Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen onsdag 27.01.2021

1
Liten
Publisert:

Unngå bratt terreng som har samlet ny og gammel fokksnø. Skred kan løses ut av en person og konsekvensene av selv små skred kan være store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Noe nedbør lengst sør i regionen har skapt små nysnøflak som må tas hensyn til. Nysnøflakene ventes å ha samme utbredelse som fokksnøflak skapt av ekstremværet Frank. "Frankflaka" har lagt seg over glatt skare og kantkorn i avgrensa områder, hovedsakelig i vest- og nordvendt terreng. En enkelt person kan løse ut små skred og i noen områder med nok snø kan skredene muligens nå str. 2. Skredproblemet vil være til stede i terrengfeller og større sammenhengende snøfelt som kan være interessante å ferdes i på ski eller på beina. Mengden snø i terrenget gjør at skredstørrelsen er begrenset, men konsekvensene av et skred kan likevel være store med mye oppstikkende steiner og bart terreng.
I sørlige deler av regionen kom det tirsdag 5-15 cm nysnø. Kraftig vind fra sørøst den siste perioden har flyttet det som var av tilgjengelig løs snø til avgrensa og definerte vest og nordvendte leområder. Øst- og sørvendt terreng samt rygger, knauser og andre oppstikkende formasjoner er stort sett avblåst eller har skare. Det er fortsatt svært lite snø for årstiden i regionen. I praksis er det ikke skiføre.
Spredte fokksnøflak skapt av "Frank" ligger mange steder på glatt skare og eller kantkorn. 25.01 ble det observert nedføyka rimkrystaller og velutvikla overflaterim ved Skredtinden i Sortland. Det finnes kantkornlag dypere i det generelt skjørt oppbygde snødekket. Lagene kan tas med i betraktning, men regnes for øyeblikket ikke som et skredproblem.
24.01 ble det observert rimkrystaller på hardt underlag og begynnende kantkorndannelse under fokksnøen i leområder i Vågan.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-15 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Sørøst frisk bris i utsatte områder. Kan hende snøbyger lengst sør i Lofoten

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-15 °C til -5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Av og til østlig frisk bris utsatte steder. Nedbør eventuelt bare lengst sør i Lofoten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

26.01.2021 kl. 12:24

moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  JonasD@Obskorps

Notater

Ser ut som vest-lofoten fikk påfyll. Så ikke det komme.

ObsID: 251934

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

25.01.2021 kl. 10:56

700 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NV
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ/Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NV
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Skredtinden, mot S
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Kantkorn@33cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Overflaterim @0cm og tilsynelatende nedføyket overflaterim @2,4cm - 600moh. Størrelse 4mm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Overflaterim - 700moh. Størrelse 6mm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 14 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

LBT@3cmQ1 Middels+ belastning.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket består av store flater med hard skare. Fokksnøen ligger ujevnt fordelt over dette, og er mange plasser steinhard. Fokksnøen viste liten/ingen evne til forplantning. Til tross for kantkorn i snødekket, så fremstår snødekket som porøst og uten evne til forplantning. Videreutvikling av kantkorn. Varslet faregrad er for høy

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Svært lite snø i regionen, med mest i øst. Snødekket er preget av kaldt og klart vær. Fokksnø i lesider på 300moh, men hyppigere og større områder med fokksnø over skare fra 500moh. En del plasser er fokksnøen svært hard (P/K). Overflaterim og tilsynelatende nedføyket overflaterim observert fra 500moh (størrelse 2mm) og til toppen (størrelse 6mm). Kantkorn er nå mer velutviklet halvveis ned i snødekket. Stabilitetstest viser god binding i snødekket. Ingen skytende sprekker.

Vær

Ikke nedbør -11 °C 4 m/s fra Ø ← 5% skyer

Snøprofil

0,4 cm F SH 4 mm D, 2 cm P RG 0 mm D, 5 cm 4F/4F SH/RG 2 mm/0 mm D, 0,3 cm I IF D, 10 cm P MFpc D, 5 cm 1F RGxf 3 mm D, 5 cm P MFpc D, 5 cm 4F FC 3 mm D Hele laget, 19,3 cm K MFpc D -11,5 °C @ 0 cm, -12 °C @ 7 cm, -11,2 °C @ 12 cm, -9,6 °C @ 17 cm, -6 °C @ 27 cm, -4,6 °C @ 37 cm, -3,4 °C @ 52 cm

ObsID: 251782

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

24.01.2021 kl. 11:31

404 moh

espen@msmg.org (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  espen@msmg.org Kommentar:  Generelt lite snø mange steder i Lofotens fjellverden.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  espen@msmg.org Kommentar:  Lett harde fokksnøflak over nysnø med begynnende kantkorndannelse i underkant
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  espen@msmg.org Kommentar:  Overflaterim på hard overflate
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  espen@msmg.org Kommentar:  Fokksnøfalk med overflaterim og begynnende kantkorndannelse på undersiden.

Faretegn

Ferske sprekker Begrenset til de veldig få steder det finnes fokksnøflak.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, S, SV, V, NV over 400 moh Veldig begrenset lokal utbredelse. I områder det har vært vind. Begynnende kantkrondannelse i under fokksnøflakene.

Snødekke

15 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 5 moh Rim på hardt underlag Tørr Generelt veldig lite snø. Varierende snøoverflate; fra dominerende nesten snøfritt til tynt skarelag i lavere områder; høyere opp veksling mellom hardere skarelag, fokksnøflak av varierende hardhet og med litt ubunden snø i beskyttede partier.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s 30% skyer Lettskyet; kaldt

Notater

Begynnende dannelse av overflaterim i høyden. Antydning til begynnende kantkorndannelse funnet under 3-5 cm tykke fokksnøflak på observasjonspunkt.

ObsID: 251651

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org