Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen torsdag 16.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjoner i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke. Stigende temperaturer i Vest-Lofoten.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende vind og nedbør vil legge opp noen ferske fokksnøflak i høyden. Mest utsatt er indre deler av regionen rundt Lødingen/Møysalen der det kommer mest nedbør. Generelt er temperaturen gunstig for rask stabilisering av fokksnøen. Mot kvelden kan det vest i Lofoten bli stigende temperaturer og regn i lavlandet.
Snøbyger i fjellet i kombinasjon med vind har dannet fokksnøflak i leområder i høyden. På mer utsatte steder er det avblåst ned til bakken eller til gammel skare. Mildvær har ført til at det gamle snødekket er gjennomfuktet og generelt stabilt opp til ca 800 moh. Mange steder i de sørlige delene av regionen er det lite snø i lavlandet.
Nysnøgrensen går stadig opp og ned, onsdag formiddag er det 5 cm med nysnø ved havnivå.
8 - 12 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sør om formiddagen.
-2 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Sørvestvinden kommer sannsynligvis inn i Lofoten mot kvelden, men Vesterålen blir liggende på østlig vind med lavere nullgradersgrense.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

14.01.2020 kl. 11:34

594 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  JonasD@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra Ø ← 97% skyer Var i et område med le, med det gikk friskt med vind ute i fjorden

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 10 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lite snø (5-10cm) og skare til skoggrensen. Over dette er snødekke ujevnt fordelt. Det er generelt lite snø i områder som har vendt mot mildværet fra SV, mest det i leområder mot NØ (f.eks. Småtindane) er godt med snø. Gamle snødekket er smelteomvandlet til topps. Fant idag tørrsnø med dybde på maks 30 cm. Har vært bygevær de siste dagene så mengdene varierer nok en del.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Et antatt problem basert på snødekket idag. Opplevde problemet som lite relevant der vi tok oss idag, men ser at det føyker godt fra toppene ellers.

Skredfarevurdering

1 Liten Det gamle snødekket er stabilt og danner en god base. Utfordringene ligger i nysnøen fra de siste dagene, men det er en god del fukt i snøen og generelt lite energi. Oppleves som vanskelig/svært vanskelig å løse ut. Tykkelsen på flakene er også relativt begrenset. Snøtransport fra toppene på pga kraftig vind fra Ø kan gi nye små utstabile områder. Skredfaren oppleves som lav. Varslet faregrad er riktig FG 2 er sikkert rimelig for regionen, men utløsbarheten bør nok justeres.

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Noe snøfokk på toppene.

Tester

LBT@5cm Kun toppen som kom. Harde slag og flaket knakk.

Snøprofil

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm F DF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm Overflaten var ganske glatt, men snø over er fuktig. Så det er greie bindinger her, men det slipper på hard belastning., 40 cm 4F MF 0 mm/0 mm W Gamle snøpakken har lagdelinger, men lite av interesse. Fortsatt vått. 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 206876

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org