Snøskredvarsel for Lyngen fredag 04.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det har samlet seg fersk fokksnø over mildværgrensen.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildværet og den kraftige vinder fra torsdag ventes å danne ferske ustabile fokksnøflak i leformasjoner rundt NØ retning. Disse vil begynne å stabilisere seg når uværet har passert, og skredfaren vil avta til faregrad 2 - moderat utover dagen. Under mildværgrensen vil snødekket trolig være uten spenninger og stabilt.
I løpet av de siste dagene har det kommet 20-40cm med nysnø som er tilgjengelig for vindtransport. Over tregrensa er snøen påvirket av vind fra varierende retning, stedvis er det dannet hard fokksnø og det kan være avblåst og skare på enkelte rygger. Torsdag er det mildvær og snøoverflaten i lavlandet vil bli våt.
Torsdag formiddag meldes det om 10cm snøfall siste 12 timer og snøfokk i Sjursnes.
20 - 25 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-14 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Økende nedbør og snøgrense om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-10 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / TROMSØ

Snø

04.01.2019 kl. 12:36

545 moh

Snømann (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 100% skyer En god del nysnø/vindtransportert snø. Tynt skarelag fra 0 - 500 meter, porøst og forventes ikke å bli noe problem.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Ikke gitt Gikk bare til 500 meter. Snøen er generelt stabilt, men kan være mulig å løse ut skred hvor fokksnøen har lagt seg over glatt skare. Vi fikk ikke ut noen testheng.

Faretegn

Ingen faretegn observert En del vindtransportert snø, men denne virker å ha stabilisert seg

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt mye stabil snø, men har vært en del vindtransport så fokksnø kan være et problem på utsatte steder. Stoppet på 500 og begrenset sikt til å vurdere noe høyere opp.

ObsID: 173977

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:54

moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Furuflaten (1100moh) kl 10:55 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173949

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:49

8 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Holmbuktura (100moh) kl 10:50 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 173945

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:47

61 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev8 Lavangsdalen - ,

ObsID: 173939

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

04.01.2019 kl. 10:27

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Fv 868 (1100moh) kl 10:28 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nedbørsmengde og tempratur siste døgn. FV868 Mælen - Akenes er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

ObsID: 173924

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 14:41

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og temperaturstigning. Minkende skredfare neste døgn: Snøfall avtar og temperaturer blir lavere.

ObsID: 173830

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 14:29

8 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 1 °C Holmbuktura (100moh) kl 14:36 15 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall . FV293 Holmbuktura - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Snøfall avtar og tempratur blir lavere.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv293 Holmbuktura - , Lite snø i området ennå

ObsID: 173828

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 13:41

moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Furuflaten (1100moh) kl 14:27

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall siste døgn,ugunstig vindretning SSV . FV868 Furuflaten - Pollfjellet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Skredfare.

ObsID: 173825

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

03.01.2019 kl. 10:53

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Sjursnes (0moh) kl 10:54 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). På grunn av relativt store snømengder siste 5 dagene og økt vind i dag . FV91 Russevanka - Breivikeidet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Med økt snøtransport pga. Vind, og mildere vær med regn blir belastningen større på eventuelle svake lag..

ObsID: 173773

Lyngen / LYNGEN

Snø

02.01.2019 kl. 14:01

333 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -5 °C 3 m/s fra S ↑ 80% skyer Etter siste snøfall i natt har det vært stille og kaldt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Ca 40cm der vind ikke har tatt.

Tester

ECTN22@40cmQ3 God

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Gammelt snødekke er tint og gjengrodde, generelt tynt og lite, nå nedsnødd med opp til 40cm tørr nysnø. Over tregrensa er det mer vind, men fortsatt mye snø tilgjengelig for transport.

Skredfarevurdering

2 Moderat Gammel snø er stabil, ny snø ligger på skarelag, men virker å binde seg godt. Mye snø tilgjengelig for transport. Ingen faretegn bortsett fra nysnø. Vi vil få fokksnø i høyden, med skavldannelse. I lavlandet kan det komme regn og mildvær. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt opp til ca 800moh.

Snøprofil

3 lagdelinger observert 9 temperaturpunkter observert

ObsID: 173642

Lyngen / TROMSØ

Snø

01.01.2019 kl. 16:00

713 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  nilscf Kommentar:  Løssnø er blåst vekk. Tynn mildværskare holder snø ellers mest på plass. 30-40 cm løssnø blåst bort siste døgn.

Vær

Snø -7 °C 12 m/s fra N ↓ 90% skyer Mye vind over skoggrensa. Noen snøbyger og sterkere vind i byger. Snøfokk.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det meste av løssnø over skoggrensa (ca 400 moh her) er blåst til skare eller lagt på lesider. Svært store fonner på lesider.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

1. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 173469
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.