Snøskredvarsel for Lyngen mandag 28.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø fra tregrensen og oppover, ellers stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes rolige vindforhold og kjølig vær. Gamle fokksnøflak ventes stort sett å ha stabilisert seg, men på grunn av den kalde temperaturen tar det lengre tid enn vanlig. Det kan derfor fortsatt være ustabile fokksnøflak i noen utsatte heng, men disse vil trenge stor tilleggsbelastning for å løses ut. Vær derfor varsom i bratte heng, særlig i heng mot NV himmelretning. Vær oppmerksom på at det kan finnes vedvarende svake lag i snødekket. Disse vil være vanskelige å trigge, men kan føre til store skred. Faregraden holder seg på 2 - moderat.
Nysnøen som kom i løpet av forrige helg og starten av uka har blitt flyttet på av sterk vind fra sørøst torsdag og fredag. Nå er snøoverflaten vindbanket og hardpakket i vindutsatt terreng, særlig mot S og Ø, og fokksnø av varierende hardhet finnes flere steder. I skogen og i skjermet terreng kan det derimot fortsatt finnes løs snø og godt skiføre. Eliasdalen er et eksempel på hvor snøen fredag ikke var så veldig vindpåvirket, med løssnø i terrenget som bare stedvis var pakket til myke flak.
Steder hvor snødekket er tynt kan det være utviklet lag med kantkorn, men observasjoner den siste tiden sier at utbredelse og evne til bruddforplantning virker å være begrenset. Dette sees derfor ikke på som et skredproblem per nå, men det kan igjen bli aktuelt om det kalde været fortsetter.
Det er de siste dagene observert flere små (str. 1) og middels store (str. 2) skred. Fredag gikk det et stort (str. 3) ved Holmbuktura og lørdag formiddag gikk det et stort flakskred ved Tromsdalstinden.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-30 °C til -18 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-28 °C til -12 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

28.01.2019 kl. 11:51

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178088

Lyngen / Svartberget

Snø

27.01.2019 kl. 16:35

438 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Vær

-10 °C 7 m/s fra S ↑

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, V, NV mellom 900 moh og 300 moh Tenker at små skred er det vanligste med dette skredproblem nå men at det også kan bli (lav sannsynlighet) middels størrelse avhengig av terrengformasjon.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Området er preget av siste dagers sterk vind fra sør, sørøst. Størst snøtransport var fredags morgen da det fortsatt fanns litt løssnø tilgjengelig. Snøoverflaten er nå varierende. Vanligst over tregrense er sastrugi. Ju slakere og lunere plass desto jevnere snøflak. Det er ikke observert annet enn god stabilitet. Med erfaring fra lignende vær tenker at det er mulig å provosere frem brudd med liten tilleggsbelastning på noen plasser f.eks konveks leheng mot nord. Man kan være ekstra obs ved plasser der man trur mye snø kan ha blitt fraktet in. Fortsatt fin løssnø i skogen. Ser ut som en lang periode med lignende forhold. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr "Autostradas" hard, jevn snö i leformasjoner ellers sastrugi eller avblåst mildvärskare.

ObsID: 178007

Lyngen / Lyngen

Snø

27.01.2019 kl. 13:53

386 moh

Turkite (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Turkite
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Turkite Kommentar:  Ser ut som skredet har løsnet over konveksen. Veldig slakt terreng i løsneområdet.

Skredhendelse

26. jan 18:57 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst NØ-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 20 cm høy og 30 m bred bruddkant I renne eller forsenkning

ObsID: 177985

Lyngen / Lyngen

Snø

27.01.2019 kl. 12:21

11 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Rommet over Lyngenfjorden er fylt av skyer som bortblåst skiføre fra platåfjellene øst for Lyngen. Mot vest er det ikke samme trykk rundt fjelltoppene. Vinden virker å være kraftigere lavt i terrenget.

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred observert fra «skredobservatoriet» på Karnes

Vær

Ikke nedbør -15 °C 14 m/s fra SØ ↖ 30% skyer -25 c på 1100 moh og mindre vind enn nede ved fjorden. På vindmåler på 1100 moh er det 5-10s/m.

ObsID: 177917

Lyngen / Balsfjord

Snø

27.01.2019 kl. 12:17

401 moh

VetleØvrebotten (*)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Vindtransport i/over tregrensa. Ganske hardt, så lite snø tilgjengelig for transport over tregrensa

ObsID: 177915

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

27.01.2019 kl. 11:58

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 177912

Lyngen / Balsfjord

Snø

27.01.2019 kl. 11:41

1075 moh

VetleØvrebotten (*)

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ. Over 0 moh To små naturleg utløyste skred under toppen av andersdalstinden. Sett på avstand frå andre sida av dalen.

ObsID: 177910

Lyngen / Tromsø

Snø

26.01.2019 kl. 15:10

606 moh

Julia@rkh (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Julia@rkh Kommentar:  Bruddkant går videre ut mot høyre i bildet.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Julia@rkh
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Julia@rkh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Julia@rkh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Julia@rkh

Vær

Ikke nedbør -15 °C 7 m/s fra SØ ↖ Klarvær, vind fra sør.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter 2 - Middels N, NØ, V, NV over 1000 moh

Skredhendelse

26. jan 13:20 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Personutløst NV-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 50 cm høy og 300 m bred bruddkant Leområder Observasjon lagt inn av redningspersonell på stedet. Bruddkant 20-50 cm. Relativt hardt flak med sterke bindinger i fokksnølaget, mellom fire fingre og 1 finger. Markant overgang til delvis omdannet nysnø under med berydelig svakere bindinger, knyttneve hardhet. Ikke identifisert skarelag eller kantkorn i bruddkant. Trolig utløst under konveks formasjon. 35-40 graders terreng i løsneområde.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Store mengder løssnø har flyttet seg de siste dagene siden torsdag. Dreiende vindretninger inn daler har gjort det vanskelig å vurdere hvor snøen ligger, men hovedsaklig har fremherskende vindretning vært sør-østlig.

Ulykke/hendelse

Snø Annet Topptur

Snødekke

210 cm totalt Lett snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr

Notater

snødekke 210 meter helt øst i bruddkant. Graver 1m grunner lys og tid. Hardt overliggende lag; vindpakket mellom 15 og 50 cm i siden. I profil utgjør dette 15cm, 4 fingre til 1 finger hardt. ved isolering (ikke ECT) går det øverste laget til brudd ved isolering. Under dette laget ligger ca 10 cm med delvis omvandlet nysnø/fokksnø, en knyttneve hardt. I dette laget har bruddet gått og dette er også glideflaten. Betydelig forskjell i hardhet mellom lag, ikke ren bruddflate Q2-3. Ikke tegn til kantkorn eller rim i bruddkant. Under det svake laget finnes et homogent lag med folksnø, fire fingre hardt. på 80cm identifiseres et tykt skarelag/islag med kantkorn under, va 3mm før neste skarelag. Under dette vekslende vindskarelag under.

ObsID: 177817

Lyngen / Langdalstinden

Snø

26.01.2019 kl. 14:37

751 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Under tregrensen og i leområder er det fremdeles løs ubunden snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Over tregrensen er det sastrugi og vindpåvirket

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Under tregrensen og i skjermede områder er det fremdeles 40cm løs ubunden snø. Høyere opp er det vindpåvirket og sastrugi. I overgangen mellom de to, der flaket er tynt er det lett å påvirke. Det underliggende laget er tykt og mykt. Har ikke gravd noe i snøen høyere opp.

ObsID: 177772

Lyngen / Tromsø

Snø

26.01.2019 kl. 13:15

722 moh

Henrikforce (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

26. jan. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N. Mellom 800 moh og 600 moh

Notater

Skred observert på vei opp Breidalfjellet. Veldig mye vind påvirket snø overalt over skoggrensa. På toppplatået tildels bare is og skare.

ObsID: 177788

Lyngen / Tromsø

Snø

26.01.2019 kl. 13:00

765 moh

andrea@regobsTroms (*)

Vær

Ikke nedbør -10 °C 10 m/s fra SØ ↖ 5% skyer Store forskjeller i vindstyrke. I kasten var nok vindstyrke 20-30 m/s

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig Ikke gitt V over 700 moh Vi gjorde ikke en snøprofil. Tok kun ut en blokk med stav. Bruddet ser ut å være Q2. Det var vanskelig å få det å løsne. Snøen under kankornen var relativt myk.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vi sog to mindre skred ved bratte konvekser. Uklart hvor gamle de er. Gjeter at de gikk igår eller i natt.

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Store lokale variasjoner. På rygger er skaren i dagen. På mange plasser har vinden dannet harde og myke vindflak. De harde flaken løsner lett, men vi fikk ikke skytende sprekker annet enn under skiene. Laget under flaket er tykt (mer enn 3cm). Vi fant små kantkorn i fokksnøen cirka 25 cm ned fra overflaten.

ObsID: 177782

Lyngen / Lyngen

Snø

26.01.2019 kl. 12:00

904 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekker i hard og myk fokksnø

ObsID: 177864

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

26.01.2019 kl. 11:10

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 177729

Lyngen / Balsfjord

Snø

25.01.2019 kl. 13:30

703 moh

Aeilefsen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Aeilefsen

Skredhendelse

25. jan 10:50 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SV-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 30 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Snø Topptur

ObsID: 177616

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2019 kl. 12:39

500 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

25. jan 12:21 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små V-vendt Skredet startet på 725 moh og sluttet på 436 moh Skred detektert automatisk ved radar.

ObsID: 177602

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2019 kl. 12:01

462 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Str 2 skred automatisk detektert med radar.

Skredhendelse

25. jan 12:01 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 893 moh og sluttet på 325 moh Skred automatisk detektert av radar. Ca str. 2. Mindre enn skred i dag tidlig.

ObsID: 177590

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2019 kl. 11:28

386 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Vindtransport på toppene
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Mot ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Snøen på trærne er upåvirka lavt i skogen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Tinden mot v/nv
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Mot n
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Under skara
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Snøprofil fra der testen ble gjort. Øverste skare er fra 11/1 Og nederste fra 10/1, mellom de mildværa snødde det kraftig. Bruddet på testen går på ca 20 cm dyp, dvs i skara/smelteformlaget. Begge løse lag med smelteformer har delvis kant som er under oppbygging. Men små krystaller, <1mm, og="" tykt="" lag="" (det="" øverste).="" føler="" ikke="" at="" det="" har="" noe="" spesielt="" evne="" til="" å="" gå="" i="" brudd="" der.="" nederste="" lag="" er="" veldig="" godt="" isolert.="">
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Laget med delvis kant på 20 cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Laget med delvis kant på 20 cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Laget med delvis kant på 20 cm.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Svært lett å løse ut Sannsynlig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, SV, V, NV over 300 moh Tenker dette er hovedproblem i dag. Gjelder generelt og ikke der jeg har vært. Tror det vil ta tid å stabilisere deg pga lav temp mens det blir dannet og lav temp fremover. Blir spennende å se. Kan muligens gi stepdown til kantlaget, men usikkert. Synes ikke kant trenger å være skredproblwm sånn jeg opplevde det i dag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stor snøtransport generelt i dag. Store suspensjonsskyer fra toppene tydelig synlig. Faktisk ganske lite snøtransport i eliasdalen i dag. Lo-side og nok litt i skyggen for vinden

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ikke sett noe på min tur i dag. God sikt. Har hørt om skred andre steder (holmbuktura og maritindan)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stor snøtransport til leheng kombinert med kaldt vær og kraftig vind kan gi ustabile fokksnøflak. Vil ta tid å stabilisere seg pga lav temp. Vær obs i tiden fremover. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTN29@20cmQ3 God Fikk brudd i skara, skara knakk og søyla fikk en vertikal sprekk. Inntrykket er at skarelaget fra 11/1 begynner å smuldre opp. Det har også et tykt lag med smelteform/kant under som viser liten evne til preparering.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Generelt er snøen ganske lite påvirka i eliasdalen i dag. 4f snø jevnt over, 15 cm innsynking av ski. Det at det har fonna seg en del rund omkring, men jeg var ikke borti noe som kan kalles fokksnø i dag. Litt overraskende kanskje, men andre steder er nok situasjonen en helt annen. Isskara fra 11 januar er fortatt intakt og merkes noen steder gjennom snøen i overflata.

Notater

Når det gjelder skredproblemet med kantkornlaget som er satt fra 700 og opp så tenker jeg at hvis det ikke er aktivitet på det med vinden som er nå og meldt i løpet av helga, ville jeg vurdert å fjerne det som skredproblem. Vi har ikke det aktivitet på det siden 13/1, og det er få observasjoner som har funnet laget over 700. Aktiviteten ved forrige uværsperiode kan også ha vært rim, men kanskje noe mer sannsynlig at det var kant. Noe av grunnen til at det ikke er sett så mange steder er at det er få observasjoner fra høyden, men hvis det ikke blir aktivitet på den snøtransporten som er nå så tenker jeg vi kan kalle det dypt begravd og fjerne fra skredproblem. Laget oppstod antageligvis i juleferien (Tror jeg). Hvis det tydligvis er aktivitet på det, beholdes det så klart.

ObsID: 177597

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2019 kl. 11:23

513 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Snødrev fra SØ mange fjelltopper med snøsky.

Vær

Ikke nedbør fra SØ ↖

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Små- Middels (str 2-3) store skred naturlig utløst bla i Holmbuktura og i Ramfjorden ved Maritindene. Vestlig eksponering på disse.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: SØ med betydelig mengder snødrev

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferske naturlige skred tyder på pålagring i leheng. Er nokk fremst sjiktoverganger i fokksnøen det løsner på. Men mulig høyt i lyngen kan også kantkornlag trigges. Stabiliserende som en følge av at vinden roer seg. Tipper på at de fleste plassene på fjellet blir vindbanket og hardpakket. De plasser deremot som ikke blitt allt for hardbanket og som er ladet med fokksnø kan være skumle flere dager pga kalde tempraturer og langsom stabilisering. Tror imidlertid disse områder er få og lett at kjenne igjen da de er mykere. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 177615

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2019 kl. 11:08

468 moh

ragnhildn@met (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ragnhildn@met
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ragnhildn@met
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 4 °C 6 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Eliasdalen var skjermet fra den kraftige vinden fra sørøst i dag. Mildere enn de siste dagene, minus 4 da jeg startet ved bilen og kjentes ikke ut som at det var noe kaldere enn det i høyden.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, V, NV over 400 moh Der jeg var i dag så hadde det ikke dannet seg ferske fokksnøflak og det var fortsatt ca. 10-20 cm med løssnø tilgjengelig for vindtransport i terrenget. På toppene rundt i området var det kraftig snøfokk og det tyder på at situasjonen er annerledes i områder som er mer utsatt for vinden, og trolig dannes det store fokksnøflak i leheng.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God Testen gikk ikke til brudd

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Eliasdalen var ikke påvirket av den kraftige vinden fra sørøst, det lå ca. 10-20 cm løssnø i terrenget som bare stedvis var pakket til myke flak. Godt skiføre hele veien fra 550 moh, og ned til bilen. Fra 0-150 moh hadde det dannet seg store rimkrystaller, men høyere opp var det ingenting, har nok vært kraftig inversjon de siste dagene. Jeg observerte kraftig snøfokk fra de fleste høye toppene rundt om i området i dag, så i mer utsatte områder har det nok dannet seg fokksnø.

Snøprofil

15 cm 4F PP 0 mm/0 mm, 30 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 3 cm K MF 0 mm/0 mm, 4 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 4 cm K MF 0 mm/0 mm, 46 cm P RG 0 mm/0 mm Det var 2 m med snø der jeg tok snøprofil, jeg gravde bare ned til 1 m. Fant et løsere lag med nedbrutt løssnø mellom de to smelteomvandlede lag. Kunne ikke se dannelse av kantkorn i dette laget, og gikk heller ikke til brudd på test. Gravde et annet sted i samme høyde der snødekket var tynt (60cm), der fant jeg begerkrystaller i bånn, men tror ikke denne snødybden er representativ i fjellet nå.

ObsID: 177619

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2019 kl. 09:30

436 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Skred fra Maritindane mot e8.

Skredhendelse

25. jan 09:30 (+01:00) Ukjent 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Leområder Antar at det er fokksnøpålagring på flanken lengst opp i rennen som er grunnen til at skredet gikk. Yr sier vind fra sørøst og flanken i toppen er nordvestvendt. Dette skredet ble ikke observert av meg.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 177552

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2019 kl. 09:11

240 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallvard@SVV

Skredhendelse

25. jan 08:11 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst V-vendt Ura, Holmbuktura.

Ulykke/hendelse

Automatisk detektert snøskred i holmbuktura kl 8 i dag. Stoppet et stykke fra veg. Radaren melder str 2.7, så en plass mellom 2 og 3. Snø Påvirket ingenting

ObsID: 177542

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2019 kl. 08:55

5 moh

mikal@nortind (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  mikal@nortind Kommentar:  Vindtransport av snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tydelig vindtransport fra sydøst i høyden.

ObsID: 177539

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2019 kl. 08:06

397 moh

stian@wyssen (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Skred markert i rødt.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Skredmasser
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Skredhendelse

25. jan 08:03 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 988 moh og sluttet på 307 moh Automatisk detektert av radar.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kraftig vindtransport i høyden.

ObsID: 177540

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

25.01.2019 kl. 05:46

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye løssnø kombinert med sterk vind. Økende skredfare neste døgn: Oppbygging av fokkskavler og fonner som kan gi skred.

ObsID: 177523

Lyngen / Tromsø

Snø

25.01.2019 kl. 04:15

409 moh

paul@wyssen (***)

Skredhendelse

25. jan 04:15 (+01:00) Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1178 moh og sluttet på 377 moh Brattheng Sarasteinen Skredet ble registrert med infralyd. Signalvarighet var 38 s.

ObsID: 177575

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org