Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen tirsdag 12.01.2021

1
Liten
Publisert:

Vær varsom i leområder hvor et svakt lag av kantkorn kan ligge under fokksnø. Ellers generelt stabile forhold. Husk at også små skred kan få store konsekvenser

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er svært lite snø i regionen nå og generelt stabile forhold. Enkelte steder i høyden, der det ligger fokksnø, kan det være mulig å løse ut små skred, særlig der fokksnøen ligger på et vedvarende svakt lag av kantkorn. Husk at selv små skred kan få store konsekvenser nå som det er mye oppstikkende stein i terrenget.
Det er generelt lite snø i regionen. Under 600 moh er snøen mer eller mindre fraværende de fleste steder. I høyden er det mest snø i renner og forsenkinger. Ellers består overflata for det meste av skare etter regn før jul som gikk høyt til fjells.
Det er observert overflaterim og kantkorn høyt i snødekket, men disse vil først utgjøre et problem når det kommer snø.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-11 °C til -3 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-16 °C til -5 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

12.01.2021 kl. 11:59

582 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SV - Mikkeltinden til høyre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SØ- Mikkeltinden
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Stortinden til venstre, Ramntinden til høyre. Skaredekket dominerer.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NV
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SV
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Skare Tørr Lite nytt å melde; beskjeden mengde med hard skare opp til 600moh. Ujevn snøfordeling, med svært lite snø vest i regionen. Antar at stabilt og kaldt vær de siste dagene opprettholder muligheten for kantkorn over 1000moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra Ø ← 95% skyer

Tester

Ingen stabilitetstest utført.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Skredproblem er basert på tidligere observasjon.

Skredfarevurdering

1 Liten Harde skareflekker fra 400moh og lite snø opp til observasjonspunktet. Fortsatt stabilt kaldt vær gir mulighet for vedvarende kantkornproblematikk over 1000moh. Ingen endringer å notere. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

12. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

For lite snø.

ObsID: 248734

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

09.01.2021 kl. 10:41

700 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Løs nysnø under skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Skare Tørr Steinharde skareflekker fra 300moh, og spredte forekomster av snø opp til 500moh. Porøs snø fra 500moh, og økende porøsitet opp til 700moh. Store variasjoner i total snødybde og snøfordeling. På 600moh består snødekket av en kompakt skarepakke, dekket av et porøst lag med smelteformer (MF) og fasetterte avrundede korn (RGxf), og over dette et nedføyket lag med nysnø (PP). Øverst et tynt smeltefryseskarelag (MFcr). Stabilitetstest ikke utført. Snødekket er som nevnt porøst og viser ikke evne til forplantning, men det er grunn til å vær obs på disse forholdene på regionens høyere fjelltopper.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -8 °C 10 m/s fra SØ ↖ 10% skyer

Tester

Ingen test utført.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Begynnende omdanning av kantkorn nær overflaten observert allerede ved 500moh. Snølaget er dekket av skarelag opp til 700moh. Porøst, ikke evne til forplantning på denne høyden.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Svært vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, V, NV over 1000 moh Høyden er satt på grunn av beskjedne snømengder ved lavere høyder.

Skredfarevurdering

1 Liten På 700moh er nedføyket løs nysnø bare dekket av et tynt skarelag. Nedføyket løs nysnø vil først kunne være et skredproblem ved ytterligere pålagring. Begynnende utvikling av kantkorn har gjort snødekket porøst, men snødekket viser foreløpig ingen evne til forplantning. Vær imidlertid obs på at det i høyereliggende terreng kan være større pålagring, og mer aggressiv kantkornutvikling. Kantkornutviklingen fortsetter ved lave temperaturer. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F/F PP/DF 1 mm/0 mm D, 20 cm P MFcl/RGxf 1 mm/0 mm D

ObsID: 248238

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org