Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 07.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes ytterligere 10-15 cm i løpet av onsdagen, samt ytterligere påfyll med snø fra sørvest torsdag som vil danne myke nysnøflak i lesider, da i hovedsak i nord og østvendt terreng. Det er meldt lite vind, men i snøbygene kan nok det være litt mer vind og da vil nok vinden flytte på nysnøen og danne myke nysnøflak. Skredproblemet vil være mer fremtredene jo høyere opp i terrenget man kommer, der vinden normalt sett blir sterkere. Det vil være mulighet for å løse ut mindre flakskred der nysnøen har blitt flyttet på av vind. I områder der nysnøen er løs og fin, uten å ha bundet seg til flak, er skredfaren lavere. Det finnes kantkornlag i snødekket, men det ventes trolig ikke nok nysnø for at dette laget skal bli aktiv.
Det har falt rundt 10 cm lett nysnø i Lyngen natt til onsdag. Den siste uken har det periodevis vært sterk vind fra sørøst, og snøoverflaten var vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng før nattens snøfall. Det er blåst ned til mildværsskare på utsatte rygger, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. I skogen og i skjermet terreng kan det derimot fortsatt finnes løs snø og godt skiføre. Det er nå to uker siden forrige store snøfall.
Det er den siste tiden observert kantkorn bestående av relativt små krystaller under et skarelag nede i snødekket, men tester har vist at dette laget for øyeblikket er vanskelig å påvirke.
Det er ikke rapportert om skredaktivitet siste par døgn.
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-18 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Usikker nedbørprognose. Nedbør vesentlig i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest.
-22 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Lokale forskjeller i nedbøren. Mest nedbør i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / LYNGEN

Snø

07.02.2019 kl. 13:40

473 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Snødekke

30 cm nysnø 30 cm meget lett nysnø rapporteres fra de som var ute idag. Stemmer sikkert da det er nesten detsamme nede vid MML.

ObsID: 179635

Lyngen / Tromsdalstinden

Snø

07.02.2019 kl. 11:45

653 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Godt utviklet kantkorn ved bakkenivå.

Snøprofil

10 cm F PP 2 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm P FC 1 mm/0 mm D, 35 cm P/F FC 4 mm/0 mm D Gravde til bakken hvor snødekket er tynt (40 cm) på ryggen. Det harde laget rett under nysnøen gjør at det er vanskelig å påvirke kantkornen. Kantkornlaget er også såpass tykt at det sannsynligvis ikke vil utgjøre noen fare.

ObsID: 179599

Lyngen / Tromsdalstinden

Snø

07.02.2019 kl. 11:02

653 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Et lite klasse 1 skred som gått 100-200 meter ovenfor skoggrenen. Litt dårlig bildekvalitet pga avstand og tidlig på dagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Snødekke på ryggen mot toppen av Tromsdalstinden. Under 10-20 cm løs pudder er det en god del harde vindformasjoner som kan by på overaskelser ved nedkjøring.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Utsikt mot Ramfjorden. Små tegn til at noe av snøen blitt transportert. Nydelige forhold!
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Sørvendt side. Kollaps etter 1 slag @25cm. Ikke propagering av kollaps etter tillegsslag fra albue.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Tendenser til kant i hva som nok mestedels er avrundede korn.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra SV ↗ 30% skyer

Snødekke

240 cm totalt 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det ligger løs snø (10-15 cm) helt opp mot toppen, også på normalt vindutsatte plasser.

Faretegn

Stort snøfall Det snødde i går. På noen plasser har det samlet seg opp til en halvmeter snø.

Ferske skred Så et lite, klasse 1 skred på vegen opp. Gikk sannsynligvis i går eller natt til i dag.

Tester

ECTN1@26cmQ3 Middels Bruddeg gikk under et tynt fokksnølag hvor det er begynnende kantkorn. Det som er oven og under er forholdsvis tjukke lag med myk snø. Jeg tenker derfor at dette ikke vil være et særlig stort prblem mtp skred.

Skredfarevurdering

1 Liten Vinden som er og har vært har ikke tatt særlig mye på fjellet, hverken i lavlandet eller høyere opp. På turen i dag ble det ikke observert tendenser til at snøen flaket seg noen plasser. Samtidig skal det sies at dette var på én tur og at det kan se forskjellig ut på andre fjell. Hvis det de kommende dagene ikke blir mer vind enn hva som var i dag så ser det ut som den seneste snøen vil stabilisere seg nokså raskt fremover. Varslet faregrad er for høy

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 400 moh Fra det jeg sett i dag virker det som at det er den seneste snøen som kan gi skred i form av løssnøskred. Jeg har ikke observert noen vindtransportert snø hvor jeg gikk i dag men det bør ikke utelukkes at det kan finnes på andre plasser hvor vinden har tatt mer.

Snøprofil

25 cm F PP 2 mm/0 mm D, 0,5 cm P RG 0 mm/0 mm D, 45 cm 4F/P RGxf 1 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 50 cm 0 mm/0 mm -10 °C @ 0 cm, -10,9 °C @ 10 cm, -9,8 °C @ 20 cm, -9,3 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -8,5 °C @ 60 cm, -7,2 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179578

Lyngen / LYNGEN

Snø

07.02.2019 kl. 10:08

19 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  linda_medskipaabeina Kommentar:  Goalsavarri
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  linda_medskipaabeina Kommentar:  Kjostind

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Notater

Tydelige tegn på mye vindtransport på fjellet

ObsID: 179529

Lyngen / Tromsdalstinden

Snø

07.02.2019 kl. 09:12

653 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

-6,3 °C

Snøprofil

30 cm F PP 2 mm/0 mm D, 20 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 30 cm P- RGxf 1 mm/0 mm D, 15 cm P-K MFcr 0 mm/0 mm D, 13 cm P+ RGxf 1 mm/0 mm D, 12 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 120 cm 0 mm/0 mm -10,7 °C @ 0 cm, -10,4 °C @ 10 cm, -8,4 °C @ 20 cm, -8,2 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -7,5 °C @ 60 cm, -6,8 °C @ 80 cm, -5,3 °C @ 100 cm

ObsID: 179605

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.02.2019 kl. 09:01

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite nedbør og kaldt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 179513

Lyngen / LYNGEN

Snø

06.02.2019 kl. 22:30

373 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Vær

Snø -5 °C 1 m/s fra S ↑ 50% skyer

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nysnøen sprekker opp rundt skiene og sklir ut i myke flak der det er bratt nok.

Stort snøfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 40-50 cm løst bundet nysnø i skogen

ObsID: 179521

Lyngen / LYNGEN

Snø

06.02.2019 kl. 14:12

621 moh

Finn@obskorps (Ukjent)

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Ser at dere har lite observasjoner fra nord lyngen. Ville bare bekrefte det som er beskrevet i varslet. Før dette nysnøen kom var det generelt hard snødekke og avblåst i mye av Nord lyngen. Det kom mere snø en vi forventet natt til onsdag med litt jevn påfyll gjennom dagen. Observerte veldig mange tørrløsssnøskred som var naturlig utløste. Det var ikke ennå dannet et flak med forplantingsevne i noen områdene vi var in men det underlaget som er et hardt skare lag fra den vinden som har herjet den siste uken. Når vi kjørte ski så kjørte vi fortsatt på det skare laget (hørselsvernføre). Kan bli farligere når denne nysnøen binder sammen. Mye snø tilgjengelig for vindtransport.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, V, NV. Over 0 moh

ObsID: 179509

Lyngen / LYNGEN

Snø

06.02.2019 kl. 12:20

409 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -4 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Varmeste dagen på lenge. Fint med litt nysnø.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Periode md hard vind og lav temp har etterlatt et tynt og hardt dekke md godt utviklete kantkorn under. Litt fin styresnø på ujevn papp md sukker under.

Faretegn

Ingen faretegn observert Dårlig sikt.

Tester

CTN God

Skredfarevurdering

1 Liten Ingen faretegn, ingen brudd på CT. Litt krevende forhold med lite snø, ujevnt underlag og gjennomslag. Godt utviklet kantkorn, men i et 40cm tykt lag. Fersk vindtransport. Varslet faregrad er for høy Godt beskrevet, men vurderer til FG 1 i fag, og økende til 2 med vind, før det stabiliseres. Kantkornlag er for tykt til å utgjøre fare. Kan fortsatt ikke utelukke nedsnødd rim i høyden.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø over 500 moh Ikke så mye nysnø, men nok til å skape isolerte problem når vinden kommer.

Notater

Før vi får mer snø er det for øyeblikket krevende skiforhold med gjennombrudd, nedsnødd sastrugi og løs snø under. Kantkorn i bunn er tykt og ved undersøkelse P til 1F, men ved større påkjenning kollapser det til sukker.

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 0 mm/0 mm, 40 cm 1F FC 0 mm/0 mm -7 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm

ObsID: 179367

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

06.02.2019 kl. 10:28

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 179341

Lyngen / BALSFJORD

Snø

05.02.2019 kl. 14:07

743 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Vindbanket fra SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Hardt med vekslende is og vindskavler.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Vekslende skarelag med kantkorn over og under. Også kantkorn ved bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Kantkorn under og over skarelag. Tykk og hard skare.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV

Snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Vurderer gammelt snødekke som stabilt og stort sett hardt (K). Kantkornlag ved bakken og rundt skarelag på ca 20cm dybde funnet ved østvendt profil på ca 700m. Flere harde skarelag over. Tror ikke mindre mengder nysnø i kommende døgn påvirker kantkornlagene. For at kantkornlagene skal bli farlige så tror det må til en oppløsing av de bærende skarelagene og mye snø/tilleggsbelastning for å få bruddpropagering i disse lagene da mektigheten etter en slik prosses blir stor. Da blir inspenningen på det tykke svake laget stor nokk til bruddpropagering. Dvs en lang prosess med mere kulde etterfulgt av mye snø/vind, som ifjol. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 179282

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

05.02.2019 kl. 10:59

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179221

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.02.2019 kl. 13:50

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør og kaldt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 179132

Lyngen / TROMSØ

Snø

04.02.2019 kl. 12:27

1303 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Snødrev fra SØ på utsatte steder idag.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andreas@SVV

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stedvis lokalt forholdsvis stor snøtransport.

ObsID: 179152

Lyngen / TROMSØ

Snø

04.02.2019 kl. 11:22

417 moh

magnush@met (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Laus og fin snø i skogen der det ikkje er oppkjørt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vekslende føre over skoggrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skavlete nært toppen, vanskelig skiføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Stedvis avblåst ned til mildværsskare på rygger.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 4 m/s fra Ø ← 20% skyer

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Opp til skoggrensa er det laus og fin snø fortsatt. Det er ei stund sida forrige snøfall, så det begynner å bli litt oppkjørt, men det er fortsatt mogleg å finne urørt fin snø i skogen. I snøprofilen ved tregrensa fann eg begynnande kantkorn over og mellom skarelag, og større kantkorn ved bakken, men det slo ikkje ut på stabilitetstest. Over tregrensa er snøen hardpakka etter lengre periode med vind utan nysnø. Stadvis er det slalombakkeføre, men stort sett er det skavlete eller skarete og dårlig skiføre. Der snødekket er tynt finst det antydning til kantkorndanning under skaren, men det er ikkje eit problem per no. Snøen virker dønn stabil.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket virker dønn stabilt. Begynnande kantkorndannelse er ikkje eit skredproblem per no. Det må nok litt ny tilførsel av snø til for å auke skredfaren. Varslet faregrad er for høy Riktig å gå ned til 1 utifrå det eg observerte i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 300 moh

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F RG/FC 1 mm/0 mm, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F RG/FC 1 mm/0 mm D, 40 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F RG/FC 1 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 2 mm/0 mm D

ObsID: 179108

Lyngen / Radar Holmbuktura

Snø

04.02.2019 kl. 01:08

18 moh

torehum@svv (*****)

Skredaktivitet

15. feb. 0-6 Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst V. Under 1200 moh To nye skred i natt (dektert i radar): kl. 00:22 og 01:47.

ObsID: 181090

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org