Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 31.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø fra tregrensen og oppover, ellers generelt stabilt og hardt snødekke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det fortsetter med kaldt og tørt vær, dermed ingen endring i skredfaren. Fokksnøflakene som ble dannet etter kraftig vind fra SØ forrige helg trenger god tid på å stabilisere seg når det er så kaldt som nå. Men det antas at det nå trengs stor tilleggsbelastning for å løse ut middels store skred. Husk at kaldt vær gir grobunn for videre utvikling av kantkornlag. Dette må følges med på fremover, men er per nå ikke ansett som et skredproblem.
Nysnøen som kom i starten av forrige uke har blitt flyttet på av sterk vind fra sørøst i helgen. Nå er snøoverflaten vindbanket og hardpakket i vindutsatt terreng, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. I skogen og i skjermet terreng kan det derimot fortsatt finnes løs snø og godt skiføre.
På steder hvor snødekket er tynt kan det være utviklet lag med kantkorn, men observasjoner den siste tiden sier at utbredelse og evne til bruddforplantning virker å være begrenset.
I helgen ble det observert flere små (str. 1) og middels store (str. 2) skred. De siste dagene er det ikke observert skredaktivitet.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-25 °C til -11 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Litt minkende vind utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-22 °C til -8 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

31.01.2019 kl. 13:14

531 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Laget med kant. Ganske tydelig oppbyggende omvanlig, men tykt lag. Overgangen til fokksnøen over er glidende.

Snøprofil

45 cm P DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F RGxf/RG 2 mm/0 mm, 5 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm P MF 0 mm/0 mm, 60 cm I MF 0 mm/0 mm -17,4 °C @ 0 cm, -15,2 °C @ 15 cm, -9,5 °C @ 35 cm, -7,2 °C @ 45 cm, -6,4 °C @ 50 cm, -5 °C @ 80 cm

ObsID: 178576

Lyngen / Tromsø

Snø

31.01.2019 kl. 12:56

866 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Fint i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Tregrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Mot n
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  @2cm
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  @2 cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk I skogen er snøen løs og fin, og er stort sett ikke påvirket av den kraftige vinden som var i helga. Opp mot og over tregrensa endrer dette seg. Mange områder er det gjennomslagsskare, p snø (2-4cm) over 5-30 cm 1f-4f snø. Andre steder er det bærende massiv fokksnø av antatt stor mektighet. Noen få steder titter isskaren fra 11/1 frem. Denne er observert til 850 (var ikke høyere i dag).

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har ikke sett noen typiske faretegn i dag. Noe mindre oppsprekking i fokksnø, men kun med 2-4 cm dyp (gjennomslagsskare).

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren knytter seg til fokksnøflak. Be forsiktig rundt konvekser og der snøen sprekker opp rundt skiene. Ytterligere stabilisering. Varslet faregrad er riktig Fint varsel!

Notater

Snøprofil kommer når jeg kommer på kontoret

Tester

God Lille blokktest. Gikk i brudd på stor belastning i laget med delvis kant. Q3 brudd, virker ikke å ha evne til forplantning.

Lille blokktest, isolerte ca øverste 50 cm - et stykke gjennom isskaren. Fikk brudd @2 cm ved isolering. Deretter ikke brudd selv ved stor belastning. Løftet ut søyla og da slapp det i et delvis kant-lag (0.5-1mm) på ca 20 cm dyp med 4 cm tykkelse, like over isskara. På 2 cm dyp, 0.5 cm tykkelse, er det også bittesmå (0.5mm) delvis kantkorn. Kan ikke se for meg at disse to lagene utgjør noe problem med det første.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Tenker at det er fokksnø som er problem nå. Hva det kan gå på er litt sammensatt (og kan variere) sånn jeg har opplevd det den siste tiden, brudd vil mest sannsynlig gå i et lag som er delvis kant ovenfor isskare. Laget er tykt (>3cm) Og virker å ta opp skjærkrefter godt. Altså tenker jeg at det er et fokksnøproblem selv om det er litt kant i det. Opplever det ihvertfall ikke som vvsl oppførsel. Har ikke sett dårlige bindinger internt i fokksnøen, men tenker at det ikke kan utelukkes. Kant-problem tenker jeg ikke vi har per nå.

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt i dag.

Snøprofil

2 cm P DF 0 mm/0 mm, 0,2 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm 4F RG/RGxf 0 mm/1 mm, 10 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 40 cm P RG 0 mm/0 mm -13,1 °C @ 0 cm, -16,5 °C @ 5 cm, -14 °C @ 20 cm, -13 °C @ 25 cm, -10 °C @ 40 cm, -8 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 178552

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

31.01.2019 kl. 10:09

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178511

Lyngen / Tromsø

Snø

31.01.2019 kl. 09:42

71 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Hallvard@SVV

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 5% skyer -18 grader og vindstille.

ObsID: 178500

Lyngen / Tromsø

Snø

30.01.2019 kl. 19:54

490 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Snødekke

Vindpakket hard Herlig miks av sastrugi, gjennomslagsskare og isskare. Størsteparten hard fokksnø/sastrugi med enkelte områder hvor det ligger løsere snø under fokksnøen. Flekkvis er regnskaren fra 11/1 fremme i snøoverflaten. Ingen snø tilgjengelig for transport med mindre det blir kraftig vind som eroderer (>10-12ms). Generelt mye snø i terrenget til tross for kraftig sø i helga, kun noen få steiner synlig på hele fjellet.

ObsID: 178434

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

30.01.2019 kl. 17:16

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite løssnø tilgjengelig for vindtransport. Uforandret skredfare neste døgn: Uendrede værforhold.

ObsID: 178423

Lyngen / Lyngen

Snø

30.01.2019 kl. 14:00

331 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Observasjonen var gjort i skogen, hvor det fins løssnø.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Observasjon gjort i skogen på omkring 400moh.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 1 m/s 25% skyer

Tester

God Lille blokktesten: ingen brudd observert. 5 cm løs omdanna nysnø med 25cm mildværsskare under. Mildværsskaren er porøs og har hardhet penn. Under skaren fins nokså homogen omdannet fokksnø, også med hardet penn. Alle lagene har begynnende kanting, og oppfører seg som det man beskrev som rennsnø/sukkersnø (inkludert skarelaget og den øverste snøen). Krystallene i alle lagene er større enn 1,25mm, men har ikke tydelig kantede former. Ikke observert begerkrystaller (heller ikke ved bakken).

ObsID: 178419

Lyngen / Lyngen

Snø

30.01.2019 kl. 12:50

647 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Notater

Vind fra S de siste dager. Enda viser snø at lokalt i dalen vind er motsatt!

ObsID: 178376

Lyngen / Lyngen

Snø

30.01.2019 kl. 12:15

486 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Svagt lag omvandlet nysnø 2 cm mellom skarlag

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket hard Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV under 700 moh Tynt lag, 2 cm omvandlet lössnö, ligner ej kk (under 1 mm i störrelse) plassert mellom de to overste skarlag. ECTP11@30.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 200 moh

Vær

Ikke nedbør 6 m/s fra N ↓

Tester

ECTP11@30cmQ3 Middels

Skredfarevurdering

2 Moderat Enig med varsel i alt vesentlig. Ingen snötransport idag tross sterk vind på formidddagen. Nå har det roet seg. PÅ plasser dit snöen har blitt transportert eller ikke helt fjernet ned til regnskare er fokksnöen pennhard med litt 4F under. Lignende forhold i stabil kulde.

ObsID: 178367

Lyngen / Tromsø

Snø

29.01.2019 kl. 17:28

589 moh

BAMBI (Ukjent)

Snødekke

Annet Ca20 cm ubundet sne i skogen der vimden ikke tar. Over tregrensen har vinden herjet. Stor flater er det blast helt ned til skarelaget. Snøen er for det meste pakket hardt. Noen områder bryter flakene av eller overflaten sprekker opp rundt skoene, andre områder er det så hardt at man må hente frem spaden for å komme igjennom.

Faretegn

Rimkrystaller Store rimkrystaller (som små potetgullflak) på ca. 150 m.oh. i skogen følger i belte under strømkabler

Vær

Ikke nedbør fra NØ ↙ Økende vind fra sør-øst. Flytter på den lille snøen det er igjen å flytte på.

Tester

CTM11@50cmQ2 Middels Vidre gir testen CTM16@67q2 CTH21@120q3 Bruddet går i overgang mellom fokksnø og mykere nysnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad Stemmer Fant bare varslet skredproblem.

ObsID: 178255

Lyngen / Lyngen

Snø

29.01.2019 kl. 12:14

417 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  DASK
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr Variert og vindpåvirket. Noe løssnø i skog og beskyttet terreng. Fortsatt sterk vind, men hovedtranport er over. Stort sett avblåst til skare og bærende fokksnø over tregrensa. Ikke kunnet se rim.

Faretegn

Ingen faretegn observert Fortsatt mye vind, men lite snø tilgjengelig for transport.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, NØ, NV over 300 moh

Vær

Ikke nedbør -12 °C 20 m/s fra S ↑ 70% skyer Temperatur har gått opp, men vind har økt. Høyt skydekke. Kjennes margkaldt.

Tester

ECTN21@10cmQ2 God Fokksnøen brakk på slag 11, men gikk ikke i brudd før #21.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurderes som stabilt, men størrelse på skred kan bli stor nok til at en ender på FG 2. Lite endring md fortsatt kulde og vind fra sør. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt.

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F/4F DF/RGsr 0 mm/0 mm, 5 cm I MFcr 0 mm/0 mm

ObsID: 178221

Lyngen / Tromsø

Snø

29.01.2019 kl. 11:53

672 moh

magnush@met (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Hard skare på rygg. Stedvis avblåst ned til lyng.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Opp til skoggrensa var snøen laus og fin, den var berre av og til lett sammenpakka i overflata. Over tregrensa var det først eit parti med fokksnø som ikkje var heilt bærande, slik at ein til tider gjekk igjennom med skia. Eit par hundre meter over skoggrensa var snøen tydelig vindpåvirka. Det var områder på ryggen som var avblåst ned til mildværrskaren, og andre områder der det hadde danna seg harde, små skavlar. Det var lite snø tilgjengelig for vindtransport. Nedkjøringa var med andre ord uten tvil best i skogen. Ellers var det eit tydeleg kantkornlag under mildværsskaren der snødekket var tynt. Laget var fleire cm tjukt. Vanskelig å sjå at dette skal være eit problem så lenge skaren er så solid som den er no.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 400 moh På Stormheimfjellet tyda alt på at fokksnøen har stabilisert seg og at det skal svært mykje til for å løyse ut skred. Det er i tillegg svært lite snø tilgjengelig for vindtransport for å lage ny fokksnøflak.

Vær

-10 °C 5 m/s fra S ↑ 70% skyer

Tester

ECTX God

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen virker å ha stabilisert seg, og er vanskelig å påvirke. Kantkorn ses enno ikkje på som eit problem. Med stabilt, kaldt vær ser det ikkje ut som det blir store endringar framover. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

50 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F MF/FC 1 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm D, 5 cm F MF/FC 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 3 mm/0 mm D

ObsID: 178213

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

28.01.2019 kl. 11:51

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178088

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org