Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen fredag 27.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

26.11.2020 kl. 12:16

62 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Strandstinden 1076 moh. Bilde mot SØ.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Bilde mot SSV. Middagsfjellet opp til ca 500 moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Skare Tørr

Vær

Ikke nedbør -1 °C 10% skyer Pent, stille vær.

ObsID: 242916

Lofoten og Vesterålen / HADSEL

Snø

26.11.2020 kl. 12:00

700 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  JonasD@Obskorps Kommentar:  Rim på toppen.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  JonasD@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@Obskorps Kommentar:  Område med 'svært' mye snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@Obskorps Kommentar:  Typisk bilde av snødekket under 500 moh.

Skredaktivitet

26. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Noe søkt SP, da det stort sett fravær av problemer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT Bryter ikke.

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Rim på hardt underlag Tørr Snødekket er ujevnt fordelt og fortsatt tynt. Under 500 moh er det flekkvis med skare-såle og ikke lagdeling. Skaren er ru. Over 500 moh er det noe mer sammenhengende snø, men fortsatt begrensete mengder. Enkelte steder er det tidvis godt skiføre, men det er for entusiaster.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 1 m/s fra N ↓ 30% skyer Lite vær, men straks mer på vei. Tilskyene nå på ettermiddagen.

Skredfarevurdering

1 Liten Det er generelt stabile forhold. Under skoggrensen er det svært lite snø og det lille som er igjen frosset skare snø. I høyden ligger det ansamlinger av fuktig-igjen frosset snø. Det har vært svært vekslende temperaturer den siste tiden. Snødekket er ujevnt fordelt og det er kun få områder som har snø nok til å kunne vurderes som utsatt for skred. Det er også svært store regionale forskjeller på snømengdene. Som vanlig mest på Austvågøya og mindre desto lengre vest man kommer. Det er ikke skiføre for folk flest, men for de ivrigste er det faktisk ikke så verst. Vil øke med ny nedbør, men det skal store mengder til før vi er på 'noen heng' og vil derfor være godt innafor 1´rn fremover.

Snøprofil

0,5 cm F SH 2 mm D, 2 cm K MFcr D, 10 cm F/ F-4F DF/RGxf M Et par klare netter har tørket ut snøen noe, men det forsatt fukt igjen., 5 cm K MFcr

ObsID: 242913

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

26.11.2020 kl. 10:29

204 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@Obskorps Kommentar:  Snøfordeling over skoggrensen. Primært MFcr.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  JonasD@Obskorps

Snødekke

Vær

Stille.

ObsID: 242903

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org