Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen mandag 04.05.2020

1
Liten
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk vindtransportert snø og våt snø. Hald tilstrekkeleg avstand til skavlar og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kaldare temperaturar, noko nedbør og vind gjer at det kan danne seg små fokksnøslak i leområder i fjellet. Desse kan nokre stadar ha dårleg binding til underliggande skare, eller dei kan legge seg på tynne fokksnøflak med kantkorn under i nordvente heng. Under mildværsgrensa kan det gå nokre våte skred, særleg der det kjem regn på snødekket.
Etter mildvær og sol den siste tida er det meste av snøen er smelteomdanna. Under mildværsgrensa, som skal gå til ca. 400 moh, vil snøen vere fuktig eller våt. Over mildværsgrensa er det for det meste skare, men i nordvendte heng høgt til fjells kan det vere små fokksnøflak, Nokre få stadar i nordvendte heng er det kantkorn under fokksnøflaka. Nye små fokksnøflak kan dannast utover dagen. Det er generelt mykje snø og store skavlar i regionen.
Sola har den siste tida ført til mange våte laussnøskred, nokre stadar flakskred.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra nord om kvelden.
-2 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
-3 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

04.05.2020 kl. 20:55

443 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ - Bjørndalsheia
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø - Snøbygen som akkurat har passert
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S - Bøblåheia
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon NØ - Ånstadblåheia

Faretegn

Naturlig utløste skred observert, men disse eldre enn 24 timer.

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 20 moh

Vær

Snø -1 °C 5 m/s fra SV ↗ 50% skyer Snøbyge passerte i løpet av observasjonen.

ObsID: 233696

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

04.05.2020 kl. 12:24

466 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø - Strandheia
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Kram ubunden snø som topplag.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon Ø - Bøblåheia

Skredfarevurdering

1 Liten Dagens regnbyger (snøbyger) har vært moderate og ikke påvirket snødekket i vesentlig grad opp til 400 moh. Forventer at større mengder regn destabiliserer snødekket over MFcr-lag, og at nysnø i høyden kombinert med vind kan gi fokksnø/nedføyket løs nysnø. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

1 cm nysnø Nysnøgrense på 350 moh Våt løssnø Fuktig Snødekket preges av fuktig MF (hardhet P), samt to MFcr. Over det øverste skarelaget ligger MFcl (1F), og 1 cm fuktig løssnø (RG) som topplag (F). Ingen nysnø under 350 moh. Gjennomgående stabilt snødekke ned til skoggrensen, noen mer «råttent» under skoggrensen.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Innimellom yr. Noen snøfnugg i høyden.

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Beskjedne regnbyger i dag, så dette er ikke et utbredt problem.

Skredaktivitet

4. mai. 18-24 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 400 moh Usikker tidfesting.

Snøprofil

ObsID: 233676

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snø

04.05.2020 kl. 10:05

15 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon Ø - Stortinden
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon SØ - Pøylfjellet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon SØ - Pøylfjellet/Gårdsdalsheia
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon NØ - Langvassbukta
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon Ø - Pøylfjellet

Faretegn

Mye vann i snøen Område: For kommunen

Vær

Yr 3 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Regn i ytre strøk, yr i indre strøk (Gullesfjorden).

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken

Våte løssnøskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø over 300 moh

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Ø, SØ, V, NV. Over 400 moh

ObsID: 233635

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

03.05.2020 kl. 20:25

558 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Vakkert

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket oppleves som et typisk vårsnødekke som begynne å takke for seg. Smelting er det primære. Fravær av nattefrost fremskynder prosessen og snødekket i til skoggrensen er råtten. Over skoggrensen er det fortsatt hold/støtt i snødekket pga gamle skarelag. Nye glidesprekker dukker stadig opp, og som nevnt tidligere unormalt mange av de. Ellers fremstår situasjonen som rolig og skredfaren lav. Tirsdag kan det nok bli fart på sakene i lavlandet om det kommer full pott med nedbør. Økende skredfare pga sannsynlighet for glideskred. Bra fre til tirsdag: Fokksnøflak av str. 3 på SV har jeg ikke helt trua på. Men FG3 pga glideskred, ja...

Tester

ECTN6@10cm God Klapper sammen i grov kornet, våt snø.

Snødekke

260 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Våt løssnø Våt Det har vært fravær av nattefroste i helgen og snøoverflaten er vått og grovkornet. Fortsatt lagdelinger men alt som er funnet er våt smelteform i ulike fastheter. Ikke tørrsnø her.

Vær

Regn 2 °C 1 m/s fra SV ↗ 100% skyer Vått, grått og tett.

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 2500 moh Glideskred er aktuelt nå som nattefrosten er fraværende.

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 2500 moh Snøen er såpass våt og dårlig bunden at det er mulig å skjære av og sette igang 'slush-skred' i svært bratte hellinger.

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Vanskelig å skille, men ser ikke noe nytt.

ObsID: 233599

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snø

01.05.2020 kl. 19:31

194 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Stort våtskred.
ObsID: 233592

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

01.05.2020 kl. 18:15

886 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Mye solpåvirket aktivitet der det ramler ned is fra oppvarmet fjell og våtskred. Et våtskred skjedde kl 1915, så solen er sterk da også.

Snødekke

ObsID: 233438

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

01.05.2020 kl. 14:42

954 moh

Espen@ObsKorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser strandtind kl 1500. Tatt mot SV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen@ObsKorps Kommentar:  Bildet viser kantkorn mellom smeltepakke og tynt fokksnøflak. Over 600 MOH i Nordlig øeside

Faretegn

Ingen faretegn observert God oversikt på alle himmelretninger i dag

Skredfarevurdering

2 Moderat Gunstige forhold med gjenfrysing av snødekke på nattestid og finvær på dagtid ivaretar fantastiske skiforhold i regionen for de som er gode til å time sin skilek. Sol og varme legger føringer på ferdsel og våte løssnø skred er skredproblemet. Funnet enkelte soner mer overflatenær kantkorn i nordlige sider over 600 moh som må følges med på hvis vi får mere snø. Det forventes at FG vedvarer neste døgn. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

250 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Førefall til 600 MOH. I nordlig side er øverste 50 cm knivhard samme frosset smeltepakke, med gradvis fuktigere smelteformer nedover (4F). Ligger et tynt slør av nysnø som er varme/ fryspåvirket avhengig av himmelretning. Fra 600 MOH fant jeg lommer med lettbundet tørrsnø uten lagdeling og godt feste til underliggende smeltepakke. Enkelte plasser finner jeg tynnt fokksnøflak over et kantkornlag som bryter lett og glatt. Overflatenørt kantkorn, enten flyktet ned eller dannet mellom smeltepakke og fokksnø. Dette problemet er litt uforutsigbart da jeg fant det kun enkelte plasser i Nord og med et svært tynt fokksnøflak. Bør følges med på hvis mer snø i høyden. Ellers preges snøforholdene av hvor mye sol og varme man får igjennom dagen.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 7 m/s fra V → 30% skyer Overskyet og noen små lette snøbyger på formiddagen. Klart vær fra 1300.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V under 700 moh

Skredaktivitet

1. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV. Over 300 moh

ObsID: 233411

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snø

01.05.2020 kl. 11:52

718 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 12 Av:  Faretegn Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon Ø - Løssnøskredet gikk i løpet av observasjonen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SØ - Strandtinden
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  FCxr@42cm (under MFcr)
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Brudd @40cm ved svært høy tilleggsbelastning (over MFcr)
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 12 Av:  Faretegn Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon Ø - Tydelig bruddkant øverst. Ukjent rastidspunkt.
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 12 Av:  Faretegn Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø - Fiskfjordtindan
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N - Gullesfjorden
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NV - Løbergsdalstindan
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Snødekket ved skoggrensa - 5 cm ubunden snø i lesiden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Den lille mengden med nysnø gir øyeblikkelig utslag i nye løssnøskred.

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket er generelt stabilt og «fast». Snøprofil viser et lag med store avrundede fasetterte partikler mellom to islag. Ikke brudd ved LBT, og snøblokka løsnet først ved stor tilleggsbelastning med spaden bak snøpakken. Observerte naturlig utløste skred fra tidligere dager, og nye løssnøskred som alle har fulgt tydelig gjenkjennbare skredbaner. Naturlig utløst skred (ukjent tidspunkt) med tydelig bruddkant også observert. Bruddkant KAN skyldes ovennevnte observerte avrundede fasetterte partikler mellom to islag. Varslet faregrad er for høy

Tester

LBT Ingen brudd ved LBT. Brudd @40Q3 når blokka ble løsnet ved tilleggsbelastning på spaden bak blokka.

Snødekke

2 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøgrense varierer i regionen. I indre strøk er snøgrensen fortsatt 0 moh, mens den noen steder i ytre strøk har krøpet godt oppi lia. Men det er generelt mye snø for årstiden. Snødekket varierer nå også i regionen i henhold til natt/dagtemperatur, samt hvor sol og vind «når til». Dagens observasjon ga absolutt følelsen av at vinteren fortsatt er her. Snødekket var kompakt og stabilt fra lavlandet til oppå fjellet, med 2 cm nysnø. Ingen «råtten» snø under skoggrensa, men kram nysnø opp til 500moh. Tørt snødekke på observasjonspunktet, og snødekket var her preget av kompakt nedbrutt snø og smelteformer med god stabilitet. Avrundede fasetterte partikler mellom to islag cirka en halvmeter ned i snøpakken KAN forklare at det er identifisert store bruddkanter enkelte plasser i regionen.

Vær

Ikke nedbør -0,3 °C 2 m/s fra SV ↗ 40% skyer Lett snøbyge i løpet av observasjonsturen. Skydekket har variert, men skydekket letner nå.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 500 moh Observert store delvis omdannede smelteformer mellom to islag. Skredproblemet gjelder spesielt indre deler av regionen.

Skredaktivitet

1. mai. 18-24 (+02:00) Glideskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 300 moh Vanskelig å tidfeste.

1. mai. I løpet av dagen (+02:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vanskelig å tidfeste.

Snøprofil

5 cm F DF 1 mm D, 30 cm P RG 0 mm D, 5 cm P MF 2 mm, 2 cm I MFcr D, 5 cm 4F FCxr 3 mm D, 3 cm I IF D 0 °C @ 0 cm, -2,6 °C @ 10 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -2,3 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,4 °C @ 50 cm Spaden klarte ikke å bryte gjennom islag på cirka halvmeters dybde.

ObsID: 233394

Lofoten og Vesterålen / LØDINGEN

Snø

01.05.2020 kl. 11:11

785 moh

Snowman (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Snowman Kommentar:  Tørr vindpåvirket sne som ligger mye i skyggen. Flakdannelse på ca 25 cm. CT25, ECT viste ingen forplantning. Q3. Vurdert som stabilt men unngikk områder med terrengfeller.

Snødekke

ObsID: 233437

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org