Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen lørdag 06.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i løsneområder og utløpsområder for skred. Våte flak- eller løssnøskred kan forekomme. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Relativt høye temperaturer og sol bidrar til stor snøsmelting og det fører til at det er mye vann til stede i snøen. Bindinger svekkes og våte flakskred og løssnøskred kan løsne naturlig i bratte heng. Sannsynligheten øker utover dagen når temperaturen stiger. Mest utsatt er de fjellsider der sola får tak og spesielt rundt bart fjell og i bratte rennesystemer. Vær også forsiktig i potensielle utløpsområder for skred. Det vil også være lett for en skiløper å løse ut våte løssnøskred i bratt terreng. Vær også observant der det er skavler. Disse kan knekke og løse ut skred i fjellsiden under.
Snøen er for det meste våt og drener vannet godt. I høyden mange steder er fortsatt godt med snø for årstiden, mensuUnder 400-500 moh er det lite snø igjen. Det er store variasjoner i snømengder og snøgrense i regionen. Austvågøya og Hinnøya har betraktelig mer snø enn lengre vest i Lofoten.
I høyden over ca 800 moh. har det vært observert små kantkorn under fokksnøen. Laget har vært aktivt og det har vært skredhendelser på grunn av dette laget. Grunnet manglende observasjoner den siste tiden er det usikkerhet hvor potent dette er. Mest sannsynlig er det smelteomdannet.
Observasjon torsdag på Strandtinden av sprekk bak skavl.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
5 °C til 14 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
4 °C til 13 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

04.06.2020 kl. 19:20

1014 moh

HåTo (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HåTo
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HåTo

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Sprekk bak skavl. Dyp sprekk med halvbærende snøbro over. Gå rundt.

ObsID: 238064

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

03.06.2020 kl. 21:08

845 moh

Christian (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Østsiden har knallhard overflate

Snødekke

ObsID: 237918

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

03.06.2020 kl. 20:24

650 moh

Christian (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  kram men ikke dryppende våt sne. Kan presse staven ca 10 cm ned, ski ca 2-3 cm. Stabilt
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman

Snødekke

ObsID: 237914

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org