Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 23.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leheng der fersk fokksnø har dannet ustabile flak. Vedvarende svake lag er trolig vanskelig å påvirke, men skred på slike lag kan bli store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er hovedsakelig knyttet til vind og nysnø under bygeværet mandag og natt til tirsdag. Vind i kombinasjon med stedvis mye nedbør kan ha dannet ferske fokksnø- og nysnøflak i leheng. Vind fra NV natt til tirsdag gjør at SØ-vendte sider er mest utsatt. Trolig har vinden og nedbøren under bygeværet mandag - tirsdag vært kraftigst nord i Lyngen og ved Breivikeidet, dermed ventes det at leheng i dette området er mest utsatt. Skredfaren er avtagende siden tirsdag, men kalde temperaturer gjør at stabiliseringen av fokksnøflak kan gå sakte og ustabile nysnø- og fokksnø kan fortsatt finnes. Vær også oppmerksom på at det kan finnes vedvarende svake lag i snødekket og gjør grundige vurderinger. Disse lagene er trolig vanskelig å påvirke, men kan gi store skred hvis det først løsner. Vær spesielt obs på dette i høyden, her mangler vi observasjoner den siste tiden.
På Lyngseidet er det målt 15 cm nysnø siste døgn frem til tirsdag morgen. På Breivikeidet er det på samme tid målt 10 cm nysnø. Mye vind i perioder i fjellet har flyttet på den ferske snøen i overflaten. I leområder i fjellet ligger det store mengder med vindtransportert snø fra tidligere.
Nedover i snødekket finnes det flere tynne lag med mildværsskare. Rundt disse skarelagene er det observert kantkorn flere steder i regionen. Et rimlag fra før jul kan stedvis fortsatt ligge dypt i snødekket, med etter nyttår er det ikke gjort konkrete observasjoner på at rimlaget fortsatt eksisterer. Hvis rim fortsatt eksisterer, er det trolig mest gjeldende over 700 moh.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-25 °C til -11 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-24 °C til -12 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Lyngen

Snø

23.01.2019 kl. 13:28

433 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -9 °C 5 m/s fra Ø ←

Skredfarevurdering

2 Moderat Pudder over hele fjellet... men under er detter snølagen meget forskjellig. Fra bunn opp flere lag med mildværsskare så meget varierende lag av hard fokksnø (fra siste store snøstorm 12/1) og så ca 20 cm F fra tirsdag natt. Hvis man finner begynnende kantkorn under et lag av skare så har dette ingen større utbredelse i de tykkere snølag mener jeg. Litt vind fra SØ med minimal snøtransport mot NV fra de høyeste rygger. (uvanlig vindrettnng). Dagens tur var mest for å finne overflaterim men det er ikke blitt observert. området oppleves som meget stabilt men snødekket er så kompleks at det er vanskelig å forutsi alt. derfor ikke fg 1 denne gang. Eneste svakhet (minimal utbredelse) var lag av løssnø mellom skare og fokksnø i tynne snølag over 700 m. Tenker at morgendagen virker å gi lignende forhold? Fredag ettermiddag kan gi vind med mulig snøtransport men det spørs om det vil gi fg 3 pga det. Varslet faregrad er riktig Stemmer i stort men har ikke observert kantkorn som problem enda.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh 20 cm F+ Kun observert siste snø med gode bindninger til tidligere snølag. Men snøen er bundet så kan gi flakskred.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små mellom 2500 moh og 0 moh kun observert på 700 i tynnt snølag.

Tester

ECTX

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr

ObsID: 177222

Lyngen / Sofietinden

Snø

23.01.2019 kl. 12:31

690 moh

BAMBI (Ukjent)

Tester

CTM13@20cmQ2 Dårlig Fant nedsnødd overflaterim, da jeg gjentokk CT test.

ECTN13@35cmQ2 Bruddet går under det øverste av 2 skarelag. Skarelaget under klarer jeg ikke å påvirk

ECTN3@10cmQ3 Går i overgangen mellom vindpavirka snø og lett bundet nysnø

CTM15@35cm Middels Bruddet går i et kantkornlag mellom to skarelag

CTM13@20cm

CTE3@9cmQ3 Dårlig

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk Grense for lagdelt snø er på 20 moh Vindpakket myk Tørr Lett vindpavirket overflate, vill pakke seg mer med mer vind, 20 cm løs bundet tør sne. Mye lagdeling under dette. Fra 20 cm til 40 cm er det et nedfoyka rimlag på ca23 cm, et tyntskarelag pa ca 35 og et stort et på ca 38 cm. I mellom skarelagene er det begynnt å danne seg større kryster. Under skarelage på 38 cm er det solide mengder med kantkorn

ObsID: 177252

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

23.01.2019 kl. 11:34

558 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Liten endring i værforhold, kaldt, stille.. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177187

Lyngen / Lyngen

Snø

22.01.2019 kl. 14:56

602 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -9 °C 3 m/s fra SV ↗ 80% skyer Skiftende snøbyger, skyer kommer og hår, kaldt og lite vind/stille.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye ny løssnø som er kommet med kaldt vær og lite vind. Ingen faretegn, og foreløpig stabile forhold. Kantkorn under skare er svakt, men det skal mye til å påvirke dette. Observasjon gjor opp til 600moh. Når vinden tar seg opp vil vi få stor transport, og økende fare. Varslet faregrad er for høy Vurderer FG til 2, men øker raskt til 3 når vindtransport begynner.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Mange bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 400 moh Skaren er bærende, og sementer det svake laget godt.

Tester

CTE4@20cmQ2 Dårlig Damme plass, etter å ha sagd islag.

CTN God Uten å isolere islag.

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Stabil og morsom snø. Pga lite vind ligger det nokså jevnt i terrenget.

Skredaktivitet

22. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

18 cm F PP 0 mm/0 mm D, 5 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 5 cm I IF 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 0 mm/0 mm, 40 cm 1F MF 0 mm/0 mm -10 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4,5 °C @ 40 cm, -3,5 °C @ 50 cm, -3 °C @ 70 cm

ObsID: 177060

Lyngen / Rundtinden

Snø

22.01.2019 kl. 13:38

708 moh

BAMBI (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Overflatten på blokka som sklir ut ved 26 slag, 120 cm ned i snø dekket

Tester

CTH25@120cmQ1 Initsialbrudd pa 25 slag, blokke. Glir ut pa slag 26.

CTE5@25cmQ3 God Brudde i overgang mellom nysnø og gammel sne, initsialbrudd etter 5 slag, blokken over bruddet glir ikke ut ved de neste slagene.

ObsID: 177061

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

22.01.2019 kl. 12:27

558 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige væforhold, kaldt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 177078

Lyngen / Tromsø

Snø

22.01.2019 kl. 11:00

180 moh

Olivia@regobsTroms (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  På 200moh, begynnende flakdannelse

Vær

fra NØ ↙ Kraftig snøfokk over tregrensa

Snødekke

25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Tørr Opp til 200moh ubunden tørr løssnø. Fra 200moh flakdannelse av snø, og betydelig mer vind i snøen. Videre over tregrensa har vinden tatt i alle himmelretninger

ObsID: 177038

Lyngen / Tromsø

Snø

21.01.2019 kl. 12:35

779 moh

edda@regobsTroms (*)

Vær

Ikke nedbør 3 m/s fra Ø ←

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 176894

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

21.01.2019 kl. 12:00

558 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen forhold som tilsier skredfare mot vei. Uforandret skredfare neste døgn: Liten endring i værforhold framover.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 176907

Lyngen / Lyngen

Snø

20.01.2019 kl. 14:00

705 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -11 °C 5 m/s fra SV ↗ 3% skyer Klart, kaldt, og stille. Lett vind overtregrensa. Nesten sol!

Skredfarevurdering

2 Moderat Opp til tregrensen vurderes snøen som stabil, og morsom. Over tregrensa har det vært mer vind, og snødekket er mer variert. Det finnes områder med mye løssnø, men også avblåst, og hard+myk fokksnø. Kunne ikke finne rim, men mangler gode observasjoner fra 800m+. Les terrenget nøye, og i høyden bør folk gjøre egne grundige vurderinger. Kaldt og relativt stille vær, med stabil vindretning vil bevare dagens forhold. Obs med skiftende vindretning. Kulda vil og fyre opp kantkornfabrikken, særlig der snødekket er tynt. Varslet faregrad er riktig Stemmer godt, men usikker på om FG bør settes opp for mandag.

Notater

Oppdatert varsel er godt beskrevet.

Faretegn

Ingen faretegn observert God sikt, men snøen er forferdelig forurenset av skuterspor.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 1 - Små Få bratte heng N, NØ

Tester

CTE6@7cmQ2 Dårlig Ikke utbredt, gjelder isolerte områder med fersk innblåst nysnø.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ubunden løs snø i skogen, over tregrensa mer variert: avblåst til skare/fjell, myk fokksnø og limmer med løssnø. Ikke funnet rim.

Skredaktivitet

20. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

7 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 1 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 0,5 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 70 cm P RG 0 mm/0 mm -11 °C @ 0 cm, -7,5 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -7,5 °C @ 30 cm, -7 °C @ 40 cm, -7 °C @ 50 cm, -6,5 °C @ 60 cm, -6,5 °C @ 70 cm, -6,5 °C @ 80 cm

ObsID: 176715

Lyngen / Balsfjord

Snø

20.01.2019 kl. 13:31

777 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  I høyden nært toppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  600 moh

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Generelt relativt lite vindpåvirka på blåtind i dag. Stort sett F/4F overflate, utenom helt på toppen hvor det var en tynn vindskare. Mye snø tilgjengelig for transport. Det har nok vært en liten vindtransport i går/natt, så et par tørre løssnøskred i SØ vendte sia av bollen som hadde gått under noen mindre skavler. Resten av fjellet bar ikke spesielt preg av vindtransportert snø.

ObsID: 176709

Lyngen / Lyngen

Snø

20.01.2019 kl. 13:27

956 moh

mikal@nortind (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett: 

Tester

CTM19@13cm Middels

Snøprofil

2 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 0,5 cm K MF 0 mm/0 mm, 1,5 cm 1F FC 0 mm/0 mm, 4 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm K MF 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 30 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm K MF 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 40 cm 1F FC 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 176738

Lyngen / Tromsø

Snø

20.01.2019 kl. 11:53

499 moh

hamillom@forsvaret (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flaker seg og dårlig binding til lag under. Glir lett ut i flak av 1 skiløper.

ObsID: 176691

Lyngen / Lyngen

Snø

20.01.2019 kl. 11:36

631 moh

mikal@nortind (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  mikal@nortind

Tester

CTM18@35cmQ2 Middels

ObsID: 176684

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org