Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen fredag 29.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i eller nært bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker og skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturen stiger igjen utover ettermiddagen og kvelden. Forsatt litt nedbør som etterhvert vil kunne komme som regn nesten til fjelltopphøyde. Eldre nysnøflak vil stabiliseres raskt pga. gunstige temperaturer. Unngå områder under glidesprekker og skavler. Skvalbrudd kan løse ut skred i fjellsiden under. Flere steder i regionen der det er lavere fjell og mindre snø ligger skredfaren på 1-Liten. Dette gjelder bl.a deler av Lofoten
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Opp til mildværgrensen er det fuktig/våt snø. I skyggevendte sider i høyden er det fortsatt tørrsnø og fokksnøflak. Under skoggrensen er snøen meget våt, og det har minket godt på snøen de siste dagene. Mange steder begynner det å bli snøfritt.
I høyden over ca 800 moh. er det små kantkorn under fokksnøen fra forrige uke. Laget er aktivt og det har vært skredhendelser på grunn av dette laget.
Tirsdag er det øst for Sortland observert mange våte løssnøskred og glideskred.
Det er mer snø enn normalt for årstiden, og det har bygget seg ut store skavler på mange topper. Det er uvanlig mye glidesprekker i regionen. Tirsdag meldes det om fuktig snødekke på 700 moh.
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
0 °C til 5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
1 °C til 6 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snø

29.05.2020 kl. 12:32

702 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon NØ - Naturlig utløst vått løssnøskred like før bildet ble tatt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon S og Ø. Svært mange våte løssnøskred og glidesprekker observert.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Brudd, men snøblokka "satte seg" etter slaget og var vanskelig å rikke.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Snøblokka måtte slås bort med spaden etter at blokka hadde "satt seg".
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Eidefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gjennomsig av vann i mange fjellsider nå. Her eksposisjon Ø, cirka 300 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er vått opp til 700 moh. Regnet dreneres godt gjennom snødekket, og LBT@18cm viser god stabilitet. Lav temperaturgradient. Mye snø for årstiden . Mange naturlig utløste våte løssnøskred og glidesprekker i bratte heng; usikkert tidspunkt. Med skredproblem våte løssnøskred som er vanskelig å løse ut, forventet middels størrelse på skred, med utbredelse i noen bratte heng, så anses faregrad til å være 2. MEN vær obs på store variasjoner i snødekket, med stedvis tydelig gjennomsig og opphopning av vann. Ikke observert snødekket over 700 moh. Men generelt svært fuktig nå, så antar at tørre flakskred eventuelt vil være en svært begrenset problematikk forbeholdt de aller høyeste toppene i regionen. Regnet har drenert relativt godt gjennom snødekket. Opphold og jevn temperatur de neste par dagene vil da bidra til å stabilisere snødekket. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Begrenset oversikt på grunn av lavt skydekke.

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vann i snøen, men relativt godt gjennomsig for vannet i snødekket.

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Våte løssnøskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Tester

LBT@18cmQ3 Brudd ved hard belastning. Snøblokka som løsnet «satte seg» på nytt rett etter slaget på grunn av våt snø, vanskelig å rikke. Måtte slås bort med spaden.

Vær

Regn 0 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Begynte med yr, gikk over i regn. Etterhvert dårlig sikt og skyer/tåke.

Skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 200 moh

Snøprofil

15 cm 1F MF 2 mm/0 mm W, 3 cm 1F MF 1 mm/0 mm W Skarelag, 5 cm P-K MF 3 mm/0 mm W, 7 cm P MF 2 mm/0 mm W, 82 cm P RG 0 mm/0 mm W, 3 cm P MF 0 mm/0 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 115 cm

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen. Mye snø i fjellet for årstiden, men de siste par dager med regn har medført at snøgrensen er betydelig høyere i store deler av regionen. Total snødybde varierer. På observasjonspunktet ble dybde målt til 115 cm og 300 cm med tre meters mellomrom. Dårlig sikt, så ingen oversikt over størrelse på skavler. Under tregrensa er den gamle snøpakken nå våt og «råtten». Snøen er også våt på 700 moh, og består av lag med MF i øverste del av snøpakken, samt RG i nederste del av snøpakken. Ikke store variasjoner i hardhet, og LBT (LBT@18cm Q3, brudd ved hard belastning) vitnet om god stabilitet. Snødekket var fortsatt bærende både under og over skoggrensa. MEN også store variasjoner i snødekket, med stedvis tydelig gjennomsig og opphopning av vann.

ObsID: 237386

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

26.05.2020 kl. 11:03

700 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 16 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Snø helt til veien.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Snødekket ved skoggrensa preges av våt tung snø, og is/smeltefryseskare i bunnen. Relativt bærende snødekke hele veien fra bilen til topps (i nordvendt fjellside)
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Skredtinden - eksposisjon N
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Skavler - eksposisjon NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø - Ol’Nilsatinden i forgrunnen, Bjørnråfjellet til venstre bak. Ras i avmerket område til høyre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NV - Rismåltuva med flere.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ - Tretindan, Godfjorden til høyre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N - Forfjorddalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V - Reindalsskardet, Utheia med flere. Osvollsdalen til venstre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SV - Trolldalstinden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S - Sørfjorden
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ - Tretindan.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 16 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Tester

LBT@47cmQ2 God Middels belastning. God stabilitet, men endringer i temperatur, solinnstråling eller smelting fra bakken kan raskt endre dette.

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er vått/fuktig opp til 700 moh. LBT@47cm viser relativt god stabilitet. Lav temperaturgradient. Mye snø for årstiden, fortsatt store skavler. Mange naturlig utløste våte løssnøskred og glideskred i bratte heng; de fleste mest sannsynlig over 24 timer gamle. Med skredproblem våte løssnøskred og våte flakskred som er vanskelig å løse ut, forventet middels størrelse på skred, med utbredelse i få heng, så anses faregrad til å være 1+/ 2-. Ikke observert snødekket over 700 moh. Ifølge værvarselet lette snøbyger fra 1000 moh, og antar at tørre flakskred kan være en beskjeden problematikk fra cirka 1000 moh. Regn, økt temperatur, eventuelt økt solinnstråling vil raskt kunne destabilisere snødekket og øke faregraden. Varslet faregrad er riktig Vurdert faregrad 1, varslet faregrad 2. Faregrad vipper mellom 1 og 2, og går mot 2, nå som lette regnskurer er i omløp.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer Regnet noen få dråper på 700 moh.

Skredaktivitet

Mange (10 eller mer) N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 300 moh Svært mange våte løssnøskred og glideskred observert. Tidspunkt usikkert, men med stor sannsynlighet mer enn 24 timer på de fleste.

Snøprofil

45 cm 1F MF 3 mm M-W Kornstørrelse fra 2-6mm., 2 cm K MFcr M, 63 cm 1F MF 4 mm M-W Kornstørrelse fra 2-6mm., 3 cm I IF 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 110 cm

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen. Mye snø i fjellet for årstiden, og total snødybde varierer fra et tynt lag til over fire meter. Under tregrensa er den gamle snøpakken nå våt/fuktig og «råtten», dog relativt bærende i nordvendte fjellsider. Snøen er også våt/fuktig på 700 moh, og består av lag med smelteformer. LBT @47cm under lag med MFcl, brudd ved middels belastning.

ObsID: 237034

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

26.05.2020 kl. 08:39

498 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Ulykke/hendelse

Stort skrede gått ved Bjørnerå i Godfjorden i natt. På bildet ser det ut til at skredet har stoppet rett før vei, eller akkurat gått på, samt kuttet høyspentledning. Snø Kun materielle skader Ikke spesifisert https://www.vol.no/nyheter/sortland/2020/05/26/Stort-jord-og-sn%C3%B8skred-i-Godfjord-21918931.ece

Skredhendelse

26. mai 00:39 3 - Store Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 642 moh

ObsID: 236999

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org