Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 06.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Stort sett stabile forhold, men snøbyger i fjellet og varierende vindforhold vil gi lokale forskjeller. Følg med på hvor det danner seg flak av innblåst nysnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Et lite påfyll med snø fra sørvest vil kunne danne myke nysnøflak i lesider, da i hovedsak i nord og østvendt terreng. Prognosene på nysnømengde er noe usikker, men det er de vestlige deler av varslingsområdet Lyngen kan vente seg litt snø. Det blir lite til ingen snø på østsiden av Lyngsalpene. Det er ikke ventet spesielt mye vind, men nok til å flytte på nysnøen. Skredproblemet vil være mer fremtredene jo høyere opp i terrenget man kommer, der vinden normalt sett blir sterkere. Det vil være mulighet for å løse ut mindre flakskred der nysnøen har blitt flyttet på av vind. Der nysnøen er løs og ikke binder seg til flak, vil det være lavere faregrad. Det samme gjelder øst for Lyngsalpene, der det ikke ventes særlig med nysnø.
Den siste uken har det periodevis vært sterk vind fra sørøst, og snøoverflaten er nå vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det er blåst ned til mildværsskare på utsatte rygger, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. I skogen og i skjermet terreng kan det derimot fortsatt finnes løs snø og godt skiføre. Det er nå to uker siden forrige store snøfall.
Det er den siste tiden observert kantkorn bestående av relativt små krystaller under et skarelag nede i snødekket, men tester har vist at dette laget for øyeblikket er vanskelig å påvirke.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-20 °C til -14 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-18 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Usikker nedbørprognose. Nedbør vesentlig i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / LYNGEN

Snø

06.02.2019 kl. 22:30

373 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Vær

Snø -5 °C 1 m/s fra S ↑ 50% skyer

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nysnøen sprekker opp rundt skiene og sklir ut i myke flak der det er bratt nok.

Stort snøfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 40-50 cm løst bundet nysnø i skogen

ObsID: 179521

Lyngen / LYNGEN

Snø

06.02.2019 kl. 14:12

621 moh

Finn@obskorps (Ukjent)

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Ser at dere har lite observasjoner fra nord lyngen. Ville bare bekrefte det som er beskrevet i varslet. Før dette nysnøen kom var det generelt hard snødekke og avblåst i mye av Nord lyngen. Det kom mere snø en vi forventet natt til onsdag med litt jevn påfyll gjennom dagen. Observerte veldig mange tørrløsssnøskred som var naturlig utløste. Det var ikke ennå dannet et flak med forplantingsevne i noen områdene vi var in men det underlaget som er et hardt skare lag fra den vinden som har herjet den siste uken. Når vi kjørte ski så kjørte vi fortsatt på det skare laget (hørselsvernføre). Kan bli farligere når denne nysnøen binder sammen. Mye snø tilgjengelig for vindtransport.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, V, NV. Over 0 moh

ObsID: 179509

Lyngen / LYNGEN

Snø

06.02.2019 kl. 12:20

409 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Ingen faretegn, ingen brudd på CT. Litt krevende forhold med lite snø, ujevnt underlag og gjennomslag. Godt utviklet kantkorn, men i et 40cm tykt lag. Fersk vindtransport. Varslet faregrad er for høy Godt beskrevet, men vurderer til FG 1 i fag, og økende til 2 med vind, før det stabiliseres. Kantkornlag er for tykt til å utgjøre fare. Kan fortsatt ikke utelukke nedsnødd rim i høyden.

Vær

Snø -4 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Varmeste dagen på lenge. Fint med litt nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Få bratte heng N, NØ, Ø over 500 moh Ikke så mye nysnø, men nok til å skape isolerte problem når vinden kommer.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Periode md hard vind og lav temp har etterlatt et tynt og hardt dekke md godt utviklete kantkorn under. Litt fin styresnø på ujevn papp md sukker under.

Faretegn

Ingen faretegn observert Dårlig sikt.

Snøprofil

5 cm F PP 0 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 0 mm/0 mm, 40 cm 1F FC 0 mm/0 mm -7 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm

Notater

Før vi får mer snø er det for øyeblikket krevende skiforhold med gjennombrudd, nedsnødd sastrugi og løs snø under. Kantkorn i bunn er tykt og ved undersøkelse P til 1F, men ved større påkjenning kollapser det til sukker.

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

CTN God

ObsID: 179367

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

06.02.2019 kl. 10:28

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og lite nedbør. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 179341

Lyngen / BALSFJORD

Snø

05.02.2019 kl. 14:07

743 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Vindbanket fra SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Hardt med vekslende is og vindskavler.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Vekslende skarelag med kantkorn over og under. Også kantkorn ved bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Kantkorn under og over skarelag. Tykk og hard skare.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV

Snødekke

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Vurderer gammelt snødekke som stabilt og stort sett hardt (K). Kantkornlag ved bakken og rundt skarelag på ca 20cm dybde funnet ved østvendt profil på ca 700m. Flere harde skarelag over. Tror ikke mindre mengder nysnø i kommende døgn påvirker kantkornlagene. For at kantkornlagene skal bli farlige så tror det må til en oppløsing av de bærende skarelagene og mye snø/tilleggsbelastning for å få bruddpropagering i disse lagene da mektigheten etter en slik prosses blir stor. Da blir inspenningen på det tykke svake laget stor nokk til bruddpropagering. Dvs en lang prosess med mere kulde etterfulgt av mye snø/vind, som ifjol. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 179282

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

05.02.2019 kl. 10:59

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179221

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.02.2019 kl. 13:50

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør og kaldt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 179132

Lyngen / TROMSØ

Snø

04.02.2019 kl. 12:27

1303 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Snødrev fra SØ på utsatte steder idag.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andreas@SVV

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stedvis lokalt forholdsvis stor snøtransport.

ObsID: 179152

Lyngen / TROMSØ

Snø

04.02.2019 kl. 11:22

417 moh

magnush@met (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Laus og fin snø i skogen der det ikkje er oppkjørt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vekslende føre over skoggrensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Skavlete nært toppen, vanskelig skiføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Stedvis avblåst ned til mildværsskare på rygger.

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket virker dønn stabilt. Begynnande kantkorndannelse er ikkje eit skredproblem per no. Det må nok litt ny tilførsel av snø til for å auke skredfaren. Varslet faregrad er for høy Riktig å gå ned til 1 utifrå det eg observerte i dag.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 4 m/s fra Ø ← 20% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 300 moh

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Opp til skoggrensa er det laus og fin snø fortsatt. Det er ei stund sida forrige snøfall, så det begynner å bli litt oppkjørt, men det er fortsatt mogleg å finne urørt fin snø i skogen. I snøprofilen ved tregrensa fann eg begynnande kantkorn over og mellom skarelag, og større kantkorn ved bakken, men det slo ikkje ut på stabilitetstest. Over tregrensa er snøen hardpakka etter lengre periode med vind utan nysnø. Stadvis er det slalombakkeføre, men stort sett er det skavlete eller skarete og dårlig skiføre. Der snødekket er tynt finst det antydning til kantkorndanning under skaren, men det er ikkje eit problem per no. Snøen virker dønn stabil.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTX

Snøprofil

3 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm F RG/FC 1 mm/0 mm, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F RG/FC 1 mm/0 mm D, 40 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F RG/FC 1 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 2 mm/0 mm D

ObsID: 179108

Lyngen / Radar Holmbuktura

Snø

04.02.2019 kl. 01:08

18 moh

torehum@svv (*****)

Skredaktivitet

15. feb. 0-6 Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst V. Under 1200 moh To nye skred i natt (dektert i radar): kl. 00:22 og 01:47.

ObsID: 181090

Lyngen / TROMSØ

Snø

03.02.2019 kl. 12:50

935 moh

Christian@regobsTroms (*)

Snødekke

Vindpakket myk Observasjon på vei opp vestsiden av ryggen opp til platået med 1062. Vindpakket, ganske fast lag på 10-15 cm over lag med sukkersnø. Dårlig bæreevne i snøen, man tråkker gjennom til sten under når til fots. Godt med vind fra øst og dermed også fersk snøtransport til vestsiden av ryggen.

ObsID: 179035

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

03.02.2019 kl. 09:19

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør og kaldt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 178957

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org