Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 30.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø fra tregrensen og oppover, ellers generelt stabilt og hardt snødekke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kalde, tørre været fortsetter og det ventes liten endring i skredfaren. Fokksnøflakene dannet i helgen stabiliseres gradvis, men på grunn av lav temperatur tar dette lengre tid enn vanlig. I få heng mot NV kan det fortsatt være mulig å løse ut større skred, men det vil da kreves stor tilleggsbelastning. På tirsdag og onsdag er det ventet kuling fra sørøst, dette kan flytte mer snø inn i leheng mot NV, men det er lite løssnø tilgjengelig for vindtransport i fjellet og utbredelsen av ferske fokksnøflak er derfor trolig begrenset.
Nysnøen som kom i starten av forrige uke har blitt flyttet på av sterk vind fra sørøst i helgen. Nå er snøoverflaten vindbanket og hardpakket i vindutsatt terreng, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. I skogen og i skjermet terreng kan det derimot fortsatt finnes løs snø og godt skiføre.
På steder hvor snødekket er tynt kan det være utviklet lag med kantkorn, men observasjoner den siste tiden sier at utbredelse og evne til bruddforplantning virker å være begrenset. Dette sees derfor ikke på som et skredproblem per nå, men det kan bli aktuelt om det kalde været fortsetter.
Det er de siste dagene observert flere små (str. 1) og middels store (str. 2) skred.
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-24 °C til -13 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-25 °C til -11 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Litt minkende vind utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

30.01.2019 kl. 19:54

490 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Snødekke

Vindpakket hard Herlig miks av sastrugi, gjennomslagsskare og isskare. Størsteparten hard fokksnø/sastrugi med enkelte områder hvor det ligger løsere snø under fokksnøen. Flekkvis er regnskaren fra 11/1 fremme i snøoverflaten. Ingen snø tilgjengelig for transport med mindre det blir kraftig vind som eroderer (>10-12ms). Generelt mye snø i terrenget til tross for kraftig sø i helga, kun noen få steiner synlig på hele fjellet.

ObsID: 178434

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

30.01.2019 kl. 17:16

558 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite løssnø tilgjengelig for vindtransport. Uforandret skredfare neste døgn: Uendrede værforhold.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 178423

Lyngen / Lyngen

Snø

30.01.2019 kl. 14:00

331 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 1 m/s 25% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

God Lille blokktesten: ingen brudd observert. 5 cm løs omdanna nysnø med 25cm mildværsskare under. Mildværsskaren er porøs og har hardhet penn. Under skaren fins nokså homogen omdannet fokksnø, også med hardet penn. Alle lagene har begynnende kanting, og oppfører seg som det man beskrev som rennsnø/sukkersnø (inkludert skarelaget og den øverste snøen). Krystallene i alle lagene er større enn 1,25mm, men har ikke tydelig kantede former. Ikke observert begerkrystaller (heller ikke ved bakken).

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Observasjonen var gjort i skogen, hvor det fins løssnø.

Notater

Observasjon gjort i skogen på omkring 400moh.

ObsID: 178419

Lyngen / Lyngen

Snø

30.01.2019 kl. 12:50

647 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Notater

Vind fra S de siste dager. Enda viser snø at lokalt i dalen vind er motsatt!

ObsID: 178376

Lyngen / Lyngen

Snø

30.01.2019 kl. 12:15

486 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Svagt lag omvandlet nysnø 2 cm mellom skarlag

Skredfarevurdering

2 Moderat Enig med varsel i alt vesentlig. Ingen snötransport idag tross sterk vind på formidddagen. Nå har det roet seg. PÅ plasser dit snöen har blitt transportert eller ikke helt fjernet ned til regnskare er fokksnöen pennhard med litt 4F under. Lignende forhold i stabil kulde.

Vær

Ikke nedbør 6 m/s fra N ↓

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV under 700 moh Tynt lag, 2 cm omvandlet lössnö, ligner ej kk (under 1 mm i störrelse) plassert mellom de to overste skarlag. ECTP11@30.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, SV, V, NV over 200 moh

Tester

ECTP11@30cmQ3 Middels

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket hard Tørr

ObsID: 178367

Lyngen / Tromsø

Snø

29.01.2019 kl. 17:28

589 moh

BAMBI (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Varslet faregrad Stemmer Fant bare varslet skredproblem.

Vær

Ikke nedbør fra NØ ↙ Økende vind fra sør-øst. Flytter på den lille snøen det er igjen å flytte på.

Faretegn

Rimkrystaller Store rimkrystaller (som små potetgullflak) på ca. 150 m.oh. i skogen følger i belte under strømkabler

Tester

CTM11@50cmQ2 Middels Vidre gir testen CTM16@67q2 CTH21@120q3 Bruddet går i overgang mellom fokksnø og mykere nysnø.

Snødekke

Annet Ca20 cm ubundet sne i skogen der vimden ikke tar. Over tregrensen har vinden herjet. Stor flater er det blast helt ned til skarelaget. Snøen er for det meste pakket hardt. Noen områder bryter flakene av eller overflaten sprekker opp rundt skoene, andre områder er det så hardt at man må hente frem spaden for å komme igjennom.

ObsID: 178255

Lyngen / Lyngen

Snø

29.01.2019 kl. 12:14

417 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  DASK
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

29. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vurderes som stabilt, men størrelse på skred kan bli stor nok til at en ender på FG 2. Lite endring md fortsatt kulde og vind fra sør. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -12 °C 20 m/s fra S ↑ 70% skyer Temperatur har gått opp, men vind har økt. Høyt skydekke. Kjennes margkaldt.

Faretegn

Ingen faretegn observert Fortsatt mye vind, men lite snø tilgjengelig for transport.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, NØ, NV over 300 moh

Tester

ECTN21@10cmQ2 God Fokksnøen brakk på slag 11, men gikk ikke i brudd før #21.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr Variert og vindpåvirket. Noe løssnø i skog og beskyttet terreng. Fortsatt sterk vind, men hovedtranport er over. Stort sett avblåst til skare og bærende fokksnø over tregrensa. Ikke kunnet se rim.

Snøprofil

10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F/4F DF/RGsr 0 mm/0 mm, 5 cm I MFcr 0 mm/0 mm

ObsID: 178221

Lyngen / Tromsø

Snø

29.01.2019 kl. 11:53

672 moh

magnush@met (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Hard skare på rygg. Stedvis avblåst ned til lyng.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen virker å ha stabilisert seg, og er vanskelig å påvirke. Kantkorn ses enno ikkje på som eit problem. Med stabilt, kaldt vær ser det ikkje ut som det blir store endringar framover. Varslet faregrad er riktig

Vær

-10 °C 5 m/s fra S ↑ 70% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 400 moh På Stormheimfjellet tyda alt på at fokksnøen har stabilisert seg og at det skal svært mykje til for å løyse ut skred. Det er i tillegg svært lite snø tilgjengelig for vindtransport for å lage ny fokksnøflak.

Tester

ECTX God

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Opp til skoggrensa var snøen laus og fin, den var berre av og til lett sammenpakka i overflata. Over tregrensa var det først eit parti med fokksnø som ikkje var heilt bærande, slik at ein til tider gjekk igjennom med skia. Eit par hundre meter over skoggrensa var snøen tydelig vindpåvirka. Det var områder på ryggen som var avblåst ned til mildværrskaren, og andre områder der det hadde danna seg harde, små skavlar. Det var lite snø tilgjengelig for vindtransport. Nedkjøringa var med andre ord uten tvil best i skogen. Ellers var det eit tydeleg kantkornlag under mildværsskaren der snødekket var tynt. Laget var fleire cm tjukt. Vanskelig å sjå at dette skal være eit problem så lenge skaren er så solid som den er no.

Snøprofil

50 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F MF/FC 1 mm/0 mm D, 5 cm P MF 0 mm/0 mm D, 5 cm F MF/FC 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 3 mm/0 mm D

ObsID: 178213

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

28.01.2019 kl. 11:51

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178088

Lyngen / Svartberget

Snø

27.01.2019 kl. 16:35

438 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Området er preget av siste dagers sterk vind fra sør, sørøst. Størst snøtransport var fredags morgen da det fortsatt fanns litt løssnø tilgjengelig. Snøoverflaten er nå varierende. Vanligst over tregrense er sastrugi. Ju slakere og lunere plass desto jevnere snøflak. Det er ikke observert annet enn god stabilitet. Med erfaring fra lignende vær tenker at det er mulig å provosere frem brudd med liten tilleggsbelastning på noen plasser f.eks konveks leheng mot nord. Man kan være ekstra obs ved plasser der man trur mye snø kan ha blitt fraktet in. Fortsatt fin løssnø i skogen. Ser ut som en lang periode med lignende forhold. Varslet faregrad er riktig

Vær

-10 °C 7 m/s fra S ↑

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, V, NV mellom 900 moh og 300 moh Tenker at små skred er det vanligste med dette skredproblem nå men at det også kan bli (lav sannsynlighet) middels størrelse avhengig av terrengformasjon.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr "Autostradas" hard, jevn snö i leformasjoner ellers sastrugi eller avblåst mildvärskare.

ObsID: 178007

Lyngen / Lyngen

Snø

27.01.2019 kl. 13:53

386 moh

Turkite (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Turkite
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Turkite Kommentar:  Ser ut som skredet har løsnet over konveksen. Veldig slakt terreng i løsneområdet.

Skredhendelse

26. jan 18:57 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NØ-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 20 cm høy og 30 m bred bruddkant I renne eller forsenkning

ObsID: 177985

Lyngen / Lyngen

Snø

27.01.2019 kl. 12:21

11 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Rommet over Lyngenfjorden er fylt av skyer som bortblåst skiføre fra platåfjellene øst for Lyngen. Mot vest er det ikke samme trykk rundt fjelltoppene. Vinden virker å være kraftigere lavt i terrenget.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 14 m/s fra SØ ↖ 30% skyer -25 c på 1100 moh og mindre vind enn nede ved fjorden. På vindmåler på 1100 moh er det 5-10s/m.

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred observert fra «skredobservatoriet» på Karnes

ObsID: 177917

Lyngen / Balsfjord

Snø

27.01.2019 kl. 12:17

401 moh

VetleØvrebotten (*)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vindtransport i/over tregrensa. Ganske hardt, så lite snø tilgjengelig for transport over tregrensa

ObsID: 177915

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

27.01.2019 kl. 11:58

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 177912

Lyngen / Balsfjord

Snø

27.01.2019 kl. 11:41

1075 moh

VetleØvrebotten (*)

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Over 0 moh To små naturleg utløyste skred under toppen av andersdalstinden. Sett på avstand frå andre sida av dalen.

ObsID: 177910

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org