Snøskredvarsel for Lyngen lørdag 18.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren varierer i løpet av døgnet. Faren er størst i solvendte heng og når dagen er på sitt varmeste.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperatur og perioder med sol vil føre til økende fare for middels store våte løssnøskred utover dagen. I høyden kan det også forekomme enkelte våte flakskred i leområder med fokksnø.
Tidligere i uka kom det litt påfyll av snø over ca. 500 moh med vind fra vest. Torsdag var snødekket fuktig opp til ca. 800 moh. I lavlandet er snøen våt og smelteomvandlet. Under ca 200moh er det lite snø igjen.
Høyt til fjells, særlig i nordvendte heng kan det fremdeles være vedvarende svake lag tilstede, men disse ligger i så fall dypt og under hard snø og er ikke mulig å påvirke nå.
Torsdag ble det observert en del små våte løssnøskred.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Inversjon kan gi plussgrader til fjelltopphøyde om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-1 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / Pollfjellet - Geitlirenna

Snø

17.05.2019 kl. 17:00

690 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø. Over 800 moh Skred på åpen vei. Kom kun noe våt snøfokk ned på veibanen. Dette var årets vårskred og var beskjeden i størrelse...

ObsID: 196511

Lyngen / BALSFJORD

Snø

16.05.2019 kl. 10:33

477 moh

HåvardT@met (*****)

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 100 moh Under 400m: Våt, grovkornet snø. Synker ca 10cm ned med ski. Over ca 400m: Bærende skare med litt fuktig nysnø oppå.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Har ikke vært over 750moh, men vil tippa at over ca 1000m finnes det fokksnø-problem.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 100 moh Mulig for skiløper å løse ut små våte løssnøskred under ca 400moh. Over 400m er det fuktig finkornet snø som løsner naturlig ved berg i bratt terreng.

Skredfarevurdering

1 Liten Over 4-500moh er det fuktig finkornet snø på overflaten. Ca 20-30cm i snitt, men den ligger ujevnt fordelt etter å ha blitt flyttet av vinden og er generelt fast (1F). Fant ingen lagdeling i denne snøen på dagens tur opp til ca 750 MOH, og den er godt bundet til underliggende grovkornet snø. Ikke mye vann i denne finkorna snøen i dag, men i formiddag var det litt sol og rundt bart berg løsnet det en del våte løssnøskred. Vil anslå FG1 på dagens tur, men pga av høye fjell i området kan nok fokksnø-problem være reelt høyt til fjells og forsvare FG2. Meldt varmere til helga, så da blir det nok enda mer våte løssnøskred. Kan kanskje hope seg opp med vann mellom finkornet snø og skare under. Varslet faregrad er riktig Tørrsnøproblemet går nok litt for lavt.

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1000 moh og 500 moh Ikke sett flakskred. Men mange små løssnøskred.

ObsID: 194783

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.