Snøskredvarsel for Lyngen fredag 08.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vær med lite vind gjør at nysnøflakene får tid å stabiliseres. Det er fortsatt kuldegrader så stabiliseringen vil ta tid, spesielt i høyden. Skredproblemet med nysnøflak vil være mer fremtredene jo høyere opp i terrenget man kommer, der vinden normalt sett har vært sterkere. Det vil være mulighet for å løse ut mindre flakskred der nysnøen har blitt flyttet på av vind. I områder der nysnøen er løs og fin, uten å ha bundet seg til flak, er skredfaren lavere. Det finnes kantkornlag i snødekket, men det trolig ikke nok nysnø til at dette laget skal bli aktiv.
Det har falt 10-30 cm nysnø de siste to døgn, først med vind fra vest og senere mer sørlig vind. Det er dannet myke nysnøflak over skoggrensa. I helga har det periodevis vært sterk vind fra sør og sørøst, og snøoverflaten var før snøfallet vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det var fokksnø av varierende hardhet mange steder over tregrensen, og noen steder var det avblåst helt ned til skarelaget.
Det er den siste tiden observert kantkorn bestående av relativt små krystaller under et skarelag nede i snødekket, men tester har vist at dette laget for øyeblikket er vanskelig å påvirke.
Det rapporteres om flere mindre naturlige løssnøskred i Lyngen onsdag.
Med lyset torsdag kommer det inn observasjon på at det har vært tydelig tegn på vindtransport i fjellene rundt Lyngseidet. Nysnøflak sprekker opp rundt skia og sklir ut der det er bratt nok.
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest.
-22 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Lokale forskjeller i nedbøren. Mest nedbør i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-24 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / LYNGEN

Snø

08.02.2019 kl. 21:17

142 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  linda_medskipaabeina Kommentar:  Rimkrystaller på overflaten. I skogen opp til 1 cm, mindre på 600moh (ca 4mm?)

Notater

ObsID: 179826

Lyngen / LYNGEN

Snø

08.02.2019 kl. 11:58

471 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Løssnø, knivhard vindskare, mildværsskare, omvandlet nysnø, løs smelteomvandlet og så det svakeste laget av (igjen) omvandlet nysnø (Q3) før gammel snøpakke.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Går på svakt lag nr to under vindskare

Tester

ECTN17@25cmQ3 God Tot. snödyp 80

Vær

Ikke nedbør -10 °C 3 m/s fra V → 10% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Den siste snø (F-) kom uvanligtvis å plassere seg "overalt". Det er fortsatt litt mer snø på lunere plasser ca 30 cm mot ca 10 ellers. Lagen under dette er ikke noe nytt. Frystorkat puder mellan vindskare og mildværsskarlag av middels til god stabilitet. Pa dagens gravplass uten direkt forplantningsevne. Hvis det ikke kommer vind så blir det uendret kommende uke tills neste nedbør. Hvis det kommer vind over 5-6 m/s så blir det raskt en del transport.

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 250 moh Mye tørr løssnø (10-30cm)

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø mellom 800 moh og 400 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 179741

Lyngen / TROMSØ

Snø

08.02.2019 kl. 11:30

720 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HåvardT@met
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP15@30cmQ3

Skredfarevurdering

2 Moderat Vinden hadde i liten grad flyttet på nysnøen under ca 600moh på dette fjellet, men ser på enkelte nabofjell at vinden har tatt noe mer der (på utsatte steder). Fokksnø dekket av løs snø, så den er ikke dagsfersk. Fikk ikke oppsprekking el i fokksnø her. Tykt lag av kantkorn finnes noen steder under eldre fokksnø, men ingen drønn el fra dette, kun oppsprekk rundt ski. Tror ikke dette er et skredproblem nå, men må følges litt med på. Generelt ligger det 20cm løs bundet snø tilgjengelig for vindtransport, så ved vindøkning vil også skredfaren øke. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Ca 20cm løs snø tilgjengelig for vindtransport. Over ca 600m er løssnøen noe mer ujevnt fordelt, 5-30cm her på ryggen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels over 600 moh På grensa mellom få og noen bratte heng. På dette fjellet ville jeg satt få, men på grunn av mer avblåste partier på noen nabofjell lander jeg på "noen bratte heng". Litt vankselig å sette eksposisjon da jeg tror lokale effekter har styrt vinden mange steder.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 15 cm F FC 0 mm/0 mm, 10 cm K IF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Profil fra tregrensa, men tilsvarende lagdeling finnes mange steder på dette fjellet, men med ulik tykkelse av hard fokksnø under løssnøen.

ObsID: 179733

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

08.02.2019 kl. 10:47

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179721

Lyngen / LYNGEN

Snø

07.02.2019 kl. 13:40

473 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Snødekke

30 cm nysnø 30 cm meget lett nysnø rapporteres fra de som var ute idag. Stemmer sikkert da det er nesten detsamme nede vid MML.

ObsID: 179635

Lyngen / Tromsdalstinden

Snø

07.02.2019 kl. 11:45

653 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Godt utviklet kantkorn ved bakkenivå.

Snøprofil

10 cm F PP 2 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm P FC 1 mm/0 mm D, 35 cm P/F FC 4 mm/0 mm D Gravde til bakken hvor snødekket er tynt (40 cm) på ryggen. Det harde laget rett under nysnøen gjør at det er vanskelig å påvirke kantkornen. Kantkornlaget er også såpass tykt at det sannsynligvis ikke vil utgjøre noen fare.

ObsID: 179599

Lyngen / Tromsdalstinden

Snø

07.02.2019 kl. 11:02

653 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Et lite klasse 1 skred som gått 100-200 meter ovenfor skoggrenen. Litt dårlig bildekvalitet pga avstand og tidlig på dagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Snødekke på ryggen mot toppen av Tromsdalstinden. Under 10-20 cm løs pudder er det en god del harde vindformasjoner som kan by på overaskelser ved nedkjøring.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Utsikt mot Ramfjorden. Små tegn til at noe av snøen blitt transportert. Nydelige forhold!
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Sørvendt side. Kollaps etter 1 slag @25cm. Ikke propagering av kollaps etter tillegsslag fra albue.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Tendenser til kant i hva som nok mestedels er avrundede korn.

Tester

ECTN1@26cmQ3 Middels Bruddeg gikk under et tynt fokksnølag hvor det er begynnende kantkorn. Det som er oven og under er forholdsvis tjukke lag med myk snø. Jeg tenker derfor at dette ikke vil være et særlig stort prblem mtp skred.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra SV ↗ 30% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Vinden som er og har vært har ikke tatt særlig mye på fjellet, hverken i lavlandet eller høyere opp. På turen i dag ble det ikke observert tendenser til at snøen flaket seg noen plasser. Samtidig skal det sies at dette var på én tur og at det kan se forskjellig ut på andre fjell. Hvis det de kommende dagene ikke blir mer vind enn hva som var i dag så ser det ut som den seneste snøen vil stabilisere seg nokså raskt fremover. Varslet faregrad er for høy

Snødekke

240 cm totalt 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det ligger løs snø (10-15 cm) helt opp mot toppen, også på normalt vindutsatte plasser.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 400 moh Fra det jeg sett i dag virker det som at det er den seneste snøen som kan gi skred i form av løssnøskred. Jeg har ikke observert noen vindtransportert snø hvor jeg gikk i dag men det bør ikke utelukkes at det kan finnes på andre plasser hvor vinden har tatt mer.

Faretegn

Stort snøfall Det snødde i går. På noen plasser har det samlet seg opp til en halvmeter snø.

Ferske skred Så et lite, klasse 1 skred på vegen opp. Gikk sannsynligvis i går eller natt til i dag.

Snøprofil

25 cm F PP 2 mm/0 mm D, 0,5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 45 cm 4F/P RGxf 1 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm 0 mm/0 mm -10 °C @ 0 cm, -10,9 °C @ 10 cm, -9,8 °C @ 20 cm, -9,3 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -8,5 °C @ 60 cm, -7,2 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179578

Lyngen / LYNGEN

Snø

07.02.2019 kl. 10:08

19 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  linda_medskipaabeina Kommentar:  Goalsavarri
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  linda_medskipaabeina Kommentar:  Kjostind

Notater

Tydelige tegn på mye vindtransport på fjellet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

ObsID: 179529

Lyngen / Tromsdalstinden

Snø

07.02.2019 kl. 09:12

653 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-6,3 °C

Snøprofil

30 cm F PP 2 mm/0 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 30 cm P- RGxf 1 mm/0 mm D, 15 cm P-K MFcr 0 mm/0 mm D, 13 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 12 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 120 cm 0 mm/0 mm -10,7 °C @ 0 cm, -10,4 °C @ 10 cm, -8,4 °C @ 20 cm, -8,2 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -7,5 °C @ 60 cm, -6,8 °C @ 80 cm, -5,3 °C @ 100 cm

ObsID: 179605

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.02.2019 kl. 09:01

558 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør og kaldt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179513

Lyngen / LYNGEN

Snø

06.02.2019 kl. 22:30

373 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Vær

Snø -5 °C 1 m/s fra S ↑ 50% skyer

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nysnøen sprekker opp rundt skiene og sklir ut i myke flak der det er bratt nok.

Stort snøfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 40-50 cm løst bundet nysnø i skogen

ObsID: 179521

Lyngen / LYNGEN

Snø

06.02.2019 kl. 14:12

621 moh

Finn@regobs Troms (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Ser at dere har lite observasjoner fra nord lyngen. Ville bare bekrefte det som er beskrevet i varslet. Før dette nysnøen kom var det generelt hard snødekke og avblåst i mye av Nord lyngen. Det kom mere snø en vi forventet natt til onsdag med litt jevn påfyll gjennom dagen. Observerte veldig mange tørrløsssnøskred som var naturlig utløste. Det var ikke ennå dannet et flak med forplantingsevne i noen områdene vi var in men det underlaget som er et hardt skare lag fra den vinden som har herjet den siste uken. Når vi kjørte ski så kjørte vi fortsatt på det skare laget (hørselsvernføre). Kan bli farligere når denne nysnøen binder sammen. Mye snø tilgjengelig for vindtransport.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, V, NV. Over 0 moh

ObsID: 179509

Lyngen / LYNGEN

Snø

06.02.2019 kl. 12:20

409 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTN God

Vær

Snø -4 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Varmeste dagen på lenge. Fint med litt nysnø.

Skredfarevurdering

1 Liten Ingen faretegn, ingen brudd på CT. Litt krevende forhold med lite snø, ujevnt underlag og gjennomslag. Godt utviklet kantkorn, men i et 40cm tykt lag. Fersk vindtransport. Varslet faregrad er for høy Godt beskrevet, men vurderer til FG 1 i fag, og økende til 2 med vind, før det stabiliseres. Kantkornlag er for tykt til å utgjøre fare. Kan fortsatt ikke utelukke nedsnødd rim i høyden.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Periode md hard vind og lav temp har etterlatt et tynt og hardt dekke md godt utviklete kantkorn under. Litt fin styresnø på ujevn papp md sukker under.

Notater

Før vi får mer snø er det for øyeblikket krevende skiforhold med gjennombrudd, nedsnødd sastrugi og løs snø under. Kantkorn i bunn er tykt og ved undersøkelse P til 1F, men ved større påkjenning kollapser det til sukker.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø over 500 moh Ikke så mye nysnø, men nok til å skape isolerte problem når vinden kommer.

Faretegn

Ingen faretegn observert Dårlig sikt.

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 0 mm/0 mm, 40 cm 1F FC 0 mm/0 mm -7 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm

ObsID: 179367

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

06.02.2019 kl. 10:28

558 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179341

Lyngen / BALSFJORD

Snø

05.02.2019 kl. 14:07

743 moh

Andreas@SVV (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Vindbanket fra SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Hardt med vekslende is og vindskavler.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Vekslende skarelag med kantkorn over og under. Også kantkorn ved bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Kantkorn under og over skarelag. Tykk og hard skare.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV

Skredfarevurdering

1 Liten Vurderer gammelt snødekke som stabilt og stort sett hardt (K). Kantkornlag ved bakken og rundt skarelag på ca 20cm dybde funnet ved østvendt profil på ca 700m. Flere harde skarelag over. Tror ikke mindre mengder nysnø i kommende døgn påvirker kantkornlagene. For at kantkornlagene skal bli farlige så tror det må til en oppløsing av de bærende skarelagene og mye snø/tilleggsbelastning for å få bruddpropagering i disse lagene da mektigheten etter en slik prosses blir stor. Da blir inspenningen på det tykke svake laget stor nokk til bruddpropagering. Dvs en lang prosess med mere kulde etterfulgt av mye snø/vind, som ifjol. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179282

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

05.02.2019 kl. 10:59

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179221
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.