Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 05.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden. Våt snø vil stabiliseres, men vedvarende svake lag kan fortsatt være til stede i noen høyder.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

De største påkjenningene fra mildværet er trolig forbi og temperaturen vil synke noe utover dagen. Snøgrensen vil krype nedover og det kan danne seg nye fokksnøflak i høyden. Disse vil trolig raskt stabiliserer seg pga. milde temperaturer og mye fukt i snøen. Vær oppmerksom på at både mildvær og fokksnø fortsatt kan påvirke svakt lag av kantkornet snø nede i snødekket. Det er knyttet usikkerhet til dette skredproblemet, men eventuelle skred kan bli store. Trolig er skredproblemet mest aktuelt i et høydebelte: over høyden hvor snøen er gjennomfuktet snø og under høyfjellet hvor snødekket er mer vindherjet fra tidligere.
Snødekket er preget av mildværet og mye regn tirsdag og onsdag. I lavlandet er snøen trolig gjennomfuktet og våt til bakken. Snøoverflaten ventes å være påvirket av fukt helt opp mot ca. 700 moh. Før mildværet kom det mye snø med kraftig vind dra NV. Dette fraktet mye fokksnø inn i leheng, mens det blåste rent utsatte steder.
Før mildværet ble det observert et svakt kantkornlag over skare rundt tregrensa øst i regionen. Det var forventet at laget var mest utbredt i et belte mellom 100 – 1000 moh. Det er usikkert hva som skjer med laget under pågående mildvær, men trolig kan dette fremdeles være intakt i et høydebelte. Tidligere er det også observert et lag av kantkorn ved bakken.
Det ble registrert flere skred av radar i Holmbuktura natt til onsdag, hvor ett gikk på vegen (fv. 7900).
Onsdag formiddag er det 3 plussgrader ved Gjerdvassbu på 710 moh, og det er målt 20 mm nedbør siste døgn ved Lenangsstraumen.
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-2 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-7 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.
Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Lyngen

Snø

04.12.2019 kl. 13:19

665 moh

Daniel@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Daniel Larsen

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N. Over 800 moh Fem skred

ObsID: 200631

Lyngen / Lyngen

Snø

04.12.2019 kl. 13:14

12 moh

Daniel@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Daniel Larsen

Vær

3 °C 12 m/s fra SV ↗

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø, SØ. Over 900 moh Dårlig bilde. To skred

ObsID: 200628

Lyngen / Goalsevarre

Snø

04.12.2019 kl. 13:04

1275 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Stort ras gått i løpet av morgentimene fra Goalsevarre.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Hele bolla på Goalsevarre har også gått fra ca 1200 MOH og ned til ca 600 MOH.

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Over 1100 moh To store skred trolig gått i løpet av morgentimene. Det største har en bredde på 3-400 m og lengde fra 1200 MOH og ned til 6-700 MOH. Vanskelig å se, men trolig har de gått dypt siden det ser ut til å være store snømasse og ei stor skredtunge. Lengda indikerer også at det er tørr snø.

ObsID: 200626

Lyngen / Lyngen

Snø

04.12.2019 kl. 12:30

26 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Skredhendelse

4. des 12:30 (+01:00) 3 - Store Naturlig utløst Skredet startet på 1193 moh og sluttet på 816 moh Skål Observert fra 0 m.

ObsID: 200612

Lyngen / Pollfjellet sør, Lyngsalpene

Snø

04.12.2019 kl. 10:46

926 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  Tre skred har samlet seg i ei skredtunge. Løsnet under mildværet som gikk ett par hundre meter høyere. Ser ut til å ha vært bra forplantning siden det er mange rette bruddkanter rundt rennene. Trolig er det kantkorn som svakt lag.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Frode Hansen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Frode Hansen

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Mellom 800 moh og 0 moh

ObsID: 200736

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

04.12.2019 kl. 10:34

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

4. des 10:31 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 636 moh og sluttet på 229 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 129 sekunder.

ObsID: 221462

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.12.2019 kl. 10:07

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 200548

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.12.2019 kl. 09:58

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Sjursnes (0moh) kl 10:24

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 200556

Lyngen / Tromsø

Snø

04.12.2019 kl. 07:47

1059 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Skjermbilde av intensitetskart.

Skredhendelse

4. des 03:36 (+01:00) Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1059 moh og sluttet på 883 moh Storura Skred registrert med snøskredradar. Skredet krysset trolig IKKE fv 7900. Signalvarigheten var 20 s.

ObsID: 200516

Lyngen / Tromsø

Snø

04.12.2019 kl. 07:43

638 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Skjermbilde fra dataportal

Skredhendelse

4. des 00:22 (+01:00) Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 779 moh og sluttet på 459 moh Skred observert med snøskredradar. Skredet krysset trolig IKKE fv 7900. Signalvarigheten var 146 s.

ObsID: 200515

Lyngen / Tromsø

Snø

04.12.2019 kl. 07:40

169 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Skjermbilde fra dataportal

Skredhendelse

3. des 23:25 (+01:00) Naturlig utløst -vendt Skredet startet på 627 moh og sluttet på 185 moh Skred observert med snøskredradar. Skredet gikk trolig IKKE over fv 7900. Signalvarigheten var 234 s.

ObsID: 200514

Lyngen / Tromsø

Snø

04.12.2019 kl. 07:32

10 moh

paul@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Wyssen Kommentar:  Skjermbilde fra dataportal skredradar

Skredhendelse

4. des 05:55 (+01:00) Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 750 moh Kjelvågen Skredregistrert med snøskredradar. Skred gikk trolig over fv 7900. Signalvarigheten var 309 s.

ObsID: 200513

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

04.12.2019 kl. 05:55

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

4. des 05:49 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 912 moh og sluttet på 5 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 308 sekunder.

ObsID: 221463

Lyngen / Kjeldvåg

Snø

04.12.2019 kl. 05:55

11 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

4. des 05:55 (+01:00) Snø på FV. 7900 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 50-100m. Stengt for all trafikk på FV. 7900 mellom 03.12.2019 kl. 14:00 og 06.12.2019 kl. 12:06.

ObsID: 203580

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

04.12.2019 kl. 03:37

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

4. des 03:36 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1015 moh og sluttet på 898 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 19 sekunder.

ObsID: 221464

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

04.12.2019 kl. 00:25

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

4. des 00:22 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 977 moh og sluttet på 374 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 145 sekunder.

ObsID: 221465

Lyngen / Fv. 7900 Holmbuktura

Snø

03.12.2019 kl. 23:31

14 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (Ukjent)

Skredhendelse

3. des 23:26 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 735 moh og sluttet på 227 moh Ukjent Tjeldvågbukta eller Storura Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 234 sekunder.

ObsID: 221466

Lyngen / Tromsø

Snø

03.12.2019 kl. 15:14

625 moh

Simon (Ukjent)

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I denne fjellsiden

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 200502

Lyngen / Lyngen

Snø

03.12.2019 kl. 12:00

28 moh

Odd-Arne@NVE (*****)

Skredhendelse

3. des 12:00 (+01:00) Vått løssnøskred Ukjent Naturlig utløst S-vendt Skredet sluttet på 24 moh Ukjent Fikk meldt inn at det var gått et sørpeskred eller sakteflytende vått snøskred ovenfor gården Kobbenes i Kjosen i Lyngen i løpet av mildværsperioden i starten av desember. Tidspunkt når dette skjedde er uklart, men mellom 2-4 desember engang. Det er 4-6 meter høye masser som er avsatt ned på innmark. Den har fulgt samme forsenkning som tidligere flomskred, men har stuvet seg opp i løpet og klatret over sikringstiltaket og inn på innmark. Størrelse og type skred er noe usikkert - kun via telefon.

ObsID: 201669

Lyngen / Rørgata

Snø

03.12.2019 kl. 11:57

568 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 100 moh Det svake laget ligget nokså dypt, men ved fall/gjennomtråkk/stor tilleggsbelastning er det svake laget potent. Skarelaget er tynt og lett å bryte.

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer Stort snøfall siste døgn, relativt mildt og rolig. Dårlig sikt. Varsles økende temperatur og mer nedbør.

Faretegn

Stort snøfall ca 90 cm de to siste døgn.

Drønn i snøen Ved gjennomtråkk.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye fin snø, og faretegn er vanskelig å oppdage når man trår varsomt/bruker truger eller feller. Potent svakt lag nesten en meter nede i dekket. Vil endre seg raskt med vind og/eller regn og temperaturstigning. Økende fg med varslet vær. Kan få store naturlig utløste skred. Varslet faregrad er riktig Godt beskrevet.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 60 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mulig det har vært mer vindtransport på vestsiden og i høyden.

Notater

Pga tekniske problem med mobil er observasjon levert på PC uten bilder.

Tester

CTV@90cmQ3 Dårlig Blokka gikk ved isolering på kk under skare.

Skredaktivitet

3. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Kun gått til tregrensa, dårlig sikt.

Snøprofil

89,5 cm F/4F PP 0 mm/0 mm D Progressivt pakka nysnø., 0,5 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 30 cm F FC 2 mm/0 mm D Rimlag Velutviklet kantkorn 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 200423

Lyngen / Tromsø

Snø

03.12.2019 kl. 11:00

683 moh

danielbjaltmann (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  danielbjaltmann

Skredhendelse

3. des 11:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SV-vendt Brattheng

ObsID: 200653

Lyngen / Tromsø

Snø

03.12.2019 kl. 10:00

399 moh

danielbjaltmann (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere drønn observert i overgang mellom skog/snaufjell. Drønn stammer mulig fra rennsnø da det var tynt snødekke der drømmene ble utløst.

ObsID: 200657

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

03.12.2019 kl. 09:21

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Sjursnes (0moh) kl 09:22 35 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 3 døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 200539

Lyngen / Tromsø

Snø

03.12.2019 kl. 08:09

260 moh

HEA (**)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 200343

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

02.12.2019 kl. 22:45

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Sjursnes (0moh) kl 22:46 45 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 3 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 200324

Lyngen / Lyngen

Snø

02.12.2019 kl. 19:30

355 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Store drønn i snøen, også der snødekket var tykt

ObsID: 200491

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

02.12.2019 kl. 16:58

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Sjursnes (0moh) kl 16:59 30 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 3 døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 200313

Lyngen / Tromsø

Snø

02.12.2019 kl. 11:04

177 moh

Magnulanse (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Magnulanse

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Stort snøfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 200247

Lyngen / Lyngen

Snø

02.12.2019 kl. 09:19

68 moh

JD@UiT (Ukjent)

Vær

Snø 100% skyer

Skredhendelse

2. des 09:19 (+01:00) Tørt flakskred Naturlig utløst Skredet startet på 603 moh og sluttet på 603 moh Ukjent Annenhånds informasjon om lydobservasjon fra oppe i Lyngsdalen, noe som ikke er uvanlig under- og i etterkant av denne værtypen med vest-nord vestlig vindretning. Drønn hørtes i cirka 40sekunder. Tenker at man kan forvente skredaktivitet i Pollfjellet også.

ObsID: 200245

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org