Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 17.04.2019

3
Betydelig
Publisert:

Temperaturstiging aukar fara for våte laussnø- og flakskred, og store skred kan gå på vedvarande svake lag i snødekket.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturane skal stige utover dagen og det blir varmare enn det har vore på lenge. Faren for våte laussnø- og flakskred, samt skavlbrot vil difor auke. Den siste tida har sjølv små temperaturstigningar gitt auka snøskredaktivitet på vedvarande svake lag, som finnast både djupt og høgare i snødekket, og det er difor grunn til å tru at det same kan skje no. Auka belastning på snødekket som følgje av skavlbrot og andre skred kan også utløyse skred i slike lag. Om det går skred på desse laga kan dei bli svært store, og risikoen bør ikkje ignorerast. Høgt til fjells kan det finnast ustabile fokksnøflak i leområder mot aust. Skredfara vil auke med temperaturen utover dagen.
Etter bygevêr, sterk vestavind og mildt i helga, var det sidan måndag vore lettare vêr og tidvis sol, særleg aust i regionen. Over mildvêrsgrensa, som gjekk opptil ca. 700 moh laurdag og søndag, har det danna seg fokksnøflak av varierande hardheit, særleg i austvendte fjellsider. Under mildværsgrensa og til dels i solvendte sider er det fuktig og våt snø. Der det har vore klarvêr om natta har det kunne danna seg skare av den fuktige snøen.
Stadvis er det funne nedføyka overflaterim og begynnande kantkorn høgt i snødekket. Utbreiinga verker å vere begrensa, men små drønn er observert utsette stadar. Djupt i snødekket finnast det eit vedvarande svakt lag av kantkorn i samband med skare, danna etter mildvêr 23. februar. Laget har stor utbreiing, men sidan det ligg djupt og under hard snø, skal det mykje til for å påverke dette ved ferdsel i terrenget.
Mandag gjekk det fleire naturlege og personutløyste store flakskred i regionen, både i fjella rundt Lyngseidet, i rennene på Lakselvtindane og i Lavangsdalen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-5 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-5 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / LYNGEN

Snø

17.04.2019 kl. 14:00

1179 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 7 m/s fra V → 50% skyer Tynt skydekke holdt tempen litt nede idag

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Fuktig Nokså gjennomfuktet snødekke i denne fjellsiden. Grov ikke, men store melt-freeze krystaller til bunns i snøen der snødekket var litt tynnere (i nærheten av ryggen). Solskred er eneste skredproblem i denne fjellsida, evt om det fins noen skjulte kantkorn nedi der som ikke er gjennomfukta. De fins ikke nært ryggen.

ObsID: 191610

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

17.04.2019 kl. 13:46

558 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 5 °C Hatteng (0moh) kl 13:46

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 191592

Lyngen / TROMSØ

Snø

17.04.2019 kl. 13:20

393 moh

ev.he (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ev.he
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ev.he
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  ev.he Kommentar:  Bild fra 14/4 viser glidsprekker

Skredhendelse

17. apr 13:20 Glideskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Svaberg Skredet har mest trolig gått igår eller idag. Glidsprekker observert kvelden 14/4.

ObsID: 191574

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.04.2019 kl. 15:44

1160 moh

Martin (***)

Snødekke

Snødekke genomfuktet i hvert fall opp til 350, med liten skare fra natta nesten fra bunn. I høyden rundt 1000m fortsatt litt fuktig overflate, men ikke omdanna snø. Et lag med ca 1cm nerføyka nysnø fanns på 20-50cm dype under den fuktiga fokksnøen også rundt 1000m, det gikk i brudd både lett og glatt. Vi observerte det i både østvendte og vestvendte bratte heng. Flaket over var mykt (4f-f), så det burde absolutt gå at påvirke fra enskild skiløper.

ObsID: 191450

Lyngen / BALSFJORD

Snø

16.04.2019 kl. 15:44

744 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Blokket satte seg bare ved brudd og ville ikke skli ut hvis en ikke tvang det til det. Tenker at lagret med kant er såpass tykt/mykt at mye av energien forsvinner i laget når det kollapser.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Nordvendt side. Her var det hardt hele dagen i dag.
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Vil til slutt oppfordre de som leser å vurdere om de skal oppgradere spaden sin etter hvert. Denne har jeg hatt noen år og ikke brukt veldig mye mer enn hva en kan forvente. Ble rimelig overrasket i dag da den knakk etter hva jeg mener var helt vanlig gravig i lagdelt snø. Utmattingsslitasje skal ikke undervurderes!

Skredfarevurdering

2 Moderat Pass på hvis det blir varmt og på plasser der du merker at snødekket begynner å bli fuktig. Husk at bergoverflater (som iblant er ovenfor skikjørere på veg opp/ned) lagrer varme og er en plass hvor små våte løssnøskred kan begynne, som i sin tur kan løse ut større flakskred når belastningen på snødekket øker. Varme vil gi mer ustabile forhold. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -1,6 °C 3 m/s fra SV ↗ 5% skyer

Notater

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh I dag og i denne siden var det såpass stabilt at jeg nesten ikke hadde sagt at dette var et problem. I andre sider, hvis det blir varmt og det blir mye vann i snødekket, kan det eventuelt bli problematisk. Det har gått store naturlige skred tidligere i sider hvor solen tatt, så det er grunn å tro at store naturlige skred vil fortsette å gå når det blir varmt igjen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

@51cmQ3 God Lille blokktest gikk til brudd ved stor tilleggsbelastning.

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet En god del skred som gått tidligere dager men i dag var det nokså rolig. Sannsynligvis grunnet litt kjøligere temperaturer (og litt vind) i høyden og klart vær natten til i dag vilket bidratt til at snødekket var frosset i dag tidlig.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard I dag tok ikke solen noe særlig ovenfor 200 moh i denne nordvendte siden.

Snøprofil

6 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 191468

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.04.2019 kl. 14:30

821 moh

Julia@rkh (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Julia@rkh Kommentar:  Flere sydvendte skred. Et mindre skred som gikk i går, det større skredet som ligger oppe langs ryggen midt i bildet har gått i dag ca mellom 12 og 13, det samme med et større skred litt ned til høyre i bildet også ca str 3. Ikke sett på vei opp tidligere i dag.
ObsID: 191449

Lyngen / Flatsteinsfjellet

Snø

16.04.2019 kl. 14:15

904 moh

Andreas@SVV (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Profil 850. Svakt lag på 120cm. ECTX men kom når spaden sattes bak.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  PROFIL PÅ 650m. ECTP25@110cmQ1
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Når laget kollapser synes dette på kanten som blir på toppen av profilen.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  To profiler tatt på 650m, og 850m.

Skredfarevurdering

2 Moderat To profiler tatt på 650m og 850m, se kart. Begge profiler viser det svage vedvarendelaget på ca 1-2m dybde. Laget er ca 5cm tykt og 4f hardt. Nedre profil gir ECTP25@120cmQ1. Øver profil ECTX. Men da spade settes bak går det ut på dette forholdsvis løse lag. Q2 brudd her og noe mer ujevnt. Det skal vanvittig mye til å trigge dette. Antar fare størst for naturlige skred der solen varmt opp. Igår kveld var det skred på infralyd anlegget i Lavangsdalen, samt et skred inrapportet på lakselvtindane. Idag har det vært skred i soloppværmte sider fra Lavangstind nord for Sjursnes. Varmen er det som skal til for å løse ut skred. Skredfare en svært avhenging i varmt det blir og om det fryser godt på natten eller ikke. Dersom det er overskyet og dagen sen når nye høyere tempraturer kommer det gå mange store skred. Men om det fryser på natten og det ikke blir like varmt på dagen så kan liten eller ingen aktivitet forventes. Både snøsig (økte skjærspeninger) og svekkelse av bindningene i det svaktlag antas som utløsingsårsaker. Varslet faregrad er riktig Det var ganske hardt og stabilt hvor jeg gikk opp på nordsiden av flatsteinsfjellet . Men andre plasser mer eksponert av solen var skredfaren høyere en 2.

ObsID: 191448

Lyngen / Saltdalstindene

Snø

16.04.2019 kl. 14:00

831 moh

Carlo (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 4 °C 2 m/s fra NØ ↙ 65% skyer Delvis skyet

Faretegn

Ferske skred Løssnøskred

Tester

CTH25@45cmQ3 God Vanskelig å løyse ut!

CTE3@10cmQ2 Stabilitetstest indikerte lett utløsning på første snødeling på 10 cm fra overflate, Neste lagdeling 45 cm var megetvanskelig å løyse ut (CT25). Hard skare/smelteomvandlet snø på 70 cm fra overflate!

CTE3@10cm Dårlig

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Ikke mellom 800 moh og 0 moh Løssnøskred i fra sørvestvendt bratt side fra Saltdalstind! Dette er en av 2 valg på normal kjørerute ned! I skredet var det mye snø som klumpet seg!!

Snødekke

185 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 5 moh Våt løssnø Slush fra 200 - 800 moh! Delvis tørr løssnø fra 800- 1250 moh(10cm)

ObsID: 191461

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

16.04.2019 kl. 12:28

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Oppvarming pga solinnstråling kan gi små våte løssnøskred. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 191460

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.04.2019 kl. 12:15

849 moh

AstridL (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  AstridL

Skredhendelse

16. apr 12:15 Vått flakskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt 20 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng Har også fått flere våte løssnøskred

ObsID: 191430

Lyngen / Infralyd (IDA) Lavangsdalen

Snø

15.04.2019 kl. 18:55

68 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Oversiktsbilde mot Pernilsfjellet
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde i retning ferske skredmasser
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

15. apr 18:55 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet sluttet på 347 moh Pernilsfjellet Skred fra Pernilsfjellet i Lavangsdalen, detektert av infralydanlegg kl 18:55. Lydkilden far skredet varte i 51 sekunder. Lokalisering tatt ut fra bilder.

ObsID: 191340

Lyngen / TROMSØ

Snø

15.04.2019 kl. 18:30

1373 moh

Eivind (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Eivind Kommentar:  Skredfronten i renna. Gikk et stort skred noen minutter etterpå i samme skredbane.

Ulykke/hendelse

Snø Person skredtatt, uten skader

Skredhendelse

15. apr 18:17 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 1436 moh og sluttet på 664 moh Salama, West face, lakselvrenna og poronsarvi is all washed out. Happend around 18 o clock day. Natural realeses in many of them. May be person trigged in poronsarvi. One got caught in lakselvrenna but was lucky to walk away from it. In Poronsarvi there was three avalanches with maybe 5 minutes in between them. Alot of different crowns throughout the couloir. Seems like there was many different layers washing out.

ObsID: 191357

Lyngen / TROMSØ

Snø

15.04.2019 kl. 16:28

571 moh

Brauten (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Brauten

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

15. apr 16:00 Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 721 moh og sluttet på 479 moh Brattheng

ObsID: 191445

Lyngen / LYNGEN

Snø

15.04.2019 kl. 15:30

771 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Ulykke/hendelse

Vært klart og kaldt i natt. Sol hele dagen i dag. Frosset overflate til topps. Ikke rim i dag tidlig (var tilfeldigvis på samme fjell på morgenen) Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

15. apr 15:31 Vått flakskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 678 moh og sluttet på 609 moh 50 m bred bruddkant Leområder Skikjører utløste vått flakskred. Spor inn og ut. Vet ikke hva det svake laget er. Har vært flere skred på kant i området tidligere i vinter.

ObsID: 191350

Lyngen / LYNGEN

Snø

15.04.2019 kl. 15:00

1033 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  linda_medskipaabeina Kommentar:  Grov ut en liten snøklump med fingern for å få bilde av rimet fra undersida.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 0 m/s 100% skyer Tett og tåke. Skydekke lå på ca 1000 meter, ca.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Ikke gitt V over 1000 moh Rimlaget dukker opp rundt 700 moh, men her er det veldig vanskelig å få flak til å gli ut. Snøen over og under er varm og kram, og slipper ikke. I høyden tørker lagene rundt rimet ut, og det slipper lettere. Drønn vi fikk på rimlaget var bittelite og hørtes ikke ut som at det propagerte.

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små skytende sprekker rundt skia idet man tråkker utafor sporet til førstemann

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Et lite, lokalt drønn på vei opp breen

Tester

ECTN12@30cmQ1 Middels

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

ObsID: 191328

Lyngen / LYNGEN

Snø

15.04.2019 kl. 13:30

1128 moh

Samuel@forsvaret (***)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Vær

5 °C 2 m/s fra NV ↘ 10% skyer

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter

Våte flakskred Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng SØ, S

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

ECTX God

Snødekke

Våt

ObsID: 191354

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

15.04.2019 kl. 11:28

558 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 5 °C Hatteng (0moh) kl 18:28

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 191337

Lyngen / LYNGEN

Snø

15.04.2019 kl. 11:25

927 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Flakskred austvendt heng

Faretegn

Ferske skred Ser eit skred på webkamera. Usikker på skredtidspunkt, ser ferskt ut og stemmer med vindtransport frå vest dei siste dagane, men tek forbehald om feil..

ObsID: 191286

Lyngen / TROMSØ

Snø

15.04.2019 kl. 10:58

603 moh

AsbjørnF (Ukjent)

Vær

fra V → 98% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. 2 - Middels

Tester

ECTN14@15cmQ2 Små kantkorn

Snødekke

195 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket hard Fuktig

ObsID: 191284

Lyngen / TROMSØ

Snø

15.04.2019 kl. 10:53

595 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  harvey@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Harvey Goodwin

Vær

Snø 0 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Overskyet til dels dårlig sikt og helt tett fra 750m. Lett regn opptil 450m og lett snø over det. Temp 0C på 700m.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 600 moh Ganske kompakt fokksnø over et 10cm løssnø lag med kantkorn blanding

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTN18@33cmQ2 God Gikk til brudd over lag av nedføyket løssnø og kantkorn

Skredaktivitet

15. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Fuktig I skogen er snødekket våt og umder 500moh er snøen godt fuktet. Over 600m begynner snø overflate å bli gradvis tørrere. Kom ikke høyere enn 730m pga dårlig sikt. Over 700m er det tørr fokksnø oppå nedføyket løssnø/kantkorn blanding oppå smelteomvandlet over gammel kantkorn på skare. Det er også kantkorn under skare og smelteomvandlet snø ned mot bakken

Snøprofil

10 lagdelinger observert 11 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen snøprofil på 730moh

ObsID: 191280

Lyngen / LYNGEN

Snø

15.04.2019 kl. 06:26

moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Russelvfjellet, mot nø
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot s
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot nv

Vær

Ikke nedbør 4 °C 6 m/s fra SV ↗ 70% skyer Mindre, men fremdeles noe vind i dag. Lettere vær. Omtrent samme temp som i går. Nullisotermen gikk på ca 600 moh i går, med gradvis tørrere snø med høyden. En del transport av snø til østvendte leområder, men gunstige forhold for relativt rask stabilisering. Snøgrensa går fra 0 moh. Med fuktig snøoverflate til 5-600 moh.

ObsID: 191246

Lyngen / Infralyd (IDA) Lavangsdalen

Snø

14.04.2019 kl. 19:29

68 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Oversiktsbilde tatt ca. 20:15. Skredtunge kan skimtes under steinen midt i bildet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Detaljbilde tatt ca. 20:15. Synlig skredtunge kan stamme fra detektert hendelse (kl 19:29).
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Mulig skredtunge fra hendelsen er antydet på oversiktsbilde tatt en knapp time etter skreddeteksjonen.

Skredhendelse

14. apr 19:29 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet sluttet på 205 moh Sarasteinen Naturlig utløst skred i skredløpet Sarasteinen, detektert av infralyd kl. 19:29. Det er sparsomt med detaljer, da sikten er begrenset. Men lydkilden (fra skredet) varte i 38 sekunder. Skredstørrelse antas 2-3.

ObsID: 191217

Lyngen / TROMSØ

Snø

14.04.2019 kl. 14:33

533 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Pass på skredutsatt terreng hvis/når det blir varmere. Det er mulighet for store naturlig utløste skred hvis/når varmen trenger ned til kantkornlag som ligger dypt i snødekket. Vindtransportert snø i østvendte sider i høyden vil være et problem frem til denne fått stabilisere seg. Varmende sol vil kunne svekke stabiliteten i snødekket. Vindtransportert snø vil stabilisere seg relativt raskt. Varslet faregrad er riktig

Vær

2,3 °C 8 m/s fra V → 100% skyer Kraftig snøføyk i høyden

Skredproblem

mellom 600 moh og 300 moh På ca 500 moh virker det som kantkornlaget under snøen fra det siste snøfallet er på veg å omdannes til smeltformer. Skulle tro at dette gjelder for opp til ca 600 moh. Ved ca 700 moh var snøoverflaten ikke lenger fuktig. I omdanningsprosessen kan det gå naturlig utløste skred. Dypere i snødekket er det fortsatt et lag med relativt store kantkornkrystaller. Når varmen/vannet kommer ned til dette laget kan det forventes å gå ytterligere naturlig utløste skred. På de plasser hvor det ikke går skred og kantkornen blir omdannet til smelteformer vil snødekket stabilsere seg. Uten å ha gravd for å sjekke så trur jeg at snødekket er gjennomfuktet til ca 300 moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

@100cm Ved lille blokktestet så gikk søylen på 100 cm dybde ved ganske liten tilleggsbelastning.

ECTX God

Snøprofil

8 lagdelinger observert 8 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 191253

Lyngen / LYNGEN

Snø

14.04.2019 kl. 11:22

617 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  V 600m, våt snø som fyker mot N-NØ.

Skredfarevurdering

2 Moderat Komplisert når værmelding ikke slår til, og observatør ikke har vært enig i varsel tidligere i uka. Svært krevende vær. Gikk to turer, foten av Goalsa og Rørgata. Ikke høyere enn 600m. Snøen er våt, kompakt og solid. Ingen faretegn bortsett fra sterk vind og mildvær. I bratta i lavlandet siger snøen, og skavler knekker naturlig. Leheng er sannsynligvis laddet. I høyden har det vært mye vind. Ikke nattefrost, mer mildvær. Stabilisering av fokksnø. Varslet faregrad er riktig Vanskelig å vurdere i dag. Store lokale forskjeller. Eg gjorde 1200 høydemeter delt på to turer på forskjellig plasser og kunne utifra egen ferdsel varslet Fg1, men FG er sannsynligvis høyere om msn ferdes høyere, eller i N-NØ sektor.

Vær

Yr 5 °C 35 m/s fra SV ↗ 100% skyer Vått og mildt, høyt skydekke og god sikt. Ekstrem vind som fikk selv våt snø å flytte på seg. Vanskelig å stå oppreist til tider. Snøfokkvimpler fra toppene. Yr varslet 5-7sm fra N.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ mellom 900 moh og 500 moh Vanskelig å si for sikkert, da eg unngikk leheng for å teste.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst Lite sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh Tung våt snø som nærmer seg sørpeskred i lavland og bratt solpåvirket terreng.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Yr bomma stygt i dag. Svært lite snø tilgjengelig for transport, men likevel rask dannelse av fokksnø. Folk blåste overende, og få har våget seg over 600moh.

Tester

Man må over mildværsgrensa, eller gå inn i leheng for å få en fornuftig profil eller test. Snødekket opp til 5-600m er gjennomfuktet og homogent.

Skredaktivitet

14. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Noe mildværs punktskred fra klippepartier, og naturlig skavlekollaps v va 500m.

Snødekke

30 cm totalt Kraftig snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Fuktig Snøfokk kraftig? Lite tilgjengelig snø, men mye transport.

ObsID: 191214
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.