Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen mandag 30.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

29.11.2020 kl. 10:55

655 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SØ
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Snø i enkelte lesider, dog begrenset utbredelse og snømengde.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Antydning til påbegynte skavler i nordvendt heng.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Store variasjoner i snømengde.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

29. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Yr 7 °C 9 m/s fra SV ↗ 100% skyer Opphold første del av turen, lett regnbyge startet ved observasjonspunktet.

Skredfarevurdering

1 Liten Telen i marka er fraværende i lavlandet, og elver er fremdeles åpne så høyt som 500 moh. Ikke ski- og trugeføre, selv i høyden. Mest vindtransportert snø i nord- og østvendte lesider lengst øst i Vesterålen. Områdene med snø er begrenset til enkelte lesider, og disse har små snømengder og god stabilitet. Lite/ingen endring de neste dagene. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 100 moh Fuktig Snøoverflaten er fuktig etter nattens regn og består av lag med MF med ulik hardhet.

Skredproblem

Ingen skredproblem observert.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTN God

Snøprofil

20 cm 1F MF 2 mm M, 5 cm K MF 2 mm M, 20 cm P MF 2 mm D-M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 45 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 243108

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org