Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen lørdag 16.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Ferske nysnøflak kan ligge over et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det fortsetter med snøbyger, men det ventes verken mye nedbør eller vind. Det vil være lett å løse ut skred i svake lag i snødekket. Områder der ferske nysnøflak ligger på kantkorn og glatt skare er mest utsatt. I isolerte leområder kan snøen også ligge over overflaterim som skaper ustabilitet. Skredfaren vil være størst der bygene de siste par dager har dannet flak i lesider. Vær også oppmerksom på at det kan være mulig å løse ut små flak i eldre fokksnø i andre himmelretninger, på kantkorn eller innad i fokksnøen.
Det har kommet litt nysnø med byger siste de par dager, men generelt er det fortsatt svært lite snø for årstiden. Snøoverflaten består nå mange steder av litt nysnø eller ferske flak som ligger over skare eller hard fokksnø. I isolerte leområder kan det også finnes mykere fokksnøflak under nysnøen. Rygger, knauser og andre oppstikkende formasjoner er stort sett avblåst. Det er spesielt lite snø i ytre deler av regionen, under ca. 500 moh finnes der stort sett ingen såle under nysnøen.
Det er observert kantkorn rundt skare i høyden. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er foreløpig usikkert hvor stor evne laget har til bruddforplantning.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-5 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-6 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til lørdag.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

15.01.2021 kl. 13:17

335 moh

Juha@frivillig (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Juha@frivillig
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Juha@frivillig

Vær

Sludd 2 °C 7 m/s fra NV ↘ 90% skyer Det har kommet 5 cm nysnø med NV vind. Fått snø fester godt i islaget på 370 MOH.

ObsID: 249309

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

15.01.2021 kl. 11:22

638 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Skiføret lar vente på seg...
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Holandsknurren
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Nordvendt fjellside.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  5 cm nysnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  600moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Dårlig sikt mot Hadseløya.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Avrundede korn under skarelag- se snøprofil.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Lite snø, og ingen tegn til kantkornutvikling eller fokksnøproblematikk på 600moh. Antar at observerte kantkorn for knapt en uke siden fortsatt kan være tilstede over 800moh, men dette er ikke dokumentert. Uendret. Varslet faregrad er for høy Snøbygene er beskjedne, vinden likeså. Kantkornutviklingen er ikke dokumentert den siste uken, og den vil i så fall ha begrenset utbredelse på grunn av beskjedne snømengder opp til 800moh.

Tester

Ingen test utført.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV over 800 moh Ikke observert. Antagelse på bakgrunn av tidligere observasjon.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Regnskare opp til 150 moh. Fra 550moh vindpakket myk snø. Beskjedne snømengder, men mest over skoggrensa. I leområder litt mer snødekke. Øverst bestående av lett vindpåvirket delvis omdannet snø (DG), under dette et tykt smeltefryseskarelag (MFcr), nest nederst et lag med avrundede korn og nederst et hardt smeltefryseskarelag.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra NV ↘ 90% skyer Snøbyger i natt, men fra nattmorgenen regn under 150moh.

Snøprofil

5 cm F DF D, 3 cm K MFcr D, 4 cm 4F RG D, 20 cm K-I MFcr D

ObsID: 249319

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

15.01.2021 kl. 11:14

5 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Vær

Regn 2 °C 0 m/s 100% skyer Hei du, nå kommer det faktisk litt nedbør. Ikke store mengder. Legger seg som snø fra 2-300 moh.

ObsID: 249267

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org