Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen tirsdag 02.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Etter flere dager med høye temperaturer og solinnstråling er snødekket svært vannmettet og enkelte naturlig utløste våte skred kan forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter flere dager med høye temperaturer og kraftig solinnstråling så ventes det at snødekket har en bedre evne til å drenere vannet i snøen, dette gjør at skredfaren avtar noe. Det kan ikke utelukkes at det vil løsne enkelte store naturlig utløste flakskred og/eller glideskred. Enten som følge av opphopning av vann, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Vær forsiktig rundt sigesprekker og store skavler. Noen løssnøskred kan fortsatt forekomme i bratte fjellsider, særlig de områder som får regn. Det er ventet mest nedbør på Hinnøya, Langøya og Andøya
Snøen er for det meste våt og drener vannet godt der smelteriller er synlig på overflaten. Under 300-500 moh er det lite snø igjen, mens det fortsatt ligger flere meter i renner og forsenkninger over 700 moh. Det er store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen, Austvågøya har betraktelig mer snø enn lengre vest. Det har minket godt på snøen de siste dagene. Mange steder begynner det å bli snøfritt.
I høyden over ca 800 moh. har det vært observert små kantkorn under fokksnøen fra forrige uke. Laget har vært aktivt og det har vært skredhendelser på grunn av dette laget. Grunnet manglende observasjoner den siste tiden er det usikkerhet mtp status på dette laget, men trolig er dette nå smelteomdannet grunnet regnvær og høye temperaturer.
Søndag ble det observert flere våte skred i Lødingenområdet. Noen av disse var utløst av skavelbrudd i nordvendte heng.
Det er mange store skavler i fjellet og uvanlig mye glidesprekker i regionen. Søndag var det mye vann i snøen og stor vannføring i elver ved Vågan i Lofoten.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
5 °C til 15 °C på 700 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
0 °C til 6 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om formiddagen.
Skyet.
Nullgradersgrense på 700-900 moh utpå kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

02.06.2020 kl. 10:42

533 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Lavt og tett skydekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Stedvis lite snø på 500 moh
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Ingen brudd ved LBT hard belastning.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Stort gjennomsig av vann.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Stedvis lite snø på 500 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Tilbakeblikk: Snømengdene har gitt trærne hard medfart i vinter.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Vær

Regn 5,5 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Tett skydekke og yr fra kl.0930. Regn kl.11.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion

Skredaktivitet

2. jun. I løpet av dagen Ingen sikt.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen. Mye snø i fjellet for årstiden, men sola og høye temperaturer har smeltet store mengder snø de siste dagene. Total snødybde varierer. Dårlig sikt, så ingen oversikt over skredaktivitet. Skavler observert i går. Under tregrensa er den gamle snøpakken nå våt og «råtten». Snøen er også våt på 500 moh, og består av lag med MF gjennom hele snøpakken. Ikke store variasjoner i hardhet, og LBT viser god stabilitet. Snødekket var fortsatt bærende både under og over skoggrensa. MEN også store variasjoner i snødekket, med stedvis tydelig gjennomsig og opphopning av vann. Vær også obs på tynne snøbroer over elver.

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er vått opp til 500 moh (og sannsynligvis helt opp til 1000 moh). Regnet dreneres godt gjennom snødekket, og LBT ga ingen utslag og viser god stabilitet på 500 moh. Lav temperaturgradient. Dårlig sikt i dag og derfor ingen skred observert, men i går observert en del skavler som fortsatt holder stand. Mye snø for årstiden, men nå minker snømengden raskt på grunn av økte temperaturer og regn. Med skredproblem våte løssnøskred som er svært vanskelig å løse ut, forventet middels størrelse på skred, med utbredelse i noen bratte heng, så anses faregrad til å være 1. Dagens regn forventer ikke å øke faregraden. MEN vær obs på store variasjoner i snødekket, med stedvis tydelig gjennomsig og opphopning av vann. Elvene er nå større, med tynnere snøbroer over. Ikke observert snødekket over 500 moh. Med dagens snø på de høyeste toppene så antas eventuelle flakskred å være en svært begrenset problematikk forbeholdt de aller høyeste toppene i regionen.

Tester

LBT Våt snøpakke. Ingen brudd ved LBT.

Snøprofil

3 cm 1F MF W, 35 cm P MF W, 2 cm P MFcr W, 65 cm P MF W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 105 cm

ObsID: 237821

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

31.05.2020 kl. 11:30

556 moh

Håkon Sælen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håkon Sælen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håkon Sælen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håkon Sælen Kommentar:  Gikk ila. dagen, og mye lengre enn bilde viser. str 2-2,5
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Håkon Sælen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

10 cm 4F MF, 30 cm 1F MF, 10 cm P MF, 30 cm 1F MF, 20 cm 4F MF

Notater

Smelteriller i snødekket til topps, så ingen tegn til varslet kantkorn/tørrsnø

Tester

LBT@80cmQ3 Svært ujevnt brudd ved full baseballsving i lag med løsere grovkornet snø

Vær

50% skyer

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Svært vanskelig å løse ut N, NØ, NV. Over 2500 moh Flere ferske skavlbrudd som har løst ut store våte skred i underkant. Gjetter på bruddkanter på 1-1,5 m. Alle tre bilder fra nordlig sektor. Ser ut til å ha gått på en forholdsvis jevn glideflate i snødekket...

ObsID: 237658

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

30.05.2020 kl. 19:51

434 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  JonasD@Obskorps Kommentar:  Litt sånn passelig sikt.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Glideskred, fravær av nattefrost.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer Regn og yr gjennom store deler av dagen (ikke meldt) opplett på kvelden kortvarig. Men det kom en runde med havtåke/skodde.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen. Beskrivelse: Har vært vått gjennom hele uken, stor snøsmelting og stor vannføring i elver.

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke observert noe nytt, men vanskelig å skille nytt og gammelt.

Snødekke

350 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Våt Det har minket betraktelig i snømengdene i lavlandet gjennom uke. Austvågøya har betraktelig mer snø enn lengre vest.

Skredfarevurdering

1 Liten Ble shuttet ned av dårlig sikt. Snødekket har satt seg godt og er en kompakt pakke med vått grovkorn. Oppleves som stabil. Sørsidene har ikke sett sola på ei uke og har drenert regnet og faren får skiløper utløste skred har avtatt. Vi er nå over i mer klassisk vårssnø situasjon generelt i denne delen av regionen. Fortsatt store mengder snø over skoggrensen. Var ikke høyt nok til å møte på evt nysnø. Antar at problem ang kantkorn tilhører fortiden, men kan ikke avkrefte problemet. Går mot grei forhold nå.

Tester

LBT Nix

ObsID: 237537

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org