Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen mandag 01.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Etter flere dager med høye temperaturer og solinnstråling er snødekket svært vannmettet og naturlig utløste våte skred forventes.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snødekket er nå svært vannmettet grunnet høye temperaturer i kombinasjon med solinnstråling. I høyden, over ca 700 moh, ligger det mye snø og enkelte store skred kan fortsatt forekomme. Det ventes og at en skiløper lett kan løse ut løssnøkred i bratt terreng. Opp til 500-800 moh drener snøen vannet godt og faren for våte skred, både naturlige og skiløper utløste, minker. Det er fortsatt fare for enkelte skavelbrudd og glideskred.
Snøen er for det meste våt og drener vannet godt der smelteriller er synlig på overflaten. Under 300-500 moh er det lite snø igjen, mens det fortsatt ligger flere meter i renner og forsenkninger over 700 moh. Det er store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen Det har minket godt på snøen de siste dagene. Mange steder begynner det å bli snøfritt.
I høyden over ca 800 moh. har det vært observert små kantkorn under fokksnøen fra forrige uke. Laget har vært aktivt og det har vært skredhendelser på grunn av dette laget. Grunnet manglende observasjoner den siste tiden er det usikkerhet mtp status på dette laget, men trolig er dette nå smelteomdannet grunnet regnvær og høye temperaturer.
Det er mange store skavler i fjellet og uvanlig mye glidesprekker i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
4 °C til 14 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
5 °C til 15 °C på 700 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

31.05.2020 kl. 11:30

556 moh

Håkon Sælen (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håkon Sælen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håkon Sælen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håkon Sælen Kommentar:  Gikk ila. dagen, og mye lengre enn bilde viser. str 2-2,5
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  Håkon Sælen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

50% skyer

Notater

Smelteriller i snødekket til topps, så ingen tegn til varslet kantkorn/tørrsnø

Tester

LBT@80cmQ3 Svært ujevnt brudd ved full baseballsving i lag med løsere grovkornet snø

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Svært vanskelig å løse ut N, NØ, NV. Over 2500 moh Flere ferske skavlbrudd som har løst ut store våte skred i underkant. Gjetter på bruddkanter på 1-1,5 m. Alle tre bilder fra nordlig sektor. Ser ut til å ha gått på en forholdsvis jevn glideflate i snødekket...

Snøprofil

10 cm 4F MF, 30 cm 1F MF, 10 cm P MF, 30 cm 1F MF, 20 cm 4F MF

ObsID: 237658

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

30.05.2020 kl. 19:51

434 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  JonasD@Obskorps Kommentar:  Litt sånn passelig sikt.

Skredfarevurdering

1 Liten Ble shuttet ned av dårlig sikt. Snødekket har satt seg godt og er en kompakt pakke med vått grovkorn. Oppleves som stabil. Sørsidene har ikke sett sola på ei uke og har drenert regnet og faren får skiløper utløste skred har avtatt. Vi er nå over i mer klassisk vårssnø situasjon generelt i denne delen av regionen. Fortsatt store mengder snø over skoggrensen. Var ikke høyt nok til å møte på evt nysnø. Antar at problem ang kantkorn tilhører fortiden, men kan ikke avkrefte problemet. Går mot grei forhold nå.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen. Beskrivelse: Har vært vått gjennom hele uken, stor snøsmelting og stor vannføring i elver.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Glideskred, fravær av nattefrost.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra S ↑ 100% skyer Regn og yr gjennom store deler av dagen (ikke meldt) opplett på kvelden kortvarig. Men det kom en runde med havtåke/skodde.

Snødekke

350 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 800 moh. Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Våt Det har minket betraktelig i snømengdene i lavlandet gjennom uke. Austvågøya har betraktelig mer snø enn lengre vest.

Tester

LBT Nix

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke observert noe nytt, men vanskelig å skille nytt og gammelt.

ObsID: 237537

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snø

29.05.2020 kl. 12:32

702 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon NØ - Naturlig utløst vått løssnøskred like før bildet ble tatt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon S og Ø. Svært mange våte løssnøskred og glidesprekker observert.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Brudd, men snøblokka "satte seg" etter slaget og var vanskelig å rikke.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Snøblokka måtte slås bort med spaden etter at blokka hadde "satt seg".
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Eidefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gjennomsig av vann i mange fjellsider nå. Her eksposisjon Ø, cirka 300 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er vått opp til 700 moh. Regnet dreneres godt gjennom snødekket, og LBT@18cm viser god stabilitet. Lav temperaturgradient. Mye snø for årstiden . Mange naturlig utløste våte løssnøskred og glidesprekker i bratte heng; usikkert tidspunkt. Med skredproblem våte løssnøskred som er vanskelig å løse ut, forventet middels størrelse på skred, med utbredelse i noen bratte heng, så anses faregrad til å være 2. MEN vær obs på store variasjoner i snødekket, med stedvis tydelig gjennomsig og opphopning av vann. Ikke observert snødekket over 700 moh. Men generelt svært fuktig nå, så antar at tørre flakskred eventuelt vil være en svært begrenset problematikk forbeholdt de aller høyeste toppene i regionen. Regnet har drenert relativt godt gjennom snødekket. Opphold og jevn temperatur de neste par dagene vil da bidra til å stabilisere snødekket. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Begrenset oversikt på grunn av lavt skydekke.

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vann i snøen, men relativt godt gjennomsig for vannet i snødekket.

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Våte løssnøskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Vær

Regn 0 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Begynte med yr, gikk over i regn. Etterhvert dårlig sikt og skyer/tåke.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen. Mye snø i fjellet for årstiden, men de siste par dager med regn har medført at snøgrensen er betydelig høyere i store deler av regionen. Total snødybde varierer. På observasjonspunktet ble dybde målt til 115 cm og 300 cm med tre meters mellomrom. Dårlig sikt, så ingen oversikt over størrelse på skavler. Under tregrensa er den gamle snøpakken nå våt og «råtten». Snøen er også våt på 700 moh, og består av lag med MF i øverste del av snøpakken, samt RG i nederste del av snøpakken. Ikke store variasjoner i hardhet, og LBT (LBT@18cm Q3, brudd ved hard belastning) vitnet om god stabilitet. Snødekket var fortsatt bærende både under og over skoggrensa. MEN også store variasjoner i snødekket, med stedvis tydelig gjennomsig og opphopning av vann.

Tester

LBT@18cmQ3 Brudd ved hard belastning. Snøblokka som løsnet «satte seg» på nytt rett etter slaget på grunn av våt snø, vanskelig å rikke. Måtte slås bort med spaden.

Skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 200 moh

Snøprofil

15 cm 1F MF 2 mm/0 mm W, 3 cm 1F MF 1 mm/0 mm W Skarelag, 5 cm P-K MF 3 mm/0 mm W, 7 cm P MF 2 mm/0 mm W, 82 cm P RG 0 mm/0 mm W, 3 cm P MF 0 mm/0 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 115 cm

ObsID: 237386

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org