Snøskredvarsel for Lyngen torsdag 03.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det har samlet seg fersk fokksnø. Naturlig utløste våte snøskred ventes i lavlandet.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra sørvest vil danne store ustabile fokksnøflak i leheng mot NØ, disse flakene vil være lette å løse ut. Fra tidligere er det gamle fokksnøflak også i de andre himmelretningene, men det antas at disse nå trenger større tilleggsbelastning for å utløses. Under ca. 500 moh blir det overgang til regn og det kan gå noen middels store våte flakskred.
I helgen kom det ca. 15-25 cm med snø i fjellet. Under 600 moh ligger snøen oppå et tynt skarelag etter mildvær forrige fredag. Over tregrensa er snøen påvirket av vind fra varierende retning, stedvis helt avblåst på rygger.
Lengre ned i snødekket finnes det skarelag opp til ca. 600-700 moh, og etter en lengre periode med kulde før jul ble det observert begynnende kantkorn rundt dette skarelaget. Foreløpig er det ikke nok utviklet til å utgjøre et tydelig skredproblem.
Onsdag morgen er det observert rundt 15 cm nysnø.
3 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra sørvest om kvelden.
-19 °C til -9 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 - 25 nedbør mm i døgnet.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-14 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Økende nedbør og snøgrense om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 14:41

558 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og temperaturstigning. Minkende skredfare neste døgn: Snøfall avtar og temperaturer blir lavere.

ObsID: 173830

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 14:29

8 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall . FV293 Holmbuktura - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Snøfall avtar og tempratur blir lavere.

Vær

Snø 1 °C Holmbuktura (100moh) kl 14:36 15 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv293 Holmbuktura - , Lite snø i området ennå

ObsID: 173828

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snø

03.01.2019 kl. 13:41

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall siste døgn,ugunstig vindretning SSV . FV868 Furuflaten - Pollfjellet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Skredfare.

Vær

Snø -4 °C Furuflaten (1100moh) kl 14:27

ObsID: 173825

Lyngen / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

03.01.2019 kl. 10:53

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). På grunn av relativt store snømengder siste 5 dagene og økt vind i dag . FV91 Russevanka - Breivikeidet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Med økt snøtransport pga. Vind, og mildere vær med regn blir belastningen større på eventuelle svake lag..

Vær

Snø -1 °C Sjursnes (0moh) kl 10:54 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 173773

Lyngen / LYNGEN

Snø

02.01.2019 kl. 14:01

333 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN22@40cmQ3 God

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Ca 40cm der vind ikke har tatt.

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Gammelt snødekke er tint og gjengrodde, generelt tynt og lite, nå nedsnødd med opp til 40cm tørr nysnø. Over tregrensa er det mer vind, men fortsatt mye snø tilgjengelig for transport.

Skredfarevurdering

2 Moderat Gammel snø er stabil, ny snø ligger på skarelag, men virker å binde seg godt. Mye snø tilgjengelig for transport. Ingen faretegn bortsett fra nysnø. Vi vil få fokksnø i høyden, med skavldannelse. I lavlandet kan det komme regn og mildvær. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -5 °C 3 m/s fra S ↑ 80% skyer Etter siste snøfall i natt har det vært stille og kaldt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt opp til ca 800moh.

Snøprofil

40 cm F PP 0 mm/0 mm D, 0,5 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 30 cm 4F MF 0 mm/0 mm D -7 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,5 °C @ 70 cm

ObsID: 173642

Lyngen / TROMSØ

Snø

01.01.2019 kl. 16:00

713 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  nilscf Kommentar:  Løssnø er blåst vekk. Tynn mildværskare holder snø ellers mest på plass. 30-40 cm løssnø blåst bort siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det meste av løssnø over skoggrensa (ca 400 moh her) er blåst til skare eller lagt på lesider. Svært store fonner på lesider.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -7 °C 12 m/s fra N ↓ 90% skyer Mye vind over skoggrensa. Noen snøbyger og sterkere vind i byger. Snøfokk.

Skredaktivitet

1. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 173469

Lyngen / LYNGEN

Snø

31.12.2018 kl. 12:29

329 moh

svmo (Ukjent)

Snødekke

80 cm totalt 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

ObsID: 173349

Lyngen / TROMSØ

Snø

31.12.2018 kl. 12:09

436 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms Kommentar:  Snøfordeling på Middagsaksla fra toppryggen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snødekke

15 cm totalt Vindpakket myk Mye løssnø i skogen. Over skoggrensen er det avblåst på ryggene, med lett vindpakka snø i forsenkninger.

Vær

-8 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer

ObsID: 173389

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org