Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen tirsdag 12.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjoner i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det fortsetter med litt ny nedbør. Men svak vind bidrar til dannelse av få nye fokksnøflak. Skredproblemet er hovedsakelig knyttet opp mot fokksnøflakene dannet dagene før. Disse flakene vil gradvis stabilisere seg, men en skiløper kan fortsatt løses ut skred. Vær obs der det er bygd ut skavler. Skavler som brekker kan løse ut skred i underliggende terreng.
De siste dagene er det kommet 10-15 cm med nysnø. Enkelte steder har det føyket og samlet seg nok snø til å danne flak, men store områder har ubunden snø. Det gamle snødekket består primært av smelteformer. Utsatte steder er det avblåst og det har dannet seg et tynt bristende skarelag.
Søndag ble observert glideskred. Det har også gått en god del små våte de siste dagene pga. skiftende vær med snøbyger og sol. Lørdag ble en skiløper revet med av et vått skred i skogen ved Fiskefjorden, Vesterålen, str. 1.
Det er uvanlig mye glidesprekker i regionen, men skredaktiviteten har avtatt når som Kong Vinter er på besøk igjen.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest., endring til bris fra nord om kvelden.
-6 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-6 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til tirsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

11.05.2020 kl. 09:34

440 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 10 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V - Steiroblåheia bak tregrensa der et sted...
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V - Steiroblåheia mellom snøbygene
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N - Ånstadblåheia
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Snøføyke
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Snøen legger seg/«klistrer» raskt og bygger på eksisterende snødekke = påbygging skavler Ø/SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Lett vindpåvirket 400 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekket fordeles ujevnt ved pågående snøfall og vind, med mest i skogen . Den gamle snøpakken består nå for det meste av fuktige smelteformer. Over dette er det et mer vindpakket lag. På topp ligger det lett vindtransportert snø, med et topplag som er hakket mer vindpakket. Under tregrensa er det for det meste lite vindpåvirket, ubunden snø (10-20cm). Over tregrensa også ubunden snø (10cm) , og på vindutsatte plasser er topplaget noe vindpåvirket.

Vær

Snø -1 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer Hyppige snøbyger.

Tester

LBT@25cmQ3 God stabilitet.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Skredproblemet var ikke fremtredende på dagens obstur. Gjelder spesielt de høyere toppene i østlig sektor i regionen.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nysnøen kommer i jevne byger, og de siste timene med tettere intervaller. Dårlig sikt, og liten oversikt over eventuell pågående skredaktivitet og eventuell skavloppbygging. Stabilitetstest viser god binding i snødekket på 400moh. Skredproblemet vil nok være mer fremtredende ved lavere temperatur på de høyere toppene (regionens østlige sektor). Ubunden snø som kan flyttes. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Skred observert, men disse var nok eldre enn 24 timer.

Snøprofil

3 cm F+ DF D Snøføyke - ikke mulig å identifisere kornform, 22 cm F DF D, 2 cm P RG D, 10 cm 4F RG D, 58 cm P MF M, 10 cm 1F MF M, 10 cm P-K MF M -1,5 °C @ 0 cm, -1,3 °C @ 10 cm, -0,9 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 115 cm

ObsID: 234323

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

10.05.2020 kl. 21:12

547 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Faretegn

Ferske skred Små, våte løse.

Snødekke

400 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Solvendt er fuktet i overflaten, skyggevendt er kald vintersnø. Lite vindpåvirket.

Vær

Ikke nedbør -2 °C 4 m/s fra NV ↘ 70% skyer Bygevær, rolig værtype.

Tester

ECTN15@5cm God Mykt flak, nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Finner problem der vinden har vært sterk nok. Skiftende retninger gjennom helg. Ikke et stort problem og vind idag enn meldt. Primært løse forhold.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ikke store endringer gjennom helgen og siden siste obs. Primært løse forhold med 5-15 ubunden/lett bunden nysnø over smeltepakke. I bratte solsider er det en snerk av skare etter at sola har forsvunnet, skyggevendt er fortsatt kald snø pga lav luft temperatur. Ikke alverdens med vind idag, og det har ikke vært den forventet flakdannelse. Det har gått enkelte våte løse skred i dag pga, men mesteparten gikk igår. Lav fg2. Økende med ny runde med vinter. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

10. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. S Litt forskjelling idag, våte løse i nysnøen fra helgen pga sol. Observerte et vått, jord/snø/stein-skred/ras midt på dagen.

ObsID: 234263

Lofoten og Vesterålen / Bollfjellet i Fiskefjorden

Snø

09.05.2020 kl. 14:00

300 moh

Valpen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

9. mai 14:00 Sørpeskred 1 - Små Personutløst S-vendt Skredet startet på 300 moh og sluttet på 177 moh 40 cm høy og 2 m bred bruddkant Nær rygg Begynte da har jeg stoppet. Begynnelsen var bare en skibredde men var etterhvert bredere til ca 8 m. Jeg var tatt av skredet og slengt mot flere busker og trer på ca 100 meter. Jeg var ikke helt begravt og klarte meg med mindre skade, så jeg klarte komme til bilen.

ObsID: 234156

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org