Snøskredvarsel for Lyngen fredag 17.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Stigende temperatur i fjellet gir fare for våte flak- og løssnøskred. Vær varsom i bratte heng med myk og våt snø.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak dannet etter snøvær tidligere i uka ventes å ha stabilisert seg, men temperaturen i fjellet er stigende og til kvelden kan det bli plussgrader til topps. Dette gir en oppbløtning av lag i den nyeste snøen og kan føre til enkelte våte løssnø- og flakskred.
Tidligere i uka kom det litt påfyll av snø over ca. 600 moh, under dette var snøen våt og smelteomvandlet, mens i høyden var snødekket preget av hard skare med vindpakket myk/hard fokksnø. Torsdag var snødekket fuktig opp til ca. 800 moh pga plussgrader. Under 200-400 moh er det lite snø igjen.
Høyt til fjells, særlig i nordlige heng kan det fremdeles være vedvarende svake lag tilstede, men om disse lagene fortsatt er potente er svært usikkert.
Torsdag meldes det om mange små naturlig utløste løssnøskred.
3 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-4 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Inversjon kan gi plussgrader til fjelltopphøyde om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / Pollfjellet - Geitlirenna

Snø

17.05.2019 kl. 17:00

690 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø. Over 800 moh Skred på åpen vei. Kom kun noe våt snøfokk ned på veibanen. Dette var årets vårskred og var beskjeden i størrelse...

ObsID: 196511

Lyngen / BALSFJORD

Snø

16.05.2019 kl. 10:33

477 moh

HåvardT@met (*****)

Skredfarevurdering

1 Liten Over 4-500moh er det fuktig finkornet snø på overflaten. Ca 20-30cm i snitt, men den ligger ujevnt fordelt etter å ha blitt flyttet av vinden og er generelt fast (1F). Fant ingen lagdeling i denne snøen på dagens tur opp til ca 750 MOH, og den er godt bundet til underliggende grovkornet snø. Ikke mye vann i denne finkorna snøen i dag, men i formiddag var det litt sol og rundt bart berg løsnet det en del våte løssnøskred. Vil anslå FG1 på dagens tur, men pga av høye fjell i området kan nok fokksnø-problem være reelt høyt til fjells og forsvare FG2. Meldt varmere til helga, så da blir det nok enda mer våte løssnøskred. Kan kanskje hope seg opp med vann mellom finkornet snø og skare under. Varslet faregrad er riktig Tørrsnøproblemet går nok litt for lavt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Har ikke vært over 750moh, men vil tippa at over ca 1000m finnes det fokksnø-problem.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 100 moh Mulig for skiløper å løse ut små våte løssnøskred under ca 400moh. Over 400m er det fuktig finkornet snø som løsner naturlig ved berg i bratt terreng.

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1000 moh og 500 moh Ikke sett flakskred. Men mange små løssnøskred.

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 100 moh Under 400m: Våt, grovkornet snø. Synker ca 10cm ned med ski. Over ca 400m: Bærende skare med litt fuktig nysnø oppå.

ObsID: 194783

Lyngen / TROMSØ

Snø

14.05.2019 kl. 11:07

514 moh

magnush@met (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  magnush@met Kommentar:  10-15 cm innblåst nysnø ligg oppå ei gjennomfukta stabil snøpakke ved 500 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vårlige forhold i skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vinterlig over 300-400 moh. Knauser og rygger som har vore bare begynner å bli snødekte igjen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Litt for låg nedre grense på skredproblem.

Vær

Snø 0 °C 3 m/s 80% skyer Snøbyger over 200-300 meter. Periodevis dårlig sikt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Skredaktivitet

14. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

15 cm 4F PP 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 60 cm 1F MF 0 mm/0 mm M

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 50 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I skogen er det råtten snø, og ved nedkjøring måtte eg ta av meg skia mellom 100-200 moh pga. vanskelige skiforhold og områder uten snø. Over skoggrensa ligg det 2-5 cm nysnø øverst i snødekket. I leheng mot sør der eg gravde snøprofil var det innblåst 10-15 cm nysnø øverst i snødekket. Mulig at det er meir innblåst snø i øst-vendte heng, men dette fekk eg ikkje undersøkt i dag. Under nysnøen var snøen gjennomfukta og stabil. Eg kom meg ikkje høgare enn 500 moh pga. dårlig sikt. Rekner med at fokksnø/nedføyka nysnø er eit meir reelt problem høgare til fjells.

ObsID: 194618

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.