Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen fredag 17.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. I Lofoten kan det gå noen små våte skred i lavlandet.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes litt pålagring av fokksnø i leområder, særlig over tregrensen. Flakene vil trolig stabilisere seg raskt pga. gunstige temperaturer. I Lofoten ventes mildere forhold og det kan gå enkelte våte skred i lavlandet, men skredene vil være små. I Vesterålen og på Hinnøya ventes det tørrere forhold og fravær av våte skred.
Snøbyger og vind fra skiftende retninger siste uken har gitt fokksnøflak i flere himmelretninger. På mer utsatte steder er det avblåst ned til bakken eller til gammel skare. Områder mot øst og nordøst har mest snø. Flere runder med mildvær siden jul har ført til at det gamle snødekket er gjennomfuktet og generelt stabilt opp til ca 800 moh.
Nysnøgrensen går stadig opp og ned fra dag til dag.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Sørvestvinden kommer sannsynligvis inn i Lofoten mot kvelden, men Vesterålen blir liggende på østlig vind med lavere nullgradersgrense.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-3 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Skyet.
Sannsynligvis blir vinden liggende på omkring øst, lengst sør i Lofoten muligens skiftende retning. Nullgradersgrense opp i 500 moh lengst sør i Lofoten, ellers 0-200 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

17.01.2020 kl. 18:34

418 moh

Andver (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andver Kommentar:  Dette var meget lokalt. Der sprekken gikk lå flaket(1F) over ubunden snø(F). Endret seg kort tid etterpå.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andver Kommentar:  Tydelig fokkskavel mot øst(vind fra vest)
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andver Kommentar:  Ferske flak.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Andver Kommentar:  Testheng. Retning øst. Flak på 15cm(1F) som lå over 20cm ubunden snø(F). Her var det dårlig binding til snøen under Q2(nærme Q1)

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Skredproblemet er tilstede i terrenget. Meget lokalt. Fra 100 - 400 moh var det ferske flak fra vinden som blåste fra V,SV. Fra 400 moh endret fokksnøen seg med vindretning fra Øst, og jeg merket at snøen var mer stabil. Skredploblemet vil være tilstede der vinden får tak i snøen, og vil legge seg i formasjoner der det er le. Med gunstige temperaturer vil den kunne stabilisere seg raskt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Vær

Snø Meget Lokal vind. Mellom 100 og 400 MOH var vinden på rundt 6-9 m/s, med 11-12 m/s i de verste kastene. Når vi kom lengre opp inn i gryta mot Store Kvittind var vindretningen som meldt (fra Øst) og avtagende (7-10).

ObsID: 207469

Lofoten og Vesterålen / ØKSNES

Snø

17.01.2020 kl. 11:35

471 moh

barbro@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot N
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Solid snøpakke
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  En del vind og snøkov mot toppen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

135 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøpakken består nå av et solid lag med smelteformer nærmest bakken. Over dette ligger to lag med avrundede korn, delt i midten av et islag. Topplaget består av fragmenterte nedbørspartikler. Snøen er fortsatt løs opp til 250 moh, og vindpakket myk fra 250 moh og til topps. Noe vind og snøkov i dag.

Skredfarevurdering

1 Liten Vinden har flyttet endel snø til nordvendte og østvendte heng. Fortsatt snøfritt på topper, rabber og rygger. Snøpakken er vindpakket myk fra 250 moh og til topps. Lagdeling i snølaget med RG. Stabiliteten er god ifølge stabilitetstest. Snødekket er fortsatt litt fuktig i bunnen, men tørt i de øvre lagene. Snøen oppleves fortsatt som «satt» og stabil, og med liten/ingen forplantningsevne. Skredstørrelse vil således være liten, og med skredutbredelse i få bratte heng. En del vind og kaldere temperaturer i begynnelsen av neste uke medfører nok ytterligere pålagring i leheng. Mulighet for utvikling av kantkorn? Varslet faregrad er for høy

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden

Tester

ECTN25@20cmQ3 God

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NV

Vær

Ikke nedbør -4,9 °C 8 m/s fra Ø ← 50% skyer

Snøprofil

5 cm F DF 1 mm D, 15 cm 4F RG 1 mm D, 2 cm I IF D, 30 cm 1F/P RG 1 mm D, 83 cm P/K MF 3 mm D-M -5 °C @ 0 cm, -2,5 °C @ 10 cm, -1,7 °C @ 20 cm, -1,3 °C @ 30 cm, -1,1 °C @ 40 cm, -0,7 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 100 cm, -0,2 °C @ 120 cm, -0,5 °C @ 135 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207426

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

17.01.2020 kl. 07:47

moh

JonasD@Obskorps (*****)

Snødekke

10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Fuktig Kommet ca 10 cm ila siste 24 timer, har sunket sammen til ca 5 cm pga milde temperaturer.

Vær

0,5 °C

ObsID: 207353

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org