Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen søndag 28.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Mildvær og regn kan føre til noen naturlig utløste våte skred. Unngå utløpsområder.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temaet for søndagen vil være våt snø og det ventes milde temperaturer og nedbør som regn. Enkelte naturlig utløste våte skred kan forekomme og glideskred kan løsne. Men skredaktiviteten er avtagende.
Mildvær har satt sitt preg på snødekket og under 300 moh er det nå mange steder barmark.
Kantkorn-/rimlaget som har lagd trøbbel siste tiden er i ferd med å bli ødelagt av mildværet. Over mildværsgrensen kan det dog like vel være tilstede.
Det er i hele regionen observert våte flakskred og noen våte skred har nådd vei.
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-5 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i øst.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-1 °C til 4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

26.02.2021 kl. 13:16

538 moh

Vegard@Obskorps (***)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Vegard@Obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Vegard@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@44cmQ2 Går på kant over skare. Middels lette slag.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Kantkornet / rimet er fuktet. Men bryter lett og glatt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kantkornet over skare er fortsatt tilstede. Bryter lett og glatt. Viser Dårlig forplantningsevne på ect. Overliggende lag er hardt og bærende. Fuktig. Kantkornet er fuktet og vil rundes mer og mer. Nysnø fester seg godt på gammelt/vått underlag Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

2 cm 4F DF M, 10 cm 4F MF M, 3 cm 1F MF W, 10 cm 1F MF M, 3 cm K MFcr M, 5 cm 4F FC/MFsl Kankorn fuktet og avrundes, 30 cm P MFcr M Det har trengt fukt gjennom hele snodekket.

ObsID: 258061

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

26.02.2021 kl. 12:45

444 moh

Vegard@Obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vegard@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Vegard@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vegard@Obskorps Kommentar:  Dreneringsriller

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Våte løssnøskred strl 1 og 2 . Lite skredaktivitet på det vedvarende svake laget.

Vær

Regn 0 °C fra NV ↘ 80% skyer Lokale små byger. Nedbør som snø over 300.

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen (+01:00) Sørpeskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Flere sørpeskred i forbindelse med bekkedaler

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Fuktig Våt og løs snø opptil 300. Fastere men fuktig over dette. Dreneringsriller opp til 450 moh. 2 cm nysnø som fester seg godt til gammelt snødekke

ObsID: 258028

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

26.02.2021 kl. 11:25

759 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Snøbyger
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N/NV
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S/SV
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Tildels moderat/kraftig snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Snøbyger og lavt skydekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Noe snø mot toppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  ...og mye stein som stikker frem nå
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Skarelag, men ikke bærende
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 15 av 16 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 16 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fra 400moh og oppover.

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye vann i snøen opp til cirka 300moh, deretter avtagende. Men fortsatt fuktig snødekke på 760moh.

Tester

LBT@30cmQ1 Ett lett slag mot snøpakken.

Skredproblem

Våte løssnøskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 300 moh og 0 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Vær

Snø -3 °C 7 m/s fra NV ↘ Regnbyger ved havet, snøbyger fra cirka 350moh.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er nå fuktig til i hvertfall 800moh, med noe mulighet for våte løssnøskred under skoggrensa. Generelt labre snømengder i fjellet, men vær ekstra oppmerksom på nedføyket løs nysnø over skoggrensa (økende skredproblem fra 500-600moh). Redusert stabilitet/økt skredfare som følge av økt vind/nedbør de neste dagene. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Kraftig redusert snødekke både over og under snøgrensa som følge av de siste dagers regnbyger fra sør. Skiføret er foreløpig i stor grad en saga blott opp til langt over tregrensa. Under tregrensa er snødekket godt fuktig helt til bakken, med cirka 1cm nysnø som allerede er gjennomfuktet. Over tregrensa avtar fuktigheten, men selv på 760moh er snødekket fuktig helt ned til bakken. Øverst lagdelt tørr fokksnø, i midten fuktige smelteformer (MF) og nederst fuktig skarelag (MF). Nysnø omdannes raskt til fokksnø i vinden.

Snøprofil

30 cm F RG D, 1 cm F PP D Hele laget, 10 cm F MF/RG M, 59 cm P MF D, 30 cm P-K MF M

ObsID: 258062

Lofoten og Vesterålen / D1893(CLA30) Vinterdrift Lofoten Øst 2014-2020

Snø

25.02.2021 kl. 14:50

25 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Skredaktivitet

25. feb 15:01 (+01:00) - 24. feb 15:01 (+01:00) Sørpeskred 2 - Middels. Naturlig utløst NØ. Under 100 moh Gjelder Fv7638 Straumnes - Jordnes, Gjelder FV 7630 ved Raften.

ObsID: 257875

Lofoten og Vesterålen / D1893(CLA30) Vinterdrift Lofoten Øst 2014-2020

Snø

25.02.2021 kl. 14:50

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 4 °C Kleppstad - Gullesfjord (200moh) kl 14:50

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn og vannføring i bekker og elver. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 257876

Lofoten og Vesterålen / D1891(CLA30) Vinterdrift Lofoten Vest 2014-2020

Snø

25.02.2021 kl. 14:43

34 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 4 °C Storeidet - Å (200moh) kl 14:46

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør og rask smelting av snø i fjell og terreng. FV7594 Napp - Myrland er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

25. feb 14:49 (+01:00) - 24. feb 14:49 (+01:00) Sørpeskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Under 100 moh Gjelder Fv7594 Napp - Myrland,

ObsID: 257871

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org