Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 16.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng som har samlet fokksnø. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind fra sørøst vil gi litt snøtransport og faren for å løse ut skred vil øke i det vinden øker. Utsatte heng er hovedsaklig i le for sørøsten men eldre fokksnøflak kan finnes i alle himmelretninger. Det vil være lettest å løse ut skred der fokksnøen er fersk. Høyt til fjells kan det finnes vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket, men disse utgjør pr. nå ikke et aktivt skredproblem.
Det er et tydelig skille på snødekket øst/vest for Lyngsalpan, med betydelig mer snø på østsiden og mer vindpåvirket på vestsiden. Nede ved havnivå har det lagt seg skare på toppen av snødekket. Oppover i skogen er det varierende mengder løs snø. Over skoggrensa blir denne mer og mer vindpåvirket og i høyden er det stedvis fokksnø, stedvis avblåst til hard skare.
Eldre kantkornlag har tidligere vist seg å intakt over ca 600 moh, men tester viser at de pr. nå trolig er vanskelige å påvirke.
Tirsdag observeres ferske sprekker i fokksnøen langt vest i regionen og det er lett snøfokk der østavinden får tak.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-10 °C til -3 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

16.01.2020 kl. 13:51

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7900 Holmbuktura - ,

ObsID: 207263

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

16.01.2020 kl. 13:51

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207264

Lyngen / Tromsø

Snø

16.01.2020 kl. 12:01

589 moh

Snømann (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra Ø ← 80% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels S, SV, V over 400 moh

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 207268

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

16.01.2020 kl. 08:08

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C Sjursnes (0moh) kl 08:08

ObsID: 207188

Lyngen / Lyngen

Snø

15.01.2020 kl. 13:05

631 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Ingen snø i trærne, avblåste rygger, tynt snødekke, skare og fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Mens på østsiden er det Winther Wonderland.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vinden har herjet på vestsiden, vindtransport over.

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Skare Tørr Svært varierende mengde og kvalitet. På østsiden av Lyngalpan har det kommet mye snø, etter overgang fra regn. På vestsiden har vinden herjet, det er betydelig mindre snø, og overflaten er skare med eller uten lommer av vindpakk.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen faretegn observert. Lang biltur m god sikt. Svært stor forskjell mellom fjordene. Mye løssnø tilgjengelig på østsiden, avblåst og tynt snødekke på vestsiden. Kantkornutvikling, vindtransport på østsiden. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -5 °C 3 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Lavt skydekke og dårlig sikt på østsiden, klarvær og kaldere på vestsiden.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Dårlig utviklet kantkorn, verdt å følge med på.

Tester

CTM13@12cmQ2 God Hadde ikke løsnet uten isolering av blokk da Ove liggende skarelag er sterkt.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Kjøretur gjennom Kjosen og ut Ullsfjord i god sikt.

Snøprofil

6 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 6 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 0,5 cm I/F IF/FC 0 mm/0 mm D Skiktovergang, 11 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 11 cm P MF 0 mm/0 mm D, 3 cm I IF 0 mm/0 mm D, 0,2 cm F FC 0 mm/0 mm D, 70 cm P MFcr 0 mm/0 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Temperatur fra -7,3 i overflaten og jevnt økende til 0,8 i bunn ved bakken.

ObsID: 207072

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.01.2020 kl. 10:13

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -8 °C Sjursnes (0moh) kl 10:13

ObsID: 207007

Lyngen / Tromsø

Snø

14.01.2020 kl. 11:55

716 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Lys bak snøprofil: viser mange tynne skarelag nedover i gammelt snøpakke.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Føyker litt snø rundt toppene. Bildet tatt fra 900.moh, kun periodvis øett snøføyk her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  800 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Over 800 moh stedvis avblåst til skare tynn, bristende mildværsskare, stedvis avsatt 1F/P fokksnø. Over 600 moh: 0 - 30 cm vindpåvirket snø. Snøtransport har dannet bølger, men ok skiføre. Under 600 moh: 30 cm lett bundet snø. Under 450 moh: 10-40 cm løs snø. 40 cm i skoggrensa. Under 150moh: fryst på gjennomslagsskare i toppen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø ligger i mange himmelretninger. Skavler på toppene henger mot øst, mens vinden frakter nå litt snø mot vest. Snøen over skoggrensen er vindpåvirket og flaker seg, men det er lite oppsprekking rundt skiene og den viser lite evne til propagering. Flakene blir hardere og mer sporadisk avsatt med høyden. Jeg har inntrykk av at vi har lokalt ustabile forhold heller enn generelt ustabile forhold, men trolig er vi i grenseland. (Jeg har lite oversikt over forholdene i Lyngen). Det finnes ett svakt lag imellom skarelag som ligger under siste dagers fokksnø. Dette fant jeg også i Eliasdalen på fredag. Laget bryter lett og glatt, men det viser ikke evne til propagering og gir ikke faresignaler. Det er vanskelig å identifisere laget, men det er ikke tydelig kant. Det ligger snø tilgjengelig for transport, spesielt under 600 moh. Vindøkning vil gi økt skredfare. Varslet faregrad er riktig Riktig med alle himmelretninger utsatt. Kanskje litt lav høyde nå tidlig på dagen når det er satt en 3er, en evt 3er tror jeg er mer aktuell høyere opp. Jeg synser meg frem til at varselet har vært bra gjennom helgen, til tross for mye vind. Men pga av den kraftige vinden kunne skredproblemet kanskje vært på 'naturlig skred' i færre heng (og kanskje mindre str), heller enn liten tilleggsbelastning.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 5 m/s fra Ø ← Føyker litt snø rundt toppene i omkringliggende fjell. Sporadisk lett snøfokk på toppen her, 900 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Nedre høyde kan endre seg om det blåser opp.

Tester

ECTN13@23cmQ2

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

6 cm 4F PP 1 mm D, 16 cm 1F DF 1 mm D, 2 cm 1F DF 1 mm D Øvre del, 1 cm P MFcr D, 2 cm 4F+/1F RG 1 mm D, 0,5 cm K MFcr D, 4 cm P RG 1 mm D, 0,5 cm K MFcr D, 2 cm 1F RG 1 mm D, 0,5 cm K MFcr D, 5 cm K MF D, 22 cm P RG 1 mm D -4,5 °C @ 0 cm, -4 °C @ 10 cm, -3 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 206902

Lyngen / Tromsø

Snø

14.01.2020 kl. 11:33

534 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Det finnes lag med kantkorn i snødekket, men på denne høyden er de avrundet og virker ikke potente. Nederste del av snøprofilen er noe forenklet. Det finnes hardhetsforskjeller og skarelag i denne delen også, men i det store og hele der det smelteomvandlet snø og stabilt.

Snødekke

Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Under ca 150moh var det lite nysnø og tynn skare på toppen. Gradvis mer løssnø og tynnere skare opp til skoggrense, der det var 20-30cm løssnø. I dette området flyttet vinden på snøen i skoggrensen og åpne områder i skogen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Tenker skredfaren ligger i grenseland mellom FG2 og FG3. Fersk fokksnø er det dominerende skredproblemet og det hadde ganske stor utbredelse i det området jeg var i i dag. Den ferske fokksnøen sprekker lett opp å små flak, men har begrenset bruddforplantningsevne. Det finnes fortsatt kantkorn-aktige lag i snødekket, men de virker delvis avrundet og ikke potente nå, så tenker det er lite sannsynlig å løse ut skred på dette. Men har ikke vært særlig høyt i dag. Er meldt økende vind utover dagen så da kan det bli enda mer snøtransport og fokksnøproblemet få større utbredelse, så tenker det fort kan bli en kortvarig FG3 når vinden tar seg mer opp. Men antar fokksnøen stabiliserer seg forholdvis fort. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra Ø ← 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 300 moh Tror ikke det er "lett å løse ut" str.3 skred i dag (ikke enda hvertfall). Stort sett myke flak med begrenset evne til bruddforplantning. Fokksnøen hadde ganske stor utbredelse i det området jeg var i idag, men vil tro at det generelt på fjellet er dekkende med "noen bratte hegn". Var i ett NØ-vendt heng og fokksnøen der (fra i går) så ut til å ha stabilisert seg, men vet jo ikke om dette er representativt.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm D Skarelag, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm D Q3-brudd, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FCxr 0 mm/0 mm Q3-brudd, 50 cm P MF 0 mm/0 mm Det finnes lag med kantkorn i snødekket, men på denne høyden er de avrundet og virker ikke potente. Nederste del av snøprofilen er noe forenklet. Det finnes hardhetsforskjeller og skarelag i denne delen også, men i det store og hele der det smelteomvandlet snø og stabilt.

ObsID: 206877

Lyngen / Tromsø

Snø

14.01.2020 kl. 10:40

393 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HåvardT@met Kommentar:  Oppsprekking i fersk fokksnø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind fra Ø-SØ

ObsID: 206866

Lyngen / Tromsø

Snø

14.01.2020 kl. 10:29

539 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Skoggrensa 450 moh: 40 cm varierende lett bundet snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  300 moh åpen skog: 30 cm løs snø.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  550moh: 30 cm lett bundet snø. "Seig snø" og lite faretegn foreløpig.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr <550 moh: 30 cm lett bundet snø. <450 moh: 10-40 cm løs snø. 40 cm i skoggrensa. <150moh: fuktig gjennomslagsskare (snerk) i toppen.

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra Ø ← 100% skyer

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 206871

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2020 kl. 09:33

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Sjursnes (0moh) kl 09:33 8 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 206839

Lyngen / Tromsø

Snø

14.01.2020 kl. 01:50

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 06.02., kl. 20:49. Signalvarigheten på deteksjonen var 44 sekunder.

ObsID: 211824

Lyngen / Tromsø

Snø

13.01.2020 kl. 23:47

90 moh

skreddeteksjon@wyssen-svv (A)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøskred near Lavangsdalen er detektert ved hjelp av infralydmålinger. Skredet gikk 13.01., kl. 23:50. Signalvarigheten på deteksjonen var 55 sekunder.

ObsID: 206809

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

13.01.2020 kl. 20:51

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

13. jan 20:48 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 450 moh og sluttet på 207 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 30 sekunder.

ObsID: 221451

Lyngen / Tromsø

Snø

13.01.2020 kl. 14:03

532 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Ca 30cm snø tilgjengelig for transport
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Det begynner å fylle igjen med snø på fjellet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm)

Skredfarevurdering

2 Moderat Vinden som er frem til i morgen vil gi økt fare for skred i leheng hvor fokksnø lagt seg. Der var et svakt lag mellom skarelag der jeg var i dag men jeg ettersom det ligger under 2 cm isskare kreves det stor tilleggsbelastning for å kunne påvirke det. Etter vinden roet seg i morgen vil snødekket stabilisere seg nokså raskt. Varslet faregrad er riktig Veldig godt oppsummert varsel i dag. Observer at 2eren ligger inneklemt mellom 3ere, så det er nok lurt å passe på litt.

Vær

2 °C fra V → 80% skyer Sterk bris fra vest på fjellet, rolig i dalen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Ettersom det var så mye snøføyk var det vanskelig å se om det var brudd i kantkornlag eller om det bare var et porøst lag mellom to skarelag. Det propagerte godt på ECT, men jeg hørte ikke noen drønn på hele turen, så jeg hadde nok gjettet på at det ikke er kant som det går på.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 400 moh

Tester

ECTP9@47cmQ1 Middels Brudd under 2cm isskare. Vil være vanskelig å påvirke det svake laget som skikjørere.

LBT@47cmQ1 Gikk på første slaget

Snøprofil

45 cm 4F DF D, 2 cm K MFcr D, 2 cm F, 30 cm K MFcr D, 40 cm 1F FC D -3,8 °C @ 0 cm, -4,1 °C @ 10 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 60 cm, -0,8 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 206789

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.01.2020 kl. 08:59

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -2 °C Sjursnes (0moh) kl 08:59 Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 206705

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org