Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 13.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng som samler fersk fokksnø. Det finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør tirsdag, samt periodevis opp mot liten kuling tirsdag og onsdag kan ha akkumulert litt snø i leheng. Dette gjelder spesielt på vestsiden av Lyngsalpene, hvor det trolig har kommet mest snø. Her kan det finnes ustabile fokksnøflak. Vær oppmerksom på at at det i enkelte heng kan finnes skredproblem med vedvarende svake lag av kantkorn, selv om det generelt har vært lite faretegn fra slike vedvarende svake lag. Aktive kantkornlag er mest sannsynlig i nordlig og østlig sektor, der hvor det gamle snødekket er mest lastet av snøen forrige uke.
Frem til tirsdag morgen ble det målt ca 8 cm snø på ved Ytre Holmbukt. Trolig har det kommet mindre snø øst for vannskillet. Siste, store snøfall var forrige uke, da kom det 10 – 30 cm i regionen. Perioder med vind og vekslende vindretninger har jobbet litt med snøoveflaten i høyden og dannet fokksnø av varierende hardhet.
Nede i snødekket finnes det mildværskarelag fra tidlig i januar. Dette antas å gå opp til ca. 800 moh. Under en lengre kuldeperiode i januar/februar ble det dannet kantkorn over og under dette skarelaget, spesielt der hvor snødekket var tynt. Tester viser at laget er vanskelig å påvirke mange steder, men et skred på kantkornlag ved Lyngseidet lørdag 09.02 bekrefter at kantkorn kan være aktivt og mulig å påvirke i enkelte heng.
Natt til tirsdag ble det registrert et naturlig utløst skred i Holmbuktura av radar.
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-12 °C til -5 °C på 1400 moh.
Skyet.
Lite lavtrykk like utenfor kysten, vindvarsel meget usikkert.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-13 °C til -5 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Av og til SE stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

13.02.2019 kl. 11:36

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 180713

Lyngen / Verldens ende

Snø

12.02.2019 kl. 12:57

520 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-1 °C 2 m/s 60% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV mellom 800 moh og 300 moh

Tester

ECTX Gravd i 110 cm snøpakke på 600 m.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

18 cm 4F PP 0 mm/0 mm, 6 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm K IF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 0,5 cm K IF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 1 cm K IF 0 mm/0 mm, 3 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 75 cm P RG 0 mm/0 mm En ikke vetenskapligt perfekt profil.. Men vil vise at det finnes tre skarlag under vindskare og som vi vet at på noen plasser innehåller utviklet kantkorn.. Her fanns bare kk under nederste skarlag i et litt tykkere lag. Mangler min favorit-symbol, den for begynnende kantkorn:) Har valgt / her men kunde like godt valgt +

Skredfarevurdering

2 Moderat Det som tidligere var løssnø er nå litt bundet. I leheng opp til 30 cm. Igår kom et par cm snø. Opplever god stabilitet i denne myke fokksnøen. Under den gamle vindskaren gjemmer seg tre skarlag ganske nært varann. Gjennomsnittstemperatur de siste to uker har vært ca -10 C. Så det er avhengig av tykkelsen på snøpakken over hvis snøen mellom skarlag har dannet kantkorn eller ikke. Det kan være lurt å ta det pent/unngå i alle bratte nordvendte heng pga det også over 800 m der vi ikke har mye informasjon. Med vind + nysnø i høyden virker det rimelig med fg 3 på fredag. Trur ikke mildvær blir å nå ned å påvirke svake lag kring tregrensen... men kan aldrig være helt sikker. Varslet faregrad er riktig Bra

ObsID: 180577

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

12.02.2019 kl. 10:58

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 180500

Lyngen / TROMSØ

Snø

11.02.2019 kl. 13:14

645 moh

magnush@met (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  magnush@met
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Generelt mjuk og fin snø. Under tregrensa er det opp mot 30 cm laussnø, mens det over tregrensa er 10-20cm. Enkelte ryggar kjem ein nedpå mildværsskaren når ein svinger skia, der det kun ligg nokre cm nysnø på toppen. Snøen virker ikkje veldig vindpåvirka på Stormheimfjellet, over tregrensa er det fokksnøflak nede i snødekket, men desse går ikkje til brudd der eg gravde snøprofil. Lengre nede i snødekket er det begynnande kantkorn mellom skarelag, men det er så djupt nede at det ikkje er eit problem slik eg vurderer det no.

Vær

-5 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lette snøbyger under observasjonsturen. Rundt kl. 14 blei snøbyhene mykje tettare.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 400 moh

Tester

ECTX

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 25 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG/FC 1 mm/0 mm D, 80 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 0 mm/0 mm D

Skredfarevurdering

2 Moderat Gammal fokksnø virker å vere stabil, men nysnø gjennom dagen og litt vind kan danne nye, ustabile fokksnøflak. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 180351

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

11.02.2019 kl. 10:51

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180299

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

11.02.2019 kl. 10:50

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180298

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

10.02.2019 kl. 08:40

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180055

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

10.02.2019 kl. 08:39

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180054

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org