Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 10.01.2019

4
Stor
Publisert:

Naturlig utløste våte skred ventes pga mildvær. Stort omfang av ustabil fokksnø høyt til fjells. Unngå alt skredterreng.

Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna alt skredterreng (løsneområder brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred). For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Store naturlig utløste skred kan forekomme og nå ned til vei/bebyggelse

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Utpå dagen vil rask temperaturstigning og forbigående mildvær svekke stabiliteten i snødekket, og vi kan få en syklus med naturlig utløste våte skred. I enkelte heng kan skred som løsner bli store. Godt med nysnø og kraftig vind vil gi store ustabile fokksnøflak i terrengformasjoner som samler snø og leheng mot NØ. I områdene som får mest nedbør kan det gå naturlig utløste store skred i fokksnøen. Skredfaren vil være høyest i forbindelse med mildværet som passerer regionen. Vær oppmerksom på at det høyt til fjells kan finnes et vedvarende svakt lag av rim nede i snødekket.
Søndag var det mildt i regionen med regn opp til 800-1000 moh. Mandag ble det kaldere igjen, og de siste dagene har det kommet en god del snø sammen med kuling fra SV-V. I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt etter perioder med kraftig vind og det er mye snø i leområder.
Det har blitt observert et nedsnødd rimlag i regionen før jul, som har vært aktivt i Indre Troms. Laget ble også observert ved Fagerfjellet lørdag ettermiddag.
Onsdag morgen har det stedvis kommet 5-10 cm nysnø. Observatør meldte tirsdag om stor vindtransport over skoggrensa.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-11 °C til -5 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Forbigående mindre vind om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sør., endring til storm fra sørvest om formiddagen.
-10 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Kortvarig mildvær høyt til fjells om ettermiddagen, om kvelden snøbyger igjen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

10.01.2019 kl. 14:27

0 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

10. jan 16:41 (+01:00) - 9. jan 16:41 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst Ø. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv868 Furuflaten - Pollfjellet, Flere skred i Pollfjellet

ObsID: 174983

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

10.01.2019 kl. 14:27

558 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 3 °C Furuflaten (0moh) kl 12:38 Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Ferske skred i regionen. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 174984

Lyngen / Kjeldvåg

Snø

10.01.2019 kl. 10:52

9 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

10. jan 10:52 (+01:00) Snø på FV. 293 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <1000m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 182385

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

09.01.2019 kl. 13:11

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Gått ett lite skred . FV293 Holmbuktura - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

9. jan 13:13 (+01:00) - 8. jan 13:13 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst V. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv293 Holmbuktura - ,

ObsID: 174754

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

09.01.2019 kl. 13:07

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Gått ras i kjent rasrenne over tunell. FV868 Furuflaten - Pollfjellet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

9. jan 13:11 (+01:00) - 8. jan 13:11 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NØ. Mellom 1100 moh og 1000 moh Gjelder Fv868 Furuflaten - Pollfjellet, Gått over tunell

ObsID: 174753

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

09.01.2019 kl. 13:05

61 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Lavangsdalen (0moh) kl 13:05 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. EV8 Lavangsdalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174752

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

09.01.2019 kl. 12:57

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Mælen (0moh) kl 12:57 2 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. FV868 Mælen - Akenes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174748

Lyngen / Tromsø

Snø

08.01.2019 kl. 22:15

492 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  nilscf Kommentar:  Fint skiføre med mye jevnt vindpakket snø.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 3 m/s fra N ↓ 30% skyer Rolig fint vintervær.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Over skoggrensa er all nysnøen vindpåvirket. 10-40 cm vindpakket snø oppå mildværskare fra søndag. Nytt skarelag syntes å ha god binding til underlag.

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Stort snøfall de siste dagene er vindpakket. Tykke lag oppå mildværsskare fra søndag. 20-40 cm lag. Tynnere på rygger og noen steder avblåst til isskare bl.a. ved toppen 871 moh. Tynne skare lag på isskare var godt bundet til isskare 1 cm (gled ikke ut).

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 174649

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

08.01.2019 kl. 14:50

8 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Holmbuktura (0moh) kl 14:51 22 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Iflg Varsom. FV293 Holmbuktura - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Ferske skred

Skredaktivitet

8. jan 14:55 (+01:00) - 7. jan 14:55 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst V. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv293 Holmbuktura - ,

ObsID: 174609

Lyngen / Lyngen

Snø

08.01.2019 kl. 13:33

434 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  Ingen skarlag her. Kram snø ved 1F.

Tester

ECTPV@40cmQ3 Dårlig svagt lag av nysnö

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 700 moh Naturlig aktivitet i renner som foljd av snøfallet.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 300 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Bygevær med vind og snø. Over tregrense er snø bundet myk på stedvis et svakt lag av nysnø. Ingen drønn er observert. I skogen er snøen våt under nysnøen. Har ikke vært høyt nok for å studere ev rim men synes godt at det kan være med som et skredproblem. mildvær og vind fra S kan gi svekket snødekke kring tregrense torsdag samt flytte snø mot nordvendte heng over det. risk for middels store naturlig utløste skred her. Helt enig.

ObsID: 174583

Lyngen / Lyngen

Snø

08.01.2019 kl. 13:20

435 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Patrik@ObsKorps Kommentar:  F symmetri rundt ett pennhårt 4cm skarelag. Just over tregrense

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 174576

Lyngen / Lyngen

Snø

08.01.2019 kl. 12:46

376 moh

Patrik@ObsKorps (****)

Vær

Snø 0 °C 9 m/s fra V → 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I skogen ca 20. Over tregrensa stor vindtransport

ObsID: 174568

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

08.01.2019 kl. 10:25

61 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. EV8 Lavangsdalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174533

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

08.01.2019 kl. 09:59

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Mælen (0moh) kl 09:59 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. FV868 Mælen - Akenes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174527

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

08.01.2019 kl. 09:45

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -7 °C Furuflaten (1100moh) kl 09:48 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ikke rette vindretning for skred selv om det er kommet en del snø. FV868 Furuflaten - Pollfjellet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 174521

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.01.2019 kl. 09:34

10 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall siste døgn.. FV52 Sjursnes - Reiervika er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Fortsatt snøfall .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 174519

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

08.01.2019 kl. 09:17

8 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Holmbuktura (0moh) kl 09:19 22 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk i øyeblikket.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vindretning og stort snøfall,holdes stengt,ny vurdering kl 14. FV293 Holmbuktura - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 174515

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.01.2019 kl. 19:12

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør siste 12 timer og vil fortsette utover natta,. FV293 Holmbuktura - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Besluttet nattestengt fra kl 23:00.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 174469

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.01.2019 kl. 12:47

8 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Holmbuktura (0moh) kl 12:56 2 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. FV293 Holmbuktura - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174436

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.01.2019 kl. 12:42

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Furuflaten (0moh) kl 12:42 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området, 3 dager med mildvær etterfulgt med - grader siste døgn. FV868 Furuflaten - Pollfjellet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174429

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.01.2019 kl. 12:39

61 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Lavangsdalen (0moh) kl 12:39 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. EV8 Lavangsdalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev8 Lavangsdalen - ,

ObsID: 174428

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.01.2019 kl. 12:06

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Mælen (0moh) kl 12:06 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snøen har satt seg etter høye temprature siste 3 dager. FV868 Mælen - Akenes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174421

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org