Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen onsdag 27.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Regn på snødekket gir økt risiko for våte skred. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket i høyden som kan gi store skred. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regn vil øke vekten på snødekket. Dette medfører økt sannsynlighet for naturlig utløste skred i bratt terreng. Over mildværgrensen vil det dannes enkelte ferske nyssnøflak i leområder, der skred kan løses ut av en skikjører. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Opp til mildværgrensen er det fuktig/våt snø. I skyggevendte sider i høyden er det fortsatt tørrsnø og fokksnøflak. Under skoggrensen er snøen meget våt, og det har minket godt på snøen i solvendte sider.
I høyden over ca 800 moh. er det små kantkorn under fokksnøen fra forrige uke. Laget er aktivt og det har vært skredhendelser på grunn av dette laget.
Natt til tirsdag gikk det et snø/jordskred på Bømark i Vesterålen. Tirsdag er det øst for Sortland observert mange våte løssnøskred og glideskred.
Det er mer snø enn normalt for årstiden, og det har bygget seg ut store skavler på mange topper. Det er uvanlig mye glidesprekker i regionen. Tirsdag meldes det om fuktig snødekke på 700 moh.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
2 °C til 8 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh natt til tirsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
0 °C til 6 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til onsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

26.05.2020 kl. 11:03

700 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 16 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Snø helt til veien.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Snødekket ved skoggrensa preges av våt tung snø, og is/smeltefryseskare i bunnen. Relativt bærende snødekke hele veien fra bilen til topps (i nordvendt fjellside)
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Skredtinden - eksposisjon N
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Skavler - eksposisjon NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø - Ol’Nilsatinden i forgrunnen, Bjørnråfjellet til venstre bak. Ras i avmerket område til høyre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NV - Rismåltuva med flere.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ - Tretindan, Godfjorden til høyre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N - Forfjorddalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V - Reindalsskardet, Utheia med flere. Osvollsdalen til venstre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SV - Trolldalstinden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S - Sørfjorden
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ - Tretindan.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 16 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen. Mye snø i fjellet for årstiden, og total snødybde varierer fra et tynt lag til over fire meter. Under tregrensa er den gamle snøpakken nå våt/fuktig og «råtten», dog relativt bærende i nordvendte fjellsider. Snøen er også våt/fuktig på 700 moh, og består av lag med smelteformer. LBT @47cm under lag med MFcl, brudd ved middels belastning.

Snøprofil

45 cm 1F MF 3 mm M-W Kornstørrelse fra 2-6mm., 2 cm K MFcr M, 63 cm 1F MF 4 mm M-W Kornstørrelse fra 2-6mm., 3 cm I IF 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 110 cm

Tester

LBT@47cmQ2 God Middels belastning. God stabilitet, men endringer i temperatur, solinnstråling eller smelting fra bakken kan raskt endre dette.

Skredaktivitet

Mange (10 eller mer) N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 300 moh Svært mange våte løssnøskred og glideskred observert. Tidspunkt usikkert, men med stor sannsynlighet mer enn 24 timer på de fleste.

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er vått/fuktig opp til 700 moh. LBT@47cm viser relativt god stabilitet. Lav temperaturgradient. Mye snø for årstiden, fortsatt store skavler. Mange naturlig utløste våte løssnøskred og glideskred i bratte heng; de fleste mest sannsynlig over 24 timer gamle. Med skredproblem våte løssnøskred og våte flakskred som er vanskelig å løse ut, forventet middels størrelse på skred, med utbredelse i få heng, så anses faregrad til å være 1+/ 2-. Ikke observert snødekket over 700 moh. Ifølge værvarselet lette snøbyger fra 1000 moh, og antar at tørre flakskred kan være en beskjeden problematikk fra cirka 1000 moh. Regn, økt temperatur, eventuelt økt solinnstråling vil raskt kunne destabilisere snødekket og øke faregraden. Varslet faregrad er riktig Vurdert faregrad 1, varslet faregrad 2. Faregrad vipper mellom 1 og 2, og går mot 2, nå som lette regnskurer er i omløp.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer Regnet noen få dråper på 700 moh.

ObsID: 237034

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

26.05.2020 kl. 08:39

498 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Skredhendelse

26. mai 00:39 3 - Store Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 642 moh

Ulykke/hendelse

Stort skrede gått ved Bjørnerå i Godfjorden i natt. På bildet ser det ut til at skredet har stoppet rett før vei, eller akkurat gått på, samt kuttet høyspentledning. Snø Kun materielle skader Ikke spesifisert https://www.vol.no/nyheter/sortland/2020/05/26/Stort-jord-og-sn%C3%B8skred-i-Godfjord-21918931.ece

ObsID: 236999

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

25.05.2020 kl. 11:59

13 moh

DannyDorito (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  daniel@holden.io

Skredfarevurdering

3 Betydelig Med nedbør og vind vil faregraden øke utover dagen. Klarværet i værvarselet slo ikke an, og derfor vil heller ikke skredfaren synke. Høyt til fjells kan det dannes nye fokksnølag som man bør være oppmerksom på, og som ikke har fått stabilisert seg enda Varslet faregrad er for lav

Vær

Regn 7 °C 100% skyer Lavt skydekke, med varierende mengde nedbør

Notater

Observasjoner gjort fra vei ved havet, antagelser gjort på bakgrunn av værobservasjoner

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Trolig vil regn relativt høyt til fjells føre til økt vannmetning i snøen og aktivitet i sigesprekker

ObsID: 236921

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

25.05.2020 kl. 11:12

25 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  JonasD@Obskorps

Vær

Yr 6 °C 8 m/s fra S ↑ 100% skyer Et stykke fra meldt vær.

ObsID: 236915

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

24.05.2020 kl. 22:47

639 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh Observert, lett å unngå.

Snødekke

400 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 2000 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 1000 moh Våt løssnø Våt Våt, grovkornet snø preger bildet. Bratte sørsider er håpløst løs, greit på slakere terreng. Under skoggrensen kreves det verktøy (ski) for å ferdes fornuftig, pilleråttent. Ikke obersvert tørrsnø i N under 700 moh.

Snøprofil

5 cm F MF V, 40 cm F/1F MFcl V, 20 cm 4F MF V Mye vann i dette laget. Mye snø.

Tester

ECTX God Våt, dau snø.

Skredaktivitet

24. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Går fortsatt litt småtterier, men vanskelig å skille nytt fra gammelt. Sola tar rundt hele fjøla.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vi er igjennom den verste syklusen nå hvor mesteparten av snøen som ble fuktet av oppvarming og solinnstråling er kommet ned. Overskyet vær minke skredaktiviteten betraktelig. Snødekket er begynt å drenere vannet og det er stor vannføring i bekker og elver. Glideskred er høyst akutelt siden snødekket for det meste er våte, løse grovkorn. Obersverte i vvs siden turen ikke fikk høyt nok. Mest opplagte utfordring er våt snø i svært bratt terreng, mest dette er håndterbart med godt ferdsels mønster. Det minker godt i snømengdene disse dagene, men det ligner mer på slutten av april enn slutten av mai. Ved fravær av sol vil det roe seg. Fravær av nattefrost gjør at glideskred får gunstige forhold. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 5 °C 1 m/s fra S ↑ 50% skyer Tilskyende nå i kveld. Har vært sol hele dagen ellers.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen. Beskrivelse: Våt snøoverflate og generelt isotermt snødekke.

ObsID: 236856

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org