Snøskredvarsel for Lyngen mandag 11.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med mye fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller. Det finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt påfyll av snø og frisk bris mandag kan danne små, ferske nysnøflak i leheng. Skiftende vindretning til SV i løpet av dagen kan gi leheng i mange himmelretninger. Fokksnøflak etter kraftigere vind fra SØ søndag og mandag morgen kan òg være tilstede, da kalde temperaturer gjør at stabiliseringsprosessen går sakte. Lørdag ble det observert et middels stort flakskred ved Lyngseidet, det er bekreftet at dette gikk på svakt lag av kantkorn. Vær derfor oppmerksom på at at det i enkelte heng kan finnes skredproblem med vedvarende svake lag med kantkorn. Det har frem til nå vært lite faretegn fra vedvarende svake lag, selv om kantkorn er observert mange plasser. Kantkornlag er trolig mest aktivt i nordlig og østlig sektor, der hvor det gamle snødekke er mest lastet av snøen som kom forrige uke.
Vind opp til liten kuling fra SØ søndag har trolig jobbet med snøoverflaten mange steder, og som trolig har omfordelt snøen som kom forrige uke. Snøen som kom med litt vind fra S og V forrige uke, ble før helgen observert til å være stabil, men ferske fokksnøflak kan ha endret situasjonen noe. Lengre ned i snødekket finnes hardere fokksnø etter sterk vind fra S og SØ i månedskiftet. Under denne fokksnøen finnes mildværskarelag fra tidlig januar, dette antas å gå opp til ca. 800 moh.
Det er den siste tiden observert kantkorn over og under dette mildværskarelaget. Tester har vist at dette laget er vanskelig å påvirke mange steder, men skred på kantkorn over skarelag ved Lyngseidet lørdag bekrefter at kantkorn kan være aktivt og mulig å påvirke i enkelte heng. Skredet lørdag var et middels stort flakskred, og trolig skiløperutløst.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-17 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-15 °C til -9 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / TROMSØ

Snø

11.02.2019 kl. 13:14

645 moh

magnush@met (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  magnush@met
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 25 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F RG/FC 1 mm/0 mm D, 80 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 0 mm/0 mm D

Vær

-5 °C 2 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lette snøbyger under observasjonsturen. Rundt kl. 14 blei snøbyhene mykje tettare.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Generelt mjuk og fin snø. Under tregrensa er det opp mot 30 cm laussnø, mens det over tregrensa er 10-20cm. Enkelte ryggar kjem ein nedpå mildværsskaren når ein svinger skia, der det kun ligg nokre cm nysnø på toppen. Snøen virker ikkje veldig vindpåvirka på Stormheimfjellet, over tregrensa er det fokksnøflak nede i snødekket, men desse går ikkje til brudd der eg gravde snøprofil. Lengre nede i snødekket er det begynnande kantkorn mellom skarelag, men det er så djupt nede at det ikkje er eit problem slik eg vurderer det no.

Tester

ECTX

Skredfarevurdering

2 Moderat Gammal fokksnø virker å vere stabil, men nysnø gjennom dagen og litt vind kan danne nye, ustabile fokksnøflak. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 400 moh

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 180351

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

11.02.2019 kl. 10:51

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180299

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

11.02.2019 kl. 10:50

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180298

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

10.02.2019 kl. 08:40

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180055

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

10.02.2019 kl. 08:39

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180054

Lyngen / LYNGEN

Snø

09.02.2019 kl. 14:33

1006 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  linda_medskipaabeina Kommentar:  Rimkrystaller på hele fjellet. Bildet er tatt fra toppen av Rørnestind.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s 15% skyer

Notater

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180023

Lyngen / TROMSØ

Snø

09.02.2019 kl. 14:09

492 moh

Sofia@regobsTroms (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sofia@regobsTroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTX God Løsne lett ved spadeprøve på ett lag nedføket nysnø 15 cm ned fra snøoverflate. Men ECT gav ikke ny brudd i det hele tatt. Inntrykket er at selv om det finnes ett lag av nedføket nysnø så et der ikke spenninger i snødekket. Inntrykket er god stabilitet og at de må til stor tilleggsbelastning for å løse ut noe.

Skredfarevurdering

2 Moderat Svakt lag av nedføket nysnø. Laget virker vanskelig å påvirke å snødekket virker å ha stabilisert seg god etter siste snøfall. Minskande snøskredfare etter hvert da snødekket stabilisere ser ytterligere. Varslet faregrad er riktig Varsel er i stort sett riktig men jeg opplever at det kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke det svake laget.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh Eksposisjon er bedømt ut ifra den fjellside vi var i. Vet ikke hvordan det ser ut i nordlig eksposisjon.

ObsID: 179941

Lyngen / TROMSØ

Snø

09.02.2019 kl. 13:00

472 moh

seb@regobsTroms (*)

Vær

Ikke nedbør 10 °C 2 m/s fra Ø ←

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Lett snøfokk Tørr Lett bundet fokksnø. Ingen lyd fra snødekket eller skytende sprekker. Inntrykk av at det er lite spenninger i fokksnølaget.

Tester

CTM15@20cmQ2 Middels Brudd ved den snøen som har kommet denne uka. Snøen som ligger under denne virker stabil.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179982

Lyngen / LYNGEN

Snø

09.02.2019 kl. 12:00

414 moh

Sussi (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sussi

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ukjent når skredet gått, men etter snøfall 7.2.

ObsID: 179974

Lyngen / LYNGEN

Snø

09.02.2019 kl. 10:17

413 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Ski offpist

Skredhendelse

9. feb 10:24 Tørt flakskred 2 - Middels Skuterutløst N-vendt 40 m bred bruddkant Brattheng Gjerdelva Observert nede fra Lyngseidet. Ca 1 m bruddkant. Ser ferskt ut.

ObsID: 179873

Lyngen / Gjerdelvdalen

Snø

09.02.2019 kl. 10:06

441 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  Bildet er fra Ryggen hvor snødybden er varierende, men her ca 50 cm. Her er det to lag med skare som begge er tilgjengelig med liten tilleggsbelastning. Øverst er det delvis ledbrudd nysnø øver et centimeter knallhardt fokksnølag som hviler på fasetterte krystaller (kantkort over 1 mm) blandet med nedbrutt nysnø og sukker - under er det isskare med kantkorn både over og under. Der snødekket var tynnere gikk det i brudd med drønn når jeg testet med å gå over med ski.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Frode Hansen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  Skredet har gått oppå mildværslaget, men gått helt ned mot bakken etter ca 20-30 meter. Ved bakken var det flere steder godt utviklet beger/kantkorn over 2 mm
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  Bilde tatt fra der skisporene snudde og antatt triggeområde.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm F PP 0 mm/0 mm D, 40 cm K/P RGsr 0 mm/0 mm D, 0,5 cm 4F FC 2 mm/0 mm Skarelag, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F FC 2 mm/0 mm Skarelag Dette laget henger i klaser under isskarelaget, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm F DH 2 mm/0 mm Skarelag

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s 20% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke naturlig utløste skred i området eller fjellene rundt. Det har vært relativt stor trafikk med snøskutere og skiløpere som heller ikke resultert i skredhendelser. Det er svake lag under utvikling nede i snødekket og etter lang periode med kulde og vind har triggerområdene blitt erodert frem av vinden så de svake lagene kan være lett å trigge fra konvekse og andre områder hvor snødekket er tynt. Ett solid mildvær vil trolig hjelpe god til med å ta ut spenningene i triggerområdene. Det er tre lag med skredproblcm, over og under skare pluss beger i bunn. Den siste vil vi ha med oss store deler av vinteren. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV mellom 800 moh og 400 moh Vanskelig å si noe om utbredelse, men dette skredet er i et typisk område som gir tidlig signal om det er vedvarende svake lag som man bør være oppmerksom på. Under kuldeperioden har fuktigheten som har kommet i snødekket (opp til 800moh) fått gode forhold for fasettering. I bunn er det store krystaller av begynnende beger og godt utviklede kantkorn. Drønnene som jeg trigget gikk over ti meter fra skiene.

Skredhendelse

9. feb 10:00 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 446 moh og sluttet på 390 moh 60 cm høy og 70 m bred bruddkant Leområder Gjerdelvdalen Var skispor inn og ut mot skredet og de stoppet på ryggen like før skredet omentrent midt i skredbanen. Tester nedover ryggen langs med skredet gav 3 solide drønn så jeg antar personen har fjernutløst skredet fra ryggen. Skredmassene gikk helt inntil skisporene og over var det stuket blokker. Om det er vedkommende som har løst ut skredet var han centimetere fra å bli tatt.

ObsID: 179955

Lyngen / LYNGEN

Snø

09.02.2019 kl. 08:00

1152 moh

Lund (Ukjent)

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Noen (2-5). 3 - Store Mange bratte heng. N, NØ, NV. Over 0 moh Observert flere store dype flakskred i N, NØ heng som går over hele sider. Uvisst når de har gått, men før siste snøfall.

ObsID: 180190

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

09.02.2019 kl. 07:39

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179855

Lyngen / LYNGEN

Snø

08.02.2019 kl. 21:17

142 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  linda_medskipaabeina Kommentar:  Rimkrystaller på overflaten. I skogen opp til 1 cm, mindre på 600moh (ca 4mm?)

Notater

ObsID: 179826

Lyngen / LYNGEN

Snø

08.02.2019 kl. 11:58

471 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Løssnø, knivhard vindskare, mildværsskare, omvandlet nysnø, løs smelteomvandlet og så det svakeste laget av (igjen) omvandlet nysnø (Q3) før gammel snøpakke.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Går på svakt lag nr to under vindskare

Vær

Ikke nedbør -10 °C 3 m/s fra V → 10% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 250 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

Tester

ECTN17@25cmQ3 God Tot. snödyp 80

Skredfarevurdering

1 Liten Den siste snø (F-) kom uvanligtvis å plassere seg "overalt". Det er fortsatt litt mer snø på lunere plasser ca 30 cm mot ca 10 ellers. Lagen under dette er ikke noe nytt. Frystorkat puder mellan vindskare og mildværsskarlag av middels til god stabilitet. Pa dagens gravplass uten direkt forplantningsevne. Hvis det ikke kommer vind så blir det uendret kommende uke tills neste nedbør. Hvis det kommer vind over 5-6 m/s så blir det raskt en del transport.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø mellom 800 moh og 400 moh

ObsID: 179741

Lyngen / TROMSØ

Snø

08.02.2019 kl. 11:30

720 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HåvardT@met
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Ca 20cm løs snø tilgjengelig for vindtransport. Over ca 600m er løssnøen noe mer ujevnt fordelt, 5-30cm her på ryggen.

Tester

ECTP15@30cmQ3

Skredfarevurdering

2 Moderat Vinden hadde i liten grad flyttet på nysnøen under ca 600moh på dette fjellet, men ser på enkelte nabofjell at vinden har tatt noe mer der (på utsatte steder). Fokksnø dekket av løs snø, så den er ikke dagsfersk. Fikk ikke oppsprekking el i fokksnø her. Tykt lag av kantkorn finnes noen steder under eldre fokksnø, men ingen drønn el fra dette, kun oppsprekk rundt ski. Tror ikke dette er et skredproblem nå, men må følges litt med på. Generelt ligger det 20cm løs bundet snø tilgjengelig for vindtransport, så ved vindøkning vil også skredfaren øke. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels over 600 moh På grensa mellom få og noen bratte heng. På dette fjellet ville jeg satt få, men på grunn av mer avblåste partier på noen nabofjell lander jeg på "noen bratte heng". Litt vankselig å sette eksposisjon da jeg tror lokale effekter har styrt vinden mange steder.

Snøprofil

20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 15 cm F FC 0 mm/0 mm, 10 cm K IF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Profil fra tregrensa, men tilsvarende lagdeling finnes mange steder på dette fjellet, men med ulik tykkelse av hard fokksnø under løssnøen.

ObsID: 179733

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

08.02.2019 kl. 10:47

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179721

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org