Snøskredvarsel for Lyngen lørdag 09.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vær med lite vind gjør at nysnøflakene får tid å stabiliseres. Det er fortsatt kuldegrader så stabiliseringen vil ta tid, spesielt i høyden. Skredproblemet med nysnøflak vil være mer fremtredene jo høyere opp i terrenget man kommer, der vinden normalt sett har vært sterkere. Det vil være mulighet for å løse ut mindre flakskred der nysnøen har blitt flyttet på av vind. I områder der nysnøen er løs og fin, uten å ha bundet seg til flak, er skredfaren lavere. Det finnes kantkornlag i snødekket, men det trolig ikke nok nysnø til at dette laget skal bli aktiv.
Det har falt 10-30 cm nysnø tidligere i uks, først med vind fra vest og senere mer sørlig vind. Det er dannet myke nysnøflak over skoggrensa, men også løs fin snø mange steder. Forrige helg var det periodevis sterk vind fra sør og sørøst, og snøoverflaten var før snøfallet vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng.
Det er den siste tiden observert kantkorn bestående av relativt små krystaller under et skarelag nede i snødekket, men tester har vist at dette laget for øyeblikket er vanskelig å påvirke.
Det rapporteres om flere mindre naturlige løssnøskred i Lyngen onsdag.
Med lyset torsdag kommer det inn observasjon på at det har vært tydelig tegn på vindtransport i fjellene rundt Lyngseidet. Stabilitetstest fra fredag indikerer at det er mulig å løse ut skred i nysnøflakene, men det er liten evne til stor bruddforplantning i nysnøflakene.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-24 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-20 °C til -10 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / LYNGEN

Snø

09.02.2019 kl. 14:33

1006 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  linda_medskipaabeina Kommentar:  Rimkrystaller på hele fjellet. Bildet er tatt fra toppen av Rørnestind.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s 15% skyer

Notater

ObsID: 180023

Lyngen / TROMSØ

Snø

09.02.2019 kl. 14:09

492 moh

Sofia@regobsTroms (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sofia@regobsTroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C 0 m/s

Skredfarevurdering

2 Moderat Svakt lag av nedføket nysnø. Laget virker vanskelig å påvirke å snødekket virker å ha stabilisert seg god etter siste snøfall. Minskande snøskredfare etter hvert da snødekket stabilisere ser ytterligere. Varslet faregrad er riktig Varsel er i stort sett riktig men jeg opplever at det kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke det svake laget.

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

ECTX God Løsne lett ved spadeprøve på ett lag nedføket nysnø 15 cm ned fra snøoverflate. Men ECT gav ikke ny brudd i det hele tatt. Inntrykket er at selv om det finnes ett lag av nedføket nysnø så et der ikke spenninger i snødekket. Inntrykket er god stabilitet og at de må til stor tilleggsbelastning for å løse ut noe.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng Ø, SØ, S, SV, V over 400 moh Eksposisjon er bedømt ut ifra den fjellside vi var i. Vet ikke hvordan det ser ut i nordlig eksposisjon.

ObsID: 179941

Lyngen / TROMSØ

Snø

09.02.2019 kl. 13:00

472 moh

seb@regobsTroms (*)

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 10 °C 2 m/s fra Ø ←

Snødekke

Lett snøfokk Tørr Lett bundet fokksnø. Ingen lyd fra snødekket eller skytende sprekker. Inntrykk av at det er lite spenninger i fokksnølaget.

Tester

CTM15@20cmQ2 Middels Brudd ved den snøen som har kommet denne uka. Snøen som ligger under denne virker stabil.

ObsID: 179982

Lyngen / LYNGEN

Snø

09.02.2019 kl. 12:00

414 moh

Sussi (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sussi

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ukjent når skredet gått, men etter snøfall 7.2.

ObsID: 179974

Lyngen / LYNGEN

Snø

09.02.2019 kl. 10:17

413 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Ski offpist

Skredhendelse

9. feb 10:24 Tørt flakskred 2 - Middels Skuterutløst N-vendt 40 m bred bruddkant Brattheng Gjerdelva Observert nede fra Lyngseidet. Ca 1 m bruddkant. Ser ferskt ut.

ObsID: 179873

Lyngen / Gjerdelvdalen

Snø

09.02.2019 kl. 10:06

441 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  Bildet er fra Ryggen hvor snødybden er varierende, men her ca 50 cm. Her er det to lag med skare som begge er tilgjengelig med liten tilleggsbelastning. Øverst er det delvis ledbrudd nysnø øver et centimeter knallhardt fokksnølag som hviler på fasetterte krystaller (kantkort over 1 mm) blandet med nedbrutt nysnø og sukker - under er det isskare med kantkorn både over og under. Der snødekket var tynnere gikk det i brudd med drønn når jeg testet med å gå over med ski.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Frode Hansen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  Skredet har gått oppå mildværslaget, men gått helt ned mot bakken etter ca 20-30 meter. Ved bakken var det flere steder godt utviklet beger/kantkorn over 2 mm
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  Bilde tatt fra der skisporene snudde og antatt triggeområde.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s 20% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke naturlig utløste skred i området eller fjellene rundt. Det har vært relativt stor trafikk med snøskutere og skiløpere som heller ikke resultert i skredhendelser. Det er svake lag under utvikling nede i snødekket og etter lang periode med kulde og vind har triggerområdene blitt erodert frem av vinden så de svake lagene kan være lett å trigge fra konvekse og andre områder hvor snødekket er tynt. Ett solid mildvær vil trolig hjelpe god til med å ta ut spenningene i triggerområdene. Det er tre lag med skredproblcm, over og under skare pluss beger i bunn. Den siste vil vi ha med oss store deler av vinteren. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV mellom 800 moh og 400 moh Vanskelig å si noe om utbredelse, men dette skredet er i et typisk område som gir tidlig signal om det er vedvarende svake lag som man bør være oppmerksom på. Under kuldeperioden har fuktigheten som har kommet i snødekket (opp til 800moh) fått gode forhold for fasettering. I bunn er det store krystaller av begynnende beger og godt utviklede kantkorn. Drønnene som jeg trigget gikk over ti meter fra skiene.

Skredhendelse

9. feb 10:00 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 446 moh og sluttet på 390 moh 60 cm høy og 70 m bred bruddkant Leområder Gjerdelvdalen Var skispor inn og ut mot skredet og de stoppet på ryggen like før skredet omentrent midt i skredbanen. Tester nedover ryggen langs med skredet gav 3 solide drønn så jeg antar personen har fjernutløst skredet fra ryggen. Skredmassene gikk helt inntil skisporene og over var det stuket blokker. Om det er vedkommende som har løst ut skredet var han centimetere fra å bli tatt.

Snøprofil

10 cm F PP 0 mm/0 mm D, 40 cm K/P RGsr 0 mm/0 mm D, 0,5 cm 4F FC 2 mm/0 mm Skarelag, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm 4F FC 2 mm/0 mm Skarelag Dette laget henger i klaser under isskarelaget, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm F DH 2 mm/0 mm Skarelag

ObsID: 179955

Lyngen / LYNGEN

Snø

09.02.2019 kl. 08:00

1152 moh

Lund (Ukjent)

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Noen (2-5). 3 - Store Mange bratte heng. N, NØ, NV. Over 0 moh Observert flere store dype flakskred i N, NØ heng som går over hele sider. Uvisst når de har gått, men før siste snøfall.

ObsID: 180190

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

09.02.2019 kl. 07:39

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179855

Lyngen / LYNGEN

Snø

08.02.2019 kl. 21:17

142 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  linda_medskipaabeina Kommentar:  Rimkrystaller på overflaten. I skogen opp til 1 cm, mindre på 600moh (ca 4mm?)

Notater

ObsID: 179826

Lyngen / LYNGEN

Snø

08.02.2019 kl. 11:58

471 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Løssnø, knivhard vindskare, mildværsskare, omvandlet nysnø, løs smelteomvandlet og så det svakeste laget av (igjen) omvandlet nysnø (Q3) før gammel snøpakke.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Går på svakt lag nr to under vindskare

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør -10 °C 3 m/s fra V → 10% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Den siste snø (F-) kom uvanligtvis å plassere seg "overalt". Det er fortsatt litt mer snø på lunere plasser ca 30 cm mot ca 10 ellers. Lagen under dette er ikke noe nytt. Frystorkat puder mellan vindskare og mildværsskarlag av middels til god stabilitet. Pa dagens gravplass uten direkt forplantningsevne. Hvis det ikke kommer vind så blir det uendret kommende uke tills neste nedbør. Hvis det kommer vind over 5-6 m/s så blir det raskt en del transport.

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 250 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

Tester

ECTN17@25cmQ3 God Tot. snödyp 80

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø mellom 800 moh og 400 moh

ObsID: 179741

Lyngen / TROMSØ

Snø

08.02.2019 kl. 11:30

720 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HåvardT@met
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Vinden hadde i liten grad flyttet på nysnøen under ca 600moh på dette fjellet, men ser på enkelte nabofjell at vinden har tatt noe mer der (på utsatte steder). Fokksnø dekket av løs snø, så den er ikke dagsfersk. Fikk ikke oppsprekking el i fokksnø her. Tykt lag av kantkorn finnes noen steder under eldre fokksnø, men ingen drønn el fra dette, kun oppsprekk rundt ski. Tror ikke dette er et skredproblem nå, men må følges litt med på. Generelt ligger det 20cm løs bundet snø tilgjengelig for vindtransport, så ved vindøkning vil også skredfaren øke. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Ca 20cm løs snø tilgjengelig for vindtransport. Over ca 600m er løssnøen noe mer ujevnt fordelt, 5-30cm her på ryggen.

Tester

ECTP15@30cmQ3

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels over 600 moh På grensa mellom få og noen bratte heng. På dette fjellet ville jeg satt få, men på grunn av mer avblåste partier på noen nabofjell lander jeg på "noen bratte heng". Litt vankselig å sette eksposisjon da jeg tror lokale effekter har styrt vinden mange steder.

Snøprofil

20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 15 cm F FC 0 mm/0 mm, 10 cm K IF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Profil fra tregrensa, men tilsvarende lagdeling finnes mange steder på dette fjellet, men med ulik tykkelse av hard fokksnø under løssnøen.

ObsID: 179733

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

08.02.2019 kl. 10:47

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179721

Lyngen / LYNGEN

Snø

07.02.2019 kl. 13:40

473 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Snødekke

30 cm nysnø 30 cm meget lett nysnø rapporteres fra de som var ute idag. Stemmer sikkert da det er nesten detsamme nede vid MML.

ObsID: 179635

Lyngen / Tromsdalstinden

Snø

07.02.2019 kl. 11:45

653 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Godt utviklet kantkorn ved bakkenivå.

Snøprofil

10 cm F PP 2 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm P FC 1 mm/0 mm D, 35 cm P/F FC 4 mm/0 mm D Gravde til bakken hvor snødekket er tynt (40 cm) på ryggen. Det harde laget rett under nysnøen gjør at det er vanskelig å påvirke kantkornen. Kantkornlaget er også såpass tykt at det sannsynligvis ikke vil utgjøre noen fare.

ObsID: 179599

Lyngen / Tromsdalstinden

Snø

07.02.2019 kl. 11:02

653 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Et lite klasse 1 skred som gått 100-200 meter ovenfor skoggrenen. Litt dårlig bildekvalitet pga avstand og tidlig på dagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Snødekke på ryggen mot toppen av Tromsdalstinden. Under 10-20 cm løs pudder er det en god del harde vindformasjoner som kan by på overaskelser ved nedkjøring.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Utsikt mot Ramfjorden. Små tegn til at noe av snøen blitt transportert. Nydelige forhold!
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Sørvendt side. Kollaps etter 1 slag @25cm. Ikke propagering av kollaps etter tillegsslag fra albue.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Tendenser til kant i hva som nok mestedels er avrundede korn.

Faretegn

Stort snøfall Det snødde i går. På noen plasser har det samlet seg opp til en halvmeter snø.

Ferske skred Så et lite, klasse 1 skred på vegen opp. Gikk sannsynligvis i går eller natt til i dag.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra SV ↗ 30% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Vinden som er og har vært har ikke tatt særlig mye på fjellet, hverken i lavlandet eller høyere opp. På turen i dag ble det ikke observert tendenser til at snøen flaket seg noen plasser. Samtidig skal det sies at dette var på én tur og at det kan se forskjellig ut på andre fjell. Hvis det de kommende dagene ikke blir mer vind enn hva som var i dag så ser det ut som den seneste snøen vil stabilisere seg nokså raskt fremover. Varslet faregrad er for høy

Snødekke

240 cm totalt 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det ligger løs snø (10-15 cm) helt opp mot toppen, også på normalt vindutsatte plasser.

Tester

ECTN1@26cmQ3 Middels Bruddeg gikk under et tynt fokksnølag hvor det er begynnende kantkorn. Det som er oven og under er forholdsvis tjukke lag med myk snø. Jeg tenker derfor at dette ikke vil være et særlig stort prblem mtp skred.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 400 moh Fra det jeg sett i dag virker det som at det er den seneste snøen som kan gi skred i form av løssnøskred. Jeg har ikke observert noen vindtransportert snø hvor jeg gikk i dag men det bør ikke utelukkes at det kan finnes på andre plasser hvor vinden har tatt mer.

Snøprofil

25 cm F PP 2 mm/0 mm D, 0,5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 45 cm 4F/P RGxf 1 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm 0 mm/0 mm -10 °C @ 0 cm, -10,9 °C @ 10 cm, -9,8 °C @ 20 cm, -9,3 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -8,5 °C @ 60 cm, -7,2 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179578

Lyngen / LYNGEN

Snø

07.02.2019 kl. 10:08

19 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  linda_medskipaabeina Kommentar:  Goalsavarri
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  linda_medskipaabeina Kommentar:  Kjostind

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Notater

Tydelige tegn på mye vindtransport på fjellet

ObsID: 179529

Lyngen / Tromsdalstinden

Snø

07.02.2019 kl. 09:12

653 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-6,3 °C

Snøprofil

30 cm F PP 2 mm/0 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 30 cm P- RGxf 1 mm/0 mm D, 15 cm P-K MFcr 0 mm/0 mm D, 13 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 12 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 120 cm 0 mm/0 mm -10,7 °C @ 0 cm, -10,4 °C @ 10 cm, -8,4 °C @ 20 cm, -8,2 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -7,5 °C @ 60 cm, -6,8 °C @ 80 cm, -5,3 °C @ 100 cm

ObsID: 179605

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.02.2019 kl. 09:01

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør og kaldt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 179513

Lyngen / LYNGEN

Snø

06.02.2019 kl. 22:30

373 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nysnøen sprekker opp rundt skiene og sklir ut i myke flak der det er bratt nok.

Stort snøfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 40-50 cm løst bundet nysnø i skogen

Vær

Snø -5 °C 1 m/s fra S ↑ 50% skyer

ObsID: 179521

Lyngen / LYNGEN

Snø

06.02.2019 kl. 14:12

621 moh

Finn@obskorps (Ukjent)

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, V, NV. Over 0 moh

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Ser at dere har lite observasjoner fra nord lyngen. Ville bare bekrefte det som er beskrevet i varslet. Før dette nysnøen kom var det generelt hard snødekke og avblåst i mye av Nord lyngen. Det kom mere snø en vi forventet natt til onsdag med litt jevn påfyll gjennom dagen. Observerte veldig mange tørrløsssnøskred som var naturlig utløste. Det var ikke ennå dannet et flak med forplantingsevne i noen områdene vi var in men det underlaget som er et hardt skare lag fra den vinden som har herjet den siste uken. Når vi kjørte ski så kjørte vi fortsatt på det skare laget (hørselsvernføre). Kan bli farligere når denne nysnøen binder sammen. Mye snø tilgjengelig for vindtransport.

ObsID: 179509

Lyngen / LYNGEN

Snø

06.02.2019 kl. 12:20

409 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert Dårlig sikt.

Vær

Snø -4 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Varmeste dagen på lenge. Fint med litt nysnø.

Skredfarevurdering

1 Liten Ingen faretegn, ingen brudd på CT. Litt krevende forhold med lite snø, ujevnt underlag og gjennomslag. Godt utviklet kantkorn, men i et 40cm tykt lag. Fersk vindtransport. Varslet faregrad er for høy Godt beskrevet, men vurderer til FG 1 i fag, og økende til 2 med vind, før det stabiliseres. Kantkornlag er for tykt til å utgjøre fare. Kan fortsatt ikke utelukke nedsnødd rim i høyden.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Periode md hard vind og lav temp har etterlatt et tynt og hardt dekke md godt utviklete kantkorn under. Litt fin styresnø på ujevn papp md sukker under.

Notater

Før vi får mer snø er det for øyeblikket krevende skiforhold med gjennombrudd, nedsnødd sastrugi og løs snø under. Kantkorn i bunn er tykt og ved undersøkelse P til 1F, men ved større påkjenning kollapser det til sukker.

Tester

CTN God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø over 500 moh Ikke så mye nysnø, men nok til å skape isolerte problem når vinden kommer.

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 0 mm/0 mm, 40 cm 1F FC 0 mm/0 mm -7 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm

ObsID: 179367

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

06.02.2019 kl. 10:28

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 179341

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org