Snøskredvarsel for Lyngen lørdag 02.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren holder seg uendret. Gamle fokksnøflak dannet etter kraftig vind den siste tiden har gradvis stabilisert seg. Men lørdag blir det igjen vindøkning fra SØ, og det kan føre til at vindpakka snø blir erodert og flyttet inn i leheng mot NV. I noen få områder kan det fortsatt ligge litt løssnø igjen for vindtransport, men mengden vil være begrenset nå som det har blåst fra samme retning i lang tid. Husk at kaldt vær gir grobunn for videre utvikling av kantkornlag. Dette må følges med på fremover, men er per nå ikke ansett som et skredproblem.
Nysnøen som kom i starten av uke 4 har blitt flyttet på av periodevis sterk vind fra sørøst den siste tiden. Nå er snøoverflaten vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det er blåst ned til mildværsskare på utsatte rygger, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. I skogen og i skjermet terreng kan det derimot fortsatt finnes løs snø og godt skiføre.
Det er den siste tiden observert kantkorn bestående av relativt små krystaller under et skarelag nede i snødekket, men tester viser at dette laget for øyeblikket er vanskelig å påvirke.
Det er de siste dagene ikke observert skredaktivitet.
Fredag observeres små rimkrystaller på overflaten i skoggrensa.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-23 °C til -4 °C på 1400 moh.
Skyet.
Kan hende periodevis liten kuling i øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til sterk kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-19 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / TROMSØ

Snø

02.02.2019 kl. 14:24

749 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra SØ ↖ 20% skyer

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig Dagens varsom er riktig og gjeldende for fagen

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr

ObsID: 178864

Lyngen / LYNGEN

Snø

02.02.2019 kl. 12:00

675 moh

svmo (Ukjent)

Vær

-10 °C 5 m/s fra SØ ↖ 40% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut N, V, NV over 400 moh Har vært mye vind fra S - SØ i dette området

Skredfarevurdering

2 Moderat Mulig i bratte heng der fokkesnø har samlet seg Varslet faregrad er riktig

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Veldig hard vindpåvirka snø

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTN24@10cmQ3 God Blokka knakk uten spredning

ObsID: 178848

Lyngen / Henrikskaret

Snø

02.02.2019 kl. 11:00

848 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -4,5 °C 4 m/s fra SØ ↖

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NV over 300 moh Laget med vindpåvirket snø ovenpå et løsere snølag ble observert fra toppen (ca 900) til litt under skoggrensen på spredte plasser i dag. Vi sjekket ikke om kantkorn var til stede i skoggrensen men med tanke på værforholdene som vært i det siste så kan en tenke seg at det er til stede der også. I stort sett virket det som det er stabile forhold i fjellet i dag men på noen utsatte plasser er det nok skredpotensiale.

Faretegn

Rimkrystaller Observerte rim, ca 1cm, i bunn av berget. Ikke ellers.

Skredfarevurdering

2 Moderat Pass på brattheng og leformasjoner med gammel vindtransportert snø og hvor snødekket er tynt. Stor temperaturgradient i toppen av snødekket betyr at det er gode forhold for at kantkornen vil fortsette vokse. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Annet Tørr Veldig varierende snøhardhet i toppskiktet. På noen plasser er det fin pudder, på andre plasser er det skikkelig vindpåvirket og isete. I skogen fant vi best snø i dag, med ca 20-30 cm pudder.

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm K- RG 0 mm/0 mm D, 20 cm F/4F FC 1 mm/0 mm D Rimlag , 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 74,5 cm P RGxf 1 mm/0 mm D -7,7 °C @ 0 cm, -10,6 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -6,2 °C @ 30 cm, -4,6 °C @ 40 cm, -3,5 °C @ 60 cm, -2 °C @ 80 cm

Tester

Gjorde lille blokktestet og det øverste laget med 5 cm fokksnø løsnet ved frigjøring av søylen.

ObsID: 178858

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

02.02.2019 kl. 10:27

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør og mange -grader. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 178815

Lyngen / LYNGEN

Snø

02.02.2019 kl. 07:16

1145 moh

Lund (Ukjent)

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Noen (2-5). 3 - Store N, NV. Over 1000 moh Stort skred gått over hele fjellsiden. Uvisst når det gikk. Svært dyp bruddkant.

ObsID: 180191

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

01.02.2019 kl. 16:27

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør og lave tempraturer. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 178727

Lyngen / TROMSØ

Snø

01.02.2019 kl. 12:20

638 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Vindbanket
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Tatt på 700moh i nordvendt leheng. Lille blokktest og brudd på de to lagene med DF. Men ikke noe lett eller glatt brudd. Ikke tatt ECT. Tror ikke bruddpropagering.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Begynnende FC? Eller bare DF
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Begynnende FC? Eller bare DF

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng N, V, NV over 0 moh Har ikke tatt høyde for noen eventuelle vedvarende svake lag. Men utelukke ikke at slike kan finnes.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Gikk opp til ca. 700m på nord ryggen av Flatsteinsfjellet. Grav profil her i nordvendt leheng. Fandt to mykere lag i fokksnøen som syns bestå av nedbrudd snø med muligens noe begynnende kantkorn. Men vanskelig å si dette sikkert. Fikk her bare brudd i det øvste av disse lagene på lille blokktest. Se profil. Ellers ingen faretegn observert. Snødekket er veldig hardbanket av vind og kulde. Bare i skogen var det fortatt fint ski føre. Antar det meste av fokksnøen stabilisert seg og at det er relativt vansklig å finne noen mykere heng som kan gi skred. Men kan selvfølgelig ikke utelukke dette. Tenker veldig bratte leheng på over 35 grader er mest utsatt. Hva gjør kulde med lagdelingen? Er vel begrenset med tilgang på fukt og forholdsvis tykk snøpakke begrenser tempgrad og den oppbygende omvandlingen. Varslet faregrad er for høy Lokalt virker der veldig vanskelig å få løst ut noe. Stort sett hardt oberallt.

Snødekke

Bra hardt også i de fleste leheng. Bare noen få enkelte plasser med myksnø til transport. Og i skogen.

ObsID: 178715

Lyngen / TROMSØ

Snø

01.02.2019 kl. 11:20

622 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  HåvardT@met
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Skredproblemet har nok størst utbredelse i NV-N, men jeg har ikke vært i den himmelretningen i dag. Det finnes lommer med fokksnø i S-vendt terreng, men her er det nok lite sannsynlig med skred større enn str.1,

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Kun få heng med fokksnø som var mulig å få til å sprekke opp ved belastning, og tror det er vanskelig å løse ut skred større enn str1. Men det er jo sannsynlig med større utbredelse av fokksnøproblem i andre himmelretninger. I dette området var det forstatt noe løs snø tilgjengelig på overflaten, men alle vindutsatt områder som rygger ol er hardbanket av vind. Det finnes kantkorn i snødekket, særlig på steder med tynt snødekke, men kan ikke se at dette er et skredproblem nå. Fikk ingen faretegn eller utslag på stabilitetstester. men må følges med på framover. Generelt virker snødekket å være forholdsvis tykt og hardt. Ved kraftig vind fra ny vindretning finnes det forstatt noe løs snø som kan flyttes på i noen beskyttede områder. Varslet faregrad er riktig Synes varselet beskriver situasjonen godt.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vindstille i dag. Stedvis ca 10-15 cm løs ubunden snø under 600 moh. Vindustatte steder er avblåst eller med hard fokksnø.

Snøprofil

15 cm F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 3 cm I IF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm Skarelag, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 30 cm 4F FC 0 mm/0 mm Tynt snødekke. Ryggformasjon uten fokksnø. Ikke representativ for store deler av området som har tykkere snødekke. ECTX

Tester

ECTP23@30cmQ2 God Nedføyket nysnø under fokksnøflak. Liten utbredelse av fokksnø her i denne himmelretningen.

ObsID: 178682

Lyngen / TROMSØ

Snø

01.02.2019 kl. 10:20

311 moh

HåvardT@met (*****)

Faretegn

Rimkrystaller Små rimkrystaller på overflaten i skoggrensa

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk

Tester

ECTX God

ObsID: 178666

Lyngen / TROMSØ

Snø

31.01.2019 kl. 13:14

531 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Laget med kant. Ganske tydelig oppbyggende omvanlig, men tykt lag. Overgangen til fokksnøen over er glidende.

Snøprofil

45 cm P DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RGxf/RG 2 mm/0 mm, 5 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm P MF 0 mm/0 mm, 60 cm I MF 0 mm/0 mm -17,4 °C @ 0 cm, -15,2 °C @ 15 cm, -9,5 °C @ 35 cm, -7,2 °C @ 45 cm, -6,4 °C @ 50 cm, -5 °C @ 80 cm

ObsID: 178576

Lyngen / TROMSØ

Snø

31.01.2019 kl. 12:56

866 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Fint i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Tregrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Mot n
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  @2cm
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  @2 cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Tenker at det er fokksnø som er problem nå. Hva det kan gå på er litt sammensatt (og kan variere) sånn jeg har opplevd det den siste tiden, brudd vil mest sannsynlig gå i et lag som er delvis kant ovenfor isskare. Laget er tykt (>3cm) Og virker å ta opp skjærkrefter godt. Altså tenker jeg at det er et fokksnøproblem selv om det er litt kant i det. Opplever det ihvertfall ikke som vvsl oppførsel. Har ikke sett dårlige bindinger internt i fokksnøen, men tenker at det ikke kan utelukkes. Kant-problem tenker jeg ikke vi har per nå.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har ikke sett noen typiske faretegn i dag. Noe mindre oppsprekking i fokksnø, men kun med 2-4 cm dyp (gjennomslagsskare).

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren knytter seg til fokksnøflak. Be forsiktig rundt konvekser og der snøen sprekker opp rundt skiene. Ytterligere stabilisering. Varslet faregrad er riktig Fint varsel!

Snødekke

Ikke snøfokk I skogen er snøen løs og fin, og er stort sett ikke påvirket av den kraftige vinden som var i helga. Opp mot og over tregrensa endrer dette seg. Mange områder er det gjennomslagsskare, p snø (2-4cm) over 5-30 cm 1f-4f snø. Andre steder er det bærende massiv fokksnø av antatt stor mektighet. Noen få steder titter isskaren fra 11/1 frem. Denne er observert til 850 (var ikke høyere i dag).

Notater

Snøprofil kommer når jeg kommer på kontoret

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt i dag.

Snøprofil

2 cm P DF 0 mm/0 mm, 0,2 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm 4F RG/RGxf 0 mm/1 mm, 10 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm -13,1 °C @ 0 cm, -16,5 °C @ 5 cm, -14 °C @ 20 cm, -13 °C @ 25 cm, -10 °C @ 40 cm, -8 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

God Lille blokktest. Gikk i brudd på stor belastning i laget med delvis kant. Q3 brudd, virker ikke å ha evne til forplantning.

Lille blokktest, isolerte ca øverste 50 cm - et stykke gjennom isskaren. Fikk brudd @2 cm ved isolering. Deretter ikke brudd selv ved stor belastning. Løftet ut søyla og da slapp det i et delvis kant-lag (0.5-1mm) på ca 20 cm dyp med 4 cm tykkelse, like over isskara. På 2 cm dyp, 0.5 cm tykkelse, er det også bittesmå (0.5mm) delvis kantkorn. Kan ikke se for meg at disse to lagene utgjør noe problem med det første.

ObsID: 178552

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

31.01.2019 kl. 10:09

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178511

Lyngen / TROMSØ

Snø

31.01.2019 kl. 09:42

71 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Hallvard@SVV

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 5% skyer -18 grader og vindstille.

ObsID: 178500

Lyngen / TROMSØ

Snø

30.01.2019 kl. 19:54

490 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Snødekke

Vindpakket hard Herlig miks av sastrugi, gjennomslagsskare og isskare. Størsteparten hard fokksnø/sastrugi med enkelte områder hvor det ligger løsere snø under fokksnøen. Flekkvis er regnskaren fra 11/1 fremme i snøoverflaten. Ingen snø tilgjengelig for transport med mindre det blir kraftig vind som eroderer (>10-12ms). Generelt mye snø i terrenget til tross for kraftig sø i helga, kun noen få steiner synlig på hele fjellet.

ObsID: 178434

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

30.01.2019 kl. 17:16

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite løssnø tilgjengelig for vindtransport. Uforandret skredfare neste døgn: Uendrede værforhold.

ObsID: 178423

Lyngen / LYNGEN

Snø

30.01.2019 kl. 14:00

331 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 1 m/s 25% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Observasjonen var gjort i skogen, hvor det fins løssnø.

Notater

Observasjon gjort i skogen på omkring 400moh.

Tester

God Lille blokktesten: ingen brudd observert. 5 cm løs omdanna nysnø med 25cm mildværsskare under. Mildværsskaren er porøs og har hardhet penn. Under skaren fins nokså homogen omdannet fokksnø, også med hardet penn. Alle lagene har begynnende kanting, og oppfører seg som det man beskrev som rennsnø/sukkersnø (inkludert skarelaget og den øverste snøen). Krystallene i alle lagene er større enn 1,25mm, men har ikke tydelig kantede former. Ikke observert begerkrystaller (heller ikke ved bakken).

ObsID: 178419

Lyngen / LYNGEN

Snø

30.01.2019 kl. 12:50

647 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Notater

Vind fra S de siste dager. Enda viser snø at lokalt i dalen vind er motsatt!

ObsID: 178376

Lyngen / LYNGEN

Snø

30.01.2019 kl. 12:15

486 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Svagt lag omvandlet nysnø 2 cm mellom skarlag

Vær

Ikke nedbør 6 m/s fra N ↓

Skredproblem

Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV under 700 moh Tynt lag, 2 cm omvandlet lössnö, ligner ej kk (under 1 mm i störrelse) plassert mellom de to overste skarlag. ECTP11@30.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 200 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Enig med varsel i alt vesentlig. Ingen snötransport idag tross sterk vind på formidddagen. Nå har det roet seg. PÅ plasser dit snöen har blitt transportert eller ikke helt fjernet ned til regnskare er fokksnöen pennhard med litt 4F under. Lignende forhold i stabil kulde.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket hard Tørr

Tester

ECTP11@30cmQ3 Middels

ObsID: 178367

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org