Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen torsdag 27.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområde der det samler seg fokksnø, f.eks. bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Det er lettest å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak fra onsdag er under stabilisering og ny runde med vind fra sørvest vil laste inn fersk ustabil fokksnø på steder med løssnø tilgjengelig for transport. Det vil kunne bli store ansamlinger fokksnø og eventuelle skred kan bli store. Unngå områder med ferske fokksnøflak inntil videre. Det er lokale variasjoner, skredfaren er størst i de områder med mest snø.
I høyden er det fokksnø av varierende hardhet, stedvis løs snø i skjermet terreng og avblåst til skare på vindutsatte formasjoner. I lavereliggende områder er det en del løs snø, men også her noe vindpåvirket etter været som har vært de siste dagene Gammelt snødekke består i stor grad av ulike skarelag og smelteomvandlet snø.
Onsdag kom det opptil 30-40cm nysnø i løpet av natten.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-9 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Passerende lavtrykk gir kraftigere vind en periode midt på dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-8 °C til -1 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Stiv kuling lengst vest i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / D1891(55220) Vinterdrift Lofoten Vest 2014-2020

Snø

27.02.2020 kl. 21:23

34 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Gjelder Fv7594 Napp - Myrland,

ObsID: 217850

Lofoten og Vesterålen / D1891(55220) Vinterdrift Lofoten Vest 2014-2020

Snø

27.02.2020 kl. 21:23

24 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

ObsID: 217851

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

27.02.2020 kl. 18:57

529 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N/NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N/NV
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Vindpåvirket hard
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon V
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Skredtinden, eksposisjon N
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Vindpåvirket, eksposisjon Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Eksposisjon Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Vindpåvirket hardt
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Skavldannelse, eksposisjon N
Bilde Av Tester
Bilde 11 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 12 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Topplaget gikk til brudd ved stabilitetstest, men ellers er snøpakken solid.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 14 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -9 °C 9 m/s fra S ↑

Skredfarevurdering

2 Moderat Kraftig snøfokk tidlig på dagen. I høyden er det nå lite snø igjen som kan vindtransporteres. Ved stabilitetstesten så ble kun topplaget utløst, og snøpakken viste ingen forplantningsevne. Utbredelse i få heng og forventet små skred. Det er lite ubunden snø som kan forflyttes nå. Varslet faregrad er for høy I forhold til lokale observasjoner så virker det tilstrekkelig med faregrad 1, men i indre del av regionen så er det nå langt større snømengder enn i ytre deler av regionen. Mener derfor faregrad 2 reflekterer disse forholdene bedre.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, NV

Tester

ECTN7@10cmQ2 God Topplaget består i stor grad av løssnø.

Snøprofil

3 cm 1F DF 1 mm D, 7 cm F PP 1 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm D, 30 cm K RG 0 mm D, 30 cm P RG 0 mm D, 35 cm 1F RG 1 mm D -10,5 °C @ 0 cm, -6,5 °C @ 10 cm, -5,9 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -5,2 °C @ 40 cm, -4,9 °C @ 50 cm, -4,7 °C @ 60 cm, -4 °C @ 80 cm, -3,5 °C @ 100 cm, -2,8 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen

Snødekke

400 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Kraftig snøfokk fra morgenen av, avtagende i løpet av dagen. Snødekket er ujevnt fordelt. Cirka 10 ubunden snø under tregrensen, og i stor grad vindpakket hard snø over tregrensa. Den eldste snøpakken består nå av smelteformer. De øverste lagene består av vindtransportert snø med ulik hardhet og tykkelse. Fokksnø og skavler i vindutsatte områder og leheng.

Skredaktivitet

27. feb. 18-24 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels Få bratte heng. N, NØ, NV

ObsID: 217849

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

27.02.2020 kl. 18:00

694 moh

Juha@frivillig (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -5 °C 13 m/s fra SØ ↖ Mye snø i lufta. Samler snø til NV sida. Sjelden man ser sånne vindskavler på ryggen av Torskmannen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Sterk vind samler mye snø på NV sida.

ObsID: 217841

Lofoten og Vesterålen / brubrekka

Snø

27.02.2020 kl. 14:30

470 moh

petern73 (Ukjent)

Skredaktivitet

Tørre løssnøskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. SV. Over 600 moh

ObsID: 217860

Lofoten og Vesterålen / Raften

Snø

27.02.2020 kl. 14:00

351 moh

petern73 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

27. feb 14:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst NV-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 50 cm høy og 40 m bred bruddkant Nær rygg

ObsID: 217858

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

27.02.2020 kl. 13:19

386 moh

Håvard (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Håvard Kommentar:  Vindpåvirket snø med pågående vindtransport
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Håvard

Vær

Ikke nedbør 0 °C 9 m/s fra S ↑ 5% skyer Klarvær og en del vind.

Snødekke

Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Snøen som var fuktig i lavlandet i går var tørket første 100-200 hm, sannsynligvis ved hjelp av utstråling klarvær og vind. Litt høyere opp var den ikke tørket i like stor grad, mer fukt i snødekket. Vindpåvirket høyere oppe og pågående vindtransport.

ObsID: 217815

Lofoten og Vesterålen / D1821(55220) 1810-02 Vinterdrift Vesterålen Øst 2015-2021

Snø

27.02.2020 kl. 12:58

10 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør -1 °C Høgfjorden (300moh) kl 12:59 50 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Betydelig kaldere. Lite vindtransport av snø. FV837 Høkfjord - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Melder roligere vind og snøforhold .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv837 Høkfjord - , Ikke større snølast siden siden skredvurdering 26/2

ObsID: 217779

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

27.02.2020 kl. 10:45

238 moh

sjur@nortind (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sjur@nortind

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 217733

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

27.02.2020 kl. 09:43

25 moh

Steinar@ObsKorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Steinar@ObsKorps Kommentar:  Mot SSØ. Fjell på 600+ moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Betydelig vindtransport i fjellet nå. Også i øvre del av skogen.

ObsID: 217718

Lofoten og Vesterålen / Ballstadheia

Snø

27.02.2020 kl. 09:24

40 moh

EspenN (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

27. feb 06:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 230 moh og sluttet på 6 moh Brattheng Rapport fra person i kommunen: "På Landveien mot Ballstad landet har det i natt eller morres gått et lite snøras helt ned til veien. Antar det er fokkskavl på toppen som har løsna. Det har vært kraftig vind i natt. Ingen ny nedbør registrert siste døgn men kom endel snø natt til onsdag. Ifølge lokalkjente har han ikke sett slikt ras her før. Raset er veldig lite, men mulig det kan ha dannet seg flere fokk skavler på toppen av Ballstadheia."

ObsID: 217715

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

27.02.2020 kl. 09:02

571 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Midt i bildet under toppen.

Skredhendelse

26. feb 16:08 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 513 moh og sluttet på 382 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 200 cm høy og 104 m bred bruddkant Brattheng Trolig gått igår.

ObsID: 217710

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

27.02.2020 kl. 08:09

9 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@Obskorps Kommentar:  Typisk bilde av snøfordelingen og mengde. Tydelig spor etter vinden påvirkning igår ettermiddag og i natt. Pågående snøtransport.

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra S ↑ Ikke ny nedbør siden i går kl 08.

Snødekke

Moderat snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 217697

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

26.02.2020 kl. 18:12

14 moh

Juha@frivillig (Ukjent)

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

26. feb 15:29 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Kunstig utløst testheng SV-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 35 cm høy og 30 m bred bruddkant Brattheng Intentionally split cutting couple avalanches in SW face. Easy to avoid but these can also have ugly consequences in terrain traps like couloirs.

ObsID: 217632

Lofoten og Vesterålen / HADSEL

Snø

26.02.2020 kl. 17:04

402 moh

Goose (Ukjent)

Vær

Mye vind fra vest siste dager og nullføre. Gode forhold for skavel-dannelse.

Tester

ECTN18@20cmQ2 God Bryter lokalt, ingen forplantning under hele testen.

Notater

Varmen har påvirket snøen til 350 moh. Oppleves som mer bundet og tyngre. Gammelt skarelag med kantkorn, ligger nesten 1 m nede i snødekket.

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 217713

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

26.02.2020 kl. 15:46

7 moh

Håvard (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Håvard Kommentar:  Flere naturlige skred i bratt terreng sees fra Henningsvær

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen (+01:00) Flere (6-10) S

ObsID: 217603

Lofoten og Vesterålen / Svolvær

Snø

26.02.2020 kl. 15:00

7 moh

EspenN (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Kikkertutsikt mot vest til nord (Tjeldbergtinden, Småtindan, Rismålstindan, Fløya) tilsynegir vindpåvirka snødekke. Ingen naturlige flakskred observert. En god del små løssnøskred gått i bratt terreng.

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Ø, SØ, S. Over 0 moh

ObsID: 217598

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

26.02.2020 kl. 14:00

492 moh

Emma@CAA (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C 10 m/s fra SØ ↖ 60% skyer

Skredfarevurdering

Generellt god bindning i snölagret, fördelaktig temperatur och snabb bindning till det gamla lagret av MF. Inga tecken till propagering eller rörelse i snötäcket. Översta lagret av nysnö sluffar lite i brant terräng. Inga naturligt utlösta skred i området bortsett från enstaka stlk 1 lössnöskred i mkt brant terräng som gått under natten/tidig morgon.

Tester

ECTN23@20cmQ2 God På 2 cm lager m graupel

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Lett snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 10-30 cm kall nysnö (F) ovanpå 10-30 cm mjukt vindpackad (4F-1F). Fickor med graupel. God bindning till det gamla MF-lagret som går helt ned till marken. Fördelaktig temperaturgradient i snötäcket.

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 217663

Lofoten og Vesterålen / Vågan / Lofoten og Vesterålen

Snø

26.02.2020 kl. 13:49

532 moh

Håvard (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håvard Kommentar:  Skiene dekkes av snø på få minutter.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håvard Kommentar:  Snøen står vannrett ut fra toppen, pågående skavldanning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Håvard Kommentar:  Lett snøfokk lavere i fjellet, mye av nysnøen er under forflytning.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 8 m/s fra SV ↗ Varmere utpå dagen, snøen smelter fort i lavlandet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

Moderat snøfokk 30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Våt/fuktig opp til ca 350 moh.

ObsID: 217607

Lofoten og Vesterålen / D1821(55220) 1810-02 Vinterdrift Vesterålen Øst 2015-2021

Snø

26.02.2020 kl. 13:00

10 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Høgfjord (300moh) kl 13:00 Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen store skavler nå. FV837 Høkfjord - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Hvis vind fortsetter utover dagen før Frosta kommer.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

ObsID: 217556

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

26.02.2020 kl. 13:00

382 moh

Emma@CAA (**)

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra SØ ↖ 70% skyer

Tester

ECTX God

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SV. Over 0 moh

ObsID: 217661

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

26.02.2020 kl. 11:42

7 moh

Juha@frivillig (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Juha@frivillig

Vær

Snø 0 °C 1 m/s fra NV ↘ 60% skyer 40+ cm snow during last evening and night with little wind.

Skredfarevurdering

3 Betydelig 3 Varslet faregrad er riktig Alpint toppene som Møysalen og andre topper nær 1000 m faregrad er 4 eller 4- ;). Generelt er det nok riktig at faregrad er 3 til hele Lofoten / Vesterålen.

ObsID: 217538

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

26.02.2020 kl. 11:39

21 moh

Emma@CAA (**)

Vær

Ikke nedbør 4 °C 2 m/s fra S ↑ 80% skyer Snabb temperaturstegring. Börjar droppa från taken och snön packar sig gott.

ObsID: 217536

Lofoten og Vesterålen / HADSEL

Snø

26.02.2020 kl. 11:00

373 moh

sjur@nortind (**)

Notater

Vind under snøfallet har fordelt snøen mot vestlig sektor. Nå blåser det mer sørlig, men fortsatt moderat snøfokk

Snødekke

Moderat snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Varierende snødybde etter hvor vinden har tatt. Må ha blåst noe østlig ifm nattens snøfall

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

ObsID: 217529

Lofoten og Vesterålen / Svollvær

Snø

26.02.2020 kl. 09:42

14 moh

EspenN (*****)

Vær

Ikke nedbør -1 °C 6 m/s fra S ↑ 95% skyer Kommet 20-25 cm snø siste natt. Reklativt lite vind på morgenen men nå økende fra S

Faretegn

Stort snøfall 20-25 cm ny snø siste natt

ObsID: 217505

Lofoten og Vesterålen / D1892(55220) Vinterdrift Lofoten Midt 2014-2020

Snø

26.02.2020 kl. 08:39

73 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Valberg (0moh) kl 08:00 20 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

Skredaktivitet

26. feb 08:43 (+01:00) - 25. feb 08:43 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Under 100 moh Gjelder Fv815 Smorten - Skifjord, Skred i Valbergsura. Stoppet før det nådde veien

ObsID: 217494

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

26.02.2020 kl. 08:38

moh

JonasD@Obskorps (*****)

Vær

2 °C 10 m/s fra SV ↗ Nå er mildlufta og vinden her.

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

26. feb. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Gått et 10 talls skred lang strekningen kabelvåg - henningsvær.

ObsID: 217493

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

26.02.2020 kl. 08:21

7 moh

Emma@CAA (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett: 

Vær

Snø -1 °C 0 m/s 100% skyer 40cm kall nysnö under natten, absolut ingen vind Dålig sikt.

ObsID: 217489

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

26.02.2020 kl. 08:00

10 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JonasD@Obskorps

Skredfarevurdering

Skredfaren vil øke kraftig når vinden tar seg opp ila dagen. Fare for store naturlig utløste skred. Varslet faregrad er for lav Kommet mer enn prognosen tilsa allerede. Bør løftes et hakk.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kommet 30cm + i natt. Uten vind.

ObsID: 217486

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

26.02.2020 kl. 07:27

9 moh

Vegard@Obskorps (***)

Faretegn

Stort snøfall Område: På dette stedet. Beskrivelse: 15-20 cm snø iløpet av natta. Tung og kram snø.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 200 moh Det har kommet en del snø i løpet av natta og temperaturen ligger på plusssida i Henningsvær. Snøen her er fuktig. Så det kan tenkes våte løssnøskred kan bli ett problem i lavlandet etter hvert som temperaturen øker i løpet av formiddagen.

ObsID: 217481

Lofoten og Vesterålen / D1891(55220) Vinterdrift Lofoten Vest 2014-2020

Snø

26.02.2020 kl. 06:39

34 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

26. feb 06:40 (+01:00) - 25. feb 06:40 (+01:00) Tørre løssnøskred 4 - Svært store. Naturlig utløst SV. Under 100 moh Gjelder Fv7594 Napp - Myrland,

ObsID: 217476

Lofoten og Vesterålen / D1891(55220) Vinterdrift Lofoten Vest 2014-2020

Snø

26.02.2020 kl. 05:00

34 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 217473

Lofoten og Vesterålen / D1893(55220) Vinterdrift Lofoten Øst 2014-2020

Snø

25.02.2020 kl. 16:13

44 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Gjelder Ev10 Gullesfjord - Sørdaltunnelen,

ObsID: 217417

Lofoten og Vesterålen / D1893(55220) Vinterdrift Lofoten Øst 2014-2020

Snø

25.02.2020 kl. 16:13

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 217418

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

25.02.2020 kl. 16:12

290 moh

Skantz (Ukjent)

Tester

CTM17@38cm Middels Compression test 17 slag. Från ovan 10 cm fresh snow 9 cm stenhård isskare - 18 sockersnö varav på slutet av det det förlösande lagret.

Snødekke

60 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Från ovan 10 cm lössnö - 9 cm isig skare - 18 cm socker snö - 22 cm gammal grovkornig snö rätt fast.

ObsID: 217416

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

25.02.2020 kl. 16:00

134 moh

JonKrogvold (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JonKrogvold Kommentar:  Mindre område med hardpakket fokksnø i terreng under 30°

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ferske sprekker i fokkdannelse i lesider etter vinden på søndag. Ca. 150moh

ObsID: 217423

Lofoten og Vesterålen / Tjeldsund

Snø

25.02.2020 kl. 14:31

630 moh

HåTo (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HåTo Kommentar:  Gir inntrykk av snødekke på en vindutsatt rygg.

Faretegn

Stort snøfall Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen drønn. Ingen sprekker. Endel vindtransport har funnet sted og lagt mer snø i mikroterreng med le.

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Utsatte rygger vindpåvirket til F av NV som dreies V i denne fjellsiden. Fin snø for ski. Mye snø har falt siden mildværet lør/søn. Det et 20-40cm løssnø tilgjengelig for vindtransport her.

ObsID: 217443

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

25.02.2020 kl. 14:22

341 moh

Håvard (Ukjent)

Tester

ECTN22@30cm God

Notater

Mye deilig løs snø. Ganske mye mindre vindpåvirket her enn på tuva i går kveld.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 217437

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

25.02.2020 kl. 14:14

644 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@Obskorps

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra V → Spredte skyer, perioder med sol.

Skredfarevurdering

2 Moderat Greie forhold her nå, har som ventet stabilisert seg fort. Det er lite futt i snøen og opptil 700 moh var det gode bindinger. Fokksnøen fra søndag er såpass fuktig at stabiliseringen har gått fort. Snøen ligger plastret på husvegger og opp langs trestammene. Lagdelingen er ugunstig, med DF-RG (4F-1F) over løsere lag av DF (F-4F)- men det er ikke noe destinkt svakt lag. Snøfallet inatt har gitt ca 10 cm med ubunden snø i overflaten som gir over gjennomsnittet godt skiføre. Varslet faregrad er for høy Har inntrykk at timingen er litt off, men det er raske værendringer om dagen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Fravær av ferske faretegn.

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 500 moh Utbredelse av fokksnøen som er til bekymring begrenser seg til få områder som har snø nok til str 3. Områder som har snø til str 2 kan betegnes som noen.

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 217392

Lofoten og Vesterålen / Tjeldsund

Snø

25.02.2020 kl. 13:48

770 moh

HåTo (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåTo Kommentar:  Kongsviktind sett fra bilvei. Bruddkant sees tydelig midt i facet. Beklager ræva bilde, men stanset for tur på Sætertind sør.

Skredaktivitet

25. feb. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst S. Over 2500 moh Kongsviktind sørside later til å ha rast ut. Ser ut som mindre flak, evt sluff, aller øverst har trigget større skred i kaskade. Antar naturlig utløst. Tyder på svake lag i snødekket som er pålagret i NV snøvær søndag. Nabo sier at skredet gikk søndag kveld

ObsID: 217439

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

25.02.2020 kl. 10:40

522 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø, Steiroblåheia sett fra Bøblåheia.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N, Ånstadblåheia
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SV, Bøblåheia
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S, Steiroblåheia nærmest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot NV, Holmstad
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Vindpåvirket skavl
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Vindpåvirket skavl
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -6 °C 4 m/s fra V → 80% skyer Kraftige snøelinger frem til kl.0930.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Snøpakken var, ifølge stabilitetstesten, svært lett å utløse. Men snøpakken viste liten/ingen forplantningsevne. Utbredelse i noen heng og forventet skredstørrelse er middels store. Det vil være variasjoner i regionen, med mest nysnø i indre deler av regionen. Et lite opphold i snøbygene i løpet av dagen, men økt vind vil igjen kunne flytte på ubunden snø. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh De siste elingene har kommet fra vest, men vindretningen rundt fjellene har variert noe. Skredproblemet kan forekomme i alle eksposisjoner.

Tester

ECTN25@25cmQ3 Middels

ECTN1@10cmQ3 Middels

Snøprofil

2 cm 4F DF D, 8 cm F PP D, 15 cm 4F DF D, 25 cm 1F RG D, 10 cm P RG D, 10 cm 1F RG D, 30 cm K MF D -6,5 °C @ 0 cm, -5,9 °C @ 10 cm, -4,8 °C @ 20 cm, -4,1 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -2,4 °C @ 50 cm, -1,8 °C @ 60 cm, -1,1 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Kraftige snøelinger frem til kl 0930 i dag.

Snødekke

200 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 250 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekket er ujevnt fordelt. Cirka 20 ubunden snø under tregrensen, og cirka 10 ubunden snø over tregrensa. Den eldste snøpakken består nå av smelteformer. De øverste lagene består av vindtransportert snø med ulik hardhet og tykkelse. Fokksnø og skavler i vindutsatte områder og leheng.

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 217367

Lofoten og Vesterålen / VESTVÅGØY

Snø

24.02.2020 kl. 21:42

30 moh

JonKrogvold (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonKrogvold Kommentar:  30 cm ubundet nysnø, ingen vindtransport

Snødekke

ObsID: 217249

Lofoten og Vesterålen / HADSEL

Snø

24.02.2020 kl. 18:25

374 moh

Goose (Ukjent)

Tester

ECTN22@20cmQ2 God Bryter lokalt, ingen forplantning under hele testen.

Snødekke

Lett snøfokk 20 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 217242

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

24.02.2020 kl. 12:49

329 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  JonasD@Obskorps Kommentar:  Stille etter stormen, går fortsatt noen byger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@Obskorps Kommentar:  Loside, har vært sidelastet.

Vær

Snødekke

ObsID: 217181

Lofoten og Vesterålen / D1893(55220) Vinterdrift Lofoten Øst 2014-2020

Snø

24.02.2020 kl. 11:02

44 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall siste 24 timer.. EV10 Gullesfjord - Sørdaltunnelen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 217157

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

24.02.2020 kl. 06:42

7 moh

Juha@frivillig (Ukjent)

Vær

Snø -2 °C 25 m/s fra NV ↘ 100% skyer I løpet av kvelden natt 20 nysnø med sterk vind.

Skredfarevurdering

4 Stor 4 new snow and heavy winds. Varslet faregrad er for lav New snow during last evening and night gives higher avalanche rating. It is likely that we get lot of sun to this new layer today and self trigger avalanches will probably happen.

ObsID: 217096

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org