Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen onsdag 20.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i soleksponert bratt terreng. Det finnes lokalt et vedvarende svakt lag som kan gi store skred i fokksnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Milde temperaturer opprettholder faren for våte løssnøskred i lavereliggende områder og i soleksponert terreng høyere til fjells. Vær særlig oppmerksom i bratte heng rett under skoggrensen. Faren er størst på ettermiddagen når temperaturen er høyest. På steder som får nattefrost vil snødekket gradvis stabiliseres. Det finnes trolig et lag med nedføyket eller nedsnødd kantkornet snø på høyfjellet. Utbredelsen av dette laget er usikker, men det er trolig mest til stede i nordvendte heng. På fjellet kan solinnstråling føre til opphopning av vann i/over svake lag i snøen som kan gi våte flakskred. Milde temperaturer øker faren for skavlbrudd og glideskred, vær derfor forsiktig i nærheten av skavler og glidesprekker. Skavler som knekker kan også løse ut skred i terrenget under.
Forrige uke fram til fredag var preget av bygevær med lokalt store nedbørsmengder. De siste dagene har det vært rolige værforhold. Snødekket over skoggrensen varierer med høyde, eksponering og hvor vindutsatt terrenget er. I store områder er det fokksnø av varierende hardhet, men i skjermede områder er det løssnø. I soleksponert terreng er det solskare. Under skoggrensen er snøen våt, og det har minket godt på snøen i solvendte sider. I skyggevendte sider er det fortsatt snø til havnivå.
Det har nå sannsynligvis lokalt blitt dannet kantkorn ifm skarelag under fokksnøen fra sist uke, men utbredelsen av dette laget er usikker.
Tirsdag gikk det mange middels store våte løssnøskred i soleksponert terreng. Lørdag gikk det et stort skred på Geitgaillen ved Laupstad, Vågan.
Det er mer snø enn normalt for årstiden, og det har bygget seg ut store skavler på mange topper. Det er uvanlig mye glidesprekker i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-4 °C til 2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-3 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / HADSEL

Snø

19.05.2020 kl. 14:50

320 moh

SRM (Ukjent)

Skredhendelse

19. mai 14:50 Sørpeskred 2 - Middels Personutløst S-vendt Skredet startet på 300 moh og sluttet på 138 moh Ubunden snø 20 cm høy og 12 m bred bruddkant Brattheng Slush Meget varierende snødekke, tung bløt snø fra toppen og ned til 500, hardt med myk styresnø ned til ca 300. Mer og mer råtten resten nedover....

Ulykke/hendelse

Skredet startet i en telemarkssving... Og skiløpere satte stålkantene i underlaget og ble igjen ved bruddkanten når sørpa fortsatte Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 236244

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

19.05.2020 kl. 14:31

56 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind
ObsID: 236230

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

19.05.2020 kl. 14:28

77 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind
ObsID: 236229

Lofoten og Vesterålen / HADSEL

Snø

19.05.2020 kl. 14:25

moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind
ObsID: 236227

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

19.05.2020 kl. 14:14

2 moh

kjus@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  kjus@nortind
ObsID: 236225

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

19.05.2020 kl. 12:41

592 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V Observert idag. Bratte heng. Var svært lett å skjære av på 'skicut'.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det var en grundig skredsyklus idag i bratte solvendte heng, stor aktivitet. Snøen under skoggrensen er pilleråtten og er svært lett å løse ut, særlig mot sør. Over skoggrensen er nysnøen fra forrige uke fuktig/våt i sørlig sektor og uten særlig til spenning. I høyden mot N er det tørre lagdelt snø, men ikke kantkorn på 700 moh. Varslet faregrad er for lav Større utbredelse av SP1, SP2 - tror vi er mot få heng.

Faretegn

Mye vann i snøen Snøen i sør er pilleråtten.

Ferske skred

Vær

Ikke nedbør 8 °C 2 m/s fra S ↑ 40% skyer

Snødekke

400 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 100 moh Våt løssnø Våt Meget våt i bratt sør, våt i slak sør, tørt i nord.

Tester

LBT God Først brudd med sving baseball sving.

Skredaktivitet

19. mai. 6-12 Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 2500 moh Det har gått svært mange skred idag pga sola. Str2 - 2.5.

Snøprofil

5 cm F MF 0 mm/0 mm W, 40 cm 4F RG 0 mm/0 mm M, 5 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm Gustig profil fra S.

ObsID: 236211

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

18.05.2020 kl. 11:44

707 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Skred i Kjerringnesdalen - eksposisjon NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Sætertinden - Eksposisjon NV
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon V
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Skavler ved Sæterdalstindan - eksposisjon Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Løssnøskred fra Sæterdalstindan - eksposisjon Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Topp 859 moh - Eksposisjon S
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er gjennomgående fuktig opp til 690 moh. God stabilitet ifølge LBT. Lav temperaturgradient. Kombinasjonen lette snøbyger, lite vind og innimellom sol ser ut til å stabilisere snødekket fortløpende. Men mye snø for årstiden, og ferske løssnøskred i bratte heng vitner om at det er aktivitet i snødekket. Snødekket er i utgangpunktet stabilt, men våren har nå kommet og MARGINENE ER MINDRE når sola titter frem. Snødekket i spesielt østvendte og sørvendte fjellsider, samt skavler, vil raskt kunne påvirkes av sol/temperaturøkning. Relativt store snømengder, dog lite ubunden snø som kan flyttes.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Det gikk et skred i Kjerringnesdalen mens jeg så på. Snø iblandet stein og jord fra bratt heng.

Vær

Snø -1 °C 3 m/s fra V → 90% skyer Regn i lavlandet på morgenkvisten. Gikk over i lette snøbyger på formiddagen. Skydekket sirkler rundt toppene. Tidvis dårlig/ingen sikt i høyden.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen. Nysnødekket jevnt fordelt, men med mest over skoggrensen. Snødybde varierer fra et tynt lag til over fire meter. Under tregrensa er den gamle snøpakken nå svært fuktig og «råtten», med et nysnølag som består av 2cm ubunden snø (fra 200 moh). Over tregrensa så er det gamle snødekket mer bærende, dog også fuktig. Nysnølaget er på 5 cm ubunden snø (over 400 moh).

Tester

LBT Ingen brudd ved LBT. Heller ikke ved bruk av spade bak blokka. Fuktig snøpakke.

Skredaktivitet

18. mai. 18-24 Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 300 moh Det gikk et skred i Kjerringnesdalen mens jeg så på. Snø iblandet stein og jord fra bratt heng. Forøvrig mange skred observert i alle himmelretninger. Skredene er vanskelig å tidsbestemme, men helt tydelig skredaktivitet i dag også. Løssnøskred, ingen bruddkanter observert.

Snøprofil

5 cm F DF M, 10 cm 4F MF M, 43 cm 1F RG M, 32 cm P MF D-M, 5 cm P MF D-M, 5 cm 1F MF D-M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm

ObsID: 236099

Lofoten og Vesterålen / Småtindane 600m

Snø

17.05.2020 kl. 21:56

501 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Vind fra skiftende retninger gjorde utbredelsen til litt overalt og vindstyrken har bestemt lokalt hvor flakene ligger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lokalt ustabile forhold ifb. med fokksnøen som var på tur rundt fredag. Sola tar godt når den er fremme og det går en del våte løse, men har ikke sett flak. Snøoverflaten der sola tok i dag og var i kveld tilfrosset og noe krevende. Andre steder er det myke fokksnøflak der sola ikke hadde fått like godt tak. Utsatte steder er det avblåst til smeltepakken. Snødekket oppleves i stor grad håndterbart og nysnøen fra forrige er på god vei til å være stabil. Har ikke observert kantkorn, men problem er jo trolig med oss i høyden, ref. hendelsen lørdag. Snødekket under skoggrensen minker godt disse dagene med mye sol, men i skygge vendte sider er det fortsatt snø til havet. Mye snø for årstiden. De våte skredene tar nok en pause mandag, men på den igjen tirsdag. Glideskred er aktuelle igjen. Kantkorn i få, N-vendt vedvare trolig en stund. Krevende situasjon fremover.

Faretegn

Ferske skred Pga sol midt på dagen.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 8 m/s fra N ↓ 80% skyer Tilskyet nå ikveld og en kald vind fra N. Stille og sol midt på dagen.

Snødekke

400 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh Vindpakket hard Tørr Snøoverflaten følger både eksponering, høyde og utsatthet. Tørt og løst i skjermet over skoggrensen. Bærende fokksnø der tørt og og skyggevendt. Igjen frosset solskare og skoggrensen. Vått i alle exp. under skoggrensen.

Tester

ECTN20@25cm God

Skredaktivitet

17. mai. 12-18 Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V Sol på nysnø. Mest str.1/1.5, enkelte str 2. Iblandt jord og dritt.

Snøprofil

1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F/4F RGwp/DFbk 0 mm/0 mm D-M, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 60 cm 4F MF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen Lagene over smeltepakken varierer stort i terrenget, ref snødekkebeskrivelse.

ObsID: 236021

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org