Snøskredvarsel for Lyngen onsdag 02.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Unngå leområder hvor det har samlet seg fokksnø. Vedvarende svake lag kan være tilstede i snødekket, disse er lettest å påvirke der snødekket er tynt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det blir jevnt med påfyll av litt snø både tirsdag og onsdag. I kombinasjon med vind fra nordlig retning vil dette bygge opp ferske fokksnøflak i sørvendte heng og det forventes at det vil være lett å løse ut middels store skred. Sist helg kom det er godt påfyll av snø i fjellet med tidvis kraftig vind fra varierende retning, det kan derfor være gamle fokksnøflak til stede i alle himmelretninger, men det antas at det trengs større tilleggsbelastning for å løse ut disse. Vær oppmerksom på at det opp til ca. 800 moh kan være vedvarende svake lag til stede i snødekket, men tilstedeværelsen og betydningen av disse lagene er svært usikker.
I helgen kom det ca. 15-25 cm med snø i fjellet. Under 600 moh ligger snøen oppå et tynt skarelag etter mildvær forrige fredag. Over tregrensa er snøen påvirket av vind fra varierende retning, stedvis helt avblåst på rygger. Lengre ned i snødekket finnes det skarelag opp til ca. 600-700 moh etter mildvær og gjenfrysning tidligere i vinter. Stedvis i høyden kan denne skaren ha tørket ut etter langvarig kulde før snøfallet i jula.
Etter en lengre periode med kulde før jul ble det observert begynnende kantkorn over skarelag opptil ca 800 moh, foreløpig er det ikke nok utviklet til å utgjøre et tydelig skredproblem.
5 - 7 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra nord., endring til frisk bris fra nord om kvelden.
-16 °C til -8 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra sørvest om kvelden.
-19 °C til -9 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lyngen / LYNGEN

Snø

02.01.2019 kl. 14:01

333 moh

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN22@40cmQ3 God

Vær

Snø -5 °C 3 m/s fra S ↑ 80% skyer Etter siste snøfall i natt har det vært stille og kaldt.

Skredaktivitet

2. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt opp til ca 800moh.

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Gammelt snødekke er tint og gjengrodde, generelt tynt og lite, nå nedsnødd med opp til 40cm tørr nysnø. Over tregrensa er det mer vind, men fortsatt mye snø tilgjengelig for transport.

Skredfarevurdering

2 Moderat Gammel snø er stabil, ny snø ligger på skarelag, men virker å binde seg godt. Mye snø tilgjengelig for transport. Ingen faretegn bortsett fra nysnø. Vi vil få fokksnø i høyden, med skavldannelse. I lavlandet kan det komme regn og mildvær. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Ca 40cm der vind ikke har tatt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 1 - Små Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 1 - Små Noen bratte heng N, NØ

Snøprofil

40 cm F PP 0 mm/0 mm D, 0,5 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm D, 30 cm 4F MF 0 mm/0 mm D -7 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm, -1 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,5 °C @ 70 cm

ObsID: 173642

Lyngen / TROMSØ

Snø

01.01.2019 kl. 16:00

713 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  nilscf Kommentar:  Løssnø er blåst vekk. Tynn mildværskare holder snø ellers mest på plass. 30-40 cm løssnø blåst bort siste døgn.

Vær

Snø -7 °C 12 m/s fra N ↓ 90% skyer Mye vind over skoggrensa. Noen snøbyger og sterkere vind i byger. Snøfokk.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Det meste av løssnø over skoggrensa (ca 400 moh her) er blåst til skare eller lagt på lesider. Svært store fonner på lesider.

Skredaktivitet

1. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 173469

Lyngen / LYNGEN

Snø

31.12.2018 kl. 12:29

329 moh

svmo (Ukjent)

Snødekke

80 cm totalt 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

ObsID: 173349

Lyngen / TROMSØ

Snø

31.12.2018 kl. 12:09

436 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms Kommentar:  Snøfordeling på Middagsaksla fra toppryggen

Vær

-8 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer

Snødekke

15 cm totalt Vindpakket myk Mye løssnø i skogen. Over skoggrensen er det avblåst på ryggene, med lett vindpakka snø i forsenkninger.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 173389

Lyngen / LYNGEN

Snø

30.12.2018 kl. 17:22

636 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Er vindstille under 600moh. Bra trøkk på vinden i høyden. Tross bra med snø i går er fjellet i høyden rensket.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 5 m/s fra NV ↘ 90% skyer Roligere vær i dag.

Skredaktivitet

30. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

40 cm totalt Lett snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredfarevurdering

2 Moderat I leheng bør man være varsom også under tregrensen der snøen har blitt flytter. Var mye lokal forflytning av snø i går ettermiddag, spesielt områder hvor nordvesten tar. Ellers virket snødekket traust i det lille området jeg fikk gått gjennom. I området er det lite snø tilgjengelig for transport. Om varslet mildvæ slår til er det viktig å følge med 0-grensen. Varslet faregrad er for høy I dette området er faregraden for høy. Går ut fra over mildværsgrensen (800 moh?) at forholdene er mer potente.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gikk med god sikt i dag. Ingen naturlig utløste skred, ingen drønn snødekkket er stort sett stabilt. Har nok sammenheng med at det i går var mildvær og regn opp til 7-800 moh før temperaturen falt og det kom kraftig vest-nordvest med snøbyger. Under 700 virker det stabilt.

ObsID: 173254

Lyngen / TROMSØ

Snø

30.12.2018 kl. 15:15

821 moh

J-E Nysæther (Ukjent)

Vær

fra SV ↗

Skredaktivitet

30. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

Nysnøgrense på 0 moh Mildværsskare opp til 550moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Oppsprekking rundt ski, ingen drønn. Testa noen små nordvendte heng/skavler, sklei ut, men var lite støtte under

ObsID: 173239

Lyngen / TROMSØ

Snø

30.12.2018 kl. 13:07

704 moh

birgitrustad (****)

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra V →

Snødekke

Kjente mildværsskaren under siste snøfall opp til 600 MOH. Fra skoggrensen og opp vindpåvirket snø, men myk snøoverflate (4F-1F).

Faretegn

Ingen faretegn observert Kun oppsprekking rundt ski. Så sørsiden av tinden, så ingen skred.

ObsID: 173212

Lyngen / TROMSØ

Snø

30.12.2018 kl. 10:53

400 moh

birgitrustad (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  birgitrustad

Snødekke

Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Ser at det blåser og har blåst i høyden

ObsID: 173175

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org