Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen onsdag 03.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til utløpsområder for skred og til fjellsider med glidesprekker og skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter flere dager med høye temperaturer og kraftig solinnstråling så ventes det at snødekket har en bedre evne til å drenere vannet i snøen, dette gjør at skredfaren avtar noe. I bratt terreng med våt snø vil det være lett å løse ut våte skred, særlig dersom sola titter fram. Det kan ikke utelukkes at det vil kunne gå enkelte naturlig utløste skred, vær forsiktig i utløpsområder. Det er store variasjoner i snømengde i regionen og skredfaren er størst i de områder med mye snø.
Snøen er for det meste våt og drener vannet godt der smelteriller er synlig på overflaten. Under 300-500 moh er det lite snø igjen, mens det fortsatt ligger mye snø i renner og forsenkninger over 700 moh. Det er store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen, Austvågøya har betraktelig mer snø enn lengre vest. Det har minket godt på snøen de siste dagene. Mange steder begynner det å bli snøfritt.
I høyden over ca 800 moh. har det vært observert små kantkorn under fokksnøen fra forrige uke. Laget har vært aktivt og det har vært skredhendelser på grunn av dette laget. Grunnet manglende observasjoner den siste tiden er det usikkerhet mtp status på dette laget, men trolig er dette nå smelteomdannet grunnet regnvær og høye temperaturer.
Mandag ble det observert flere tildels store våte løssnøskred, mange av dem utløst i renneformasjoner. Søndag ble det observert flere våte skred i Lødingen-området. Noen av disse var utløst av skavlbrudd i nordvendte heng.
Det er mange store skavler i fjellet og uvanlig mye glidesprekker i regionen. Tirsdag meldes det fra Vesterålen om store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen. Mye snø i fjellet for årstiden, men sola og høye temperaturer har smeltet store mengder snø de siste dagene. Det var også obsert stort vannsig i snødekket.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
0 °C til 6 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om formiddagen.
Skyet.
Nullgradersgrense på 700-900 moh utpå kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
0 °C til 7 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

03.06.2020 kl. 21:08

845 moh

Christian (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Østsiden har knallhard overflate

Snødekke

ObsID: 237918

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

03.06.2020 kl. 20:24

650 moh

Christian (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  kram men ikke dryppende våt sne. Kan presse staven ca 10 cm ned, ski ca 2-3 cm. Stabilt
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman

Snødekke

ObsID: 237914

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

02.06.2020 kl. 10:42

533 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Lavt og tett skydekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Stedvis lite snø på 500 moh
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Ingen brudd ved LBT hard belastning.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Stort gjennomsig av vann.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Stedvis lite snø på 500 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Tilbakeblikk: Snømengdene har gitt trærne hard medfart i vinter.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

3 cm 1F MF W, 35 cm P MF W, 2 cm P MFcr W, 65 cm P MF W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 105 cm

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen. Mye snø i fjellet for årstiden, men sola og høye temperaturer har smeltet store mengder snø de siste dagene. Total snødybde varierer. Dårlig sikt, så ingen oversikt over skredaktivitet. Skavler observert i går. Under tregrensa er den gamle snøpakken nå våt og «råtten». Snøen er også våt på 500 moh, og består av lag med MF gjennom hele snøpakken. Ikke store variasjoner i hardhet, og LBT viser god stabilitet. Snødekket var fortsatt bærende både under og over skoggrensa. MEN også store variasjoner i snødekket, med stedvis tydelig gjennomsig og opphopning av vann. Vær også obs på tynne snøbroer over elver.

Vær

Regn 5,5 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Tett skydekke og yr fra kl.0930. Regn kl.11.

Tester

LBT Våt snøpakke. Ingen brudd ved LBT.

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er vått opp til 500 moh (og sannsynligvis helt opp til 1000 moh). Regnet dreneres godt gjennom snødekket, og LBT ga ingen utslag og viser god stabilitet på 500 moh. Lav temperaturgradient. Dårlig sikt i dag og derfor ingen skred observert, men i går observert en del skavler som fortsatt holder stand. Mye snø for årstiden, men nå minker snømengden raskt på grunn av økte temperaturer og regn. Med skredproblem våte løssnøskred som er svært vanskelig å løse ut, forventet middels størrelse på skred, med utbredelse i noen bratte heng, så anses faregrad til å være 1. Dagens regn forventer ikke å øke faregraden. MEN vær obs på store variasjoner i snødekket, med stedvis tydelig gjennomsig og opphopning av vann. Elvene er nå større, med tynnere snøbroer over. Ikke observert snødekket over 500 moh. Med dagens snø på de høyeste toppene så antas eventuelle flakskred å være en svært begrenset problematikk forbeholdt de aller høyeste toppene i regionen.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion

Skredaktivitet

2. jun. I løpet av dagen Ingen sikt.

ObsID: 237821

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

31.05.2020 kl. 11:30

556 moh

Håkon Sælen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håkon Sælen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håkon Sælen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håkon Sælen Kommentar:  Gikk ila. dagen, og mye lengre enn bilde viser. str 2-2,5
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Håkon Sælen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Smelteriller i snødekket til topps, så ingen tegn til varslet kantkorn/tørrsnø

Vær

50% skyer

Tester

LBT@80cmQ3 Svært ujevnt brudd ved full baseballsving i lag med løsere grovkornet snø

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Svært vanskelig å løse ut N, NØ, NV. Over 2500 moh Flere ferske skavlbrudd som har løst ut store våte skred i underkant. Gjetter på bruddkanter på 1-1,5 m. Alle tre bilder fra nordlig sektor. Ser ut til å ha gått på en forholdsvis jevn glideflate i snødekket...

Snøprofil

10 cm 4F MF, 30 cm 1F MF, 10 cm P MF, 30 cm 1F MF, 20 cm 4F MF

ObsID: 237658

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org