Snøskredvarsel for Lyngen fredag 15.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Der snødekket har vore tynt er det mogleg å påverke vedvarande svake lag. Under mildværsgrensa kan det gå våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak vil fortsette å bygge seg opp grunna nedbør og vind. Desse er forventa i mange himmelretningar grunna skiftande vindretning dei siste dagane. Under mildværgrensa kan det gå våte flak- og laussnøskred, men faren for desse vil avta iløp av dagen ettersom det blir kaldare. Kantkornlag finnast i snødekket og sjølv om dei har vore lite aktivitet i desse den siste tida, kan auka vekt av nedbør og mildvær gi auka belastning og svekkelse av desse. Vær difor ekstra varsom der snødekket har vore tynt sidan laga truleg er best utvikla der.
Nedbør, vind og mildvær torsdag vil ha påverka snødekket. Over mildværsgrensa, som har gått opp til ca. 500 moh, er det forventa fokksnø- og nysnøflak av varierande hardheit. Fokksnøflaka kan finnast i mange himmelretningar grunna dreiande vindretning frå sør til nordvest. Under mildværsgrensa vil snøen vere våt.
Nede i snødekket finnes det fleire skarelag, og desse er observert opp til ca. 800 moh. Rundt desse har det stadvis blitt danna kantkorn i kuldeperioder, spesielt der snødekket har vore tynt. Generelt har det vore vanskeleg å påverke desse laga den siste tida.
Natt til tysdag registrert radar eit naturlig utløyst skred i Holmbuktura.
31 mm i døgnet, opp mot 41 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til sterk kuling fra vest om kvelden.
-11 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.
Økende vind om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om formiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Minkende vind utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

15.02.2019 kl. 15:27

8 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. feb 15:31 (+01:00) - 14. feb 15:31 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst V. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv293 Holmbuktura - , Et skred over vei, mange små registrert av radar i går kveld og natt

ObsID: 181257

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

15.02.2019 kl. 15:27

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værforhold, ferske skred, prognose varsom. Økende skredfare neste døgn: Synkende skredfare mot kvelden, men økende nedbør i natt vil øke skredfaren markant .

ObsID: 181258

Lyngen / Tromsø

Snø

15.02.2019 kl. 14:12

336 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Snødekke

Ca 5cm løs ubundet 30cm fuktig Tørt videre nedover

ObsID: 181237

Lyngen / Tromsø

Snø

15.02.2019 kl. 11:16

627 moh

Ragnhild (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred, naturlig utløst

Skredaktivitet

15. feb. 0-6 (+01:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels Få bratte heng. V. Mellom 400 moh og 400 moh

ObsID: 181168

Lyngen / Furuflaten, Lyngen

Snø

15.02.2019 kl. 10:56

341 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  To skred gått på n-nø exp under Nertind.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  NØ exp på dette skredet som har den høyeste bruddaknten (ca900moh) under Nertind (Fortopp til Daltind)
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  sø exp på bruddakantene. To skred - gått på ca 700 moh. Sørflanken på Pollfjellet

Faretegn

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nå stabiliseres snøen under mildværsgrensen. Over mildværsgrensen vil problemet med kantkort fortsatt være tilstede. De ferske skredene sommar gått i helt ulike himmelretninger tyder på at det er vedvarende svake lag som gir seg til kjenne. Det er melt at det kommer inn betydelige mener med vært fra S og SV det nærmeste døgnet, dermed vil alle lesider bli utsatt for økt skredfare. I tillegg er det svake lag over mildværsgrensen som ikke vil stabiliseres av været siste døgn eller det været neste døgnet. Varslet faregrad er riktig

Vær

Yr 3 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 600 moh Ser ut til at mildværet har hatt effekt i hvertfall opp til 700 moh noen steder. Avhengig av hvor langt ned varmen har kommet i snødekket vil det terrenget under stabiliseres.

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, SØ, S. Mellom 900 moh og 400 moh Skred gått i løpet av går kveld/natt til i dag. Det ser ut til at mildværet har gått opp mot ca 7-800 meter på det høysete. Høyeste bruddkant er på 900 mot. Ut fra bruddmønstret og størrelse på skredmassene ser det ut til at det hat gått ned på mildværslaget som ble etablert 10.januar. Der har det fått utviklet seg kantkorn både over og under skaren.

ObsID: 181151

Lyngen / Infralyd (IDA) Lavangsdalen

Snø

15.02.2019 kl. 08:41

68 moh

torehum@svv (*****)

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Noen (2-5) Ø To nye skred detektert i Lavangsdalen, sannysnligvis små (str. 1-2). Detektert kl. 05:36 og 07:01 (ved Sarasteinen).

ObsID: 181093

Lyngen / Kjeldvåg

Snø

15.02.2019 kl. 05:00

10 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

15. feb 05:00 (+01:00) Snø på FV. 293 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på FV. 293 mellom 14.02.2019 kl. 17:00 og 15.02.2019 kl. 15:00.

ObsID: 182384

Lyngen / Klubben

Snø

15.02.2019 kl. 03:00

16 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

15. feb 03:00 (+01:00) Snø på EV. 8 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 182996

Lyngen / Radar Holmbuktura

Snø

14.02.2019 kl. 21:34

18 moh

torehum@svv (*****)

Skredaktivitet

14. feb. 12-18 (+01:00) Våte flakskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst V. Under 1200 moh 8 skred detektert i dopplerradar i Holmbuktura i ettermiddag: kl. 13:24, 16:01, 16:54, 17:02, 17:30, 17:54, 19:13 og 19:17. Se aktuelle skredløp i xgeo. Ikke sikker på om alle var flaksred, men det er jo iallfall sannsynlig. Skal se om det er mulig å si noe mer ut fra bilder.

ObsID: 181029

Lyngen / Infralyd (IDA) Lavangsdalen

Snø

14.02.2019 kl. 18:29

68 moh

torehum@svv (*****)

Skredhendelse

14. feb 18:29 (+01:00) Vått flakskred 3 - Store Ø-vendt Skredet startet på 599 moh og sluttet på 161 moh Sarasteinen (se 'skredløp' i xgeo) Snøskred detektert automatisk av IDA infralydanlegg i Lavangsdalen kl. 18:29. Det er for mørkt til å se noe på bilder, så størrelse og ev. start- og stoppunkt er så langt spekulasjoner basert på varighet (52 s) og vinkelen lydkilden kom fra.

ObsID: 181034

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.02.2019 kl. 09:04

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Sludd 2 °C Sjursnes (100moh) kl 09:04 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv52 Sjursnes - Reiervika,

ObsID: 180904

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

14.02.2019 kl. 06:28

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 180885

Lyngen / Hundbergan

Snø

14.02.2019 kl. 03:00

63 moh

Ingrid@NVE (*****)

Skredhendelse

14. feb 03:00 (+01:00) -vendt https://www.nordlys.no/tromso/trafikk/skred/snoskred-traff-innfartsvegen-til-tromso-i-natt-skal-vare-mulig-a-passere/s/5-34-1064551

ObsID: 181124

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

13.02.2019 kl. 11:36

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 180713

Lyngen / Verldens ende

Snø

12.02.2019 kl. 12:57

520 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Det som tidligere var løssnø er nå litt bundet. I leheng opp til 30 cm. Igår kom et par cm snø. Opplever god stabilitet i denne myke fokksnøen. Under den gamle vindskaren gjemmer seg tre skarlag ganske nært varann. Gjennomsnittstemperatur de siste to uker har vært ca -10 C. Så det er avhengig av tykkelsen på snøpakken over hvis snøen mellom skarlag har dannet kantkorn eller ikke. Det kan være lurt å ta det pent/unngå i alle bratte nordvendte heng pga det også over 800 m der vi ikke har mye informasjon. Med vind + nysnø i høyden virker det rimelig med fg 3 på fredag. Trur ikke mildvær blir å nå ned å påvirke svake lag kring tregrensen... men kan aldrig være helt sikker. Varslet faregrad er riktig Bra

Vær

-1 °C 2 m/s 60% skyer

Tester

ECTX Gravd i 110 cm snøpakke på 600 m.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV mellom 800 moh og 300 moh

Snøprofil

18 cm 4F PP 0 mm/0 mm, 6 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm K IF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 0,5 cm K IF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 1 cm K IF 0 mm/0 mm, 3 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 75 cm P RG 0 mm/0 mm En ikke vetenskapligt perfekt profil.. Men vil vise at det finnes tre skarlag under vindskare og som vi vet at på noen plasser innehåller utviklet kantkorn.. Her fanns bare kk under nederste skarlag i et litt tykkere lag. Mangler min favorit-symbol, den for begynnende kantkorn:) Har valgt / her men kunde like godt valgt +

ObsID: 180577

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

12.02.2019 kl. 10:58

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 180500

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org