Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 16.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Fokksnøen er vanskelig å løse ut, men høyt til fjells kan det være fare for å løse ut skred i vedvarende svake lag.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøen fra helgen har nå trolig stabilisert seg og vil være vanskelig å løse ut. Snøen vil være ujevnt fordelt i terreng og det kan stedvis være skare i overflaten opp til 800 moh. Over 800 moh kan et vedvarende svakt lag med kantkorn ligge gjemt under fokksnøen. Trolig er denne vanskelig å løse ut, men skredene kan bli store. Kaldere vær vil stabilisere fokksnø, men også fremskynde prosessen i de vedvarende svake lag og gjøre disse ennå svakere. Litt nysnø ventes ikke å endre skredfaren.
Snødekket er preget av mye nedbør og kraftig vind den siste tiden. I helgen har dominerende vindretning vært fra V-NV. I leområder i fjellet ligger det massive mengder med vindtransportert snø, mens det er avblåst til gammel mildværskare der vinden har fått tak. I skogen kan snøen være mer ubunden eller bundet til myke flak. Siste snøfall var natt til søndag der det kom omkring 15 cm nysnø.
Et rimlag fra før jul ligger dypt i snødekket. Under 700 moh er laget låst av overliggende skarelag, men over 700 moh er laget tidvis aktivt og flere skred kan knyttes til dette laget. Det er også et kantkornlag i snødekket som har vist seg aktivt nå som det han blitt pålastet med fokksnø i helgen. Også her er det størst aktivitet over 800 moh.
Mandag har Statens Vegvesen klart på løse ut et stort skred (str. 4)i Holmbukta ved sprenging. På østsiden av Lyngenhalvøya er det observert flere naturlig utløste skred over 700 moh.
Opp til skoggrensen viser observasjoner at den nye snøen binder seg godt til det gamle snødekket. Tidligere har det vært kraftig mildvær opptil ca. 800 moh som har gitt skarelag i snødekket.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-20 °C til -10 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-19 °C til -10 °C på 1400 moh.
Skyet.
Nedbør vesentlig i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.01.2019 kl. 13:34

900 moh

Hallvard@SVV (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Mot N
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Mot s
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Skare 15 cm dyp @900 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Profil 750
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Snøprofil 900 moh. Nysnø i snøpakka representerer nedføyka løs nysnø, om nå er ganske omvandlet.

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Generelt 15-20 cm tilgjengelig snø for transport. Gjelder nok store deler av regionen, fortsatt mye snø tilgjengelig også på normalt vindutsatte plasser.

Vær

Ikke nedbør 0 m/s -7 grader. -10 i snøoverflata. Vindstille også på toppen

Notater

Kommentarer til varselet: I skredfarevurdering: er det rett at det skal stå at kaldt vær stabiliserer fokksnøen? Kanskje menes noe annet, men det var mulig å misforstå. Synes snødekkehistorikken er litt rotete, med noen gjentagelser. Den kunne med fordel ha blitt ryddet litt opp i. Ellers spot on varsel (for 17/1) etter min mening.

Tester

God Lille blokktest på 600, 750 og 900 moh. Alle behøvde stor belastning, og gikk ikke lett i brudd. 750 moh q2 brudd (nedføyka snø), men fremstod som veldig godt bundet.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt i dag. Ikke sett noe som kan ha kommet etter uværet i helga

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng over 400 moh Generelt fremstår dette skredproblemet som veldig stabilt der vi har vært i dag. Stor belastning på lille blokktest, og ingen tegn på spenninger i snødekket. Har vanskelig for å tro at det kan gå stort (>2) der vi har gått i dag. Snødekket fremstår som overraskende stabilt.

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Generelt består snøoverflaten av løssnø som er tilgjengelig for transport. Det er et skarelag under denne, 10-30 cm dyp, opp til 900 moh (gikk ikke høyere i dag). På 600 og 750 var det to skarelag i snøpakka, ca 50 cm dyp. Fant ikke det på 900. Det er antydning til kantkorn rundt det øverste skarelaget på 600 moh, men de er små og veldig lite utvikla. Generelt fremstår fokksnøen som godt stabilisert. Har ikke sett store gradienter rundt skarelag (maks 0.7grad/10cm). Tror derfor ikke det er groforhold for kantkorn her.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet som utgjør størst fare per nå er fokksnø. Det kan gå skred i fokksnøen enkelte plasser, og vær obs på lokale forskjeller. Ytterligere stabilisering ved rolig vær. Observasjonene våre i dag tyder ikke på at det er spesielle vekstforhold for kantkorn. Varslet faregrad er riktig Vi har gått på et beskytta sted i dag, så det kan være regionale forskjeller vi ikke fanga opp. Vi opplevde snødekket som svært stabilt i dag, og har tatt høyde for litt regionale variasjoner i skredproblemet.

ObsID: 175976

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.01.2019 kl. 11:52

730 moh

Hallvard@SVV (****)

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tynt skarelag, is, på ca 20 cm dyp her. Laget er ca 3 kl tykt. Virker ikke som at det har trengt så mye fukt videre ned i snødekket her.

ObsID: 175924

Lyngen / TROMSØ

Snø

16.01.2019 kl. 11:28

577 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Lager et profil på hjemmesiden når jeg kommer hjem
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør

Snøprofil

20 cm F PP 2 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F 0 mm/1 mm D, 68 cm P RG 1 mm/0 mm D -8,1 °C @ 0 cm, -6,2 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 100 cm Viser til Hallvard@svv sin observasjon for mer utdypende vurdering av snødekket.

ObsID: 175971

Lyngen / TROMSØ

Snø

14.01.2019 kl. 13:10

1209 moh

Hallvard@SVV (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Løsneområdet er den svarte "stripa"
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  Støvsky
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Oversikt over bruddkant og løsneområde.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 5 av 5 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Nærbilde bruddkant

Ulykke/hendelse

Veg stengt under sprengning. Snø Påvirket ingenting Vei

Skredhendelse

14. jan 13:10 Tørt flakskred 5 - Ekstremt store Utløst med sprengstoff V-vendt 70 cm høy og 50 m bred bruddkant Brattheng Ura Daisybellaksjon i holmbuktura i dag. Løste ut et ganske stort skred i Ura. Skudd nesten helt oppe på ryggen (1200m), i brattheng på ca 50-60 grader. Løsneområdet var ca 50x200 m stort, og som videre dro med seg ganske mye nedover skredløpet. 100m bredt på veg, usikker høyde (1-2m?). Lite i holmbuktura-målestokk, men fortsatt et svært stort skred. Usikker på om det kun var i fokksnøen eller vvsl av noen form. Tror kanskje fokksnø, flere ulike sjikt kunne sees i løsneområdet. Ville ikke utelukket svakt lag eller skred i fokksnø med stepdown. Fikk ikke ut noe annet i Holmbuktura i dag. Skjøt ca 25 skudd flere plasser, men lite reaksjon utenom noen små overflateskred.

ObsID: 175680

Lyngen / LYNGEN

Snø

14.01.2019 kl. 11:13

912 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Ca 900 moh. Sø exp. Pollfjellet syd, Lyngen

Vær

Ikke nedbør -8 °C 0 m/s 100% skyer Ruskevær fra alle vestlige hold frem til lørdagskveld. Nå kaldt og periodisk klart. Blir spennende å følge med hva skjer i snødekket der det er tynt over 800 og der det er fukt i dekket under 800.

Skredaktivitet

14. jan. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Over 900 moh Skred med flere bruddkanter og sprekker ett stykke fra tyder på at det lokalt finnes svake lag over 800moh. I går obs jeg 3-4 skred som var gått i østlig exp. Samlet tyder det på at det lokalt finnes svake lag både av rim og kantkorn. Rim på skjermede plasser og kantkorn der skredene har løsnet over rygg.

ObsID: 175605

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

14.01.2019 kl. 10:11

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175562

Lyngen / Ytre Lavangen

Snø

13.01.2019 kl. 16:00

72 moh

Øyvind (*****)

Skredhendelse

13. jan 16:00 Tørt flakskred Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 1145 moh og sluttet på 98 moh Leområder Lavangstinden øst Det har gått et skred fra Lavanggstinden som har gitt snøstøv ned på FV52 i området ned for Rundhaug, Start og stopp er antatt. Det kan være skavlbrekk. Tidspunkt er trolig før kl 16, det gikk trolig et skred i går litt lengre sør, der det nå er nysnø på skredmassene. Kilde er brøytemannskap. Skred fra Lavangstinden kan gå med sky over hele fjorden. Etter at mildværet har gitt seg, har det kommet 25-30 cm tørr snø i lavere områder. Lavangstinden er så høy, at her har det trolig vært tørt i hele perioden.

ObsID: 175493

Lyngen / LYNGEN

Snø

13.01.2019 kl. 14:39

726 moh

Turkite (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Turkite Kommentar:  Lille blokktesten. Måtte slå hardt for å løse ut.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Turkite Kommentar:  Øverste brudd på ca 40cm gikk til q1 med hagl
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  Turkite Kommentar:  Nederste brudd var q1 (ca 70cm) med krystaller som kan se ut som kantkorn

Notater

Lille blokktesten. Fikk ikke til å løse ut med ct.

ObsID: 175497

Lyngen / LYNGEN

Snø

13.01.2019 kl. 14:00

383 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Sprekker parallelt med ski. Ca 7cm løssnø på is/bærende skare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LyngenDavid@ObsKorps Kommentar:  Bar bakke i front av bilde, leheng og skavldannelse midt i, variert snødekke i bakgrunn. Tatt nordover v ca 500moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David Kommentar:  500m i lo. Bærende skare, noe begynnende kantkorn, gammel frosset pakke som oppleves homogen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  David Kommentar:  500m i le. Betydelig mer snø, går i brudd i sjiktovergang myk til hard snø over isskare.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Se regobs fra FrodeHansen@obskorps fra i dag. Selv har jeg ikke sett noe fra Kjostindane, Fastdalstind, eller over fjorden mot Kåfjord. God sikt i dag.

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Flere dager med mye varierende vær og dårlig sikt, først i dag har det vært mulig å se fjelltoppene, og gå over tregrensa.

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Under 800moh, der snødekket over islag er tynt.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s fra S ↑ 10% skyer Vindstille, kaldt og klart.

Notater

Har ikke kunnet identifisere rim. Kantkorn under isskare er foreløpig stabilt og ikke lagt inn som problem.

Tester

CTM17@45cmQ2 God Gjort i NØ på 500 i leheng med ca 300cm snødekke.

CTH22@12cmQ2 God Gjort på tynt snødekke, der kollonen brakk når islaget ble brutt. Gjort i SV på 500moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø over 1000 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Ikke gitt N, NØ, Ø mellom 1000 moh og 500 moh Er i ferd med å stabilisere seg. Forbigående problem. Se faretegn sprekker.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Kulda har sementert all den gamle fuktige snøen, så mye at vi har et bærende isskarelag. Over dette laget ligger mye fin løssnø i skogen og skjermede terreng formasjoner. Over tregrensa har det bært hard vin fra V, som gir et meget variert snødekke fra bar bakke, isskare, vindpakk og løssnø. Det finns begynnende kantkorndannelse under isskare.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Den siste tiden har vært preget av dårlig sikt og varierende vær. Vi har hatt mildvær og tegn, stort snøfall og mye vind. Dårlig med observasjoner fra høyden. Varierende snødekke stiller krav til de som ferdes om å gjøre god planlegging og gode enkelthengvurderinger. Mye god snø fra tregrensen og ned som vurderes som stabil. Over tregrensen og i høyden er det fersk fokksnø, og områder med tynt snødekke med mulighetene kantkornproblematikk. Rim kan ikke avkreftes Stabilisering, synkende FG. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 175454

Lyngen / TROMSØ

Snø

13.01.2019 kl. 12:30

689 moh

martin (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  martin Kommentar:  Pilen peker på skredtunga. Nordvest ryggen til Stortinden. Andersdalen til høyre.

Notater

Pilen peker på skredtunga. Nordvest ryggen til Stortinden. Andersdalen til høyre.

Skredaktivitet

13. jan. 6-12 Ett (1). Ukjent V. Over 800 moh Observasjonspunktet er langt fra skredet og det er ikke mulig å se om det er et vått eller tørt flakskred. Mest sannsynlig et tørt flakskred. Fargen på snøen tilsier at det ikke har kommet mye nysnø etter at skredet gikk.

ObsID: 175496

Lyngen / LYNGEN

Snø

13.01.2019 kl. 11:51

659 moh

Turkite (Ukjent)

Skredhendelse

13. jan 02:52 Skavlfall 1 - Små Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 666 moh I renne eller forsenkning Sterk vind fra vest har pålagret mye snø i vestkanten av beritlia. Størrelsen på skredet kan tenkes å være 20kvm.

ObsID: 175498

Lyngen / TROMSØ

Snø

13.01.2019 kl. 11:45

438 moh

andrea@regobsTroms (*)

Vær

Ikke nedbør -8 °C 2 m/s fra NV ↘ 30% skyer

Notater

Opp til 400 m o h er det fortsatt mye fuktig snö under lössnön. På 500 möh där skaren var i overflaten har det börjat bildas kantkorn under skaren. Hårdheten och tjockleken på vindflaket/fokksnön varierar mycket ovanför trädgränsen.

Tester

ECTN11@30cmQ2 Middels Vi grävde två gropar och gjorde två ECT. I den andra gropen fick de resultat ECTP18@40CM. Laget som gikk til brudd bestod av ett lag med nysnö och hagel/kornsnö i fokksnön.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt.

Snødekke

240 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Store variasjoner i snødybde over skoggrensa. 5 m ved siden av meg var snødybden 140 cm. 50 højdemeter opp på ryggen var det svært lite snø. Her var skaren i overflaten.

ObsID: 175474

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

13.01.2019 kl. 10:56

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 175397

Lyngen / Golasevarre, Lyngen - østsiden

Snø

13.01.2019 kl. 10:29

981 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  På høyre rygg i forhold til grya på har det løsnet et skred over ryggen som jeg ikke har sett løsnet tidligere år. Dette ser ut som ett svakt-lag-skred, mens de andre på venstresiden i gryta kan være sjiktoverganger i forbindelse med uværet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  På bergformasjoenen i midten ser man en bruddkant også den på ca 1000 moh. Er usikker på om bruddkanten oppe under skavlen er en bruddkant eller om det er en dobbel fokkskavvel - ser ut som bruddkant.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Frode Hansen Kommentar:  Ser også her en bredere bruddkant som ser ut til å skyldes svakt lag over ryggformasjon.

Skredaktivitet

13. jan. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 1100 moh Flere skred type 2 som har løsnet oppå ryggformasjoner. Kan skyldes kraftig vind de siste dagene som har erodert og lagt nye flak på tilgjengelige svake lag. Vært vanskelig å vite når de har gått pga litt ruskevær de siste dagene

ObsID: 175385

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org