregrad er for høy Til tross for stort snøfall og vind er er det vanskelig å løse ut skred av særlig størrelse.

Tester

Nysnø på skarepakke.

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Mye snø, skiftende vind, dårlig sikt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø over 500 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Snøprofil

40 cm F PP 0 mm/0 mm D, 90 cm P MFcr 0 mm/0 mm D -2 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 130 cm

ObsID: 209177

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

22.01.2020 kl. 09:54

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -2 °C Sjursnes (0moh) kl 09:55 25 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 209175

Lyngen / Tromsø

Snø

22.01.2020 kl. 03:07

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.02., kl. 21:18. Signalvarigheten på deteksjonen var 42 sekunder.

ObsID: 211835

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

22.01.2020 kl. 00:15

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

22. jan 00:10 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 583 moh og sluttet på 171 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 49 sekunder.

ObsID: 221441

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

21.01.2020 kl. 23:10

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

21. jan 23:08 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 892 moh og sluttet på 562 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 62 sekunder.

ObsID: 221442

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

21.01.2020 kl. 23:08

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

21. jan 23:06 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 886 moh og sluttet på 596 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 78 sekunder.

ObsID: 221443

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

21.01.2020 kl. 22:58

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

21. jan 22:53 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 864 moh og sluttet på 227 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 212 sekunder.

ObsID: 221444

Lyngen / Tromsø

Snø

21.01.2020 kl. 22:57

967 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Andreas@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen

Skredhendelse

22. jan 10:58 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store V-vendt Skredet startet på 1124 moh og sluttet på 45 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Brattheng Storura Antas fokksnø. Store nysnømengder lokalt i Holmbuktura.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 209200

Lyngen / Tromsø

Snø

21.01.2020 kl. 13:49

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.02., kl. 21:16. Signalvarigheten på deteksjonen var 58 sekunder.

ObsID: 211833

Lyngen / Lyngen

Snø

21.01.2020 kl. 13:24

421 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Snødekke

100 cm totalt 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Vær

Snø -1 °C 4 m/s fra SV ↗ 50% skyer Bygevär med snö fra igår.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snöfall og litt vind gir myk fersk fokksnö eller ubundet snö. Små skred er lett å llsse ut i mange bratte heng. Naturlige skred er sanndynlig Fortsatt snöfall. Naturlig utlöste skred vil fortsatt være sannsynlig kommende dager da total snömengde pålagring i leheng vill bli meget stor (>1m). Lignende vär tidligere i vinter har ikke resultert i så mange store skred/lange utlöp. Ingen lange kuldeperioder for å utvikle særlig svake lag. Snö antas bli ekstra transportert litt mot s heng i morn. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 209099

Lyngen / Lyngen

Snø

21.01.2020 kl. 13:00

719 moh

Daniel@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Ø Skred fra Pollfjellet. Velkjent skredløp.

ObsID: 209095

Lyngen / Tromsø

Snø

21.01.2020 kl. 12:50

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.02., kl. 21:16. Signalvarigheten på deteksjonen var 68 sekunder.

ObsID: 211832

Lyngen / Lyngen

Snø

21.01.2020 kl. 12:29

240 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Snødekke

150 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 209061

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

21.01.2020 kl. 11:57

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

21. jan 11:55 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1237 moh og sluttet på 898 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 35 sekunder.

ObsID: 221445

Lyngen / Tromsø

Snø

21.01.2020 kl. 11:42

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.02., kl. 21:15. Signalvarigheten på deteksjonen var 45 sekunder.

ObsID: 211831

Lyngen / Tromsø

Snø

21.01.2020 kl. 11:05

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.02., kl. 21:15. Signalvarigheten på deteksjonen var 46 sekunder.

ObsID: 211830

Lyngen / Tromsø

Snø

21.01.2020 kl. 11:03

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.02., kl. 21:15. Signalvarigheten på deteksjonen var 47 sekunder.

ObsID: 211829

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

21.01.2020 kl. 09:55

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

21. jan 09:53 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1054 moh og sluttet på 449 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 59 sekunder.

ObsID: 221446

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

21.01.2020 kl. 09:12

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Sjursnes (0moh) kl 09:12 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 209002

Lyngen / Holmbuktura

Snø

21.01.2020 kl. 08:58

20 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen/Geopraevent/TFFK

Skredhendelse

21. jan 04:50 (+01:00) V-vendt Skred detektert av radar ved Holmbuktura (fronthastighet 56 km/t, varighet 26 sek)

ObsID: 209000

Lyngen / Holmbuktura

Snø

21.01.2020 kl. 08:54

20 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen/Geopraevent/TFFK Kommentar:  Radar-data fra naturlig utløst skred kl 01:40.

Skredhendelse

21. jan 01:40 (+01:00) V-vendt Skredet startet på 840 moh og sluttet på 373 moh Skred detektert av radar ved Holmbuktura (fronthastighet 38 km/t, varighet 57 sek).

ObsID: 208999

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

21.01.2020 kl. 04:51

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

21. jan 04:50 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 903 moh og sluttet på 873 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 25 sekunder.

ObsID: 221447

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

21.01.2020 kl. 01:21

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

21. jan 01:18 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 847 moh og sluttet på 441 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 57 sekunder.

ObsID: 221448

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org