Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 14.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Der snødekket har vore tynt kan det mogleg å påverke vedvarande svake lag. Under mildværsgrensa kan det gå våte skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje nedbør, vind og mildare vær fører til auka skredfare. Over mildværsgrensa vil det danne seg fokksnøflak, hovedsakleg i leområder mot nord og aust. Under mildværsgrensa kan det gå naturleg våte flak- og laussnøskred. Det finnast også kantkornlag lenger nede i snødekket, og sjølv om det generelt har vore lite aktivitet på desse siste tida, kan mildvær og auka vekt på snødekke endre dette.
Det har generelt vore mykje laussnø i regionen i det siste, og siste store snøfall var i førre veke, og det kom 10 – 30 cm i regionen. Perioder med vind og vekslande vindretninger har påverka snøoveflata i ettertid og gitt fokksnø av varierende hardheit.
Nede i snødekket finnes det fleire skarelag, som er observert opp til ca. 800 moh. Rundt desse har det stadvis blitt danna kantkorn i kuldeperioder, spesielt der snødekket er tynt. Generelt har det vore vanskeleg å påverke desse laga den siste tida.
Natt til tirsdag ble det registrert et naturlig utløst skred i Holmbuktura av radar.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-13 °C til -5 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Av og til SE stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no
31 mm i døgnet, opp mot 41 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til sterk kuling fra vest om kvelden.
-11 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.
Økende vind om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / Radar Holmbuktura

Snø

14.02.2019 kl. 21:34

18 moh

torehum@svv (*****)

Skredaktivitet

14. feb. 12-18 (+01:00) Våte flakskred Flere (6-10). 3 - Store. Naturlig utløst V. Under 1200 moh 8 skred detektert i dopplerradar i Holmbuktura i ettermiddag: kl. 13:24, 16:01, 16:54, 17:02, 17:30, 17:54, 19:13 og 19:17. Se aktuelle skredløp i xgeo. Ikke sikker på om alle var flaksred, men det er jo iallfall sannsynlig. Skal se om det er mulig å si noe mer ut fra bilder.

ObsID: 181029

Lyngen / Infralyd (IDA) Lavangsdalen

Snø

14.02.2019 kl. 18:29

68 moh

torehum@svv (*****)

Skredhendelse

14. feb 18:29 (+01:00) Vått flakskred 3 - Store Ø-vendt Skredet startet på 599 moh og sluttet på 161 moh Sarasteinen (se 'skredløp' i xgeo) Snøskred detektert automatisk av IDA infralydanlegg i Lavangsdalen kl. 18:29. Det er for mørkt til å se noe på bilder, så størrelse og ev. start- og stoppunkt er så langt spekulasjoner basert på varighet (52 s) og vinkelen lydkilden kom fra.

ObsID: 181034

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.02.2019 kl. 09:04

10 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Sjursnes (100moh) kl 09:04 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv52 Sjursnes - Reiervika,

ObsID: 180904

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

14.02.2019 kl. 06:28

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 180885

Lyngen / Hundbergan

Snø

14.02.2019 kl. 03:00

63 moh

Ingrid@NVE (*****)

Skredhendelse

14. feb 03:00 (+01:00) -vendt https://www.nordlys.no/tromso/trafikk/skred/snoskred-traff-innfartsvegen-til-tromso-i-natt-skal-vare-mulig-a-passere/s/5-34-1064551

ObsID: 181124

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

13.02.2019 kl. 11:36

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 180713

Lyngen / Verldens ende

Snø

12.02.2019 kl. 12:57

520 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-1 °C 2 m/s 60% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Det som tidligere var løssnø er nå litt bundet. I leheng opp til 30 cm. Igår kom et par cm snø. Opplever god stabilitet i denne myke fokksnøen. Under den gamle vindskaren gjemmer seg tre skarlag ganske nært varann. Gjennomsnittstemperatur de siste to uker har vært ca -10 C. Så det er avhengig av tykkelsen på snøpakken over hvis snøen mellom skarlag har dannet kantkorn eller ikke. Det kan være lurt å ta det pent/unngå i alle bratte nordvendte heng pga det også over 800 m der vi ikke har mye informasjon. Med vind + nysnø i høyden virker det rimelig med fg 3 på fredag. Trur ikke mildvær blir å nå ned å påvirke svake lag kring tregrensen... men kan aldrig være helt sikker. Varslet faregrad er riktig Bra

Tester

ECTX Gravd i 110 cm snøpakke på 600 m.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV mellom 800 moh og 300 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

9 lagdelinger observert En ikke vetenskapligt perfekt profil.. Men vil vise at det finnes tre skarlag under vindskare og som vi vet at på noen plasser innehåller utviklet kantkorn.. Her fanns bare kk under nederste skarlag i et litt tykkere lag. Mangler min favorit-symbol, den for begynnende kantkorn:) Har valgt / her men kunde like godt valgt +

ObsID: 180577

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

12.02.2019 kl. 10:58

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 180500

Lyngen / TROMSØ

Snø

11.02.2019 kl. 13:14

645 moh

magnush@met (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  magnush@met
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-5 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lette snøbyger under observasjonsturen. Rundt kl. 14 blei snøbyhene mykje tettare.

Skredfarevurdering

2 Moderat Gammal fokksnø virker å vere stabil, men nysnø gjennom dagen og litt vind kan danne nye, ustabile fokksnøflak. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTX

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 400 moh

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Generelt mjuk og fin snø. Under tregrensa er det opp mot 30 cm laussnø, mens det over tregrensa er 10-20cm. Enkelte ryggar kjem ein nedpå mildværsskaren når ein svinger skia, der det kun ligg nokre cm nysnø på toppen. Snøen virker ikkje veldig vindpåvirka på Stormheimfjellet, over tregrensa er det fokksnøflak nede i snødekket, men desse går ikkje til brudd der eg gravde snøprofil. Lengre nede i snødekket er det begynnande kantkorn mellom skarelag, men det er så djupt nede at det ikkje er eit problem slik eg vurderer det no.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

6 lagdelinger observert

ObsID: 180351

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

11.02.2019 kl. 10:51

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180299

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

11.02.2019 kl. 10:50

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180298
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.