Snøskredvarsel for Lyngen mandag 07.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Store ustabile fokksnøflak kan lett løses ut og vedvarende svakt lag kan trigges. Det er fare for naturlig utløste skred.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildværet søndag ventes å fukte snødekket nokså høyt og mildværsgrensen kan gå så høyt som 800-1000 moh kortvarig. Det er trolig kommet mye nysnø i kombinasjon med vind, så det ventes å ha vært stor pålagring i leheng. Påfyll av mye snø og sterk vind fra SV-V vil føre til at det dannes nye ustabile fokksnøflak i leformasjoner vendt mot NØ-Ø. Skredfaren vil holde seg på 3 - betydelig. Faren for natulig utløste skred vedvarer. Situasjonen er svært kompleks og det anbefales å være konservativ i valg av terreng.
Før helgen var det mildvær og vind og det dannet seg en skorpe på 3-5 cm øverst i snødekket opp til 500-600 moh. Mildværet har vært relativt kortvarig og uten mye regn, så fuktigheten har stort sett ikke trengt lenger ned i snødekket. Søndag formiddag er det igjen mildt i regionen og det er ventet plussgrader høyt til fjells, men temperaturen skal synke utover kvelden. I høyfjellet er snødekket ujevnt fordelt etter perioder med kraftig vind og det er mye snø i leområder.
Det har blitt observert et nedsnødd rimlag i regionen før jul, som nå er aktivt i Indre Troms. Laget ble igjen observert ved Fagerfjellet lørdag ettermiddag.
Satelittbilder fra SatSkred viser at det har gått flere store skred i regionen i løpet av lørdag.
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-6 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Synkende snøgrense, 100 meter om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til mandag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.01.2019 kl. 19:12

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør siste 12 timer og vil fortsette utover natta,. FV293 Holmbuktura - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Besluttet nattestengt fra kl 23:00.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 174469

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.01.2019 kl. 12:47

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. FV293 Holmbuktura - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Holmbuktura (0moh) kl 12:56 2 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 174436

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.01.2019 kl. 12:42

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området, 3 dager med mildvær etterfulgt med - grader siste døgn. FV868 Furuflaten - Pollfjellet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Furuflaten (0moh) kl 12:42 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 174429

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.01.2019 kl. 12:39

61 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. EV8 Lavangsdalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Snø -1 °C Lavangsdalen (0moh) kl 12:39 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev8 Lavangsdalen - ,

ObsID: 174428

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

07.01.2019 kl. 12:06

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snøen har satt seg etter høye temprature siste 3 dager. FV868 Mælen - Akenes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Mælen (0moh) kl 12:06 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 174421

Lyngen / LYNGEN

Snø

06.01.2019 kl. 15:08

427 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat I lavlandet er snøen nøytralisert av mildvær, manfinner ingen lagdrling, og observere ingen fareteg, FG vurderes som liten. Høyere oppe er snøen tørrere og mer vindpåvirket, og FG i høyden vurderes å være høyere. FG settes derfor til 2. Fortsatt mildvær og regn, snø i høyden, vil holde lav FG i lavlandet, og høyere i høyden. Vanskelig å vurdere helhetsinntrykket uten gode observasjoner fra høyden. Kan ikke utelukke at det finnes rim, men anser det som lite utbredt.

Faretegn

Ingen faretegn observert God sikt.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 1000 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Våt løssnø Fuktig Snødekkehardhet: kram Generelt lite snø, flere runder med varme og frost. Høye temperaturer og lett regn har nøytralisert snøen opp til 7-800moh.

Tester

ECTX God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ, Ø over 1000 moh Regn opp til minst 800, littnysnø i høyden som Jan gi problemer i utsatte leheng.

Vær

Yr 7 °C 7 m/s fra V → 80% skyer Høyt skydekke, tidvis lett regn.

Skredaktivitet

6. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

40 cm 4F RG 0 mm/0 mm M Ikke så mye å melde, ingen lagdelinger, gamle skadeleg er oppløst, ingen kantkorn eller rim. Generelt lite snø, og den er kram. Må høyere opp for å finne lagdelt snø.

ObsID: 174314

Lyngen / TROMSØ

Snø

06.01.2019 kl. 14:35

862 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  nilscf Kommentar:  Isskare ved toppunkt, men det er slik over 750 moh.

Snødekke

140 cm totalt 0 cm nysnø Nysnøgrense på 900 moh Skare 1 cm Isskare over 750 moh. Snø under 500 moh fuktig. Over 500 moh er bare 5-10 cm øverst fuktig. Over 750 moh fryser regn/sludd på bakken.

Vær

Sludd 1 °C 12 m/s fra SV ↗ 100% skyer Temp +6 i lavlandet, +3 ved, 600 moh

ObsID: 174323

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

06.01.2019 kl. 14:22

8 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. FV293 Holmbuktura - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i området.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 4 °C Holmbuktura (0moh) kl 14:23

ObsID: 174309

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

06.01.2019 kl. 14:14

61 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i området. EV8 Lavangsdalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i området.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 3 °C Lavangsdalen (0moh) kl 14:19

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev8 Lavangsdalen - ,

ObsID: 174308

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

06.01.2019 kl. 14:02

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snølag har satt seg i mildværet,ellers lite snø. FV868 Mælen - Akenes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Vær

Regn 5 °C Mælen (0moh) kl 14:03

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv868 Mælen - Akenes,

ObsID: 174304

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

05.01.2019 kl. 18:32

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt,lite nedbør siste døgn. FV868 Mælen - Akenes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 3 °C Mælen (0moh) kl 18:33

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv868 Mælen - Akenes, Stabilt,lite nedbør siste døgn

ObsID: 174199

Lyngen / TROMSØ

Snø

05.01.2019 kl. 15:30

729 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  nilscf Kommentar:  Som forventet mange fokksnølag, men gode bindinger mellom lag med et unntak: Et lag med rimkrystaller ca 50 cm ned i snødekket et svakt lag som lag over kan gli på.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket hard Tørr Store områder med vindpakket hard og vindpakket myk snø. Jevne flater og flotte skiforhold

Vær

Snø -1 °C 5 m/s fra S ↑ 100% skyer Lett snøvær med litt vind. Rolig vær. Noe tåke.

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 174205

Lyngen / TROMSØ

Snø

05.01.2019 kl. 15:00

427 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  nilscf Kommentar:  Snøprofil. Blokker løste ikke lett ut. Gode bindinger.

Skredfarevurdering

2 Moderat

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh Vindpakket myk Tørr Mye vindpakket myk og hard på forhøyninger i terrenget.

Vær

Snø 0 °C 3 m/s fra S ↑ 90% skyer Rolig vær med lette byger.

ObsID: 174203

Lyngen / TROMSØ

Snø

04.01.2019 kl. 12:36

545 moh

Snømann (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt mye stabil snø, men har vært en del vindtransport så fokksnø kan være et problem på utsatte steder. Stoppet på 500 og begrenset sikt til å vurdere noe høyere opp.

Faretegn

Ingen faretegn observert En del vindtransportert snø, men denne virker å ha stabilisert seg

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Ikke gitt Gikk bare til 500 meter. Snøen er generelt stabilt, men kan være mulig å løse ut skred hvor fokksnøen har lagt seg over glatt skare. Vi fikk ikke ut noen testheng.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 100% skyer En god del nysnø/vindtransportert snø. Tynt skarelag fra 0 - 500 meter, porøst og forventes ikke å bli noe problem.

ObsID: 173977

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:54

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -4 °C Furuflaten (1100moh) kl 10:55 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 173949

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:49

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -1 °C Holmbuktura (100moh) kl 10:50 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 173945

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:47

61 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev8 Lavangsdalen - ,

ObsID: 173939

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:27

14 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nedbørsmengde og tempratur siste døgn. FV868 Mælen - Akenes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C Fv 868 (1100moh) kl 10:28 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 173924

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org