Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen fredag 15.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det finnes ferske fokksnøflak, særlig der disse ligger på et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger danner ferske fokksnøflak. Noen steder vil fokksnøflakene legge seg over kantkorn og glatt skare. Her kan det være lett å løse ut middels store skred. Skredfaren vil være størst der bygene treffer. I isolerte leområder kan fokksnøen ligge på overflaterim. Vær oppmerksom på at det enkelte steder kan være mulig å løse ut små flak i eldre fokksnø på kantkorn i andre sektorer, eller innad i fokksnøen.
Torsdag kom det litt nysnø, men generelt er det lite snø for årstiden. Det er spesielt lite snø ytterst i regionen. Under 500 moh er snøen mer eller mindre fraværende de fleste steder, med unntak av siste nysnøen. Snøoverflaten i høyden består stort sett av skare og hard fokksnø. I isolerte leområder kan det finnes mykere fokksnøflak. Rygger, knauser og andre oppstikkende formasjoner er avblåst.
Det er observert kantkorn rundt skaren. Tykkelsen av kantkornlaget varierer og det er foreløpig usikkert hvor stor evne laget har til bruddforplantning.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-8 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-5 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

15.01.2021 kl. 13:17

335 moh

Juha@frivillig (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Juha@frivillig
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Juha@frivillig

Vær

Sludd 2 °C 7 m/s fra NV ↘ 90% skyer Det har kommet 5 cm nysnø med NV vind. Fått snø fester godt i islaget på 370 MOH.

ObsID: 249309

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

15.01.2021 kl. 11:22

638 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Skiføret lar vente på seg...
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Holandsknurren
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Nordvendt fjellside.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  5 cm nysnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  600moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Dårlig sikt mot Hadseløya.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Avrundede korn under skarelag- se snøprofil.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

5 cm F DF D, 3 cm K MFcr D, 4 cm 4F RG D, 20 cm K-I MFcr D

Skredfarevurdering

1 Liten Lite snø, og ingen tegn til kantkornutvikling eller fokksnøproblematikk på 600moh. Antar at observerte kantkorn for knapt en uke siden fortsatt kan være tilstede over 800moh, men dette er ikke dokumentert. Uendret. Varslet faregrad er for høy Snøbygene er beskjedne, vinden likeså. Kantkornutviklingen er ikke dokumentert den siste uken, og den vil i så fall ha begrenset utbredelse på grunn av beskjedne snømengder opp til 800moh.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra NV ↘ 90% skyer Snøbyger i natt, men fra nattmorgenen regn under 150moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

Ingen test utført.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Regnskare opp til 150 moh. Fra 550moh vindpakket myk snø. Beskjedne snømengder, men mest over skoggrensa. I leområder litt mer snødekke. Øverst bestående av lett vindpåvirket delvis omdannet snø (DG), under dette et tykt smeltefryseskarelag (MFcr), nest nederst et lag med avrundede korn og nederst et hardt smeltefryseskarelag.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, V, NV over 800 moh Ikke observert. Antagelse på bakgrunn av tidligere observasjon.

ObsID: 249319

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

15.01.2021 kl. 11:14

5 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Vær

Regn 2 °C 0 m/s 100% skyer Hei du, nå kommer det faktisk litt nedbør. Ikke store mengder. Legger seg som snø fra 2-300 moh.

ObsID: 249267

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

13.01.2021 kl. 13:03

4 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@Obskorps Kommentar:  Vestvågøya som har gode forhold for lave tursko. Ikke fare for å få snø i skoen...

Skredfarevurdering

1 Liten Det er fortsatt tørke i fjellet og utstråling. Unormalt tørt over lengre tid setter sine spor. Kun de aller-aller ivrigste finner sammenhengene snøflekker å sette skiene på. Generelt stabile forhold. Ja, ingen endring i sikte. Sukk...

Skredaktivitet

13. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør -6 °C 4 m/s fra Ø ← 30% skyer Kaldt, klart og tørt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

2 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I helga kom det lite lite dryss med nysnø 3-5 cm som ligger til havnivå. Klassiske snøholdige steder over 500 moh er eneste steder der det ligger lagdelt snø. Her er det harde skare forhold. Ellers er store deler av regionen uten lagdelt snø.

Tester

ECTX

Skredproblem

Må anta at det finnes kantkorn, men er ikke observert og fravær av flak gjør problemet ubetydelig.

ObsID: 248992

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org